Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Erzurum IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 17 Mayıs 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Erzurum IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 17 Mayıs 2016."— Sunum transkripti:

1 “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Erzurum IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 17 Mayıs 2016

2 Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere yerel kuruluşların da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir. IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Kapsayıcı, Bütüncül, Örnek

3 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Sivil Toplum Diyaloğu Kamu-STK İşbirliği Kapasite Gelişimi Eğitim ve Kültür Mesleki Gelişim Girişimcilik Kültürel Miras Girişimcilik Çevrenin Korunması Girişimcilik Sosyal İçerme Girişimcilik İstihdam Temel Hak ve Özgürlükler Hayatboyu Öğrenme Sürdürülebilir Kalkınma Girişimcilik Hayat Kalitesinin Artırılması Cinsiyet Eşitliği

4 IPA Kapsamında 2020’ye kadar STK’ların Faydalanabileceği Destekler Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 Sivil Toplum İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 190 Milyon Avro435 Milyon Avro Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

5 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 13 2 2014 2020 2014-2020 IPA-II dönemi için sivil toplum alt sektörüne ayrılan kaynak: 190 milyon Avro Sivil Toplum Diyaloğu Kapasite Gelişimi Kamu - STK İşbirliği

6 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 2014-2020 IPA-II dönemi için İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar sektörüne ayrılan kaynak 435 milyon Avro İstihdamSosyal İçerme Eğitim Hayatboyu Öğrenme

7 HİBE PROGRAMLARINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

8 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

9 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları) IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

10 Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb. Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)

11

12

13

14 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

15 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder. Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr)

16 I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri 1.Proje Ön Teklifi (4 Sayfa) 2.Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi 3.Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı

17 I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir. İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı

18 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

19 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına dair bir bildirim göndermektedir. Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri daha sonra Tam Başvurularını teslim etmeleri için davet edilmektedir.

20 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından daha önce belirlenen son teslim tarihine kadar talep edilen belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak başarılı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nihai değerlendirme Tam Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır.

21 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun Değerlendirilmesi 1.İdari Kontrol 2.Teknik Değerlendirme 1.Mali ve Operasyonel Kapasite 2.Projenin İlgililiği 3.Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği 4.Projenin sürdürülebilirliği 5.Projenin bütçe ve maliyet etkinliği

22 Başvuru Süreci: Finansman Kararı Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Proje Uygulaması Başlar

23 2002-2016 dönemi içerisinde 84 Hibe Programı ile 3741 projeye yaklaşık 481 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 2002-2016 DÖNEMİ İÇERİSİNDE UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI 2002-2016 dönemi içerisinde Erzurum’da 87 projeye yaklaşık 7,4 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Erzurum

24 Sivil Toplum Kuruluşları, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler tüketici kuruluşları, üniversiteler, vb. Projeler AB BAKANLIĞI Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci Sivil Toplum Diyaloğu I 2008-2009 dönemi içerisinde uygulanmış 119 projeye yaklaşık 19,2 Milyon Avro destek sağlanmıştır.

25 Proje Sahibi Kuruluş: Erzurum Atatürk Üniversitesi AB ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Alanındaki Zorluklar Projenin hedefi: Proje ile kırsal bölgelerdeki çiftçilerin ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşabilmelerine ve rekabet edebilirliklerine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Bazı Faaliyetler: Erzurum ve Padova’daki üniversiteler arasında gelişen diyalog, Erzurum çevresindeki kırsal halkın ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve organik tarım, bitkisel üretim, arıcılık ve alabalık yetiştiriciliği konularında yeni meslek kurslarının pilot uygulamalarının yapılması ile sonuçlanmıştır. 759 Erzurumlu proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılım sağlamıştır. Proje kapsamında yerel üreticilerin menşei sertifikası almak için başvuruda bulunmalarını sağlayan bir program geliştirilmiştir.. Hibe Tutarı: 286 Bin Avro Proje Ortakları: Padova Üniversitesi, İtalya Sivil Toplum Diyaloğu I

26 Sivil Toplum Kuruluşları, Projeler AB BAKANLIĞI Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci Sivil Toplum Diyaloğu IV 20016-2018 dönemi içerisinde uygulanacak 80 projeye yaklaşık 11 Milyon Avro destek sağlanacaktır.

27 Proje Sahibi Kuruluş: Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği «Erzurum’da Organik Et ve Süt Ürünleri» Projenin hedefi: Projenin amacı organik yöntemlerle yetiştirilen sığır ve koyunlar için geliştirilecek yeni yöntemler sayesinde organik et ve süt üreticilerinin kapasitesinin artırılmasıdır. Bazı Faaliyetler: Organik besi hayvanı yetiştiriciliği konusunda eğitimler ve çalıştaylar düzenlenmesi Üretici kurumların sertifikalandırma kurumları tarafından denetlenmesi ORGANIKVET isimli bir veri tabanının oluşturulması Almanya çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi Hibe Tutarı: 167 Bin Avro Proje Ortakları: International Federation Of Organic Agriculture Movements, Almanya Sivil Toplum Diyaloğu IV

28 dernek, vakıf, kamu idaresine bağlı olmayan eğitim kurumları, sendikalar, kar amacı gütmeyen kooperatifler 2010-2011 dönemi içerisinde uygulanan 131 projeye yaklaşık 24 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Projeler İŞKUR Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

29 Kadın İstihdamının Güçlendirilmesi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Erzurum Büyükşehir Belediyesi “Kadının Bilgi Toplumuna Entegrasyonu” Projesi Projenin hedefi: Erzurum’da 18-40 yaş arasındaki, en az lise mezunu 120 kadına çeşitli konularda eğitim verilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Proje kapsamında: Kadınlara büro yönetimi ve sekreterlik, tur operatörlüğü, konaklama hizmetleri ve halı-kilim dokuma eğitimleri verilmiştir. Verilen eğitimler aracılığıyla 103 kadın eğitim sertifikası almış ve bunlardan 24 kadın istihdam edilmiştir. İki katılımcının KOSGEB girişimci desteklerinden faydalanabilmesi için iş planı hazırlatılmıştır. Kadın Mesleki Eğitim Merkezi kurulmuş ve proje sonunda sürdürülebilirliği sağlamak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Hibe Tutarı: 191 Bin Avro Proje Ortağı Kuruluş: Erzurum Yakutiye Belediyesi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

30 Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim ve öğretim kurumları, sanayi ve ticaret odası, uluslararası kuruluşlar vb. 2010-2012 dönemi içerisinde uygulanmış 89 projeye yaklaşık 9,8 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Hibe Programı Projeler Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

31 Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Yakutiye Belediyesi «Yakutiye’nin Okullu Kızları» Projenin hedefi: Çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakmış genç kızların yeniden eğitime yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Proje Kapsamında Eğitimini yarıda bırakan çocukların ailelerine, eğitimin önemi konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Liseye hiç gitmemiş veya tasdikname ile ayrılmış genç kızlar açık liseye yönlendirilmiş ve buradan diploma almaları sağlanmıştır. Her yaştaki kadına yönelik olarak ekonomik gelir getirecek beceri kursları açılmıştır. Hibe Tutarı: 108 Bin Avro Proje Ortağı Kuruluş: Erzurum Mecidiye Anadolu Lisesi, Erzurum Sabancı İlköğretim Okulu, Erzurum Nihat Kitapçı İlköğretim Okulu ve Aksaray Gülağaç Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu

32 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

33 Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.000.000€2020.000-100.000€ İklim Değişikliği Hibe Programı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5.000.000€20-40 10.000-50.000€ İle 50.000-200.000€ Yerel STK’lar Hibe ProgramıAvrupa Birliği Bakanlığı1.750.000€30 - 4040.000 - 60.000€ Şehir Eşleştirme Hibe ProgramıAvrupa Birliği Bakanlığı2.600.000€2050.000-130.000€ Ağlar/Platformlar Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı2.500.000€5-12200.000-500.000€

34 ORTA VADEDE (2017-2018) DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı 6.000.000€30100.000-200.000€ Sivil Toplum Destek Programı Avrupa Birliği Bakanlığı 3.000.000€15-2050.000-150.000€ AB-Türkiye İş Dünyası Diyaloğu (ETCF III) Hibe Programı TOBB2.500.000€10-15200.000 - 250.000€ Genç istihdamının Desteklenmesi, Kadın İstihdamı Desteklenmesi, Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonun Geliştirilmesi gibi IPA I kapsamında gerçekleştirilen programların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

35 Sivil Toplum Kuruluşları için hazırlanan kitapçığımıza göz atmayı unutmayınız.

36 Bakanlığımızın ağına kayıt olarak Hibe Duyurularının eposta adresine gelmesini sağlayabilirsiniz.

37 İlginize teşekkür ederiz.


"“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Erzurum IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 17 Mayıs 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları