Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİLER ve İSTİHDAM SORUNLARI Süleyman BOYACIOĞLU İŞKUR İl Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİLER ve İSTİHDAM SORUNLARI Süleyman BOYACIOĞLU İŞKUR İl Müdürü."— Sunum transkripti:

1 Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİLER ve İSTİHDAM SORUNLARI Süleyman BOYACIOĞLU İŞKUR İl Müdürü

2 Hedef "İSTİHDAM" Toplumda insanlığın gelişmesi ve yücelmesinde her birey önemlidir. Nasıl ki bir bardak su bir taşın çatlağında donunca o taşı çatlatabiliyorsa, bir insanda engelli bile olsa içindeki yaşama azmi ve gücüyle yaşadığı topluma ve belki de tüm insanlığa büyük şeyler kazandırabilir. O halde gücü ve yeteneği ne olursa olsun, insanların var olan potansiyellerinden yararlanmak, onları kalkınma sürecinde üretime katabilmek uygar toplum olabilmenin önemli bir koşuludur. Bu nedenle; engellilerle ilgili görev ve sorumluluk üstlenen kurumların, bu konuya gönül veren kişilerin, en önemlisi ailelerin kısaca hepimizin toplumdaki bu bakış açısını değiştirmek, görevlerimizin ilk aşamasını teşkil etmelidir. ENGELLİYE BAKIŞ AÇISI

3 Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİYE BAKIŞ AÇISI - 1 Yaşamak, üretmek ve kazanmak... Bunları yapabilmenin yolu birey ve vatandaş olarak çalışma hayatına katılmaktan geçer. Çünkü çalışmak, bir iş sahibi olmak engellinin sosyal yaşam içinde aktif olarak yer almalarının en temel aracıdır. Çalışma hayatında ÖZÜRLÜ yoktur, İŞE karşı ÖZÜR vardır. Mesleki bilgi ve becerisi olan her bireyin başarıyla yapabileceği bir iş mutlaka vardır.

4 Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİYE BAKIŞ AÇISI - 2 Engelli olmak farklı olmak demek değildir. Farklılığı yaratan ve derinleştiren ona olan bakış açısıdır. Engellilerinde her vatandaş gibi var olduğunu, toplumsal hayata girebileceğini ve de çalışma hayatında yer alabileceği gerçeğini hepimiz bilmeliyiz. Elbette yaşamı engelli bir birey olarak sürdürmek kolay değildir. Eğitimde, sosyal hayatta, çalışma hayatında engelliler pek çok engelle karşı karşıyadır. Engelle mücadele edemeyeceğini düşünen engellilerin bir çoğu evlerinden dışarıya çıkamamakta, eğitim alamamakta ve çalışma hayatına girememektedir. Bu engelleri, zorlukları aşmak, tüm topluma yönelik kapsayıcı politikalar üretmek ve bunları hayata geçirmekle mümkündür.

5 Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİYE BAKIŞ AÇISI - 3 Sonuç olarak; Engellilerin toplumsal yaşama katılım açısından gelir getirici bir işte çalışarak üretime katılmaları büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda engelli istihdamı konusundaki uygulamaların etkili bir şekilde yapılması için İŞKUR olarak biz bu göreve her zaman hazırız ve bu çalışmalarda aktif olarak rol oynadığımızın da bilincindeyiz.

6 Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİLERİN İSTİHDAMINI ZORLAŞTIRAN ETMENLER VE ÖN YARGILAR ( 1 ) *Uygar bir toplum tüm sistemleriyle engellisine sahip çıkmak zorundadır. Engellinin sorunları yalnızca devletin çabalarıyla çözülemez. Bu konuda toplumun her ferdi kendini sorumlu hissetmeli ve üzerine düşen görevi yapmalıdır. Örneğin; toplumda hala kültürel bir önyargı ile engelliye acıyarak yaklaşılmakta ve sorunlarını hayırseverlik duygularıyla çözülebileceği duygusu hakimdir. *Ancak; günümüzde insan onuruna aykırı bir şekilde, engelliye acıyarak ve kişiden kişiye sadaka şeklinde yapılan yardımlarla bu sorunların çözümü yanlıştır ve olanaksızdır.

7 Hedef "İSTİHDAM" İSTİHDAMI ZORLAŞTIRAN ETMENLER VE ÖN YARGILAR ( 2 ) Engellilerin böylesine zorlu ve onurlu mücadelesinde onların istihdamını güçleştiren çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bunları kısaca sıralayacak olursak; 1- 1- İşsizliğin yaygın ve ekonominin zayıf olduğu toplumlarda “ Ben sağlam kişilere iş bulamıyorum, engellilere mi iş vereceğim?” şeklindeki düşüncenin yaygın oluşu, 2- Engellilerin iş yaşamında başarılı olamayacakları düşüncesi, 3- Engellilerin bir işletmede yapacakları işler sınırlı olduğundan, gerektiğinde başka işlere, görevlere aktarılmalarının zor olacağı varsayımı, 4- Engellilerin, işletme karlılığını azaltacakları ve uzun dönemde maliyetlerin yükselmesine neden olabilecekleri düşüncesi,

8 Hedef "İSTİHDAM" İSTİHDAMI ZORLAŞTIRAN ETMENLER VE ÖN YARGILAR ( 3) 5- 5- Engellilerin yapabilecekleri işlere göre yetiştirilmeleri yönünde eğitim ve mesleki rehabilitasyon olanaklarının sınırlı oluşu ve var olan hizmetlerden ise yeterince yararlanamaması, 6- 6- Engellilerin yapabilecekleri öncelikli işlerin işyerlerinde saptanmamış olması ve korumalı işyerlerinin bulunmaması, 7- 7- Yukarıda belirtilen güçlükler ve önyargılar dışında özellikle işveren kesiminde beliren bazı olumsuz düşüncelere de değinmek gerekir. Önyargı olarak kabul edilebilecek bu düşünceler kısaca şunlardır.

9 Hedef "İSTİHDAM" İSTİHDAMI ZORLAŞTIRAN ETMENLER VE ÖN YARGILAR (4) * Genellikle işlerini aksatırlar, * Sık sık mazeret izni alırlar, * İşe gidiş ve gelişleri zorluklarla doludur. ve işyerindeki çalışma koşulları onların çalışma düzenine uyuzorlaştırır. *Çoğu zaman yanlarına refakatçi verilmesi gerekir, *Düzenli ve iyi çalışamazlar, *Duygusal sorunları vardır ve bunu iş yaşamına yansıtırlar, *Çeşitli kazalara ve önemli arızalara sebep olabilirler,

10 Hedef "İSTİHDAM" İSTİHDAMI ZORLAŞTIRAN ETMENLER VE ÖN YARGILAR (5) Bir önceki slayttaki ön yargılar mevcut olsa bile bunun tersini ortaya Koyan ve önemle savunulan varsayımlarda mevcuttur. Engellilerin istihdamında bu tür yapıcı önyargılara göre hareket edilmesi daha akılcı bir yoldur. Söz konusu olumlu olan önyargılarda şöyle sıralayabiliriz. *İşyerlerinde sağlamlardan daha iyi huy ve davranış örnekleri gösterirler, *Eğer uygun işlere yerleştirilirlerse, normal iş görenler kadar başarılı ve verimli olabilirler, *İşi kendiliğinden bırakma olasılıkları daha azdır,

11 Hedef "İSTİHDAM" İSTİHDAMI ZORLAŞTIRAN ETMENLER VE ÖN YARGILAR (6) *Daha sürekli çalışırlar ve görevleri için daha çok çaba gösterirler, *İşlerine ve işyerlerine sağlam iş görenlerden daha çok bağlıdırlar, *Uygun bir göreve verildiğinde daha az kaza yaparlar, arlar, *Daha güvenilir kişilerdir, İşlerini dedikodu, gezmek vb. nedenlerle savsaklamazlar, *İşlerine zamanında gelip gitmede daha titizdirler, *Kendilerini kanıtlamak, yenilemek için daha çok çaba gösterirler.

12 Hedef "İSTİHDAM" İSTİHDAMI ZORLAŞTIRAN ETMENLER VE ÖN YARGILAR (SONUÇ) Yukarıda da belirtildiği gibi bu yargıların doğruluğu “Engellilerin eğitimi, rehabilitasyonu ve geliştirdiği yeteneklerine uygun bir işe yönlendirilmesiyle kolayca kanıtlanabilir.” Aksi durumda olanaksız koşullarda görev yapması istenilen bir kişi engellide olsa, sağlamda olsa görevinde başarısız olacaktır.

13 Hedef "İSTİHDAM" KURUM HİZMETLERİMİZ İLE İLGİLİ KARŞILAŞILAN SORUNLAR (1) *Kurumumuza iş isteği ile başvurmuş ve halen sıra bekleyen engellilerimizin eğitim durumlarını incelediğimizde, kuruma kayıtlı 5.383 engelliden % 74’ü öğrenim dışı olanlar (okuryazar-değil) ile ilköğretim okulu mezunları oluşturmaktadır. Gerçekten bu tablo engellilerin istihdamında en büyük güçlük olarak gözükmektedir. *Yine kurumumuzda sıra bekleyen engellilerimizden % 70’nin her hangi bir mesleğinin olmadığı, vasıfsız durumda oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca mesleği olup da işverenlere takdimi yapılan engellilerimizin mesleklerindeki yetersizlikleri, çalışma gücündeki kayıpları işe alınmayışlarındaki en büyük neden olarak görülmektedir.

14 Hedef "İSTİHDAM" HİZMETLERİMİZDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (2) Kurumumuzda sıra bekleyen engellilerimizi iş tercihi yönünden incelediğimizde, bazı engellilerimizin sadece kamuda iş istediklerini, bazılarının da iş tercihi yönünden her işte çalışabileceklerini belirtmelerine rağmen, özel sektör işyerlerine takdimleri yapıldığında; *İşyerinin küçük bir işletme olduğunu, gitmek istemediğini, *Büyük ve tanınmış işletmelerde iş istediğini, *İşyerince verilen ücretlerin düşük ve yetersiz olduğunu, *İşletmenin sosyal güvenlik ve iş güvencesi gibi konularda kendisine teminat vermediğini, *İşyerinde kendisine gösterdiği işi beğenmediği, gibi nedenlerle, kurumumuzca teklif edilen işleri kabul etmedikleri gözlenmektedir.

15 Hedef "İSTİHDAM" HİZMETLERİMİZDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (3) B u konuya İşverenler açısından baktığımızda; B u konuya İşverenler açısından baktığımızda; *Bazı özel sektör kuruluşları mevcut yasa hükümlerini zorlayarak verdikleri taleplerde; istedikleri engelli elemanlarda yüksek vasıf aradıkları ve dolayısıyla yasal sorumluluktan kaçındıkları gözlenmektedir. ( Örneğin; 3 yabancı dil bilme mecburiyeti, 4 yıllık fakülte mezunu veya en fazla 25 yaşına kadar, gibi ) Bu gibi şartlar engellilerin istihdamında güçlük yaratmaktadır. *Bazı işverenler, yasal zorunluluktan kaçınmak, ( 50 + ) ve kapsama girmemek için mevcut durumlarını iş kapasitelerinin altında veya işletmeyi değişik bölümlere ayırarak ayrı tüzel kişiliklerde yeniden yapılandırmakta ve bu nedenle daha az işçi çalıştırarak kota kapsamından kaçındıkları gözlenmektedir.

16 Hedef "İSTİHDAM" HİZMETLERİMİZDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (4) *4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinde engellinin; beden, ruh ve sağlık durumuna uygun işlerde çalıştırılması öngörülmesine rağmen, bazı işverenlerin istihdam ettikleri engelliyi yasanın belirlediği çerçevede, ( meslek, beden ve ruh durumuna uygun ) işlerde çalıştırmadıkları gözlemlenmektedir. Bu tür çalışma ortamlarında engellinin görevini yerine getirmesi de mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla gerek engellinin işten ayrılması, gerekse işveren tarafından işin bıraktırılması olayları sıkça yaşanmaktadır. Bu olaylar engellinin işverene karşı olan güven duygusunu da sürekli azaltmaktadır.

17 Hedef "İSTİHDAM" HİZMETLERİMİZDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR (5) *Kontenjan açıkları nedeniyle Kurumumuza talep veren işverenlerin taleplerine yeterli sayıda engelli gönderilmesine rağmen kontenjan açıklarını kapatmadıkları ve dolayısıyla konu ile ilgili değişik nedenler öne sürerek işe yerleştirmekten imtina ettikleri gözlenmektedir. Kurum bu tür durumlarda gerek yazılı gerekse sözlü uyarılarla işverenlerin bu yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini istemekte ve yerine getirmeyen işverenler hakkında da gerekli yasal işlemleri uygulamaktadır. ( İdari para cezası: 2009 yılı için 1.519 TL. )

18 Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİLERE SUNULAN KURUM HİZMETLERİMİZ

19 Hedef "İSTİHDAM" SAĞLIK KURULU RAPORU ALINMASI: *Engellinin, istihdam amaçlı olarak kurumumuza başvurduğunda yetkili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmek suretiyle Sağlık Kurulu Raporu alınmasına yardımcı olunmaktadır. Alınan raporlarda özür oranının en az %40 ve üzeri derecesinde bulunması ve”Çalışamaz” şeklinde bir ibarenin bulunmaması gerekmektedir. *Sağlık Kurulu Raporu için hastahanelerde yapılacak tüm tetkik ve muayeneler ücretsiz olarak gerçekleştirilir. *Ayrıca, engellinin herhangi bir sebeple yeni bir rapor alması ve bunu bildirmesi halinde de en son alınan rapora göre işlem yapılır.

20 Hedef "İSTİHDAM" KURUMA KAYIT YAPTIRMA: *Kuruma kayıt yaptırmak isteyenler, Kurum ünitelerine şahsen başvurabilecekleri gibi İnternet aracılığı ile de kayıtlarını yaptırabilirler. Kayıt işlemi, İnternet aracılığı ile yapılmışsa iş arayanın kaydı sadece normal statüde gerçekleşecektir. Bu durumda olan engellinin sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneğini ile birime şahsen başvurması ve kaydını engelli olarak onaylattırması gerekmektedir. Yaptırmadığı takdirde kaydı normal müracaatçı statüsünde değerlendirilecektir. *İş arayanın kayıtları T.C. Kimlik Numarasına göre alınmaktır. *Kayıt sırasında en fazla 5 ayrı meslekte kayıtlar alınabilmektedir.

21 Hedef "İSTİHDAM" KURUMA KAYIT ŞARTLARI : *Türk vatandaşı olmak veya Çalışma izni almış olan 25.09.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanuna tabi Türk soylu yabancı statüsünde bulunmak, * 14 yaşını doldurmuş olmak,

22 Hedef "İSTİHDAM" KAYITTA İSTENEN BELGELER : * *Kayıt için beyan esas alınır. Beyanlarının gerçek dışı olmasından kişi sorumludur. Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. T.C. Kimlik Numarasını gösterir bir belgenin ibraz edilmesi yeterlidir. İbraz edilememesi veya bilinmemesi durumlarında İnternet sitesinden kişinin durumu sorgulanır ve tespit edilir. * *Engelliler; İl Müdürlüğümüze bizzat başvurduğunda Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya onaylı örneğini ibraz etmesi gerekmektedir.

23 Hedef "İSTİHDAM" KAYITLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ *Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren engelliler için iki yıldır. Aktif kayıtların pasife alınması veya işlemden kaldırılması sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Aktif kayıtlar, pasife alınmadan veya işlemden kaldırılmadan önce iş arayanlara belirttikleri iletişim aracıyla (e-mail, cep mesaj) sistem tarafından otomatik olarak bilgi verilir, halen iş arıyorlarsa kayıtlarını güncellemeleri istenir. *İş arayanlar, halen iş arıyorlarsa mutlaka, işlemde kalma süresi içerisinde İnternet üzerinden veya şahsen, telefon, faks, e-mail v.b iletişim araçları ile uzatma ve yenileme başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

24 Hedef "İSTİHDAM" KAYITLARIN PASİFE ALINMASI * *Pasif kayıtta bulunma süresi engelliler için iki yıldır. Kayıtlarını aktif duruma getirmek için İnternet üzerinden veya şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçları kullanmak suretiyle müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince, sistemden müracaatçı adına işlem yapılarak müracaat tarihi itibariyle aktif tasnife alınır.

25 Hedef "İSTİHDAM" KAYITLARIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI Engelli kayıtları; *Engellinin; işe yerleştirilmesi, *İş aramaktan vazgeçtiğini yazılı veya sözlü olarak ifade etmesi, *Pasif tasnifte kalma süresi içerisinde işlem görmemesi veya yenileme müracaatında bulunmaması hallerinde otomatik olarak işlemden kaldırılır.

26 Hedef "İSTİHDAM" ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1) ENGELLİLERİN REHABİLİTASYONU ve İSTİHDAMI : İlimizde engellilere yönelik mesleki ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerini yürütecek merkezlerin kurulması ve bunların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Özellikle en çok istihdam güçlüğü çekilen ve işverenlerce de istihdam edilmek istenmeyen ağır özürlü gruplar için, yerel yönetimler, özel işyerleri ve sivil toplum örgütlerinin ortak girişimleri ile bu merkezler “Korumalı İşyerleri” olarak kurulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır..

27 Hedef "İSTİHDAM" ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2) KENDİ İŞİNİ KURMA TEŞVİK EDİLMELİDİR: Yine gidip gelmekte güçlük çeken engelliler için, iş olanaklarının azlığı da düşünülerek evde çalıştırma programları düzenlenmelidir. Bu uygulama sonunda üretilen ürünlerin pazarlaması konusunda da yerel yönetimlerin destek ve katkı sağlaması son derece önemlidir.

28 Hedef "İSTİHDAM" ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (3) SSK İŞVEREN PRİMLERİNİN DEVLETÇE ÖDENMESİ: *Özel sektörün çalıştırmak zorunda olduğu özürlüler ile korumalı işyerlerindeki özürlülere ait SSK işveren priminin tamamının, *Kontenjan fazlası ya da zorunlu olmadığı halde özürlü çalıştıran işyerlerinde bu şekilde çalıştırılan özürlülere ait SSK işveren primlerinin ise %50’sinin Hazine tarafından ödenmesi öngörülmektedir. ( İstihdam Paketi ile getirilen teşvik )

29 Hedef "İSTİHDAM" ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (4) ENGELLİLERİN EĞİTİMİ : * Engellilerin iş piyasasında yerlerini alabilmeleri için onların temel özel eğitimlerine ve bunun yanında mesleki eğitimlerine ağırlık verilmelidir. Yasa kapsamında engelli çalıştırmak zorunda olan işverenlerden yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere idari para cezaları kesilmekte ve bir fonda toplanmaktadır. Fonun kaynak yürütümünden sorumlu komisyon tarafından, Özürlü Dernekleri, Vakıflar, Sivil Toplum Örgütleri, ve İşverenlerce hazırlanacak engellilere yönelik meslek edindirme, geliştirme ve meslek değiştirme projelerine bu kaynağın destek olarak verilmesi ve kullandırılması sağlanmaktadır. Bu bağlamda yukarıda bahse konu kuruluşların proje hazırlamaları ve bunu komisyona sunmaları engellilerin eğitimi ve istihdamları açısından çok önemlidir.

30 Hedef "İSTİHDAM" ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (5) VAKIFLAŞMA – KOOPERATİFLEŞME : Engellilerimizin eğitim, rehabilitasyon, istihdam, üretim, pazarlama ve mali organizasyon gibi tüm sorunları üstlenerek yürütecek, devlet destekli bir vakıf veya kooperatifin kurulması yerinde olacaktır. Oluşturulacak bu kuruluş bünyesinde belirli bir fonun kurulması ve bu fonda birikecek nemaların bu kuruluş vasıtası ile bahse konu çalışmalarda engelliler yararına kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

31 Hedef "İSTİHDAM" ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6) MEVZUAT ve REVİZYONU : *Engellinin her sektörde çalışması mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla iş kollarının analizi mutlaka gereklidir. Yasadaki mevcut kota oranının sektörlere göre yeniden analiz edilerek belirlenmesi faydalı olacaktır. *İş Kanunun 30. maddesi kapsamında, aşağıda belirtilen sektörlerde engelli çalıştırılması, hem İşveren hem de engelli açısından sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden bu sektörlerde ya bu oranın düşürülmesi, ya da bu sektörlerin kapsam dışı bırakılması yönünde bir çalışmanın yapılması faydalı olacaktır. - Mevsimlik çalışan işyerleri ( Tarım işletmeleri – Fındık, Üzüm, Tütün ) - İhale usulü çalışan işyerleri ( İnşaat, Temizlik, Güvenlik vb. )

32 Hedef "İSTİHDAM" ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (7) *Engelliler ile ilgili kamu ve özel talepler, İŞKUR’a ait ilan panoları ile www.iskur.gov.tr. adlı İnternet sitesinden, yada NTV ve TRT-1 Televizyon teletekslerindeki kurum yayınlarından izlenmesi mümkündür. Ayrıca 180 nolu İş danışma hattı Kurumca gerçekleştirilen tüm hizmetlerle ilgili sorularınıza yanıt vermek amacıyla kurulmuştur. Buradan da bize ulaşabilirsiniz.www.iskur.gov.tr.

33 Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİLERLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ TARİHBAŞVURU İŞE YERLEŞTİRME SIRA BEKLEYEN İŞGÜCÜ EKTKamuÖzelTEKT 20081.1475211.668641.3571.4212.8139043.717 2009 (8 ay ) 7504471.197311.0991.1303.8781.5055.383 MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ ( Kurslar )TARİH AÇILAN KURS SAYISI KURSİYER SAYISI İŞE YERLEŞİRME 200821559- 2009 (8 ay ) 13200-

34 Hedef "İSTİHDAM" SON SÖZ Ben özürlüyüm, ben yapamam diye düşünmeyin. Önünüzde bunu başarmış bir çok insan var. Onları örnek alın. Hayatınızda onları bir yere koyun ve ben de bunları yapabilirim deyin. Çünkü asıl sizin istemeniz ve yapabileceğinize inanmanız gerekiyor. Yani her şeyden önce hareket sizde başlıyor. Unutmayın ! Her insan kendi yolunu çizme sorumluluğunu ve kariyerini planlama şansını elinde bulundurur. Farkında olmasa da bu böyledir. İlk adım “Başarabileceğiniz”e inanmak ve sonuna kadar mücadele etmektir. Bu ilk adım çok önemli...sonrası inanın çok kolay..! Biz İŞKUR olarak buradayız ve her zaman sizlere yardımcı olmak için varız..!

35 Hedef "İSTİHDAM" TEŞEKKÜRLER


"Hedef "İSTİHDAM" ENGELLİLER ve İSTİHDAM SORUNLARI Süleyman BOYACIOĞLU İŞKUR İl Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları