Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşletmenin Kuruluş Çalışmaları Fizibilite; yapılabilirlik Fizibilite etüdü; yapılabilirlik çalışması demektir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşletmenin Kuruluş Çalışmaları Fizibilite; yapılabilirlik Fizibilite etüdü; yapılabilirlik çalışması demektir."— Sunum transkripti:

1

2 İşletmenin Kuruluş Çalışmaları Fizibilite; yapılabilirlik Fizibilite etüdü; yapılabilirlik çalışması demektir

3 3 Proje Fikri Ekonomik Etüd Yasal Etüd Örgütsel Etüd Finansal EtüdTeknik Etüd Fizibilite Raporu Değerlendirme ve Yatırım kararı Kesin Proje Projenin Uyg. Deneme Üretimi Açılış Üretime Geçiş

4  Pazar etüdü ve talep tahmini  Kapasite belirleme  Kuruluş yeri ve konumluluk yer seçimi 4

5 Teknik Etüd Jeolojik Çalışmalar İnşaatın teknik özellikleri ve çalışmaları Makine, techizat ve yerleşimi Mimari çalışmalar Vb. 5

6 6 Finansal Etüd Tüm etüd ve proje giderleri Tüm etüd ve proje giderleri Arsa, inşaat veya kiralama giderleri Arsa, inşaat veya kiralama giderleri Makine ve techizat, taşıt, patent ve lisans haklarının satınalma giderleri Makine ve techizat, taşıt, patent ve lisans haklarının satınalma giderleri Teknik bilgi(know-how) transfer giderleri Teknik bilgi(know-how) transfer giderleri Yabancı malların yurt dışından getirilmesi için yapılabilecek giderler Yabancı malların yurt dışından getirilmesi için yapılabilecek giderler Yabancı kaynaklardan sağlanan giderler Yabancı kaynaklardan sağlanan giderler 6 Projenin kuruluş maliyeti, sabit masraflar, gerekli sermaye

7 İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli sermaye Hammadde vb. girdi temini Hammadde vb. girdi temini İşgörenlerin ücretlerinin ödenmesi İşgörenlerin ücretlerinin ödenmesi Sabit ve genel giderler Sabit ve genel giderler Dağıtım masrafları Dağıtım masrafları

8 Yasal model seçiminde etkili olan birçok faktör olabilir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Sermaye üzerinde tam olarak söz sahibi olma isteği Yapılması düşünülen yatırım için gerekli sermaye miktarı Vergilendirmeden doğan farklılıklar Mali sorumluluklarda sınırlama isteği Kredi sağlamadaki olanaklar Kuruluş giderleri İşletme faaliyetinin gerektirdiği model zorunluluğu Yasal Etüd

9 Büyümenin işletme fonksiyonları üzerindeki olumlu etkileri şu şekilde açıklanabilir.  Üretim açısından; kitle üretimi gerçekleştirilir, uzmanlaşma sağlanır, hammadde maliyeti düşer.  Pazarlama açısından; Satış giderlerinde tasarruf sağlanır, büyük ölçekte üretim sonucu maliyet ve fiyatta düşüş.  Yönetim açısından; uzmanlaşma sağlanır,planlama merkezileşir işgören değişim hızı azalır,daha etkin organizasyon kurulur.  Finansman açısından; Kredi maliyetleri düşer,işletmenin hisse senetlerine talep artar, fonlar daha etkin kullanılır. İşletmelerde büyüme

10  Yöneticilerin kapasitesinin sınırlı oluşu büyümeyi de sınırlar.  Aşını örgütlenme  Üretim ve Yönetim yükü artar  Kamuoyu önünde olduğundan daha fazla eleştiri olabilir. Büyümenin Olumsuz Etkileri

11 İşletmelerde Büyümenin Yönleri 11 Yatay Büyüme * Aynı iş kolunda büyümek Dikey Büyüme * Girdi üretiminden nihai malın pazarlanmasına kadar tüm faaliyet işletmelerinin birleşmesi Benzer Alanlarda Büyüme * Birbirleriyle ilişkili ama farklı ürünü üreten işletmelerin birleşmesi Küçülerek Büyüme * Faaliyet alanını daraltarak en iyi olduğu alanda büyümesi Çapraz Büyüme * İşletmenin kendi faaliyetleri dışındaki sektörlere de yatırım yapılması

12 İşletme Büyüklük Ölçütleri(kriterleri) Kontitatif Büyüklük Ölçütleri  Özsermaye Miktarı  Yıllık satış tutarı  Yıllık üretim miktarı  Çalışanların sayısı  Kullanılan hammadde miktarı  Kullanılan enerji miktarı  Sektördeki Pazar payı  Yatırım tutarı  Yararlanılan toprağın genişliği  Yıllık ihracat tutarı  Dağıtılan kâr payı/hisse başına kâr payı oranları Kalitatif Büyüklük Ölçütleri  Hukuki (Yasal) statüsü  Yönetim biçimi  Sektördeki Payı  Faaliyetlerini yöresel olarak sürdürmesi  Sermayenin tümünün ya da bir bölümünün işletme sahibine ait olması

13 Büyük İşletmelerin Üstünlükleri  Büyük ölçekli üretim yapabilirler  Üretim ve dağıtımda birim başına düşen maliyetleri düşer  Standartlaştırma ve uzmanlaşma daha kolay sağlanır  Finansman gücü fazladır  Düşük maliyetli kredi sağlama imkanı vardır.  Organizasyonları daha etkindir, uzman personel çalıştırırlar

14  Küçük sermaye ile daha kolay kurulabilirler  Talep değişmelerine daha kolay uyum sağlarlar  Yeniliklere daha yatkındırlar  Müşteriler ile yakın ilişki kurabilirler  İşveren-İşgören ilişkileri daha yalındır.  Özel talepleri kolaylıkla karşılayabilirler Küçük İşletmelerin Üstünlükleri

15 İşletme Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler  Üretilecek ürün yada ürün çeşitlerinin pazardaki talep miktarı  Finansman olanakları  Kurucuların nakit ya da kredi sağlama ve yönetim yetenekleri  Tüketiciyi korumak amacıyla çıkarılan antitröst yasalar

16 Optimum(En uygun)İşletme Büyüklüğü “Ortalama Maliyetler”in en düşük olduğu işletme büyüklüğüdür.

17 Kapasite Bir işletmenin, bir tesisin ya da bir makinanın belli bir zaman süresi içindeki üretim gücüdür.

18 Planlanan(Maksimum- Teorik) kapasite Gerçek(Normal- Pratik) Kapasite Kullanılan(Fiili) Kapasite Boş(Atıl) Kapasite Planlanan en yüksek üretim miktarı İşletmenin ulaşabildiği kapasite Pazarlanabilen üretim miktarı Gerçek kapasitenin kullanılamayan/satıl amayan kısmı Kapasite

19 İşletmenin Kuruluş Yeri Seçimi Endüstriyel işletmelerin kuruluş yeri seçimi kararının verilmesinde iki ölçütten hareket edilir 1.Devlet planlama organlarının yatırımları yönlendirmek amacıyla kullandıkları kriterler 2.İşletmenin kendi amacını gerçekleştirmeye yönelik ölçütler

20 Mevcut İşletmelerde Kuruluş Yeri Sorunları  Talep miktarında meydana gelen değişiklikler  Talebin coğrafi dağılımındaki değişme  Önemli girdilerin(işgücü, hammadde ve malzeme gibi) temin, maliyet ve/veya kalite özelliklerindeki değişme  Ürün karmasına yeni bir ürünün eklenmesi  Mevcut yerin ve çevrenin gayrımenkullerdeki fiyat artışı  Doğal afetler (deprem,yangın,sel) veya terör  Yatırım teşvikleri, vergi indirimleri  Çevre koruma yasaları

21 Ekonomik etkenler Doğal Etkenler Sosyo-Psikolojik Etkenler Politik Etkenler Hammadde Pazara yakınlık İş gücü Ulaşım olanakları Enerji ve yakıt Su, iklim v ısıtma Jeolojik yapı Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler


"İşletmenin Kuruluş Çalışmaları Fizibilite; yapılabilirlik Fizibilite etüdü; yapılabilirlik çalışması demektir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları