Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPORDA ISINMA. 1. ISINMANIN TANIMI........................................................................ 2. ISINMA ÇEŞİTLERİ..........................................................................

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPORDA ISINMA. 1. ISINMANIN TANIMI........................................................................ 2. ISINMA ÇEŞİTLERİ.........................................................................."— Sunum transkripti:

1 SPORDA ISINMA

2 1. ISINMANIN TANIMI........................................................................ 2. ISINMA ÇEŞİTLERİ.......................................................................... 3. ISINMA SÜRESİ BELİRLENİRKEN................................................... 4. ISINMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR.................................. 5. ISINMAYA BAŞLARKEN................................................................... 6. ISINMA İLE MÜSABAKA ARASINDAKİ SÜRE................................. 7. STRECHING.................................................................................... 8. STRECHING HAREKETLERİNİN FAYDALARI............................... 9. STRECHING YAPILMAMASININ ZARARLARI............................... 10. ESNETME VE GERME................................................................... 11. ESNETME İLE GERME ARASINDAKİ FARK................................... 12.KASIN ESNETİLME SÜRESİ…………………………………......................... 13. KİMLER ESNETME YAPABİLİR………………………………………………….. 14. NE ZAMAN ESNETME YAPILMALIDIR?........................................ 15. NEDEN ESNETME YAPMALIYIZ?................................................... 16. ISINMA VE SAKATLIK………………………………………………………………… 17. ISINMANIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ…………………………………………. 18. ISINMANIN FİZYOLOJİK ETKİLERİ…………………………………………. 19. SOĞUMANIN ÖNEMİ………………………………………………………………… 20. ISINMA HAREKET ÖRNEKLERİ………………………………………………. İÇİNDEKİLER….

3 ISINMAISINMA

4 Her hangi bir sportif eylem i ç in antrenmanlara ba şlamadan hemen önce bir tak ı m hazırlıkların yapılması durumudur. Aslı nda bu hazırlıklar, antrenman ve yarışmaların ön koşulu olarak yerine getirilmesi amacıyla ısınma adı altında yapılan faaliyetlerdir. Gerçekte de sportif aktivitelerin öncesindeki ısınmanın önemi ve gerekliliği herkes tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Antrenmanları n yada müsabakaların öncesinde yapılan ısınmanın bir çok yararlarının yanında performans üzerine olumlu etkisinin olduğu da bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmıştır. ISINMA

5 ISINMANIN ÇEŞİTLERİ Sportif ı sınma Genel ısınma ve Özel ısınma olarak 2’ye ayrılmaktadır. a) Genel Isı nma: a) Genel Isı nma: Organizmanı n fonksiyonlarını mümkün olduğu kadar yüksek seviyeye çıkarmak için yapılan hazırlıkları içermektedir. Genelde büyük kas gruplarını çalıştırmamızı sağlar. b) Ö zel Isı nma : b) Ö zel Isı nma :Antrenman veya m ü sabakada ö zellikle yapı lacak hareket ve spor disiplininin özelliğine göre o aktivitenin daha fazla etkileyeceği kas gruplarının ısındırılmasını amaçlar. Sonuçta kas lifleri arasındaki koordinasyon (kas içi ve kaslar arası koordinasyon) sağlanır ve aktivite için uygun bir ortam hazırlanmış olunur. Sportif ı sınma, uygulanış biçimlerine göre üçe ayrılmaktadır. 1-Aktif ı sınma, 2-Pasif ı sınma 3-Mental (d üşünsel) ı sınmadır.

6 Aktif Isı nma: Aktif Isı nma: Sporcunun ı sınma amacıyla yapacağı çalışmaları aktif olarak uygulamasıdır. Örneğin; yürüyüş, yavaş ve hızlı koşular, esnetmeler, açmalar, yumuşatıcı hareketler, kol,bacak ve vücut çevirmeleri, sıçramalar vb. uygulamaları kapsar.Araştırma sonuçları, ısınmalardaki uygulamalarda en etken yolun, kasın aktif olarak çalışarak hazırlanması olduğu vurgulanmaktadı r. Pasif Isı nma Pasif Isı nma: Ç alış maya başlamadan önce sporcuya yapılacak masaj, sıcak duş, sauna vb. uygulamaları içerir. Her ne kadar aktif ısınmanın yerini tutamıyorsa da bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları, bazı spor disiplinlerinde bu tür ısınmanın da performansı olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Ö rneğ in: Sertleşmiş kasları yumuşatmak için masaj yapılması, yüksek derecede flexibilite isteyen spor disiplinlerinde, kas kiriş ve eklem bağlarının esneklik kazanması için sıcak duş yapılması gibi. Pasif ı sınma, aktif ısınmanın yanı sıra uygulanıyorsa, olası sakatlıkları önleme bakımından da önem kazanmaktadır. Mental(Düşünsel) Isınma: Mental(Düşünsel) Isınma: Mental ısınma, yarışmalar başlamadan önce yapılacak hareketlerin ve her türlü eylemlerin sık sık düşünülmesidir.

7 * Yarışma ve antrenmanın yapılacağı ortam * Hava sıcaklığı * Yarışma veya antrenman saati * Total antrenman s ü resinin % 20 - % 30 ’ u ISINMA SÜRESİ BELİRLENİRKEN

8 ISINMAYA BAŞLARKEN

9 ISINMAYA NASIL BAŞLANIR ? Isınmaya informel (Genel) ile başlayıp formel (Özel) ile devam edilmelidir. İnformel başlanırken ilk yapılması gereken egzersiz hareketliridir. İnformel(Genel) + Formel (Özel ) Sportif aktivite sırasında ö ncelik olarak harekete katılan kasların i ç indeki kan akışı ve kas ısısının fizyolojik olarak optimum d ü zeye gelmesi sağlanır. Branşta doğrudan kullanılan Nöro _ müsküler ( sinir – kas ) mekanizmalar ve el göz koordinasyonu için hazırlık sağlanır.

10 ISINMA İLE FAALİYET ARASINDAKİ SÜRE Isınma süresinin ve ısınma biçiminin niteliğine bağlı olarak farklılık gösterdiğini biliyoruz. Fakat yapılan araştırmalar, süresi ve niteliği ne olursa olsun, ısınmayı bitirdikten 45 dk. sonra etkisinin tamamen kaybolduğunu vurgulamaktadır. Bazı araştırmacılar bu sürenin 15 dk’dan fazla olmaması gerektiği görüşündedirler

11 STRETCHİNG Stretch ; Stretch ; esneme hareketleri belirli kas ve eklem gruplarının hedef alarak elastikiyeti ve hareket açısını arttırmak amacı ile yapılan fiziksel egzersiz bütününe verilen isimdir. Esneme dokuların esnekliğini arttırarak yaralanmaları ve sakatlanmaları azaltacak ayrıca egzersiz performansını arttıracak ve günlük hayatta daha hareketli olmanıza imkan tanıyacaktır.

12 STRETCHING HARAKETİNİN FAYDALARI * Kan dolaşımını arttırır. Dokularınıza nüfus eden kan sakatlıkların daha hızlı iyileşmesini, kaslarınızın daha hızlı gelişmesini sağlar. * Artan kan dolaşımı ile beraber daha enerjik hissedersiniz. Koordinasyonu artırır ve kondisyonunuzun gelişmesinde rol oynar. * Eklemlerinizin ve kaslarınızın daha esnek olmasını sağlar. Düzenli yapılan esnetme hareketleri sakatlıkların iyileşmesini hızlandırdığı gibi sakatlığın oluşma riskini de azaltır. * Postürünüzün (duruş) düzelmesine yardımcı olur.

13 STRETCHING YAPILMAMASININ ZARARLARI * Isınmamış kaslar veya adeleler görevini yapamaz ve vücudumuzda kalıcı,geçici sakatlıkların oluşmasına sebep olurlar. * Isınmamış bir kasa yük bindiği zaman o kasın veya lifin kopmasına sebep olur. * Lif atması olmazsa kramp görülebilir. * Isınma her organımızda yapılmalıdır. * Isınma hareketi yavaş yapılmalıdır ve sert,ani hareketlerden kaçınılmalıdır.

14 ESNETME VE GERME Esneklik bir eklem etrafındaki hareket alanı olarak tanımlanır.Her eklemde, performans için gerekli olan bir hareket alanı vardır.

15 GERME İLE ESNETME ARASINDAKİ FARK NEDİR? Germe ve esneme kavramları sürekli birbiri ile karıştırılan kavramlardır. Germede belirli bir süre kaslar sabit durumda tutulur. Esnetmede ise kas sürekli bir gevşer bir kasılır. Germe, kas esnekliği geliştirilmesi için uygulanan bir çalışma şeklidir.İlk önce germe sonra esnetme yapılmalıdır.

16 KASI ESNETME SÜRESİ NE OLMALIDIR? Esnetme süresi, esnetenin uygulanacağı kasa göre değişir belden yukarıda bulunan kasların örnek boyun,kol v.s esnetme süresi 8-12 saniye belden aşağıdaki kaslar örnek baldır,ayak bileği v.s için ise 12-18 saniye yeterli görülmüştür.

17 KİMLER ESNETME YAPABİLİR? Yaş ve esnekliği göz önüne almadan, herkes esnetmeyi öğrenebilir. Bunun için en iyi fiziksel şartlarda olmaya veya özel becerilere gerek yoktur. Bu yüzden spesifik fiziksel problemlere sahip olmayan sağlıklı bireyseniz, emniyetli ve zevkli bir şekilde nasıl esnetme yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

18 NEDEN ESNETMELİYİZ ? Esnetme vücudumuzu düzenlediği ve zihnimizi dinlendirdiği için günlük yaşamımızın bir parçasıdır. Düzenli esnetme hareketleri size şu yararları sağlar ; Kas gerilimini azaltır ve vücudun daha rahat hissetmesini sağlar. Daha rahat ve özgür hareketlere izin vererek koordinasyona yardım eder. Hareket alanını genişletir

19 ISINMA VE SAKATLIK Bir çok sakatlık yetersiz ısınmadan dolayı olur. Soğuk bir kas nispi olarak serttir ve ani esneme, hızlı hareketlerin neden olduğu gerilimi arttırır. Kasın elastiki faktörleri, dış gerilmelere uyumu sağlamadığında kas kopacaktır.Yaygın olarak “kas çekmesi, kopması” Fiziksel etkilere ilaveten ısınma, psikolojik faydalara da sahiptir.

20 Bu tür bir ısınma, yapılacak yarışma ile ilgili merkezleri uyarır. Radiküler formasyonu aktive ederek motorik davranışların koordinasyonunu ve dakikliğini düzenler. İyi bir ısınma,büyük heyecan durumlarının inhibesinde etkili olmaktadır. Dikkat ve motivasyonu da arttırmaktadır. Sporcuların kendine güveni artar. ISINMANIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

21 Esneklik çalışmalarını içeren bir ısınma, kasların aşırı gerginlik durumlarını yok ettiği gibi, aşırı gevşeklik durumlarına da olumlu etki yapar. Çalışmada anormal durumları önler ve istenilen duruma getirir ISINMANIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

22 ISINMANIN FİZYOLOJİK ETKİLERİ Isınma ile birlikte aktiviteye bağlı olarak organizmanın oksijen gereksinimi de artmaktadır. Oksijen gereksiniminin artması, kaslarda kan akımının artması yolunda etkili olmaktadır. Bu da ancak kalbin dakika volümünün artması ile mümkün olmaktadır.

23 Kas içinde ısının artması metabolik prosesleri (süreçleri) artırır ve kasa gerekli maddelerin gelişi ve artık maddelerin uzaklaştırılması hızlanır. Kasılma ve gevşemeler daha kuvvetli olur, kas verimi artar. Kas, kiriş, eklemler ve bantların esnekliği artar. Esneklik kazanmış kas daha fazla hareket genişliğine ve hıza ulaşır. ISINMANIN FİZYOLOJİK ETKİLERİ (2)

24 ISINMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR · Uygulama esnasında soluk alışverişi normal olmalıdır.Çünkü kuvvetli soluk tutumu madde alışverişini güçleştirir. · Daha sonraki çalışmalarda önceliği olan kas gruplarından başlanmalıdır. · Alıştırmalar 1 ile 3 kez tekrarlanmalıdır.

25 ISINMANIN OLUMLU ETKİLERİ 1-Kasların etkinlik derecesini yükseltir. 2-Hareketin salınım uzaklığını genişletir. 3-Teknik üstünde dolaylı da olsa pozitif bir etkinlik sağlanmış olur 4-Sakatlanma(yaralanma) tehlikesi en alt düzeye iner. 5-Dinlenmeyi (Regenerasyon)hızlandırır. 7-Kuvvetlendirme (Kuvvet) için bir uyarımdır.

26 SOĞUMANIN ÖNEMİ Soğuma; çalışma sırasında vücudun maruz kaldığı şiddetin kademeli olarak azaltılarak durma safhasına yavaş yavaş geçilmesidir. Yani egzersizin aniden kesilmemesi ve minimum beş dakika süren ve şiddetinin yavaş yavaş azaltıldığı egzersizin son noktalanma sürecidir. Bu sürece en çok ihtiyaç duyulan durumlar nabzımızın çok yükseldiği ve bu yüksek tempoda devam ettiğimiz durumlardır. Nabzımızın yüksek atarken egzersizin aniden kesilmesi vücuda zarar verebilir. Soğuma çalışması bir nevi nabzın kontrollü bir şekilde düşürülmesidir. vücutta antrenman sonunda oluşabilecek yorgunluğu ve laktik asit birikimini azaltmak için uygulanır. Sporcunun uzun süreli ve sağlıklı bir spor hayatı olması açısından oldukça önemlidir.

27

28 ÇEŞİTLİ ISINMA HAREKETLERİ Boyun Sağa ve sola bakma (10sn) * Yukarı ve aşağıya bakma (10sn) Omuz * Kolları düz olarak bükme (10sn) Omuzları kontrollü bir şekilde dairesel şekilde döndürmek. (10sn) * Oturarak Geriye Uzanma (10sn)

29 Arka Kol (Triceps) Kolu enseden aşağıya germe. (10sn) Üst Sırt Göğsün önünde kol çaprazlama. (10sn) * Kolları gergin olarak baş üzerine kaldırma(10sn)

30 Kalça * Öne hamle (30sn) Tek ayak diz bükme (20sn) * Tek ayak arkaya diz bükme (20sn) Yanlar * Düz kollarla yana eğilme (10sn) * Bükük kollarla yana eğilme (10sn)

31 Uyluk * Oturarak ayak ucuna değme (30sn) * Yarım açık bacak oturuş (30sn) Kasık Oturarak Açık bacak esneme (30sn)

32


"SPORDA ISINMA. 1. ISINMANIN TANIMI........................................................................ 2. ISINMA ÇEŞİTLERİ.........................................................................." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları