Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İktisadi ve hukuki sistem ve politikalar Jasmina Guric, MA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İktisadi ve hukuki sistem ve politikalar Jasmina Guric, MA."— Sunum transkripti:

1 İktisadi ve hukuki sistem ve politikalar Jasmina Guric, MA

2 Kurumsal iktisat  (Institutional Economics) 1920’lerde Amerika’da ortaya çıkan bir ekonomik düşünce akımı. Avnı akımın günümüzdeki uzantısı Neo-Kurumsal İktisat diye bilinir.  Kurumsal İktisat’ın temel görüşlerine göre ekonomik olaylar ve insanın ekonomik davranışları, ait oldukları toplumun sosyal, kültürel, siyasal, kısacası kurumsal yapısından ayrı düşünülemez.  İktisat Bilimi toplum içinde yaşayan insanların ekonomik davranışlarının incelenmesini konu edinmiştir. Bu ise söz konusu bilim dalının, maddeyi inceleyen fiziki bilimlerden farklı kurallara tabi olmasını gerektirir. İnsan davranışları, fiziki olayların aksine, zaman ve mekana göre değişir.  Kaynak: http://kurumsaliktisat.nedir.com/#ixzz42y27uMJBhttp://kurumsaliktisat.nedir.com/#ixzz42y27uMJB

3  Bu bakımdan İktisat’ ta matematik ve ekonometri gibi teknikler ne derece yagm kullanılsa da bu bilim dalının fiziki bir bilim haline gelmesi mümkün değildir. Çoğu kez, iktisadi olaylarla sosyal, tarihi ve siyasal olaylar arasında yakın bir ilişki vardır.  Hatta çoğu kez, aynı bir olayın çeşitli sosyal yönleri bulunmaktadır. O bakımdan iktisadi olayların doğru şekilde analizi için İktisatçıların Sosyal Bilim yöntemlerini çok iyi bilmesi gerekir. Bu özelliklerinden ötürü, Kurumsal İktisat bazılarınca "Sosyal Ekonomi" diye adlandırılmıştır. Kurumsalalar bu görüşlerini ileri sürerek yerleşik ekonomi doktrini olan Neo Klasik İktisat’ı eleştirirler

4 Ulusal Hesaplar Sistemi  Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA) Ulusal Hesaplar ürün ve gelir Sistemi (Onun tam adı - Sistem Milli Hasıla ve Gelir Hesapları) - birbirine olan bir sistem makro işlemlerin tarifi ve analiz etmek için kullanılan göstergeler.  Bu ekonomik döngünün tüm aşamalarında bilgi sağlar - üretim ve değişimi, birincil ve ikincil dağıtım (yeniden dağılım), tüketim ve tasarruf (birikim).  SNA 20'li yaşların sonlarında Amerikan bilim adamlarının bir grup geliştirilmiştir, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (Ekonomik Ulusal Bürosu Gelecekte Nobel Ödülü kazanan Simon başkanlığında Araştırma), Kuznets (Simon Kuznets)

5  Sistem milli gelir ilişkili bir sistem olarak tanımlanabilir istatistik ve sınıflandırılması, belirli bir şeklinde sunulmaktadır hesapları ve makroekonomik sonuçlarını açıklayan tablo set faaliyetleri.  Tabanlı ulusal muhasebe, SNA tüm faaliyetleri kapsamaktadır kurumsal birimler ve mülkiyet her türlü ekonomik kuruluşlar; hesaba katan tüm işlemleri üretilen ve olmayan üretilen, mali ve -olmayan finansal, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar.  SNA makroekonomik göstergeleri genelleme bir sisteme dayanmaktadır üreme sürecinin farklı aşamalarında ekonominin işleyişi: ürünlerin ve hizmetlerin üretimi; eğitim, dağıtım, yeniden dağıtılması ve (akış) tarafından gelir son kullanım; Brüt kullanımı Çeşitli varlıklar (tasarruf hesapları) birikimine tasarruf; dış ticaret (dünyanın geri kalanında) ve ekonomik diğer aşamalarında bağları faaliyetleri.

6  Açık SNA göstergeler tabanlı sistem, ekonomik süreçleri ve karakterize onların Sonuçlar, bu işlemler arasındaki ilişkiyi göstermektedir.  Bu nedenle, SNA ekonomik modelin tür kompleksi incelemek için kullanılan ülkenin ekonomik faaliyeti, kendi bölgeleri ve sektörleri dayalı ürünlerin ve akımlarını yansıtan birbiriyle bakiyeleri (hesapları), onların Onları işlemekten sürecinde ekonomik birimler arasındaki mali eşdeğerleri çeşitli ekonomik faaliyetler.  Tanıtımı piyasa ekonomisinin bir istatistiksel model, SNA başarıyla kullanılmıştır ekonomik politika yapma, uygulanması ve değerlendirilmesi sonuçlarının analizi etkinlik, aynı zamanda modelleme, tahmin ve yönetim Dünyada 155 ülkede ekonomileri.

7  Metodoloji SNA ekonomik üretim faktörlerinin sınırları oluşturan tanımlar değer hesapları ve makroekonomik göstergeler özetlenmiştir Mal, hizmet ve gelir akışını karakterize; tüm varlık ve yükümlülükler işletmeler; Ekonomik süreç ve sonuçları tüm yönleriyle.  Bu, dünyada SNA en gelişmiş bilgi sistemi öneriyor ile zincirler; makro düzeyde ekonomik süreçlerin özelliklerini temsil En önemli ekonomik istatistikler.

8 Yapısı ve ana kategoriler  alt satırında SNA düzeni ekonomik kalkınma genel göstergelerin oluşumunu azaltır Bu göstergelerin üreme ve bağlantı işleminin çeşitli aşamaları Birlikte. Üreme Her aşaması (üretim aşaması, birincil Kullanım gelir dağılımı, gelir ikincil dağıtım, Nihai tüketim ve birikim) özel bir hesaba veya gruba karşılık hesaplar.  Ulusal Hesaplar Sistemi mali bir açıklamasını sağlar Tüm ekonomik birimlerin faaliyetlerini karakterize akımları - sakinleri üretimden nihai tüketime veya farklı oluşturma kadar türler birikimi.

9  Hesap iki içeren bir tablo agrega göstergeler karakterize:  a) kaynaklar  b) kullanılması.  Her hesap görülmektedir, eşitlik (denge) kaynak ve genellikle elde edilir kullanımları arasında, öğeyi dengeleme yardımcı olur.  öğeleri Dengeleme Bağımsız anlamı var, ama aynı zamanda hesapları bağlamak için hizmet Tek bir sistem.

10 Ekonomik faaliyetler  Çevremize baktığımızda insanların yaşamlarını sürdürebilmek için sürekli bir çaba içerisinde olduk­larını görmekteyiz. Geçmişten günümüze kadar eko­nomik faaliyetler sürekli bir değişim içindedir.  En eski çağlarda insanlar avcılık ve toplayıcılıkla uğraşırken, zamanla toprağı işlemeye, madencilikle uğraşmaya ve bunun sonucunda da ticaret yapmaya başlamıştır. Günümüzde çevremize baktığımızda insanların daha çok hizmet sektöründe çalıştığını görmekteyiz

11  Ekonomik faaliyet türlerine bakarak ülkelerin ge­lişmişliği ile de bilgi elde edebileriz. Gelişmiş ülkelerde insanlar daha çok sanayi ve hizmet sektöründe ça­lışırken, geri kalmış ülkelerde tarım sektöründe ça­lışmaktadırlar.  İnsanların çalıştığı ekonomik faaliyet kollarını üç grupta inceleyebiliriz:  1.Birincil Faaliyetler  Birincil ekonomik faaliyetler doğadan doğrudan elde edilen ve genelde sanayiye hammadde sunan faliyetlerdir. Bu faaliyetlerde çalışanların oranı giderek azalmaktadır.  Birincil faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz: Çiftçilik Ormancılık Hayvancılık Balıkçılık Madencilik Avcılık Toplayıcılık

12  2. İkincil Faaliyetler  İkincil faaliyet yeni bir ürün imal etmek, insanların kullanımına sunmaktır. Küçük el sanatlarından enerji üretimine kadar bütün hammaddelerin işletimi bu faaliyetler arasındadır.  İkincil faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz:  Mobilyacı  Dokuma  Demirci  Deri, giyim sanayi  Fırıncı  Makine sanayi  Besin sanayi  Kimya sanayi

13  İkincil faaliyetler üretimin büyüklüğüne ve üretimin niteliğine göre iki bölüme ayrılır.  a) Üretimin Büyüklüğüne Göre  Ağır Sanayi: Üretim hacminin büyük çalışan sayısı ve kullanılan hammaddenin fazla olduğu sanayi kollarıdır.  Ağır sanayiye:  Petro - Kimya Sanayi  Demir - Çelik Sanayi  Çimento Sanayi  Gemi inşa Sanayi  Hafif Sanayi: Küçük makinelerle az miktarda hammadde kullanarak yapılan faaliyetlerdir.  Hafif sanayiye;  Tekstil Sanayi  Mobilya Sanayi  Elektronik Sanayi  Beyaz Eşya alanları örnek olarak verilebilir.

14  b) Üretimin Niteliğine Göre  Üretimin niteliğine göre, sanayi faaliyetlerini sınıf­ landırabiliriz. Tüketim mallarına doğrudan insanların kullanımına sunulan gıda ve giyim ürünleri, mobilya­lar, beyaz eşyalar örnek verilirken üretim mallarına yeni bir üretim yapmayı sağlayan çeşitli makineler, tezgahlar, örnek olarak verilebilir. Tüketim malları imalatı iki grupta incelenir.  Dayanıklı tüketim malları;  Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, video, bilgisayar, mobilyalar vb.  Dayanıksız tüketim malları;  Giyecek, yiyecek, içecek gibi ömürleri bir yılı aşmayan diğer mallar.

15  3. Üçüncül faaliyetler  Üçüncül faaliyetlerde hizmet üretimi vardır. Üçüncül faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz:  Eğitim  Pazarlama  Sağlık  Muhasabe  Turizm  Bankacılık  Ulaşım  Ticaret  İletişim  Eğlence  Hukuk  Güvenlik

16 EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ VE GELİŞMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ  Ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ekonomik faaliyet türleri ile arasında güçlü bir ilişki vardır.  Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Asya, Güney Asya, Sahra Altı Afrika gibi az gelişmiş ülkelerde insanlar daha çok birincil faaliyetlerde çalışırlarken,  Kanada, Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Japonya ve Güney Pasifik gibi gelişmiş ülkelerde ikincil ve üçüncül faaliyetlerde çalışanların oranı daha fazladır.

17 GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ  1. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.  2. Doğum oranı azdır.  3. Ortalama ömür uzundur.  4. Kentleşme oranı yüksektir.  5. Halkın çoğu ikincil ve üçüncül faaliyetler de çalışır.  6. Enerji tüketimi çoktur.  7. Okur - yazar oranı yüksektir.  8. Ulaşım, iletişim gelişmiştir.  9. Hammadde ithal eder, sanayi ürünleri ihraç eder.  10. Yaş bağımlılık oranı düşüktür.

18 GELİŞMEMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ  1. Kişi başına düşen miili gelir azdır.  2. Doğum oranı fazladır.  3. Ortalama ömür kısadır.  4. Kentleşme oranı düşüktür.  5. Halkın çoğu birincil faaliyetlerde çalışır.  6. Enerji tüketimi düşüktür.  7. Ulaşım - iletişim gelişmemiştir.  8. Okur - yazar oranı azdır.  9. Hammadde ihraç eder, sanayi ürünleri ithal eder.  10. Yaş bağımlılık oranı yüksektir.


"İktisadi ve hukuki sistem ve politikalar Jasmina Guric, MA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları