Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tıpta Sınıflama ve Kodlama Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. / 471.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tıpta Sınıflama ve Kodlama Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. / 471."— Sunum transkripti:

1 Tıpta Sınıflama ve Kodlama Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. http://aile.sifa.edu.tr / 471

2 Amaç ve Hedefler Bu oturumun sonunda katılımcıların tıpta sınıflandırmanın önemi ve teorisi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu ders sonunda katılımcılar; – Tıpta sınıflandırmanın yararlarını sayabilmeli – Sınıflandırmanın olumsuz yönlerini tartışabilmeli – Kodlama sistemlerine olan ihtiyacı açıklayabilmeli – Kodlama yöntemlerinin teorilerini tartışabilmeli – ICD kodlama sisteminin genel özelliklerini açıklayabilmeli – ICPC kodlama sisteminin genel özelliklerini açıklayabilmeli / 472

3 3 DA AP A TO MA DZZ Sınıflandırma

4 / 474 TOP BALOO DA AYAK MAMA AMCAHALA DAYI DZZT HANNN ÇA AKRABA HAVV PA UMUFFELMA MIYAV BOO

5 Kodlama İhtiyacı Elektronik tıbbi kayıtlar Karar desteği – Hasta verilerine ulaşma – Uyarılar ve hatırlatıcılar – On line bilgi kaynaklaırna ulaşma Faturalama Yönetim – Vaka yönetimi – Kalite güvencesi Klinik araştırma Epidemiyoloji / 475

6 Sınıflandırmanın Faydaları Sağlık sorununa bir etiket verir İletişim kolaylıkları sağlar İstatistik Standart bir tedavi verebiliriz Progranoz hakkında fikir verir Diğer organlarla ilgili tahminler yapabiliriz / 476

7 Standart İhtiyacı Japonya’da imal edilmiş bir otomobilin Amerika’da imal edilmiş bir benzin pompasından Türkiye’de rafine edilmiş benzini alarak çalışabilmesi standartlar sayesinde mümkündür. / 477

8 Madalyonun öteki yüzü Hastalık değil hasta vardır. Sınıflandırma resmin tamamını kaybetmemize neden olur. Neye göre sınıflandıracağız? – Organ sistemleri Solunum sistemi hastalıkları, Tbc – Etyoloji İnfeksiyon hastalıkları, Tbc – Patoloji Enflamasyon, Tbc – Bulgular, Belirtiler Öksürük, Tbc / 478

9 Kodlama yapısı nasıl olsun? İçecek – Kırmızı – Sarı – Şeffaf İçecek – Renk: kırmızı, sarı, şeffaf – Kaynak: şalgam, portakal, su –.. / 479

10 Ontoloji (isimlendirme) Bir alanla ilgili tüm bilgiyi vermeye çalışmaz – Uygulamamızın ihtiyaç duyacağından daha fazla ayrıntıya gerek yok – Bir sınıfın tüm özelliklerini vermeye gerek yok Sadece en bariz özellikler Sadece uygumanın gerektirdiği özellikler / 4710

11 Hedefi daraltmak gerekir Bir içecek sınıflamasında – Şişe büyüklüğü – Etiket rengi – En sevdiğim içecek vs. sınıflamasına gerek yok / 4711

12 Aşırı yapılandırmaya gerek var mı? / 4712 Yapılandırılmış veri girişi Dosya Edit Yardım Neye çarptın Senin rolün Ne yapıyordun Neredeydin Bisiklet kazası

13 Kişiler arası farklılıklar / 4713 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Örtü Giysi Bez Model Bayan Erişkin Ayakta Arkaplan Kahverengi Mavi Kombinezon Elbise Tunik Bavul Çanta Valiz Müzik aleti Korno Boru

14 Tek Katlı Hiyerarşi / 4714 Hastalık Kalp HastalığıAkciğer Hastalığı Kalp Krizi ÇarpıntıZatürre

15 Çoklu Hiyerarşi / 4715 Hastalık Kalp HastalığıAkciğer Hastalığı Kalp Krizi ÇarpıntıZatürre Enfeksiyon Hastalığı

16 UHS-10 (ICD-10) UHS, mortalite nedenlerinin kodlanması için Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından geliştirilmiş bir sınıflama türü kodlama sistemidir. Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve epidemiyolojik çalışmalarda uluslararası karşılaştırılabilir veri toplanmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. UHS-10, 1990’ların başından beri pek çok ülkede hem mortalite hem de morbidite nedenlerinin kodlanması için kullanılmaktadır. / 4716

17 UHS – 10 Sınıflama Yapısı UHS-10, alfa-sayısal bir kod yapısına sahiptir. UHS-10 sınıflama yapısında beş düzey bulunmaktadır; her düzey bir üst düzeyin detaylandırılmış halidir. – 21 Bölüm – (260 Blok) – 2.035 Üç basamaklı hastalık kodu – 8.932 Dört basamaklı hastalık kodu – 45.000Beş basamaklı hastalık kodu / 4717 http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-30867/h/icd10tanikodlarilistesi.xls

18 Birinci Düzey: 21 Ana Bölüm – Anatomik bölgeye göre sınıflama: 13 bölüm – Etkene göre sınıflama: 1 bölüm (enfeksiyon ve parazit hastalıkları) – Türe göre sınıflama:1 bölüm (neoplazmalar) – Döneme göre sınıflama:1 bölüm (perinatal dönem) –... / 4718

19 İkinci düzey, – Her bölümdeki belli hastalıkların bir araya getirilmesi ile bloklar oluşur. – Blok sayısı bölümden bölüme değişmektedir. Örneğin, Bölüm l'de 21 blok yer alırken, Bölüm lll'de sadece 6 blok bulunmaktadır. – Blokların hiyerarşik sayısı da bölümler arasında farklılık göstermektedir. / 4719

20 Üçüncü düzey, – Hastalıkların tek tek ele alındığı 3 basamaklı hastalık kodları. – 3 basamaklı hastalık kodları UHS-10'un temel çatısıdır (çekirdek sınıflama). – DSÖ mortalite veri tabanının oluşturulması ve uluslararası genel karşılaştırmaların yapılabilmesi için temel seviyeyi oluşturur. / 4720

21 Dördüncü düzey, – Hastalıkların daha detaylı tanımlandığı 4 basamaklı hastalık kodları. – 3 basamaklı hastalık kodlarına 4. basamakların ilavesi ile ayrıntılandırılmışlardır. – Özellikle tıbbi araştırmalar için en az bu seviyede kodlama yapılması önerilmektedir. / 4721

22 Beşinci düzey, – Özellikle hastalık ve ölümlerin dış nedenleri ile yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçlarının yer aldığı 19 ve 20. ana bölümlerde; kodlar 5 basamağa genişletilebilmektedir. – Beşinci basamak genişletme kodları yeni bir hastalık veya harici neden belirtmez. – 0-9 arası olan bu genişletme kodları olgunun meydana geldiği yeri belirtmek için kullanılmaktadır. / 4722

23 Örnek ÜSYE J00-J06 akut üst solunum yolu enfeksiyonları – J00 Akut nazofarenjit [nezle] – J01 Akut sinüzit –.. – J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış bölgelerin J06.0 akut larengofarenjit J06.8 akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer, birden fazla bölgelerin J06.9 akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış / 4723

24 ICPC (Birinci Basamağın Uluslararası Sınıflaması ICPC basit bir iki eksenli yapı üzerine kuruludur: – bir eksende her birisi bir harften oluşan vücut sistemlerine dayalı 17 bölüm ve – ikinci eksen olarak da iki rakamlı sayısal başlıkları içeren birbirinin aynısı yedi bileşen / 4724

25 / 4725

26 ICPC kolay akılda kalır. Bölümler vücut sistemlerinin İngilizce ilk harflerinden oluşur. Bu nedenle hekimlerin günlük kullanımı kolaydır ve başka bir şekilde girilen verilerin elle kodlanmasında kolaylık oluşturur. / 4726

27 AGenel/belirsiz BKan/kan yapıcı organlar/immun mekanizmalar DSindirim FGöz HKulak KDolaşım LKas iskelet NNörolojik PPsikolojik RSolunum SDeri TMetabolik Uİdrar WGebelik XKadın genital YErkek genital ZSosyal / 4727

28 1Yakınma ve belirti bileşeni 2Tanısal ve koruyucu işlemler 3İlaç, tedavi, tedavi edici işlemler 4Sonuçlar 5Yönetimsel 6Sevk ve diğer karşılaşma nedenleri 7Hastalık bileşenleri – infeksiyöz hastalıklar – neoplazmlar – yaralanmalar – doğumsal anomaliler – diğer * Bileşen 2-6 tüm bölümler için aynıdır! / 4728

29 Bileşen 1 Bileşen 1 semptom ve yakınmalar için başlılkarı içerir. Karşılaşma nedenini (RFEC) kodlamak için planlanmıştır. Örn: – A01Ağrı, genel/çok sayıda yerde – A02Titreme – B02Lenf bezinde (bezlerinde) büyüme/ağrılı – B26Kan/lenf kanseri korkusu / 4729

30 Bileşen 2 Bileşen 2,3,4,5 ve 6 tüm bölümlerde aynıdır. Başlıklar herhangi bir vücut sistemine uygulanabilir. Bileşen 2’de tanısal testler ve koruyucu uygulamalar vardır. Altta yatan bir hastalık olmadığında kullanılabilir: – 35İdrar testi – 44Koruyucu aşılama / ilaçlar – 45Gözlem/sağlık eğitimi/öneri/diyet – 49Diğer koruyucu işlemler / 4730

31 Bileşen 3 Bileşen 3’te tedaviler, işlemler ve ilaçlar vardır. Bu bileşen problemi tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ancak hasta sadece reçete yazdırmak için gelmişse geliş nedeninde de bileşen 3 kullanılabilir. – 50İlaç-reçete/talep/yenileme/enjeksiyon – 56Sargı/basınç/kompresyon/tamponad – 57Fiziksel tıp/rehabilitasyon / 4731

32 Bileşen 4 ve 5 Test sonuçları (Bileşen 4) ve Yönetimsel işlemler (Bileşen 5) herhangi bir patoloji bulumnayan problemleri etiketlemek için kullanışlıdır. Örn. Pasaport başvurusu için belge almaya gelen birisini Bileşen 5’te değerlendirilebiliriz. / 4732

33 Bileşen 6 Bileşen 6’da sevk ve diğer karşılaşma nedenleri kodlanmıştır – 63Takip karşılaşması tanımlanmamış – 68Diğer sevkler BYS – 69Diğer karşılaşma nedenleri BYS / 4733

34 Bileşen 7 Bileşen 7 her bölümde farklıdır. Tanı girişinde en çok bileşen 7 kullanılır. Tanı bileşeni içerisinde altı alt grubu ayırt etmek mümkündür. Ancak bunların numaralandırılması tüm bölümler için aynı değildir: – infeksiyöz hastalıklar – kanserler – yaralanmalar – doğumsal hastalıklar – diğer hastalıklar / 4734

35 Aile hekimliğinde bir karşılaşma Hastanın geliş nedeni Tanı Yapılan işlem / 4735

36 Bakım Dönemine Örnek / 4736 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ KN ‘Yorgunluk hissi’ Tanı yorgunluk Tanı yorgunluk KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma

37 / 4737 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık Tanı yorgunluk Tanı yorgunluk KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Örnek Kodlama KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04

38 / 4738 İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı yorgunluk Tanı yorgunluk KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: Yorgunluk

39 / 4739 Semptom (tanı): Yorgunluk İşlem Hb İşlem Hb İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma

40 / 4740 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma İşlem: Hemoglobin testi

41 / 4741 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Demir eksikiği anemisi Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma KN: Test sonucu talebi

42 / 4742 İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem kolonoskopi İşlem kolonoskopi İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma Yeni tanı: Fe eksikliği anemisi

43 / 4743 İşlem: kolonoskopi İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ KN ‘test sonucum ne?’ 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma

44 / 4744 KN: Test sonucu alma İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon Tanı Ca kolon KN ‘test sonucum ne?’ D60 KN ‘test sonucum ne?’ D60 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma

45 / 4745 KN: Test sonucu alma İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem sevk, danışmanlık İşlem sevk, danışmanlık KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon D75 Tanı Ca kolon D75 KN ‘test sonucum ne?’ D60 KN ‘test sonucum ne?’ D60 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma

46 / 4746 İşlem: Sevk ve danışmanlık İşlem Hb A34 İşlem Hb A34 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Kolonoskopi D40 İşlem Sevk D67, Danışmanlık D45 İşlem Sevk D67, Danışmanlık D45 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 KN ‘Yorgunluk hissi’ A04 Tanı Yorgunluk A04 Tanı Yorgunluk A04 KN ‘test sonucum ne?’ A60 KN ‘test sonucum ne?’ A60 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Demir eksikiği Anemisi B80 Tanı Ca kolon D75 Tanı Ca kolon D75 KN ‘test sonucum ne?’ D60 KN ‘test sonucum ne?’ D60 1. karşılaşma 2. karşılama 3. karşılaşma

47 ÖZET Tıpta sınıflandırmanın hangi yararları var Sınıflandırma ne tür sorunları beraberinde getirir? Kodlama sistemleri neden gereklidir? ICD kodlama sisteminin genel özelliklerini sayınız ICPC kodlama sisteminin genel özelliklerini sayınız / 4747


"Tıpta Sınıflama ve Kodlama Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. / 471." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları