Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Klostridyal Enfeksiyonlar Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Klostridyal Enfeksiyonlar Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D."— Sunum transkripti:

1 Klostridyal Enfeksiyonlar Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D

2 Sunum planı Giriş Clostridium difficile enfeksiyonu Gazli gangren Botilismus Tetanoz Enteritler

3 Klostridyum Anaerobik, Gram-pozitif basiller Çoğu hareketli Endospor oluşturabilirler Doğada yaygın (toprak, insan bağırsağı,)

4 C. tertium, C. histolyticum, C. innocuum C. perfringens Aerotoleran Çoğu zorunlu anaerop

5 İnsanda hastalık yapan Klostridyal türler Türler Spor yerleşim Lesitinaz üretimi Lipaz Enterotoksin üretimi Histotoksinler, Hemolizinler, Proteazlar Nörotoksin üretimi Doku enfeksiyonları C. perfringens ST,C+— var yok C. ramosum T——yokvaryok C. septicum ST——yokvaryok C. sordellii ST+—yokvaryok C. bifermentans ST+—yokvaryok C. tertium T——yokvaryok C. sphenoides ST——yokvaryok C. baratii ST——yokvaryok C. novyi ST++yokvaryok C. histolyticum ST——yokvaryok Zehirlenmeler C. difficile ST—— var yok C. botulinum ST, T—+yokvar C. tetani T——yokvar ST: Subterminal, T:Terminal, C:santral

6 Gangrenöz dokuda yük vagonu şeklinde gram-pozitif Clostridium perfringens Kumar: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Professional Edition, 8th ed.

7 C. perfringens C. novyi, eski kültürlerde boyayı tutmaz C. ramosum, nadiren Gram pozitif görülür Gram boyama özellikleri

8 C. difficile

9 Biyokimyasal özellikler Katalaz (-) Oksidaz (-) Nörotoksin –Botulinum nörotoksini –Tetanus nörotoksini Enterotoksin Lesitinaz, Lipaz, DNAaz, Nöraminidaz Kollajenaz, Proteaz

10 Klinik tablolar 1.C. difficile ilişkili hastalık (toksin A ve B) 2.Nekrotizan doku enfeksiyonu (C. sordellii ) 3.C. novyi enfeksiyonu (iV ilaç bağımlılarında) 4.Klostridiyal Miyonekroz (C. perfringens tip A) 5.Nörotoksik enfeksiyonlar 1.Botilismus 2.Tetanoz 6.Diğerleri 1.C. perfringens tip C enteriti 2.C. perfringens tip A ishali

11 C. difficile ilişkili hastalık C. difficile Toksin A ve B üretir İshalden psödomembranöz kolite kadar değişken Hastanede uzun süre yatanlarda en sık sorun Bir antibiyotik kullanımından 5-10 gün sonra başlar (2-10 hafta)

12 Antibiyotiğe bağlı kolit http://www.gastrointestinalatlas.com/English/Colon_and_Rectum/_Pseudomembranous_Colitis/_pseudomembranous_colitis.html

13 C. difficile ilişkili hastalık Toksin A enterotoksin Toksin B ise sitotoksin Toksinler geridönüşümsüz olaran GTP bağlayan proteini glukolize eder Hücrenin aktin yapısını bozar ve ölüm.

14 C. difficile ilişkili hastalık EIA ile toksin A (%50-80 duyarlılık) Polimeraz zincir reaksiyonu (%90-95) Kültür Clostridium difficile common antigen was found positive in 27.7% and 14% of group 2 and group 1, respectively while negative in stools of patients with inflammatory bowel disease. Asymptomatic fecal Clostridium difficile carriage in healthy volunteers was 3.3%

15 Gursoy SGursoy S, et al. Clostridium difficile infection frequency in patients with nosocomial infections or using antibiotics. Hepatogastroenterology. 2007;54(78):1720-4.Hepatogastroenterology. Source Department of Gastroenterology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey. sgursoy@erciyes.edu.tr Nozokomiyal ishal gelişen 50 hasta Antibiyotik kulanım sonrası ishalle başvuran 65 hasta İnflamatuvar barsak hastalığı olan 18 kişi Kontrol 30 kişi % 14% % 27.7 0 % 3.3

16 Gazlı gangren C. perfringens tip A Travma sonrası sık görülür –Kirli yaralanma-ezilmeler –Cerrahi sonrası %30 –Spontan %20

17 Gazlı gangren Düşük oksijenlenme Ölü dokular Alfa ve perfringolizin O (kolesterol-bağımlı sitolizin) Yaygın hücre ölümü ve perfüzyon bozulması teta toksin

18 Gazlı gangren (klinik) 1-4 saat sonra (8 saat-3 hafta) Önce ağrı, yoğun ödem, bül, koku Hipotansiyon, kalp baskılanması (α toksin) Multiorgan yetmezliği Şuur açıktır

19 Klinik Klostridyal omfalit Kokain enjeksiyon yerinde C. septicum gazlı gangreni C. perfringens, sol alt etremite

20 Klinik

21 Gazlı gangren

22 Hemipelvektomi yapılmış

23 Tanı Klinik tablo Doku ve klinik örneklerde inflamasyon bulgusu yoktur Kültür

24 Nekrotizan doku enfeksiyonu (C. sordellii ) Toksinleriyle etkili –Travma –Doğum –Düşük –İv ilaç bağımlılığı Nekrotizan fasiit septik şoka sık neden olur 2-7 günde başlar

25 Tanı Kültür PCR

26 Botilismus C. botilinum Motor nöronları tutan paralitik hastalık A-G arasında 7 toksin üretirler A, B, E insanlarda etkili

27 Üç tip Besin kaynaklı (en sık) Yara İnfant

28 Belirtiler: 3 aylık bebekte infant botulismusu. Pitozis, Yüzde ifadesizlik Hipotoni (From Arnon SS, Schechter R, Maslanka SE, et al: Human botulism immune globulin for the treatment of infant botulism, N Engl J Med 354:462–471, 2006.) Halsizlik, Güçsüzlük, Konuşma ve yutmada zorluk, Alt extremitelerde paralizi Solunum yetmezliği

29 BOTULISMUS Bulaş: Hastadan hastaya bulaş yok Kuluçka dönemi: 12-72 saat (14 gün) Mortalite: Ağırlığı başına en öldürücü ajan Tedavi: Antitoksin, solunum desteği Korunma: Aşı ve gıdaları kaynatma 100 ˚C’de 10 dakikada inaktive olur

30

31

32 Tetanoz C. tetani İskelet kaslarının rijiditesi ile ortaya çıkan tablodur Tetanospazmin üretir –Yaralanma –Puerperal –Göbek kordonundan –Cerrahi –Yanık

33 Klinik Nöronların presinaptik uçlarında inhibitör aracı salınımını engeller –Generalize –Lokal –Sefalik –Neonatal opistotonus

34 risus sardonicus

35 Tetanoz klinik Otonom sinirlerin tutulumu ile –Şiddetli aritmi –Kan basıncı değişiklikleri –Ağır terleme –Ateş –Rabdomiyoliz –Laringeal spazm –Üriner retansiyon

36 http://www.bmj.sk/2011/11208-10.pdf

37 4/5 kadın Yaş ortalaması 56.8 (34-73). El yaralanması 3 kişi, bir olgu ayak yaralanması, 1 yüz yaralanması Semptomlar; çene hareketi güçlüğü, sırt kaslarında kasılma ve ağrı İkisi öldü http://www.bmj.sk/2011/11208-10.pdf

38 SemptomlarSayı, 5 Çenede kasılma ve ağrı Boyun ve sırt ağrısı Disfaji Terleme Konuşma bozukluğu Başağrısı 542221542221 http://www.bmj.sk/2011/11208-10.pdf

39 Komplikasyonlar Kırıklar Akciğer embolisi Bakteriyel enfeksiyonlar Dehidratasyon

40 Tanı ve ayırıcı tanı Klinik Yara kültürü Nöroleptic toksisitesi Epilepsi Hipokalsemik veya alkalotik tetani Alkol kesilmesi Striknin zehirlenmesi

41 Bağışıklık 40 yaş üzeri 249 kişi Kayseri’de %25 kişide tetanoz Ig koruyucu 2 doz aşılananlarda %47,6 Oztürk A, et al. Tetanus antitoxin levels among adults over 40 years of age in Central Anatolia, Turkey. Clin Microbiol Infect. 2003 Jan;9(1):33-8.Clin Microbiol Infect.

42 Erişkinler için aşılar - United States, 2012 Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

43 Yara durumu ve tetanoz profilaksisi Tetanoz toksoid aşısı önceki dozları* Temiz ve küçük yaraDiğer yaralar Tetanoz toksoid aşı Human tetanoz immun globulin (250U im) Tetanoz toksoid aşı Human tetanoz immun globulin <3 doz veya bilinmiyor EvetHayırEvetYes ≥3 dozSon doz ≥10 yıl HayırSon doz ≥5 yılHayır Advisory Committee on Immunization Practices. Recommended adult immunization schedule: United States, 2012. Ann Intern Med 2012; 156:211. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis (Tdap) vaccine from the Advisory Committee on Immunization Practices, 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011; 60:13. Centers for Disease Control and Prevention. Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis (Tdap) vaccine in adults aged 65 years and older — Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012; 61:468.

44 C. perfringens tip C enteriti Enteritis necroticans β-toksinlerle proksimal ince bağırsak etkilenir ve hemorajik nekroz yapabilir Şiddetli karın ağrısıyla başlar Şiddetli distansiyon Kültürle tanı

45 C. perfringens tip A enterotoksini Collins JE, et al. Diarrhea associated with Clostridium perfringens type A enterotoxin in neonatal pigs. J Vet Diagn Invest 1:351-353 (1989) Lindsay JALindsay JA. Clostridium perfringens type A enterotoxin (CPE): more than just explosive diarrhea. Crit Rev Microbiol. 1996;22(4):257-77.Crit Rev Microbiol. Brynestad SBrynestad S, Granum PE. Clostridium perfringens and foodborne infections. Int J Food Microbiol. 2002 Apr 5;74(3):195-202.Granum PEInt J Food Microbiol. 1.Ağır bir gıda kaynaklı nekrotik enterit sebebidir 2.CPE hedef epitel hücrelerine bağlanan 3.5 kDa MA’lı tek polipeptid zinciridir Lindström MLindström M, et al. Novel insights into the epidemiology of Clostridium perfringens type A food poisoning. Food Microbiol. 2011 Apr;28(2):192- 8.Food Microbiol.

46 ÖZET Doğada yaygın bulunan Anaerobik Spor oluşturan basiller Genellikle klinik tanı

47 ÖZET 1.C. difficile ilişkili hastalık (toksin A ve B) 2.Klostridiyal miyonekroz (C. perfringens tip A) 1.Nekrotizan doku enfeksiyonu (C. sordellii ) 2.C. novyi enfeksiyonu (iV ilaç bağımlılarında) 3.Nörotoksik enfeksiyonlar 1.Botilismus 2.Tetanoz 4.Diğerleri 1.C. perfringens tip C enteriti 2.C. perfringens tip A ishali

48


"Klostridyal Enfeksiyonlar Dr Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları