Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şakir CANÖZ İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Okul GELİŞİMİ VE REHBERLİK ŞUBE MÜDÜRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şakir CANÖZ İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Okul GELİŞİMİ VE REHBERLİK ŞUBE MÜDÜRÜ."— Sunum transkripti:

1 Şakir CANÖZ İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Okul GELİŞİMİ VE REHBERLİK ŞUBE MÜDÜRÜ

2 Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin yeteneklerini tespit etmek gelecekteki başarılarını kestirmekte oldukça yol göstericidir. Yeteneklerin gerektiği gibi tanınması, onların ya olduğundan daha düşük yada daha üstün düzeyde algılanmasına yol açar. Bunun sonucunda neyin başarılıp neyi başaramayacağının tespitini yapmak güçleşir. Öğrencilerin gelişim dönemleri içerisinde yetenekler açısından gösterdikleri gelişimlere bakılarak, daha sonra devam edecekleri eğitim sürecinden ne ölçüde yararlanabileceği hakkında tahminde bulunulabilir. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin yeteneklerini tespit etmek gelecekteki başarılarını kestirmekte oldukça yol göstericidir. Yeteneklerin gerektiği gibi tanınması, onların ya olduğundan daha düşük yada daha üstün düzeyde algılanmasına yol açar. Bunun sonucunda neyin başarılıp neyi başaramayacağının tespitini yapmak güçleşir. Öğrencilerin gelişim dönemleri içerisinde yetenekler açısından gösterdikleri gelişimlere bakılarak, daha sonra devam edecekleri eğitim sürecinden ne ölçüde yararlanabileceği hakkında tahminde bulunulabilir. Çalışma hayatında çeşitli yeteneklere farklı düzeylerde sahip olmayı gerektiren pek çok meslekler vardır. Bir kimse, bir mesleği ya da ona hazırlayan bir eğitim programı seçerken hangi yetenek türüne ne derece sahip olduğunu düşünmeli ve en çok sahip olduğu yeteneği kullanabileceği çalışma alanını araştırmalıdır. Bireyin, bir alandaki yeteneğinin, yani öğrenme gücününin tanınmasının en kolay yolu o güne kadar yaptığı çalışmalarda gösterdiği performansın değerlendirilmesidir. Çalışma hayatında çeşitli yeteneklere farklı düzeylerde sahip olmayı gerektiren pek çok meslekler vardır. Bir kimse, bir mesleği ya da ona hazırlayan bir eğitim programı seçerken hangi yetenek türüne ne derece sahip olduğunu düşünmeli ve en çok sahip olduğu yeteneği kullanabileceği çalışma alanını araştırmalıdır. Bireyin, bir alandaki yeteneğinin, yani öğrenme gücününin tanınmasının en kolay yolu o güne kadar yaptığı çalışmalarda gösterdiği performansın değerlendirilmesidir. Öğrenme gücü “genel yetenek” olarak da bilinir. Bazı insanlar kolay, basit işleri yapabilirken bazıları çok soyut veya çok karmaşık işlemi çabuk ve iyi bir şekilde yapabilmektedir ve “yetenek düzeyi” dediğimiz bu güç yönünden insanlar arasında farklar olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak insanlar yetenek düzeyi yönünden olduğu kadar yetenek türü bakımından da farklılık gösterirler. Öğrenme gücü “genel yetenek” olarak da bilinir. Bazı insanlar kolay, basit işleri yapabilirken bazıları çok soyut veya çok karmaşık işlemi çabuk ve iyi bir şekilde yapabilmektedir ve “yetenek düzeyi” dediğimiz bu güç yönünden insanlar arasında farklar olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak insanlar yetenek düzeyi yönünden olduğu kadar yetenek türü bakımından da farklılık gösterirler.

3 Bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, mesleklerin ve diğer yaşam rollerinin birbirini izlemesi sonucu oluşan genel görünüm ve mesleki gelişim çizgisinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavramdır (Yeşilyaprak, 2003). Bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, mesleklerin ve diğer yaşam rollerinin birbirini izlemesi sonucu oluşan genel görünüm ve mesleki gelişim çizgisinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavramdır (Yeşilyaprak, 2003).

4 İlgi bir etkinliğe bir süre bağlanmadır. Bir kişinin bir nesneye veya faaliyete ilgi duyması, ondan hoşlanması veya o ilginin kişinin bir ihtiyacını karşılaması ile açıklanabilir. İlgi bir etkinliğe bir süre bağlanmadır. Bir kişinin bir nesneye veya faaliyete ilgi duyması, ondan hoşlanması veya o ilginin kişinin bir ihtiyacını karşılaması ile açıklanabilir. Bireylerin bağlandıkları ya da hoşlandıkları alanların saptanması, oların yönlendirilmesinde kullanılır. Bireylerin bağlandıkları ya da hoşlandıkları alanların saptanması, oların yönlendirilmesinde kullanılır. İlgiler doğrudan kişiye sorularak, gözlem yaparak ve ilgi envanterleri yoluyla tespit edilebilir (Kulaksızoğlu, 2002 İlgiler doğrudan kişiye sorularak, gözlem yaparak ve ilgi envanterleri yoluyla tespit edilebilir (Kulaksızoğlu, 2002

5 İlgi bir nesne ya da etkinliğe karşı duyulan sürekli, kararlı bir bağlanma, o etkinliği en kısıtlayıcı koşullar altında dahi sürdürme eğilimi olarak tanımlanabilir (Kuzgun 2000, s.150) İlgi bir nesne ya da etkinliğe karşı duyulan sürekli, kararlı bir bağlanma, o etkinliği en kısıtlayıcı koşullar altında dahi sürdürme eğilimi olarak tanımlanabilir (Kuzgun 2000, s.150) İlgi, bireyin özel bir çaba harcamadan, zevk alarak bir eyleme yönelmesidir (Kulaksızoğlu, 2002, s.153). İlgi, bireyin özel bir çaba harcamadan, zevk alarak bir eyleme yönelmesidir (Kulaksızoğlu, 2002, s.153).

6 Meslek; insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek amacıyla yapılan, belli eğitimle kazanılan ve kuralları toplumca belirlenmiş faaliyetler Meslek; insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek amacıyla yapılan, belli eğitimle kazanılan ve kuralları toplumca belirlenmiş faaliyetler bütünüdür. (Kuzgun, 1999). bütünüdür. (Kuzgun, 1999). Bireyin çocukluktan başlayarak kendisi ve meslekler hakkında geliştirdiği algısal çerçeve ile koşulların etkileşimi içinde oluşan mesleki kaar, mesleki gelişim sürecinin belli bir aşamasında yaprılan bir seçimdir (Yeşilyaprak, 2003) Bireyin çocukluktan başlayarak kendisi ve meslekler hakkında geliştirdiği algısal çerçeve ile koşulların etkileşimi içinde oluşan mesleki kaar, mesleki gelişim sürecinin belli bir aşamasında yaprılan bir seçimdir (Yeşilyaprak, 2003)

7 Bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, mesleklerin ve diğer yaşam rollerinin birbirini izlemesi sonucu oluşan genel görünüm ve mesleki gelişim çizgisinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavramdır (Yeşilyaprak, 2003). Bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, mesleklerin ve diğer yaşam rollerinin birbirini izlemesi sonucu oluşan genel görünüm ve mesleki gelişim çizgisinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden bir kavramdır (Yeşilyaprak, 2003).

8 Kariyer, kişinin yaşamını ‘öğrenen, çalışan ve üreten kişi’ rolüyle sürekli deneyim ve beceri kazanarak sürdürmesidir. Kariyer, kişinin yaşamında tek bir döneminde alınan bir karar değildir kişinin yaşamı boyunca, pek çok kez kariyerle ilgili kararlar vermesi gerekir. Kariyer, kişinin yaşamını ‘öğrenen, çalışan ve üreten kişi’ rolüyle sürekli deneyim ve beceri kazanarak sürdürmesidir. Kariyer, kişinin yaşamında tek bir döneminde alınan bir karar değildir kişinin yaşamı boyunca, pek çok kez kariyerle ilgili kararlar vermesi gerekir.

9 MESLEKİ REHBERLİK: Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir (Yeşilyaprak, 2003, s.190). Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir (Yeşilyaprak, 2003, s.190).

10 MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİ : Çocuklukta bir meslek fikri olmaya başlamasından itibaren yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen gelişim evrelerini kapsayan süreç ( Yeşilyaprak, 2003, s.193) : Çocuklukta bir meslek fikri olmaya başlamasından itibaren yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen gelişim evrelerini kapsayan süreç ( Yeşilyaprak, 2003, s.193)

11 MESLEK SEÇİMİ bir kimsenin kendisine açık olan meslekleri çeşitli yönleriyle değerlendirip, kendi ihtiyaçları ve beklentileri istenen yönleri çok, istenmeyen yönleri az olan birine yönelmeye karar vermesidir (Kuzgun, 2000). bir kimsenin kendisine açık olan meslekleri çeşitli yönleriyle değerlendirip, kendi ihtiyaçları ve beklentileri istenen yönleri çok, istenmeyen yönleri az olan birine yönelmeye karar vermesidir (Kuzgun, 2000). Meslek Seçimi; Bireyin Yaşamı Boyunca Alacağı En Önemli Kararlardan Biridir. Bu Karar Bir Anda Verilmeyeceği Gibi Şansa Ve Tesadüflere De Bırakılamaz. Meslek Seçimi; Bireyin Yaşamı Boyunca Alacağı En Önemli Kararlardan Biridir. Bu Karar Bir Anda Verilmeyeceği Gibi Şansa Ve Tesadüflere De Bırakılamaz.

12 1. AŞAMA 1. AŞAMA Bireyin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini farkına vararak kendisine şu soruları sorması gerekir. Bireyin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini farkına vararak kendisine şu soruları sorması gerekir. Gelecekle ilgili planlarım nelerdir ? Gelecekle ilgili planlarım nelerdir ? Neler yapmaktan hoşlanırım ya da neler yapmaktan hoşlanmam ? Neler yapmaktan hoşlanırım ya da neler yapmaktan hoşlanmam ? Hangi derslerde daha başarılıyım ? Hangi derslerde daha başarılıyım ? İlgi ve yeteneklerime uygun meslekler hangileridir ? İlgi ve yeteneklerime uygun meslekler hangileridir ? Hangi işte daha iyi dikkatimi toplayabilirim ? Hangi işte daha iyi dikkatimi toplayabilirim ? Fiziksel özelliklerim nelerdir? (boy, kilo gibi.) Fiziksel özelliklerim nelerdir? (boy, kilo gibi.) Psikolojik ihtiyaçlarım nelerdir ? (sevgi, saygı, ilgi görme, duygularını anlama, saldırganlık gibi.) Psikolojik ihtiyaçlarım nelerdir ? (sevgi, saygı, ilgi görme, duygularını anlama, saldırganlık gibi.) Sosyolojik özellklerim nelerdir ? (ailenin sosyo-ekonomik durumu, ikamet edilen yer gibi. ) Sosyolojik özellklerim nelerdir ? (ailenin sosyo-ekonomik durumu, ikamet edilen yer gibi. )

13 2. AŞAMA: Bireyin, seçim yaparken mesleklerin gerektirdiği kişisel özellikleri ve sundukları olanakları araştırması gerekir. Bireyin, seçim yaparken mesleklerin gerektirdiği kişisel özellikleri ve sundukları olanakları araştırması gerekir. Mesleğin çalışma ortamı ve koşulları, Mesleğin çalışma ortamı ve koşulları, Meslekte aranan kişilik özellikleri, Meslekte aranan kişilik özellikleri, Meslekte ilerleme ve kazanç durumu, Meslekte ilerleme ve kazanç durumu, Mesleğin riskli yanları, Mesleğin riskli yanları, Cinsiyetin önemi, Cinsiyetin önemi, İş piyasasında bu mesleğe olan ihtiyacın azlığı ya da çokluğu, İş piyasasında bu mesleğe olan ihtiyacın azlığı ya da çokluğu, Gelir durumu, Gelir durumu,

14 3. AŞAMA Birey, her iki aşamadan da elde ettiği bilgileri değerlendirip, kendisine uygun olan bir mesleğe karar vermelidir. Birey, her iki aşamadan da elde ettiği bilgileri değerlendirip, kendisine uygun olan bir mesleğe karar vermelidir.

15 1-) Uyanış ve farkında olma (awareness): 1-) Uyanış ve farkında olma (awareness): Bu dönem çocukta meslek bilincinin oluşmya başladığı dönemdir. Okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul dönemini kapsar. (5-12 yaş arası) Çocuk bu dönmde, çevresindeki insanların farklı uğraşların olduğunu, çeşitli mesleklerin varlığını görmeye ve anlamaya başlar. İlkokulun son yıllarında ise çocuk kendisi ve diğer insanlar arasında ilgiler, yetenekler. Amaçlar ve motivasyon yönünden farklı ve benzerlik farkına varmaya başlar (Yeşilyaprak, 2003, s.194). Bu dönem çocukta meslek bilincinin oluşmya başladığı dönemdir. Okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul dönemini kapsar. (5-12 yaş arası) Çocuk bu dönmde, çevresindeki insanların farklı uğraşların olduğunu, çeşitli mesleklerin varlığını görmeye ve anlamaya başlar. İlkokulun son yıllarında ise çocuk kendisi ve diğer insanlar arasında ilgiler, yetenekler. Amaçlar ve motivasyon yönünden farklı ve benzerlik farkına varmaya başlar (Yeşilyaprak, 2003, s.194).

16 2-) Meslekleri keşf etme ve araştırma (exploration) : Bu dönem orta okul yılları olan 12-15 yaşlarını kapsar. Çocuk bu dönemde kişilerin ve mesleklerin ortak olan yönleri ve farklı nitelikleri üzerinde daha çok bilgi sahibi olmaya, yeni yönleri keşfetmeye ve anlamaya başlar. Meslekleri keşfetme, inceleme ve araştırma dönemi bir bakıma çoğumuz için ömür boyu sürer ( Yeşilyaprak, 2003, s.194). Bu dönem orta okul yılları olan 12-15 yaşlarını kapsar. Çocuk bu dönemde kişilerin ve mesleklerin ortak olan yönleri ve farklı nitelikleri üzerinde daha çok bilgi sahibi olmaya, yeni yönleri keşfetmeye ve anlamaya başlar. Meslekleri keşfetme, inceleme ve araştırma dönemi bir bakıma çoğumuz için ömür boyu sürer ( Yeşilyaprak, 2003, s.194).

17 3-) Karar verme (decision mahing ): Gencin lise yılları, 15-18 yaşlarını kapsayan bu dönemde birey artık kendisi ve meslekler hakkında, 15-18 yaşlarını kapsayan bu dönemde birey artık kendisi ve meslekler hakkında oluşturduğu algılara dayanarak, bilgileri değerlendirecek eleştirmeye, birine uydurmaya ve geleceğine ilişkin idealler oluşturmaya başlar. Bu ideal ve düşünceler başlangıçta geçici olabilir ancak giderek daha açık ve temel bir plan yapmaya başlar ve genç mesleki kararını oluşturur ( Yeşilyaprak, 2003, s.194). Gencin lise yılları, 15-18 yaşlarını kapsayan bu dönemde birey artık kendisi ve meslekler hakkında, 15-18 yaşlarını kapsayan bu dönemde birey artık kendisi ve meslekler hakkında oluşturduğu algılara dayanarak, bilgileri değerlendirecek eleştirmeye, birine uydurmaya ve geleceğine ilişkin idealler oluşturmaya başlar. Bu ideal ve düşünceler başlangıçta geçici olabilir ancak giderek daha açık ve temel bir plan yapmaya başlar ve genç mesleki kararını oluşturur ( Yeşilyaprak, 2003, s.194).

18 4-) Hazırlık (perepartion) : 18-23 yaşları arasını kapsayan bu dönemde birey, seçtiği alan, okul veya yaptığı etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlar. Meslekle ilgili beceriler geliştirmeye, bilgi birikimi oluşturmaya ve o alanda mesleki tutumlar geliştirerek mesleği icra etmeye hazır duruma gelir. 18-23 yaşları arasını kapsayan bu dönemde birey, seçtiği alan, okul veya yaptığı etkinliklerle mesleğe hazırlanmaya başlar. Meslekle ilgili beceriler geliştirmeye, bilgi birikimi oluşturmaya ve o alanda mesleki tutumlar geliştirerek mesleği icra etmeye hazır duruma gelir. Gencin lise yılları, 15-18 yaşlarını kapsayan bu dönemde birey artık kendisi ve meslekler hakkında, 15-18 yaşlarını kapsayan bu dönemde birey artık kendisi ve meslekler hakkında oluşturduğu algılara dayanarak, bilgileri değerlendirecek eleştirmeye, birine uydurmaya ve geleceğine ilişkin idealler oluşturmaya başlar. Bu ideal ve düşünceler başlangıçta geçici olabilir ancak giderek daha açık ve temel bir plan yapmaya başlar ve genç mesleki kararını oluşturur ( Yeşilyaprak, 2003, s.195). Gencin lise yılları, 15-18 yaşlarını kapsayan bu dönemde birey artık kendisi ve meslekler hakkında, 15-18 yaşlarını kapsayan bu dönemde birey artık kendisi ve meslekler hakkında oluşturduğu algılara dayanarak, bilgileri değerlendirecek eleştirmeye, birine uydurmaya ve geleceğine ilişkin idealler oluşturmaya başlar. Bu ideal ve düşünceler başlangıçta geçici olabilir ancak giderek daha açık ve temel bir plan yapmaya başlar ve genç mesleki kararını oluşturur ( Yeşilyaprak, 2003, s.195).

19 5-) İşe yerleştirme (emplayment): Bireyin iş dünyasında yerini alarak çalışmaya başladığı dönemdir. Bu dönemde birey yaşadığı bilgi ve becerileri uygulama alanına koyar. Mesleği icra ederken bir yandan da mesleki gelişim sürdürür (Yeşilyaprak, 2003, s.195). Bireyin iş dünyasında yerini alarak çalışmaya başladığı dönemdir. Bu dönemde birey yaşadığı bilgi ve becerileri uygulama alanına koyar. Mesleği icra ederken bir yandan da mesleki gelişim sürdürür (Yeşilyaprak, 2003, s.195).

20 Öğrencilerin gerçekçi bir benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olmak. Bunun için öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımaya ve kabul et­meye başlamasına yardım etmek. Gençleri kendi ilgi, yeteneklerini sınama ve keşfet­melerini sağlayacak çeşitli etkinlikler sunulmalıdır. Bu etkinlikler ders içi ve ya ders dışı öğrenme yaşantıları, oyun, spor, sosyal ya da kültürel faaliyetler şeklinde olabilir. Bütün bu yaşantılar içinde gencin farkında olmadığı ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi, ortaya koyması sağlanmaya çalışılmalıdır. Öğrencilerin gerçekçi bir benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olmak. Bunun için öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımaya ve kabul et­meye başlamasına yardım etmek. Gençleri kendi ilgi, yeteneklerini sınama ve keşfet­melerini sağlayacak çeşitli etkinlikler sunulmalıdır. Bu etkinlikler ders içi ve ya ders dışı öğrenme yaşantıları, oyun, spor, sosyal ya da kültürel faaliyetler şeklinde olabilir. Bütün bu yaşantılar içinde gencin farkında olmadığı ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi, ortaya koyması sağlanmaya çalışılmalıdır. Öğrencide gerçekçi bir benlik kavramı geliştirebilmek için öğretmenin uygun zamanlarda doğru dönüt ( geribildirim) vermesi gereklidir. Öyle ki öğren­ciye "hangi alanlarda başarılı, neleri iyi yapıyor, hangi yönlerden kendini geliştir­meye ihtiyacı var?" gibi yönlerden öğretmenin uygun şekilde verdiği dönütler er­genin kendini tanıması ve gerçekçi bir benlik kavramıgeliştirmesine yardımcı olur. Öğrencide gerçekçi bir benlik kavramı geliştirebilmek için öğretmenin uygun zamanlarda doğru dönüt ( geribildirim) vermesi gereklidir. Öyle ki öğren­ciye "hangi alanlarda başarılı, neleri iyi yapıyor, hangi yönlerden kendini geliştir­meye ihtiyacı var?" gibi yönlerden öğretmenin uygun şekilde verdiği dönütler er­genin kendini tanıması ve gerçekçi bir benlik kavramıgeliştirmesine yardımcı olur.

21 Öğretmen, öğrencilerine farklı lise programları hakkında bilgi vermeli, ara­ larındaki benzerlik ve ayrılıkları göstermeli, lise programlarının hazırladığı iş ve meslek alanlarına ilişkin doğru ve yeterli bilgiler sunmalı. Daha ileri bilgileri nereler­den nasıl temin edebileceklerini açıklamalı, üst eğitim programları, iş ve meslek alanları hakkında en son bilgileri nerelerden / nasıl temin edebileceklerinin yollarını göstermelidir. Öğretmen, öğrencilerine farklı lise programları hakkında bilgi vermeli, ara­ larındaki benzerlik ve ayrılıkları göstermeli, lise programlarının hazırladığı iş ve meslek alanlarına ilişkin doğru ve yeterli bilgiler sunmalı. Daha ileri bilgileri nereler­den nasıl temin edebileceklerini açıklamalı, üst eğitim programları, iş ve meslek alanları hakkında en son bilgileri nerelerden / nasıl temin edebileceklerinin yollarını göstermelidir.

22 Derslerin amaçlan ve kapsamı ile gerçek yaşamda kullanılma ilişkisi; kazanılan yeterlilikler ile mesleki nitelikler arasında ilişki kurulmalı ve öğrencilerin bu ilişkiyi görmesi sağlanmalıdır. Öğrencinin, bilim ve teknik alanındaki yeni gelişmeler ile endüstri ve iş yaşamındaki değişmelerin ilişkisini kavramasına çalışılmalıdır. Endüstri ve teknolojideki değişmeler ile ne gibi, yeni meslek alanları gelişiyor ve hangi iş alanları geçerliliğini yitiriyor ?Bu ilişkiyi görmesi sağlanmalıdır. Derslerin amaçlan ve kapsamı ile gerçek yaşamda kullanılma ilişkisi; kazanılan yeterlilikler ile mesleki nitelikler arasında ilişki kurulmalı ve öğrencilerin bu ilişkiyi görmesi sağlanmalıdır. Öğrencinin, bilim ve teknik alanındaki yeni gelişmeler ile endüstri ve iş yaşamındaki değişmelerin ilişkisini kavramasına çalışılmalıdır. Endüstri ve teknolojideki değişmeler ile ne gibi, yeni meslek alanları gelişiyor ve hangi iş alanları geçerliliğini yitiriyor ?Bu ilişkiyi görmesi sağlanmalıdır.

23 Öğrenciye, uygun öğrenim programları seçiminde, eğitimsel ve mesleki hedefler saptamasında yardımcı olmak. Yine bu hedeflere uygun planlar geliştirme­sine ve uygulamasına yardımcı olmak. Bu amaçla ona plan yapma ve karar verme becerilerini öğretmek ve bu konuda kendini geliştirmesine çalışmak. Öğrenciye, uygun öğrenim programları seçiminde, eğitimsel ve mesleki hedefler saptamasında yardımcı olmak. Yine bu hedeflere uygun planlar geliştirme­sine ve uygulamasına yardımcı olmak. Bu amaçla ona plan yapma ve karar verme becerilerini öğretmek ve bu konuda kendini geliştirmesine çalışmak. Öğretmen, öğrencinin mesleki gelişim sürecinde ailesi ile arasında çıkan çatışmalarda çözüm için çaba harcamalıdır. Öğretmen, öğrencinin mesleki gelişim sürecinde ailesi ile arasında çıkan çatışmalarda çözüm için çaba harcamalıdır. Öğretmenler bu görevleri yerine getirirken okulun rehberlik servisi ile işbirliği yapmak ve bu alanda kendini geliştirerek öğrenciye daha çok yardımcı olmak için çaba harcamak durumundadır (Yeşilyaprak, 2007, s.221 ). Öğretmenler bu görevleri yerine getirirken okulun rehberlik servisi ile işbirliği yapmak ve bu alanda kendini geliştirerek öğrenciye daha çok yardımcı olmak için çaba harcamak durumundadır (Yeşilyaprak, 2007, s.221 ). Öğretmen, çocuğun gencin mesleki gelişim sürecinde ailesi ile arasında çıkan çatışmalarda çözüm için çaba harcamakla da yükümlüdür Öğretmen, çocuğun gencin mesleki gelişim sürecinde ailesi ile arasında çıkan çatışmalarda çözüm için çaba harcamakla da yükümlüdür

24 Eğitim süreci içinde öğrencilerin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda, aynı zamanda ülkenin ihtiyaç ve koşullarını da dikkate alarak, orta öğretime, belli iş ve meslek alanlarına yönlendirmek (Yeşilyaprak,2003, s.226). Eğitim süreci içinde öğrencilerin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda, aynı zamanda ülkenin ihtiyaç ve koşullarını da dikkate alarak, orta öğretime, belli iş ve meslek alanlarına yönlendirmek (Yeşilyaprak,2003, s.226).

25 İlköğretimde yöneltme hizmetlerinin rehberlik anlayışına uygun olarak yapılabilmesi için aşağıdaki ilkelerin benimsenmesi gerekir (Yeşilyaprak, 2003, s.227): İlköğretimde yöneltme hizmetlerinin rehberlik anlayışına uygun olarak yapılabilmesi için aşağıdaki ilkelerin benimsenmesi gerekir (Yeşilyaprak, 2003, s.227): Yöneltme 8 inci yılın sonunda verilen bir karar olmasına rağmen bu sonuca ulaştıran sürecin temel eğitimin tümünü kapsadığı unutulmamalıdır. Yöneltme 8 inci yılın sonunda verilen bir karar olmasına rağmen bu sonuca ulaştıran sürecin temel eğitimin tümünü kapsadığı unutulmamalıdır. Yöneltme hizmetleri okul öncesinden başlayarak 8 yıl içinde her alanda gelişiminin izlenerek, ilgi ve yeteneklerinin gerçekçi olarak tanınıp ortaya konulmuş olmasını gerektirir Yöneltme hizmetleri okul öncesinden başlayarak 8 yıl içinde her alanda gelişiminin izlenerek, ilgi ve yeteneklerinin gerçekçi olarak tanınıp ortaya konulmuş olmasını gerektirir Ailenin beklentileri, koşulları, çevrenin olanakları dikkate alınmalıdır. Ailenin beklentileri, koşulları, çevrenin olanakları dikkate alınmalıdır. Üst öğrenim alanları, iş ve meslek olanakları hakkında yeterli güncel bilgilere ihtiyacımız var. Üst öğrenim alanları, iş ve meslek olanakları hakkında yeterli güncel bilgilere ihtiyacımız var.

26 Yöneltme tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir. Farklı nitelikteki öğrencilere en uygun alternatif sunulmalıdır. Yöneltme tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir. Farklı nitelikteki öğrencilere en uygun alternatif sunulmalıdır. Sadece örgün üst öğrenim kurumları değil, yaygın eğitim kurumları da dikkate alınmalı. Farklı alternatifler sunulmalı. Sadece örgün üst öğrenim kurumları değil, yaygın eğitim kurumları da dikkate alınmalı. Farklı alternatifler sunulmalı. Öğretmen, aile,öğrencinin görüşleri dikkate alınır. Kararı öğrenci ve ailesi verir. Biz sadece gerekli bilgi sağlar, seçenekleri sunarız. Öğretmen, aile,öğrencinin görüşleri dikkate alınır. Kararı öğrenci ve ailesi verir. Biz sadece gerekli bilgi sağlar, seçenekleri sunarız. Bu hizmetin gerçekleşmesinde aile,öğretmen, öğrenciyi iyi tanımalıdır. Tabi öğrenci de kendini iyi değerlendirmelidir. Bu hizmetin gerçekleşmesinde aile,öğretmen, öğrenciyi iyi tanımalıdır. Tabi öğrenci de kendini iyi değerlendirmelidir. Yöneltme sürecinde öğrencinin ilgi,yetenek, özellik ve ihtiyaçları esas alınır. Yöneltme sürecinde öğrencinin ilgi,yetenek, özellik ve ihtiyaçları esas alınır. İlköğretim süreci içinde öğrencinin yetersiz yönleri desteklenmeli, üstün yönleri geliştirilmelidir İlköğretim süreci içinde öğrencinin yetersiz yönleri desteklenmeli, üstün yönleri geliştirilmelidir Yöneltme hizmetinin sonuçları izlenmeli, başarısı değerlendirilmelidir Yöneltme hizmetinin sonuçları izlenmeli, başarısı değerlendirilmelidir Yöneltmede karar kesin ve değişmez değildir. Değişebilir. Bu nedenle ortaöğretim kurumları yatay ve dikey geçişler yer almaktadır. Yöneltmede karar kesin ve değişmez değildir. Değişebilir. Bu nedenle ortaöğretim kurumları yatay ve dikey geçişler yer almaktadır.

27 Öğrencinin Yetenek ve Başarı Durumu: Yıllara göre saptanan akademik ortalamaları, en son yıla ilişkin genel başarı ortalaması, grup dersleri başarı ortalamaları, derslerdeki gelişme derecesi, genel ve özel yetenek testleri sonuçları, standart başarı testleri sonuçları, öğrencinin özgeçmişi, öğrenci ürün dosyası, sosyal kulüpler, spor ve kültür alanındaki faaliyetlerde ortaya koyduğu yetenekler, okul içinde ve dışında katıldığı sosyal etkinlikler ve yarışmalar, öğretmen gözlem ve değerlendirmeleri ile saptanan ilgi, yetenek ve özellikler, gibi Öğrencinin Yetenek ve Başarı Durumu: Yıllara göre saptanan akademik ortalamaları, en son yıla ilişkin genel başarı ortalaması, grup dersleri başarı ortalamaları, derslerdeki gelişme derecesi, genel ve özel yetenek testleri sonuçları, standart başarı testleri sonuçları, öğrencinin özgeçmişi, öğrenci ürün dosyası, sosyal kulüpler, spor ve kültür alanındaki faaliyetlerde ortaya koyduğu yetenekler, okul içinde ve dışında katıldığı sosyal etkinlikler ve yarışmalar, öğretmen gözlem ve değerlendirmeleri ile saptanan ilgi, yetenek ve özellikler, gibi Öğrencinin İstediği Seçenekler ve Nitelikleri: Öğrencinin ders tercihleri, ilgi duyduğu ve seçmeyi düşündüğü eğitim programı/alan/iş/mesleklerin özellikleri, bunların bireyin nitelikleri ile uygunluk derecesi, seçeneklerin gerektirdiği koşullar ile bireyin koşullarının değerlendirilmesi. Öğrencinin İstediği Seçenekler ve Nitelikleri: Öğrencinin ders tercihleri, ilgi duyduğu ve seçmeyi düşündüğü eğitim programı/alan/iş/mesleklerin özellikleri, bunların bireyin nitelikleri ile uygunluk derecesi, seçeneklerin gerektirdiği koşullar ile bireyin koşullarının değerlendirilmesi. Program, işe girme ve devam edebilme koşulları: Girilecek programın öğrencinin ulaşabileceği yakın çevrede bulunup bulunmaması; eğitim için gerekli giderleri öğrencinin ailesinin karşılama olasılığı; devletin/özel kuruluşların sağladığı burs, parasız yatılılık gibi olanaklar. Program, işe girme ve devam edebilme koşulları: Girilecek programın öğrencinin ulaşabileceği yakın çevrede bulunup bulunmaması; eğitim için gerekli giderleri öğrencinin ailesinin karşılama olasılığı; devletin/özel kuruluşların sağladığı burs, parasız yatılılık gibi olanaklar.

28 İnsangücü Gereksinimi: İstenilen programda üst öğrenime devam etme, istihdam ve iş olanakları. Ülkenin farklı alan ve düzeylerde saptanan insangücü ihtiyacı. İnsangücü Gereksinimi: İstenilen programda üst öğrenime devam etme, istihdam ve iş olanakları. Ülkenin farklı alan ve düzeylerde saptanan insangücü ihtiyacı. Okul Yöneltme Kurulunun Görüşü: Yöneltme hizmetleri kapsamında okul yöneltme kurulunun değerlendirme sonucuna göre öğrencinin hangi eğitim programına yönelmesinin uygun olacağı hakkındaki görüşleri (Yeşilyaprak, 2003, s.229 ) Okul Yöneltme Kurulunun Görüşü: Yöneltme hizmetleri kapsamında okul yöneltme kurulunun değerlendirme sonucuna göre öğrencinin hangi eğitim programına yönelmesinin uygun olacağı hakkındaki görüşleri (Yeşilyaprak, 2003, s.229 )

29 AKADEMİK EĞİTİM: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlayan öğretim kurumlarını ifade eder. AKADEMİK EĞİTİM: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlayan öğretim kurumlarını ifade eder. İlgili Okullar: İlgili Okullar: Genel Liseler, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler liseleri, And. Öğretmen Liseleri, Spor Liseleri Genel Liseler, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler liseleri, And. Öğretmen Liseleri, Spor Liseleri

30 MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM: Toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye, teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri veren, belli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerini kazandıran öğretim kurumlarını ifade eder. Toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye, teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri veren, belli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerini kazandıran öğretim kurumlarını ifade eder. İlgili Okullar: İlgili Okullar: -Anadolu Teknik Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri, -Anadolu Teknik Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri, -Kız Meslek Liseleri, Çok programlı Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, And. Otelcilik Turizm Meslek Lisesi, And. İletişim Meslek Lisesi, Adalet Meslek Lisesi, And. İletişim Meslek Lisesi, And. Meteoroloji Meslek Lisesi, And. Tapu Kadastro Meslek Lisesi, And. Tarım Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Pratik Kız Sanat Okulu Eğitilebilir Zihinsel engelliler – İş Okulu Meslek Lisesi, -Kız Meslek Liseleri, Çok programlı Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, And. Otelcilik Turizm Meslek Lisesi, And. İletişim Meslek Lisesi, Adalet Meslek Lisesi, And. İletişim Meslek Lisesi, And. Meteoroloji Meslek Lisesi, And. Tapu Kadastro Meslek Lisesi, And. Tarım Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Pratik Kız Sanat Okulu Eğitilebilir Zihinsel engelliler – İş Okulu Meslek Lisesi,

31 GÜZEL SANATLAR ve SPOR EĞİTİMİ: Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin; Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin; - Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini, - Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini, - Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını - Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını - Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, - Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, - Milli ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını, sağlamak amacıyla açılan öğretim kurumlarını ifade eder. - Milli ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını, sağlamak amacıyla açılan öğretim kurumlarını ifade eder.

32 Spor Eğitimi Öğrencilerin; - Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini, - Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini, - Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini, - Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini, - Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını - Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını - Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla açılan öğretim kurumlarını ifade eder - Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla açılan öğretim kurumlarını ifade eder İlgili Okullar: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri,Spor Liseleri İlgili Okullar: Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri,Spor Liseleri

33 OKUL YÖNETİM OKUL YÖNETİM VELİ VELİ ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ÖĞRETMENLER ÖĞRETMENLER

34 Okul Yönetimi mesleki rehberlik faliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli fiziksel ve yönetimsel tedbirleri alır. Okul Yönetimi mesleki rehberlik faliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli fiziksel ve yönetimsel tedbirleri alır. Okul personelinin mesleki rehberlik konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim çalışmaları, seminer ve konferanslar düzenler. Okul personelinin mesleki rehberlik konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim çalışmaları, seminer ve konferanslar düzenler. Çevredeki ortaöğretim kurumları yöneticileriyle işbirliği yapılarak ortaöğretim kurumlarındaki alan ve meslek dallarının ilköğretim öğrencilerine tanıtılabilmesi için çeşitli organizasyonlar düzenler. Çevredeki ortaöğretim kurumları yöneticileriyle işbirliği yapılarak ortaöğretim kurumlarındaki alan ve meslek dallarının ilköğretim öğrencilerine tanıtılabilmesi için çeşitli organizasyonlar düzenler. Mesleki çalışmalarda kullanılacak araç gereçlerin teminini sağlar. Mesleki çalışmalarda kullanılacak araç gereçlerin teminini sağlar. Mesleki etkinlikler kapsamında yaplan çalışmaların çevreyle paylaşımını sağlar. Mesleki etkinlikler kapsamında yaplan çalışmaların çevreyle paylaşımını sağlar. Okulda mesleki rehberlik çalışmalarında görev yapan personellin uyumlu olabilmesi için gerekli tedbirleri alır. Okulda mesleki rehberlik çalışmalarında görev yapan personellin uyumlu olabilmesi için gerekli tedbirleri alır. Mesleki rehberlik çalışmalarını yakından takib eder. Mesleki rehberlik çalışmalarını yakından takib eder. Yapılan çalışmalarda öğrenci-veli-öğretmen iletişiminin sağlanmasında etkinliğini kullanır. Yapılan çalışmalarda öğrenci-veli-öğretmen iletişiminin sağlanmasında etkinliğini kullanır. Yapılması planalanan çalışmalar, projeler, etkinlikler hakkında velilere bilgi verir. Konuyla ilgili fikirlerini alarak ne tür katkılar sağlayabileceklerini tespit eder. Yapılması planalanan çalışmalar, projeler, etkinlikler hakkında velilere bilgi verir. Konuyla ilgili fikirlerini alarak ne tür katkılar sağlayabileceklerini tespit eder. Öğrenciler için çevrede mesleki rehberlikle ilgili katkıda bulunabilecek kişilerden konuyla ilgili destek sağlar. Öğrenciler için çevrede mesleki rehberlikle ilgili katkıda bulunabilecek kişilerden konuyla ilgili destek sağlar. Bu çalışmalarla ilgili üstün gayret gösteren personel, öğrenci, veli ve dışarıdan destek sağlayan katılımcıların ödüllendirilmesi ve motivasyonlarının arttırılmasında katkı sağlar Bu çalışmalarla ilgili üstün gayret gösteren personel, öğrenci, veli ve dışarıdan destek sağlayan katılımcıların ödüllendirilmesi ve motivasyonlarının arttırılmasında katkı sağlar Okulda yer alacak sosyal kulüpler içerisine Meslek Tanıtma Kulübü gibi kulüplerin yer almasını sağlar. Okulda yer alacak sosyal kulüpler içerisine Meslek Tanıtma Kulübü gibi kulüplerin yer almasını sağlar.

35 Öğrenci ve veliye verilecek bilgilerin kolay anlaşılır ve güncel olmasına özen göstermelidir. Öğrenci ve veliye verilecek bilgilerin kolay anlaşılır ve güncel olmasına özen göstermelidir. Yapılacak mesleki tanıtım ve mesleki bilgilendirme çalışmlarında kullanılacak mataryellerin çeşitliliğini arttırarak öğrenci ve velilerin bu konuya olan ilgilerini arttırmaya çalışmalıdır. Yapılacak mesleki tanıtım ve mesleki bilgilendirme çalışmlarında kullanılacak mataryellerin çeşitliliğini arttırarak öğrenci ve velilerin bu konuya olan ilgilerini arttırmaya çalışmalıdır. Yapılacak çalışmalarda konunun içeriğinin ve süresini iyi bir şekilde planlamasını sağlamalıdır. Yapılacak çalışmalarda konunun içeriğinin ve süresini iyi bir şekilde planlamasını sağlamalıdır. Dersi esnasında sınıfındaki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini, meslekler hakkındaki bilgilerini gözlemleyerek bunları öğrenci ve velisiyle paylaşmaya özen göstermelidir. Dersi esnasında sınıfındaki öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini, meslekler hakkındaki bilgilerini gözlemleyerek bunları öğrenci ve velisiyle paylaşmaya özen göstermelidir. Veliyle işbirliği içinde olarak, öğrenciyle ilgili bilgiler edinerek bunları değerlendirir. Veliyle işbirliği içinde olarak, öğrenciyle ilgili bilgiler edinerek bunları değerlendirir. Öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıması, mesleklerle ilgili bilgi edinmesi konusunda rehberlik eder(sosyal kulüp seçimi, sosyal ve kültürel etkinlikler, serbest zamanını değerlendirme, hobi edinme, çevredeki olanakların değerlendirilmesi gibi) Öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini tanıması, mesleklerle ilgili bilgi edinmesi konusunda rehberlik eder(sosyal kulüp seçimi, sosyal ve kültürel etkinlikler, serbest zamanını değerlendirme, hobi edinme, çevredeki olanakların değerlendirilmesi gibi) Bilgiye ulaşma kaynakları ve yöntemleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapar. Bilgiye ulaşma kaynakları ve yöntemleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapar. Sınıf içinde yapacağı etkinliklerde öğrenciye aktif roller vererek öğrencilerin bu çalışmalara zevk duyarak katılmasını sağlamaya çalışır. Sınıf içinde yapacağı etkinliklerde öğrenciye aktif roller vererek öğrencilerin bu çalışmalara zevk duyarak katılmasını sağlamaya çalışır. Öğrencinin kendi ilgileri doğrultusunda sosyal kulüplere yönlendirilmesinde bilgilendirme yaparak, katılımları konusunda destek sağlar Öğrencinin kendi ilgileri doğrultusunda sosyal kulüplere yönlendirilmesinde bilgilendirme yaparak, katılımları konusunda destek sağlar Sosyal Kulüpte görev alan öğretmenler, kulüpte görev alan öğrencilerle ilgili gözlemlerini diğer öğretmenlerle paylaşır. Sosyal Kulüpte görev alan öğretmenler, kulüpte görev alan öğrencilerle ilgili gözlemlerini diğer öğretmenlerle paylaşır.

36 Kendisi ile ilgili çalışmalara etkin bir şekilde katılır. Kendisi ile ilgili çalışmalara etkin bir şekilde katılır. Kendisine düşen görevleri yapar Kendisine düşen görevleri yapar Yöneltme Yönergesinde yer alan Gözlem Raporunda kendisi ile ilgili bölümü doldurur. Yöneltme Yönergesinde yer alan Gözlem Raporunda kendisi ile ilgili bölümü doldurur. Meslekler, çevredeki iş olanakları ve güncel meslekler gibi konularda araştırmalar, anketler, röportajlar yaparak bilgiler edinir. Bu bilgileri arkadaşları ile paylaşır. Meslekler, çevredeki iş olanakları ve güncel meslekler gibi konularda araştırmalar, anketler, röportajlar yaparak bilgiler edinir. Bu bilgileri arkadaşları ile paylaşır. Tv, radyo programları, kitaplar, bilgisayar programları, konferanslar, meslek tanıtım fuarlarına katılarak mesleklerle ilgili bilgiler edinir. Tv, radyo programları, kitaplar, bilgisayar programları, konferanslar, meslek tanıtım fuarlarına katılarak mesleklerle ilgili bilgiler edinir. İlgi duyduğu mesleklerle ilgili pankartlar, afişler hazırlayarak bunları okulda sergiler. İlgi duyduğu mesleklerle ilgili pankartlar, afişler hazırlayarak bunları okulda sergiler. Meslek Tanıtma Kulübündeki öğrenciler mesleklerle ilgili panolar hazırlayarak bunları sürekli olarak güncelleştirirler. Meslek Tanıtma Kulübündeki öğrenciler mesleklerle ilgili panolar hazırlayarak bunları sürekli olarak güncelleştirirler. Kültür Edebiyat Kulübü öğrencileri çıkaracakları gazete ve dergilerde mesleklerle ilgili bilgilere yer verebilirler. Kültür Edebiyat Kulübü öğrencileri çıkaracakları gazete ve dergilerde mesleklerle ilgili bilgilere yer verebilirler. Sınıfta ilgi duydukları mesleklerle ilgili sunular, skeçler, dramalar yapabilirler. Sınıfta ilgi duydukları mesleklerle ilgili sunular, skeçler, dramalar yapabilirler.

37 “e-okul” ortamında ilgili formları doldurur. “e-okul” ortamında ilgili formları doldurur. Varsa ilgili öğretmenlere öğrenci ile ilgili özel bilgileri aktarır. Varsa ilgili öğretmenlere öğrenci ile ilgili özel bilgileri aktarır. Okulda düzenlenen “bilgilendirme” toplantılarına katılır. Okulda düzenlenen “bilgilendirme” toplantılarına katılır. Gerektiğinde Yöneltme Öneri Kuruluna katılır. Gerektiğinde Yöneltme Öneri Kuruluna katılır. Okulun düzenlemiş olduğu Mesleki Yöneltme veTanıtım çalışmalarında ihtiyaç duyulduğunda görev alır. Okulun düzenlemiş olduğu Mesleki Yöneltme veTanıtım çalışmalarında ihtiyaç duyulduğunda görev alır. Öğretmenlerle ve okulla işbirliği yaparak sürekli iletişim halinde olur. Öğretmenlerle ve okulla işbirliği yaparak sürekli iletişim halinde olur. Okuldaki Mesleki Rehberlik etkinliklerinin uygulanması sürecinde öğretmene yardımcı olur (Doküman toplama, meslekle ilgili kişilerle görüşmeler yapma konu ile ilgili yapılan etkinliklere katılma). Okuldaki Mesleki Rehberlik etkinliklerinin uygulanması sürecinde öğretmene yardımcı olur (Doküman toplama, meslekle ilgili kişilerle görüşmeler yapma konu ile ilgili yapılan etkinliklere katılma). Öğrenciye serbest zamanı değerlendirme konusunda yardımcı olma. Öğrenciye serbest zamanı değerlendirme konusunda yardımcı olma. Öğrencinin okul ortamında kazandığı becerilerin ev ortamında da geliştirilmesine destek olması Öğrencinin okul ortamında kazandığı becerilerin ev ortamında da geliştirilmesine destek olması Öğrencinin toplumda herkesin bir meslek yada iş icra ettiğini öğrencinin de toplumun bir parçası olarak kendisine uygun mutlu bir şekilde gerçekleştirebileceği bir meslek seçmesi gerektiği bilinci kazanmasına yardımcı olur. Öğrencinin toplumda herkesin bir meslek yada iş icra ettiğini öğrencinin de toplumun bir parçası olarak kendisine uygun mutlu bir şekilde gerçekleştirebileceği bir meslek seçmesi gerektiği bilinci kazanmasına yardımcı olur.

38 Öğrencinin çalışmaya karşı olumlu bir tutum geliştirmesine yardımcı olur. Öğrencinin çalışmaya karşı olumlu bir tutum geliştirmesine yardımcı olur. Çocuğa iş dünyasını tanıtarak seçebileceği birçok meslek olduğunu açıklar. Çocuğa iş dünyasını tanıtarak seçebileceği birçok meslek olduğunu açıklar. Öğrenciye kendi mesleği ve yakın çevredeki kişilerin meslekleri hakkında bilgi verir. Öğrenciye kendi mesleği ve yakın çevredeki kişilerin meslekleri hakkında bilgi verir. Mesleklerle ilgili ne tür beceriler gerektiğini çocuğuyla tartışır Mesleklerle ilgili ne tür beceriler gerektiğini çocuğuyla tartışır Öğrenciye gözlemlediği meslekler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında neler hissettiğini sorarak, ilgilerini keşfetmesine yardımcı olur. Öğrenciye gözlemlediği meslekler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında neler hissettiğini sorarak, ilgilerini keşfetmesine yardımcı olur. Çocuğun, hangi faaliyetlerden hoşlanıp hoşlanmadığını belirleyerek, ilgi duyduğu alanlar konusunda geliştirici çalışmalar yapar. Çocuğun, hangi faaliyetlerden hoşlanıp hoşlanmadığını belirleyerek, ilgi duyduğu alanlar konusunda geliştirici çalışmalar yapar. Çocuğun, değişik iş yerlerini ziyaret ederek, yarım zamanlı işlerde çalışarak meslekler hakkında bilgi toplamasını sağlar. Çocuğun, değişik iş yerlerini ziyaret ederek, yarım zamanlı işlerde çalışarak meslekler hakkında bilgi toplamasını sağlar. İlgi duyduğu faaliyetleri yapması için ona fırsatlar verip onu yeteneklerini geliştireceği etkinliklere yönlendirir İlgi duyduğu faaliyetleri yapması için ona fırsatlar verip onu yeteneklerini geliştireceği etkinliklere yönlendirir “Çocuğumun ne gibi özellikleri var?”, “Becerileri nelerdir?”, “Gelecekten beklentileri nelerdir?”gibi sorularla onu tanımaya çalışır. “Çocuğumun ne gibi özellikleri var?”, “Becerileri nelerdir?”, “Gelecekten beklentileri nelerdir?”gibi sorularla onu tanımaya çalışır.


"Şakir CANÖZ İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Okul GELİŞİMİ VE REHBERLİK ŞUBE MÜDÜRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları