Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geçici Vergi Nedir? Kazanç vergilerinin tahsilatını öne almayı ve kazançların elde ettiği takvim yılına yaymayı amaçlayan geçici vergi, geçici vergi beyannamesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geçici Vergi Nedir? Kazanç vergilerinin tahsilatını öne almayı ve kazançların elde ettiği takvim yılına yaymayı amaçlayan geçici vergi, geçici vergi beyannamesi."— Sunum transkripti:

1 Geçici Vergi Nedir? Kazanç vergilerinin tahsilatını öne almayı ve kazançların elde ettiği takvim yılına yaymayı amaçlayan geçici vergi, geçici vergi beyannamesi düzenlemek suretiyle beyan edilir ve bu beyana istinaden ödenir. Geçici vergi beyannamesi 1032 formudur. Ne Zaman Ödenir? Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için geçici vergi dönemleri aşağıdaki gibidir ; 1.dönem : Ocak,Şubat,Mart 2.dönem : Nisan,Mayıs,Haziran 3.dönem : Temmuz,Ağustos,Eylül 4.dönem : Ekim,Kasım,Aralık Geçici vergi beyan dönemini izleyen 2.ayın 14.günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve 17. günü akşamına kadar ödenir. Örneğin; Eylül ayı dönemi için en geç 14 Kasım tarihine kadar beyanname verilmelidir. Geçici Vergi Beyannamesi

2 Hangi bilgiler gönderilir? 1.Vergi dairesi müdürlüğüne ; Geçici vergi beyannamesini verileceği vergi dairesinin adı yazılır. 2.il ve İlçe ; Beyannamenin verileceği vergi dairesinin il ve ilçe bilgisi yazılır. Ait olduğu dönem ; Beyannamenin ait olduğu dönemin başlangıç ve bitiş bilgileri yazılır. 3.Mükellefin vergi kimlik numarası ; Mükellefin vergi kimlik numarası bu sahaya yazılır. T.C kimlik no ; Mükellefin T.C kimlik numarası bilgisi yazılır. 4.Soyadı-Ünvanı ; Mükellefin soyadı veya ünvan bilgisinin olacağı sahadır. 5.Adı-Ünvanı ; Mükellefin adı veya ünvan bilgisinin olacağı sahadır. 6.Kanuni merkez veya işyeri adresi ; Mükellefin merkez veya işyeri adresi bilgisinin olduğu alandır. Bunun yanında posta kodu,il/içe,tel/iş no.,faks numarası bilgileri de bulunmaktadır.

3 Geçici Vergi Beyannamesi ZARAR 7.Ticari kazanç (Kurum kazancı) ; 8. Serbest meslek kazancı ; 10.Olsa dahi indirilecek istisnalar ; Hesap planına uygun olarak verilen hesap tanımından hesaplanan zarar tutarlarıdır. 12.Zarar ve indirimler toplamı (7+8+10=12) ; Ticari kazanç,serbest meslek kazancı ve zarar olsa dahi indirilecek istisnaların toplamıdır. 13.Zarar (12-11=13) ; Zarar ve indirimler toplamından,kar ve ilaveler toplamının çıkartılması ile bulunur. 15. Mahsup edilecek yıl zararları ; Hesap planına uygun olarak verilen hesap tanımından hesaplanan zarar tutarlarıdır. * F5 tanımı ya da hesaplama alanları kullanılarak hesaplanabilir.

4 Geçici Vergi Beyannamesi İNDİRİMLER 17.Risturnlar ; 18.Yatırım indirimi ; 19.Bağış ve yardımlar ; 20.Diğer indirimler ; Hesap planına uygun olarak verilen hesap tanımından hesaplanan zarar tutarlarıdır. 22.Dönem zararı ; Dönem için zarar hesaplanmış ise bu zarar 13.zararlar alanına gelir. 26.Önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi ; Hesap planına uygun olarak verilen hesap tanımından hesaplanan zarar tutarlarıdır. 28.Mahsup edilecek tevkifat tutarı ; Hesap planına uygun olarak verilen hesap tanımından hesaplanan zarar tutarlarıdır. 31.Sonraki döneme devreden tevkifat damga vergisi (28-27=31) ; Mahsup edilecek vergi ile,ödenmesi gereken geçici verginin çıkarılması ile hesaplanır. * F5 tanımı ya da hesaplama alanları kullanılarak hesaplanabilir.

5 Geçici Vergi Beyannamesi KAR 7.Ticari kazanç (kurum kazancı) ; 8.Serbest meslek kazancı ; 9.Kanunen kabul edilemeyen giderler ; Hesap planına uygun olarak verilen hesap tanımından hesaplanan zarar tutarlarıdır. 11.Kar ve ilaveler toplamı (7+8+9=11) ; Ticari kazanç,serbest meslek kazancı ve kanunen kabul edilemeyen giderler sahalarının toplamıdır. 14.Kar (11-12=14) ; Kar ve ilaveler toplamından zarar ve indirimlerin çıkarılması ile hesaplanır. 16.İndirime esas tutar (14-15=16) ; Kar’dan mahsup edilecek geçmiş yıl zararının çıkarılması ile hesaplanır. 21.Toplam (17+18+19+20=21) ; Risturnlar,yatırım indirimi, bağış / yardımlar ve diğer indirim sahalarının toplamı ile hesaplanır. 23.Geçici vergi matrahı (16-21=23) ; İndirime esas tutardan,toplamın çıkarılması ile hesaplanır. 24. Geçici vergi matrahı (24=23) ; İndirime esas tutardan,toplamın çıkarılması ile hesaplanır. 25.Hesaplanan geçici vergi ; Hesap planına uygun olarak verilen hesap tanımından hesaplanan zarar tutarlarıdır. 27.Ödenmesi gereken geçici vergi (25-26=27) ; Hesaplanan geçici vergiden,önceki dönemlerde hesaplanan geçici verginin çıkarılması ile hesaplanır. 30.Ödenecek geçici vergi (25-29=30) ; Hesaplanan geçici vergiden,mahsup edilecek geçici vergi ve tevkifat tutarının çıkarılması ile hesaplanır.

6 Geçici Vergi Beyannamesi F5 PENCERESİ ; Geçici vergisi beyannamesinde yer alacak rakamların hesap planındaki hangi hesaplardan ve bu hesapların hangi rakamlardan alınacağı bu ekran formu üzerinde belirtilir. Hesap kodu ; Hesap tanımında kullanılacak hesap kodunun bulunduğu sahadır.

7 Geçici Vergi Beyannamesi Hesap tipi ; Hesap tanımında kullanılacak hesap tipinin yani Ana hesap,Alt hesap, Hesaplanan Saha tiplerinin seçileceği sahadır. F5 PENCERESİ ; Toplam tipi ; Hesap tanımında kullanılacak toplam tipinin yani Aylık veya Kümülatif tipinin seçileceği sahadır.

8 Geçici Vergi Beyannamesi Rakam ; Hesap tanımında kullanılacak rakam seçeneğidir. Rakam seçenekleri: borç,alacak,borç bakiye,alacak bakiye,fark bakiyedir. F5 PENCERESİ ; Oran ; Hesap tanımında kullanılacak olan orandır.

9 Geçici Vergi Beyannamesi HESAPLAMA ALANLARI

10 Geçici Vergi Beyannamesi Çeşitli hesaplama alanları tanımlanıp kaydedilebilir. Geniş Ekran ; Hesaplama alanları ekranının altındaki, Alan Adı, Hesap Kodu, Hesap Tipi, Toplam Tipi ve Rakam sahaları ekrandan kaldırılıp, daha geniş bir ekranda çalışma imkanına sahip olunur. Alan Kkle ; Hesaplanması istenilen saha tanımları bu alandan yapılır Çıkart ; Eklenilen alanın çıkarılması için kullanılır Sabit Değer Ekle ; Hesaplanan saha tanımlarına sabit değer eklenir. Yukarı ; Hesap alanları penceresine eklenmiş hesap alanının yukarı kaydırılmasını sağlar Aşağı ; Hesap alanları penceresine eklenmiş hesap alanının aşağıya kaydırılmasını sağlar. Yeni Hesaplama Alanı ; Yeni hesaplama alanı ekrana gelir. Hesaplama Alanını Kaydet ; alan tanımlarının kaydedilmesini sağlar. ; Sahayla ilgili hesaplama işlemleri yapılır. HESAPLAMA ALANLARI Hesaplama Alanını Ara ; daha önceden tanımı yapılmış hesaplama alanları görüntülenir.

11 Geçici Vergi Beyannamesi U ygula ; Listede istenilen tanım seçilerek Ekle ; seçeneğiyle eklenir Sil ; seçenek ile daha önceden yapılan tanımlama silinebilir Kapat ; seçeneği ile kaydetmeden seçenekten çıkar Yapılan tanım kaydedilir HESAPLANAN SAHALARIN TANIMLARI

12 Geçici Vergi Beyannamesi Grup adı ; Hesap yapılan alanın kaydedileceği grup isminin tanımının yapılacağı alandır. Alan adı ; Yapılan alanın kaydedileceği alan ismidir. Tanımı herkes değiştirebilsin ; Bu kutucuk işaretlendiğinde yapılan tanımları diğer kullanıcılar değiştirebilir. * fx kullanımı detaylı olarak KDV BEYANNAMESİ MUHTASAR BEYANNAME KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ’NDE ORTAK ÖZELLİKLERİ sunumunda daha detaylı bahsedilmiştir. HESAPLAMA ALAN TANIMLI KAYDETME

13 Geçici Vergi Beyannamesi Hesaplama kodu; Hesaplama alanında kullanılacak hesap kodu seçilir. Yan tarafında bulunan ifadeye basıldığında aşağıdaki sayfa ekran gelir ; Koşul tipi; Tanımlanacak şartın koşul tipi. Bu sahanın yanındaki aşağıya doğru ok düğmesine tıklanarak koşul tipi alternatifleri görülebilir. Bu alternatifler; Eşit ve Arasında, Eşit, Benzer, Arasında, Dışında, Eşit ve Dışında, Eşit, Büyük Eşit, Küçük, Küçük Eşit, Eşit Değil, Benzer Değil, Çoklu Seçim şeklindedir. Başlangıç, Bitiş, Eşit, Benzer, Büyük, Büyük Eşit, Küçük, Küçük Eşit, Eşit Değil, Benzer Değil, Çoklu Seçim

14 Geçici Vergi Beyannamesi BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN S.M veya S.M.M.M’nin bilgileri; Geçici vergi beyannamesi düzenleyen serbest müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirin ; Vergi kimlik nosu, T.C kimlik nosu, E-posta adresi, Adı ve Soyadı, İmzası, Tarih bilgilerinin olduğu alandır.

15 Geçici Vergi Beyannamesi Fatura bilgileri; Merkez / Şube ; Firmanın kestiği faturanın merkezden mi şubeden mi kesildiğini belirttiğimiz alandır. Sahanın aşağı ok ifadesine basılarak şeçim sağlanabilmektedir. Matbaa vergi kimlik no ; Faturaya ait matbaa vergi kimlik nosunun olduğu sahadır. Fatura tarihi ; Kesilen faturanın tarih bilgisinin olduğu sahadır. Seri-sıra no ; Kesilen faturanın tarihi bilgisinin bulanacağı sahadır. Alıcı vergi kimlik no ; Faturanın kesildiği alıcıya ait vergi kimlik numarasıdır. Tutarı ( kdv dahil) ; Faturanın kdv dahil tutarının bulunduğu sahadır.

16 Geçici Vergi Beyannamesi Fatura bilgileri; Fatura bilgileri alanına son kesilen faturanın bilgisi gelir. Fatura tarihine dikkat edilmelidir. Geçici verginin dönemi ve faturanın tarih bilgisi aynı olmalıdır. Örnekle açıklayalım ; En son fatura 11/06/2012 tarihinde kesilmiş ve faturamızın tutarı 1.180 tldir.

17 Geçici Vergi Beyannamesi Faturamızı 11/06/2012 tarihinde kestiğimiz için ait olduğu dönemde 06/2012 olmalıdır. Hesapla (CTRL+E) seçeneğiyle hesaplama yaptırdığımızda fatura bilgileri ekranında kestiğimiz fatura bilgileri yer almaktadır. Fatura bilgileri;

18 Geçici Vergi Beyannamesi Geçici Vergi Beyannamesinin 3. sayfasında işletmenin K / Z Tablosu ve Dipnotlar bulunmaktadır. Bu tablo üzerindeki alanlar için Cari Dönem Bilgileri girilmelidir. Bu ekran üzerinde liste alanları düzenlenebilir. dosyaya transfer et seçeneğiyle bu alandaki tanımlar xml dosyasına eklenmektedir. Fatura bilgileri;

19 Geçici Vergi Beyannamesi Alan tanımları ; Tablo üzerinde görülen başlıklar ve alanlar için aktif olarak görünen seçenekler farklı olabilmektedir.Aktif olan tüm seçeneklerde yapılması gereken o alan için cari dönem bilgilerinin girilmesidir. Hesap tanımı ; Listelenecek olan alanın cari dönem bilgisi bu penceredeki Cari Dönem sahasından girilmelidir.Cari dönem dışında değişiklik yapılmamaktadır. Fatura bilgileri ;

20 Geçici Vergi Beyannamesi Dosya ve Dizin Bilgileri Liste tipi ; Geçici Vergi beyannamesinin tipi buradan seçilir. Liste tipinde, Kurumlar Vergisi ya da Gelir Vergisi seçilebilir. Pay oranı ; Liste tipi Gelir vergisi seçildiğinde pay oranı gelmektedir. Kazancın tespiti için kullanılanılacak pay oranı sisteme buradan girilmelidir. Ünvan ; Kazanç tespiti yapılacak ünvan bilgisi bu sahadan girilir. Paketin kayıt edileceği dizin ; Oluşacak ZİP klasörünün kayıt edileceği alan tanımlanır. Dosya adı ; XML formatındaki oluşan dosyadır. Dosya adı otomatik oluşsun seçeneğiyle manuel olarak xml isim vermeden, otomatik bir isim oluşturur Dosyanın kayıt edileceği dizin ; Oluşturulacak XML formatındaki dosyanın kaydedilceceği dizin. Dizin sahasının yanındaki... üç nokta şeklindeki düğmeye tıklanarak seçilir ya da yol tarifi verilerek yazılır.

21 Geçici Vergi Beyannamesi Dosya ve Dizin Bilgileri Paket dosya adı ; Oluşacak ZİP klasörünün adıdır. Xml doyası oluştuktan sonra fazla yer kaplamaması için ZİP haline getirir. Paket dosyası ; Oluşturulmasın : Bu seçeneğin seçilmesiyle paket dosyası oluşmaz. Yeniden oluşturulsun : Bu seçeneğin seçilmesiyle varolan dosya silinerek yeniden oluşur. Var olana eklensin : Bu seçeneğin seçilmesiyle varolan dosya silinmez. Yeni dosya ZİP klasörüne eklenir. Beyannamede beyan edilecek bilgim ; Bu kutucuğun işaretlenmesi durumunda Kurumlar Vergisi Beyannamesine bu yazı eklenir.

22 Geçici Vergi Beyannamesi Özel menüsü kısayol tuşları; Dosyaya transfer et (CTRL+T) ; Özel menüsünden seçilmesi ile veya Ctrl+T Kısa yol tuşu ile, Geçici Vergi Beyannamesinin yapılan tanımlara göre XML formatındaki dosyaya transfer edilmesi sağlanır. Dosyaya transfer sırasında gönderen bilgileri de aktarılır. İşlem başarıyla gerçekleştirildikten sonra ekrana DOSYANIZ OLUŞTURULDU uyarısı gelmektedir. Hesapla (CTRL+E) ; Geçici vergi beyannamesinde yer alan sahalar hesaplanarak ekran formu üzerinde gösterilir.

23 Geçici Vergi Beyannamesi Genel / düzenleme bilgileri (CTRL+N) Genel Bilgiler, Düzenleme Bilgileri ve Beyannameyi Gönderen / YMM Bilgilerinin girilebileceği pencere ekrana getirilir. Bu ekranda son düzenlemelerde yapılabilir.

24 Geçici Vergi Beyannamesi Genel / düzenleme bilgileri (CTRL+N)

25 Geçici Vergi Beyannamesi Beyanname düzenleme programındaki ekran görüntüsü

26 Geçici Vergi beyannamesi nasıl hazırlanır ? Hangi bilgiler gönderilir? Ne zaman gönderilir ? Oluşan XML’in ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir ;


"Geçici Vergi Nedir? Kazanç vergilerinin tahsilatını öne almayı ve kazançların elde ettiği takvim yılına yaymayı amaçlayan geçici vergi, geçici vergi beyannamesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları