Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR."— Sunum transkripti:

1 YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR

2 Kapsam  Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi  KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler  Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri  Yeni KOSGEB Destek Programları

3 Kapsam  Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi  KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler  Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri  Yeni KOSGEB Destek Programları

4 Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi  250’den az çalışan istihdam eden,  Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL’yi geçmeyen işletmelerdir. KOB İ Nedir? Tanımın dayanağı: 3143 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”

5 Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOB İ İ statistikleri Mikro (1-9) %94,5 Küçük (10-49) %4,2 Orta (50-249) %1,3 Kaynak: TÜİK 2008 Yılı İş Kayıtları

6 Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOB İ İ statistikleri KOBİ ölçeğindeki işletmelerin sektörlere göre dağılımı Kaynak: TÜİK YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ (2008)

7 Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOB İ İ statistikleri istihdamın KOBİ’lerdeki istihdamın sektörlere göre dağılımı Kaynak: TÜİK YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ* (*: 22 Aralık 2008’de yayınlanan 2005 yılı verileri)

8 Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOB İ İ statistikleri katma değerin KOBİ’lerin oluşturduğu katma değerin sektörlere göre dağılımı Kaynak: TÜİK YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ* (*: 22 Aralık 2008’de yayınlanan 2005 yılı verileri)

9 Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi KOBİ’ler Türk KOB İ ’lerin Ekonomideki Yeri %99,8 Toplam işletme sayısının %99,8*’unu %81 Toplam istihdamın %81*’ini %59 Toplam katma de ğ erin %59*’unu %69 Toplam satışların %69*’unu %62 Toplam yatırımların %62*’sini %59,8 Toplam ihracatın %59,8**’sını Oluşturmaktadır. *: TÜİK 2005 Sanayi ve Hizmet İstatistikleri **: TÜİK-2009 Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri

10 Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi Türkiye’de KOB İ ’lerin Temel Sorunları  Yönetim ve organizasyon sorunları,  Ölçek sorunu,  Finansman sorunları,  Nitelikli eleman istihdamı sorunu,  Pazarlama sorunları,  Verimlilik, kalite, standardizasyon ve çevre,  İnovasyon,  Proje bazlı çalışama eksikliği.

11 Kapsam  Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi  KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler  Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri  Yeni KOSGEB Destek Programları

12 KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler KOSGEB?  1990  1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu.  Amacı:  Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin;  Payını ve etkinliğini artırmak,  Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,  Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek.  KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili Kuruluşu”dur.

13 KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler Mevcut KOSGEB Destekleri KOSGEB Destekleri KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEKLERİ (YÖNETMELİK) KOSGEB FİNANSMAN (KREDİ FAİZ) (KREDİ FAİZ) DESTEKLERİ KOSGEB LABORATUAR BİLGİLENDİRME LABORATUAR PROJE ve BİLGİLENDİRME DESTEKLERİ

14 KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DESTEKLER EĞİTİM ve DANIŞMANLIK DESTEKLERİ Danışmanlık Desteği, Eğitim Programları, Özel Eğitim Desteği EĞİTİM ve DANIŞMANLIK DESTEKLERİ Danışmanlık Desteği, Eğitim Programları, Özel Eğitim Desteği TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ Teknoloji Ar-Ge Dest., Sınai Mülkiyet Dest. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ Teknoloji Ar-Ge Dest., Sınai Mülkiyet Dest. BİLİŞİM DESTEKLERİ Bilgisayar Yazılım Dest., E-Ticarete Yönlendirme Dest. BİLİŞİM DESTEKLERİ Bilgisayar Yazılım Dest., E-Ticarete Yönlendirme Dest. KALİTE GELİŞTİRME DESTEKLERİ Test Analiz, Kalibrasyon Dest., Sistem Belgelendirme Dest. KALİTE GELİŞTİRME DESTEKLERİ Test Analiz, Kalibrasyon Dest., Sistem Belgelendirme Dest. PAZAR ARAŞ. ve İHR. GELİŞTİRME DESTEKLERİ Yurtiçi – Yurtdışı Fuar Katılım Dest, Markaya Yönlendirme Dest., Tanıtım Dest. PAZAR ARAŞ. ve İHR. GELİŞTİRME DESTEKLERİ Yurtiçi – Yurtdışı Fuar Katılım Dest, Markaya Yönlendirme Dest., Tanıtım Dest. ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİ DESTEKLERİ İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Dest., Eşleştirme Dest. ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİ DESTEKLERİ İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Dest., Eşleştirme Dest. BÖLGESEL KALKINMA DESTEKLERİ Altyapı – Üstyapı Proje Dest., Nitelikli Eleman Dest.,ORTKA/ORTLAB Dest., Yerel Eko. Arş. Dest. BÖLGESEL KALKINMA DESTEKLERİ Altyapı – Üstyapı Proje Dest., Nitelikli Eleman Dest.,ORTKA/ORTLAB Dest., Yerel Eko. Arş. Dest. GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ Girişimcilik Eğitimleri, Yeni Girişimci Dest., İŞGEM Dest. GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ Girişimcilik Eğitimleri, Yeni Girişimci Dest., İŞGEM Dest. Yönetmelik Destekleri

15 KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler Yönetmelik Destekleri 2003-Nisan 2010

16 KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler Kredi Faiz Destekleri KOSGEB HAZİNE BANK KREDİ FAİZ DESTEKLERİ

17 KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler Kredi Faiz Destekleri 2003-Nisan 2010

18 KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler Di ğ er Destek ve Faaliyetler  IPA/CIP,  TEKMER, Ar-Ge/inkübasyon,  Laboratuarlar-test analiz/hizmetleri,  Girişimcilik konusunda eğitim ve danışmanlık, (KSEP) (YOİKK)  “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı” (KSEP) ve (YOİKK) çalışmaları,  İştirakler,  İŞGEM’ler  İŞGEM’ler (16 tane 1770 istihdam tamamı KOSGEB).

19 Kapsam  Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi  KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler  Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri  Yeni KOSGEB Destek Programları

20 KOSGEB Tarafından Desteklenecek Sektörler Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri  Madencilik ve taşocakçılığı  İmalat  Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı  Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri  İnşaat  Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı  Ulaştırma ve depolama  Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri  Bilgi ve iletişim  Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  İdari ve destek hizmet faaliyetleri  Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor  Diğer hizmet faaliyetleri

21 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri KOSGEB Kanunu Değişikliği ile KOGEB Hedef Kitlesi Genişledi. Neden İ htiyaç Duyuldu? KOSGEB Hedef Kitlesi; KOSGEB Hedef Kitlesi; 400 Binden 3.4 Milyon’a KOBİ’ye çıktı.

22 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri  Hedef Kitle;  İşletmeler  Girişimciler  Meslek Kuruluşları (KOBİ’lere yönelik projeleri)  İşletici Kuruluşlar Yeni Desteklerin Hedef Kitlesi

23 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Destek Türleri ve Başvuru Destek Türleri Başvuru ve Değerlendirme Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması, KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması,www.kosgeb.gov.tr Başvuruların; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendirilmesi şeklinde yapılacaktır.  Geri ödemeli  Geri ödemesiz  Geri ödemeli  Geri ödemesiz

24 Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri KOSGEB Destek Programları Genel Destek ProgramıAr-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek ProgramıTematik Proje Destek Programıİşbirliği-Güçbirliği Destek ProgramıKOBİ Proje Destek ProgramıGirişimcilik Destek Programı

25 Kapsam  Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi  KOSGEB ve KOBİ’lere Sağladığı Mevcut Destekler  Yeni KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri  Yeni KOSGEB Destek Programları

26 Yeni KOSGEB Destek Programları 1. KOB İ Proje Destek Programı

27 Yeni KOSGEB Destek Programları KOB İ Proje Destek Programı Programın Amacı:  KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,  İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,  KOBİ’lerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projelerin desteklenmesi.

28 Yeni KOSGEB Destek Programları KOB İ Proje Destek Programı Program ve Proje Limitleri Program Süresi Proje Süresi Destek Üst Limiti Destek Oranı

29 Yeni KOSGEB Destek Programları KOB İ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri  Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.  Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının %10’unu aşamaz. Desteklenecek Proje Konuları  İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

30 Yeni KOSGEB Destek Programları 2. Tematik Proje Destek Programi 2. Tematik Proje Destek Programi

31 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi Programın Amacı:  KOBİ’lerde Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,  Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması,  Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için işletme ve meslek kuruluşları projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

32 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi Programın Kapsamı ve Hedef Kitle Çağrı Esaslı Tematik Programı KOBİ’lerMeslek Kuruluşları Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Meslek Kuruluşları

33 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi Tematik Alan Belirleme Süreci Tematik Program Hedef Kitle Uygulama Alanı Uygulama Alanı Hedef Bilgileri Hedef Bilgileri İcra Komitesi Onayı Tematik Alan Bütçe

34 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi Tematik Destek Programı Destek Unsurları

35 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri  Personel ücretleri ve seyahat giderleri, azami % 25  Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25),  Sarf malzemesi giderleri,  Hizmet alım giderleri, azami %10  Genel idari giderler (azami %10).

36 Yeni KOSGEB Destek Programları Tematik Proje Destek Programi Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.

37 Yeni KOSGEB Destek Programları 3. İ şbirli ğ i - Güçbirli ğ i Destek Programı 3. İ şbirli ğ i - Güçbirli ğ i Destek Programı

38 Yeni KOSGEB Destek Programları İ şbirli ğ i - Güçbirli ğ i Destek Programı Programın Amacı:  KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışı ile bir araya gelerek, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar ile ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri konularda sunacakları projelerin desteklenmesi,  KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,  KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,  KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,  Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,  KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

39 Yeni KOSGEB Destek Programları İ şbirli ğ i - Güçbirli ğ i Destek Programı Program ve Proje Limitleri Proje Süresi Destek Üst Limiti Destek Oranı 6-24 ay (+ 12 ay) 250.000 TL Geri Ödemesiz 500.000 TL Geri Ödemeli 250.000 TL Geri Ödemesiz 500.000 TL Geri Ödemeli 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60

40 Yeni KOSGEB Destek Programları İ şbirli ğ i - Güçbirli ğ i Destek Programı İşbirliği-Güçbirliği Ortaklık Modelleri  Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,  Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,  Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, en az 5 işletmenin  Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

41 Yeni KOSGEB Destek Programları İ şbirli ğ i - Güçbirli ğ i Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları  Tedarik,  Tasarım,  Pazarlama,  Laboratuar,  İmalat ve hizmet sunumu Tedarik Tasarım Pazarlama Laboratuar İmalat Hizmet

42 Yeni KOSGEB Destek Programları İ şbirli ğ i - Güçbirli ğ i Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri Bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.

43 Yeni KOSGEB Destek Programları 4. AR-GE, İ novasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. AR-GE, İ novasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

44 Yeni KOSGEB Destek Programları AR-GE, İ novasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Programın Amacı:  Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,  Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,  KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,  Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına destek sağlanması.

45 Yeni KOSGEB Destek Programları AR-GE, İ novasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

46 Yeni KOSGEB Destek Programları AR-GE, İ novasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Süresi en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,  Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, 18 (on sekiz) ay,  Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, 12 (on iki) aya  Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

47 Yeni KOSGEB Destek Programları 5. Girişimcilik Destek Programı 5. Girişimcilik Destek Programı

48 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Programın Amacı:  Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Uygulamalı girişimcilik eğitimleri, yeni girişimci ve İŞGEM Kurma ve İşletme desteklerinin sağlanması,  Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,  Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,  İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,  İstihdamın artırılması.

49 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Kapsam 3 alt programdan Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

50 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar,  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenebilir,  Eğitimler, genel ve özel hedef grupları için düzenlenir,  Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

51 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Bu destekten;  Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler  İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

52 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

53 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı İş Geliştirme Merkezi Desteği  İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelerin ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

54 Yeni KOSGEB Destek Programları Girişimcilik Destek Programı İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

55 Yeni KOSGEB Destek Programları 6. Genel Destek Programı 6. Genel Destek Programı

56 Yeni KOSGEB Destek Programları Programın Amacı:  KOBİ’lere yönelik işletme genel işletme geliştirme destekleri sağlanarak rekabet gücünü artırıcı bireysel faaliyetlerin desteklenmesi,  Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,  KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,  Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,  KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. Genel Destek Programı

57 Yeni KOSGEB Destek Programları Program Destek Üst Limit ve Oranları Genel Destek Programı

58 Yeni Destek Mevzuatının Kazanımları Yalın, esnek, dinamik  Yalın, esnek, dinamik ve erişimi kolay bir destek sistemi kurulacaktır, Girişimciler, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’lere yönelik projeleri de  KOBİ’lerin yanı sıra, Girişimciler, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’lere yönelik projeleri de desteklenecektir, Proje bazlı  Proje bazlı destekleme sistemine geçiş sağlanacaktır, izlemeye  Performans değerlendirme ve izlemeye imkan sağlanacaktır, Kaynakların daha etkin ve verimli  Kaynakların daha etkin ve verimli kullanımına imkân sağlanacaktır, proje geliştirme  KOBİ’lerimiz daha fazla proje geliştirme anlamında teşvik edilecektir, Planlı programlı gelişme  Planlı programlı gelişme modeli teşvik edilecektir, yenilikçi Ar-Ge ve yenilik, işbirliği- güçbirliği ve girişimcilik  İşletmelerin daha yenilikçi olmaları, Ar-Ge ve yenilik, işbirliği- güçbirliği ve girişimcilik ve rekabet gücünü artırıcı faaliyetler desteklenecektir.

59 Vizyon  KOBİ politikalarına yön veren  KOBİ’lerin verimliliğini, katma değerini ve rekabet gücünü arttıran  Sürekli değişen ve gelişen

60 Teşekkürler! Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı


"YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları