Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNDE BAZI KAVRAMLAR ERHAN AKIN 10.06.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNDE BAZI KAVRAMLAR ERHAN AKIN 10.06.2015."— Sunum transkripti:

1 AR-GE VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNDE BAZI KAVRAMLAR ERHAN AKIN 10.06.2015

2 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) İnovasyon ve Arge amaçlı Nitelikli işgücünün kümelendiği yerler Üniversite Sanayi işbirliğinin Kolaylaştırıcı arayüzü Teknolojinin Geliştirildiği yerler Teknoloji odaklı yeni girişimlerin adresi İNOVASYON 2023, ELAZIĞ

3 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) Sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabet gücünün en önemli unsurları; bilimde öncülük, teknoloji üretimi inovasyon (yenilikçilik) Teknoparklar, gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın ve etkili. Gelişmekte olan ülkelerde ise …….. Sorun: İyi fizibilitesi yapılmamış yerlerde kurularak, etkilerinin ve beklentilerinin sağlanamaması

4 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN SAYISI

5 FAALİYET GÖSTEREN FİRMA SAYISI

6 SAĞLANAN İSTİHDAM

7 YÜRÜTÜLEN PROJELER

8 YABANCI SERMAYE

9 İHRACAT

10 Yeni Kavramlar Richard Florida, “Yaratıcı sınıf yer değiştiriyor” isimli kitabında; İşin yaratıcı insanların bulunduğu yere gitmeye başladığını söylüyor. “Kentler yeni yerel uluslardır” diyor

11 Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor Küreselleşen dünyamızda kentlerin rolü nedir? Acaba devletler mi küreselleşiyor, kentler mi? Küreselleşmeye yanıt verirken çözümleme birimimiz ulus devlet mi olsun, yoksa kent mi? Daha genelinde, küreselleşen dünyada kenti ve kentsel dönüşümü nasıl anlayacağız? Son yıllarda bu soruları sık sık soruyoruz. Karşımızda bir gerçek var. Dünyamız sadece küreselleşmiyor, kentleşiyor da. Kentleşme, ya da kentsel dönüşüm, küreselleşmenin çok önemli bir boyutu.

12 Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor Yukarıdaki sorulara verilen yanıtlar içinde, bir ismin sıklıkla tartışıldığını görüyoruz: Richard Florida. Yaratıcı Sınıfın Yükselişi (The Rise of The Creative Class) adlı ilk çalışmasında kendisinin geliştirdiği "yaratıcı orta sınıf" kavramının çözümlemesini yapıyordu. Küreselleşme içinde kentsel dönüşüm, "teknoloji", "yetenek", "hoşgörü" üçgeninde bir değişim yönetimini gerekli kılıyor. Bu üçlünün ortaya çıkması, birlikte yaşama geçirilmesi ve yönetilmesi yeni bir sınıfa, yeni bir sınıf niteliğine gereksinimi de ortaya çıkartıyor

13 Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor Orta sınıflar artık yaratıcı olmak durumundalar, yaratıcı olanlar kazanıyorlar, güçlü oluyorlar. Yeni orta sınıflar aynı zamanda da yaratıcı orta sınıflar da. Florida’nın iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri ilk defa dünyanın en büyük yetenek mıknatısı olarak sahip olduğu bu ekonomik avantajı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Yaratıcı Sınıf Adres Değiştiriyor, bir yandan bu yetenekli insanları çekmek için yaşanan küresel rekabetin şaşırtıcı boyutlarını ortaya koyarken, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri’nin içine düştüğü dezavantajlı durumu da gözler önüne seriyor. Florida, büyüyen göç dalgasının nedenlerini ve potansiyel yıkıcı etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor ve Amerika’nın kendi yaratıcı sınıfına karşı daha cazip görünebilmesinin yollarını da tartışmaya açıyor.

14 Yaratıcılığı ölçülmesi Martin refah enstitüsü;Ülkelerin yaratıcılığı ölçülebilir mi sorusunu araştırdığında 2013 yılı için Türkiye 82 ülke içinde 68. Yetenek(Talent) 59 Teknoloji 52 Tolerans 64

15 Tanım Sıradışı ve nitelikli değerleri olan fikirleri ardışık bir şekilde ortaya çıkarma becerisine yaratıcılık, deniyor.

16 AKILLI KENT VE İNOVASYON Belediyelerin Ar-GE ve İnovasyon ekosistemine katılımını motive edecek bir anlayışa yönlenmesi yetenekli insanların sürekliliğinde kritik önemdedir: Zenginler ve yatırımcılar Nitelikli işgücü ve yaratıcı sanatçılar Nitelikli yöneticiler ve profesyoneller Nitelikli eğitimciler ve eğitim kurumları

17 STAJ Mesleki eğitimde staj ilk ilişki ve izlenimlerin kazanıldığı ortamdır. İşverene ve çalışana yük olarak görülen bu yapının işlevselleştirilmesi gerekir. Ar-Ge ortamlarında yetenekli öğrencilere staj imkanı için Teknostaj desteği verilmesi

18 Akademik Dünyanın Dönüşümü Doktora programları kime hizmet etmeli Öğretim üyesi kadrolarının ilan şekli ve sonlandırılması Yayın-patent önceliklendirilmesi Ayrımsız eşit ücret………..

19

20 RIS3 bir süreçtir… RIS3 bir süreçtir… «Yenilikçi Buluşlar için» Neye ihtiyaçları var? Kim ile işbirliği yapacaklar? Müşterileri / rakipleri kimler ? Yoğunluk veya mükemmellik var mı? Müşteriler Pazar Hizmetler İs Birliği Girişim Girişim Girişim Yaratıcılık Yeteneği Araştırma Bilgi Teknolojileri Para Cohesion Policy See: http://www.fp7.cz/dokums_raw/draft-s3-self- assessment-key-beta-version-060312_7196.pdfhttp://www.fp7.cz/dokums_raw/draft-s3-self- assessment-key-beta-version-060312_7196.pdf

21 = kanıt tabanlı:bütün kaynaklar = genelden özele karar olmaması, fakat dinamik/girişimci keşif süreçlerinin olması = Potansiyel yarışma avantajı & potansiyel ortaklık üzerine küresel bakış açısı = kaynak tabanlı bilgi ve teknolojiler Örn:Tekeri tekrar icat etmeye gerek yok. = zorlu zamanlarda öncelik belirlemesi = daha iyi hale gelme/ özel şeylerde = Yerel yatırımların avantajlarına odaklanmak = Kritik kütlenin kümelenmesi = Tek sektörden ziyade değişik çalışma alanlarına yönelmek Akıllı Uzmanlık Nedir? «Akıllı uzmanlık araştırma ve yeniliğe ayrılan ekonomik desteğin stratejik yaklaşımıdır."

22 Tedarik tarafına, işlem müdahalelerine odaklanmak Verimsiz ortaklıklar Zorluklar hakkında yetersiz paylaşılmış bilgi. Bölgesel planlamada girişimcilerin dışarıda bırakılması Kamu Sektörü Ulusal ve bölgesel / yerel politikalar arasındaki tutarlılık eksikliği Siyasi liderlik eksiliği Bölgesel/yerel düzeyde ortak ses ve vizyon eksikliği Özel Sektör Ayarlanmış veya seçilmiş ortak sesin olmaması Kısa vadeli hedefler ve dar kişisel çıkarlar ile motivasyon Yenilik için düşük talep veya hazmetme gücüne sahip firmalar tarafından domine edilme. Yükseköğretim Sektörü Bölgenin değil bölge içinde gözükür Uygulama ve politikaların ayrıklığını sağlamak Akademik araştırma ve öğretme için teşvike odaklanmak Bağımsız Bölge Kaynak: Goddard, J and Kempton, L (2011) Connecting Universities to Regional Growth, European Commission

23 RIS 3 Girişimcileri bulma sürecini daha fazla sinerji ile nasıl kullanabiliriz? Ortaklar/çıkar grupları, yenilikçi girişimler, saklı cevherler veya potansiyeli olan insanlar arasındaki potansiyel sınırları belirler. Horizon2020 ile alakalı parçalar yaratıcı üretim sürecine dahil olmalıdır. RIS3 Rehberi: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p guide http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p guide İş Üretim ve servisler, ana sektörler, finans sektörü, yaratıcı endüstriler, sosyal sektörler, büyük firmalar, SME’ler, genç girişimciler, iş fikri olan öğrenciler, iş örgütleri ve topluluklar Araştırma Özel ve gizli araştırma kuruluşları, üniversiteler, bilim ve teknoloji parkları, NCP’ler, teknoloji transfer ofisleri, Horizon2020 komite üyeleri, bölgesel ESFRI yol haritası etc. Farklı bölümler, farklı devlet düzeyleri ile ilgili ise, kurumlar örnek olarak bölgesel gelişim kurumları, İş tavsiyeleri, Kamu ihale ofisleri, inkübatör,vs. Kamu Yönetimi Sosyal zorluklarla alakalı olan toplumsal girişimler için bulunan yenilikci çözümler yardımcı olur.. Sivil Toplum/ Kullanıcılar Girişimci olarak: -Kompozisyon ve -Ruh: (risk alma, arz talep, sınırların ötesini görmek, yaratıcılık…) Girişimci olarak: -Kompozisyon ve -Ruh: (risk alma, arz talep, sınırların ötesini görmek, yaratıcılık…) Cohesion Policy

24 Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (Smart Specialisation) Son yıllarda Avrupa Birliğinde gelişen bir politika alanı da akıllı uzmanlaşma stratejisi (smart specialisation strategy)dir. Akıllı uzmanlaşma konsepti Avrupa 2020 hedeflerinde yer alan bilgi ve inovasyon temelli akılcı büyüme, kaynakların etkin kullanımı, yeşil ve rekabetçi ekonominin desteklendiği sürdürülebilir büyüme ve ekonomik, sosyal ve sınırsal olarak uyumlaşmanın sağlayarak yüksek istihdam yaratan ekonomileri destekleyen kapsayıcı büyüme hedefleriyle uyumludur.

25 Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Akıllı uzmanlaşma "her bölgenin ekonomik ve rekabetçilik avantajlarını değerlendirerek inovasyon odaklı bir gelişme stratejisi belirlemek" olarak tanımlanabilir. Bilimsel ve stratejik verilere dayalı bir uzmanlaşma hedeflenir ve bu süreçte bölgedeki sektörel/teknolojik uzmanlaşmanın diğer bölgelere göre durumu gibi stratejik analizler gerçekleştirilir.

26 Akıllı Uzmanlaşma Bu süreçte kullanıla analizler bilimsel ve kantitatif olmalıdır, örneğin bölgenin patent/faydalı model başvurularında odaklanılan teknolojiler ve bu başvuruların sonuçlanma yüzdesi, araştırmacı sayısı ve dağılımı, teknolojinin ilgili olduğu sektör ve bu firmaların rekabetçiliği, teknolojinin ticarileştirilme oranı gibi analizler odak sektör/teknoloji alanının seçilmesinde kullanılabilir.

27 Akıllı Uzmanlaşma Bölgelerin makro düzeyde belirlenen öncelikli alanlar doğrultusunda gelişmelerini sağlamayı amaçlayan politikalar, yerini giderek bölgesel kaynakların -mevcut yetenekler ve birikimler doğrultusunda (az sayıda öncelik alana yoğunlaşmasını sağlayarak) bölgelerin inovasyon yeteneklerinin artırılmasını hedefleyen politika yaklaşımlarına bırakmaktadır. “Akıllı uzmanlaşma” (“smart specialisation”) olarak adlandırılan bu yaklaşımın en belirgin özelliği, “sürdürülebilir rekabetçilik” olgusunun bölgesel inovasyon stratejilerinin odağında yer alması ve mevcut kaynakların/yeteneklerin geliştirilmesinde “gerçekçi” davranılmasına özen gösterilmesidir

28 Yeni Kavramlar Günümüzün En Büyük Meselesi Bolluk Yaratmak! Heyecan verici gelişmelerin yaşandığı bir çağa tanıklık ediyoruz. Teknoloji, bilim, mühendislik, sosyal eğilimler ve ekonomik kuvvetler dünyamızı hızla değiştiriyor. Önümüzdeki yirmi yılı da bu güçler şekillendirecek. Yaşanan tüm gelişme ve değişimler çok önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor: Küresel bir bolluk düzeni yaratmak mümkün mü? cevab net: Evet! Bolluk, yaşadığımız günlerin karamsarlığına rağmen umudunu yitirmeden iyimserlik tohumları ekiyor. Su, gıda, enerji, sağlık, eğitim ve özgürlük, dünyamızın en sorunlu alanları olarak öne çıkarken; çözüm üreten beyinler buna nasıl tepki vereceğimize daha fazla odaklanıyor. Evet, gelecek çok daha güzel olacak. Ama nasıl? Bolluk'ta, dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla hayal ile gerçeğin kesiştiği yere yolculuğa çıkacaksınız. Teknoloji ve inovasyonun gücü ile sosyal girişimin yaratıcılığı birleştiğinde geleceğin bolluk düzeninin nasıl adım adım kurulacağını göreceksiniz. İnsanların enerjilerini hayatta kalmak için değil hayallerini gerçekleştirmek üzere harcadıkları bir dünya için...

29 Kalabalık Eğer üretim ve dağıtım yolları artık bireyin elindeyse, eğer üreticiler ile tüketiciler arasındaki çizgi bulanıklaşıyorsa, yüz yılı aşkın süredir insanların hizmet yaratma ve dağıtma şekline hükmeden "şirket" için bu ne anlama geliyor? Bir crowdsourcing çağında "çalışan," "yönetici" veya "başkan" kimlerden oluşuyor? "Crowdsourcing," bir zamanlar profesyonellere özgü işleri başararak, geleneksel işgücünün yerini alan kalabalıkları ifade ediyor. Tüm dünyada hız kazanan bu model, biraz boş zamanı, öğrenme isteği ve internet bağlantısı olan herkesin ekonomik üretkenliğe katkıda bulunmasına izin veriyor. Bu sayede büyük firmalar idari masrafları tarihte görülmemiş oranda düşürüyorlar. Açık kaynak projeleri, başarıların reklamını yapıyor ve başarısızlığın maliyetsiz olmasını sağlıyor. Peki, dijital dünyada potansiyel kullanıcıyı şirketinizin görünmez bir çalışanı olmaya ikna eden şey nedir? İş dünyasında boy atmakta olan bu paralel evrenin dinamikleri nelerdir?

30 Yeni Kavramlar Teknolojininin ittiği mi Pazarın çektiği mi

31 3 D Yazıcı Oyunun kuralları değişiyor.

32 Yapıcı Kültür Nedir? DIY(Do-it-yourself) hareketinin teknoloji tabanlı bir uzantısıdır. Yapıcı kültürün ilginçliği mühendislik tabanlı çalışmaları içerir, örneğin elektronik, robotik, 3D yazıcı. Bunun yanında geleneksel örneklerde verilebilir, örnek olarak ağaç işçiliği verilebilir. Yapıcı kültür yeni ve özgün teknoloji uygulamalarının üstünde durur ve yeniliğe destek verir.

33 YAPICI HAREKET Yapıcı hareketin üç özelliği vardır: 1-yeni ürünler için dijital masaüstü araçları kullanarak tasarım ve sonra bunlar ile prototip üreten insanlar 2-Bu tasarımları paylaşmak ve online insan topluluklarıyla işbirliği yapmak için kültürel norm 3-Tasarım dosyalarında ortak standartların kullanılması. Böylece herkes, masaüstü üretimi nasıl kolayca yapıyorsa aynı şekilde, hazırladığı tasarımını ticari üreticilere gönderip herhangi bir adette üretilmesini isteyebilir ve fikir aşamasından girişimcilik aşamasına giden (web’in yazılım, enformasyon ve içerik anlamında sağladığı katkılar gibi) yol çok ciddi bir şekilde kısalabilir.

34 PEBBLE saat Kickstarter de 10.000.000$ sermaye birikimi

35 Teşekkürler


"AR-GE VE İNOVASYON EKOSİSTEMİNDE BAZI KAVRAMLAR ERHAN AKIN 10.06.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları