Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 1 FEN, EDEB İ YAT, FEN-EDEB İ YAT, D İ L VE TAR İ H CO Ğ RAFYA FAKÜLTELER İ Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARI DE Ğ ERLEND.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 1 FEN, EDEB İ YAT, FEN-EDEB İ YAT, D İ L VE TAR İ H CO Ğ RAFYA FAKÜLTELER İ Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARI DE Ğ ERLEND."— Sunum transkripti:

1 17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 1 FEN, EDEB İ YAT, FEN-EDEB İ YAT, D İ L VE TAR İ H CO Ğ RAFYA FAKÜLTELER İ Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARI DE Ğ ERLEND İ RME VE AKRED İ TASYON DERNE Ğİ Prof. Dr. SERM İ N ÖRNEKTEK İ N FEDEK YÖNET İ M KURULU BA Ş KANI İ STANBUL KÜLTÜR ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖR YARDIMCISI 1

2 17 NİSAN 2015EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 2  Bilgi ve Hizmete Aç  Fazla Beklentisi Olmayan  Bulduğu Ürün ve Hizmetten Memnun Olan  Fazla Eleştirmeyen  Bulduğu ile Yetinen  Daha Fazla İstekte Bulunan  Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen  Daha Nazlı Olan  Küreselleşen ÖĞRENCİLERİMİZ BUGÜN ÖĞRENCİLERİMİZ DÜN

3  Yüksek Öğretim kurumlarında; İstenen özellikte eğitimin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması Güveninirliğin ve gelişimin dengelenmesi  Yüksek Öğretim Kurumlarının, Kalite Güvence kuruluşlarının ve Politika belirleyicilerinin Ortak sorumlulukları  Farklı paydaş grupları ( Öğrenciler, iş Dünyası,..) Gerçek rollerinin belirlenmesi ve yeterli bilginin sağlanması  Yüksek Öğretim ve Ulusal kalite düzenlemeleri içinde artan çeşitlilikle başa çıkılması  Girdi kontrolünden Çıktı kontrolüne 17 NİSAN 2015EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 3

4 ENQA, ESU, EUA, EURASHE, Educational International, Business Europe ve EQAR tarafından hazırlanmıştır. BFUG tarafından Eylül 2014’te kabul edildi 2015 Bakanlar toplantısında onaylanması beklenmektedir. ESG Avrupa Yüksek Öğretimi için Ortak Referans Noktasıdır.

5 1.1. Kalite güvencesi için politika 1.2. Program tasarımı ve onaylanması 1.3. Öğrenci merkezli, öğrenme, öğretme ve değerlendirme 1.4. Öğrenci kabul, izleme, tanıma ve derece verme 1.5. Öğretim elemanları 1.6. Öğrenme kaynakları ve öğrenci desteği 1.7. Bilgi yönetimi 1.8. Topluma açıklık 1.9. Programları sürekli izleme ve periyodik gözden geçirme 1.10. Periyodik dış değerlendirme 17 NİSAN 2015EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 5

6 2.1. İç kalite güvencesinin göz önünde bulundurulması 2.2. Amaca yönelik yöntemlerin tasarlanması 2.3. Uygulama süreçleri 2.4. Akran değerlendirmesi 2.5. Değerlendirme çııktılarına ilişkin kriterler 2.6. Raporlama 2.7. Şikayet ve başvuru süreçleri 17 NİSAN 2015EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 6

7 3.1. Kalite güvencesi için aktiviteler, politikalar ve süreçler 3.2. Resmiyet 3.3. Bağımsız olma 3.4. Tematik analizler 3.5. Kaynaklar 3.6. Kuruluşların iç kalite güvencesi ve profesyonel işleyişi 3.7. Kuruluşların periyodik dış kalite güvencesi 17 NİSAN 2015EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 7

8 17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 8 NEDEN AKREDİTASYON ? Şeffaflık Tanınma Güven duyma Farkındalık Rekabet Aday/ Okuyan öğrenciye daha fazla bilgi sağlama Kalite Güvencesi Ulusal / Uluslarası

9 9 AKREDİTASYON SÜRECİNİN BİZE NE FAYDASI OLACAK ? 1. Üniversitelerin kendilerini tanımaları sağlanacak (İç değerlendirme Stratejik Planlama Dış değerlendirme), 2. Üniversiteler, ulusal ve uluslararası akademik dünya tarafından daha iyi tanınacak, 3. Üniversitelerin, Avrupa’da ve dünyadaki rekabet gücü artacak, 4. Üye ülkelerdeki bilimsel çalışmalara ulaşma, ağlarına dahil olma ve başarılı çalışmaları örnek alabilme imkanı sağlayacak. 5. Üniversiteler Ulusal/Uluslarası Öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilen olacaklar 17 NİSAN 2015EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 9

10 17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 10  Farklı Disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakülteleri (FEF) Öğretim programlarının Kalitesinin Yükseltilmesine: 1.Değerlendirme, 2. Akreditasyon, 3. Bilgilendirme çalışmaları yaparak, Katkıda bulunmak üzere kurulan,  Bir Sivil Toplum Kuruluşu ( Dernek)  Akreditasyon Kararlarında Yetkili 10 ş

11 17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 11 TEMEL AMACIMIZ FEF’in bölümlerinde eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmeti ilerletmektir. Böylece, daha iyi eğitilmiş ve niteliği yükseltilmiş bireyler yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi hedeflenmiştir. Bu amaca ulaşmak için, FEDEK: 1. Mezunlarına “Lisans” derecesi veren FEFKON bünyesindeki FEF Programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenler ve uygular. 2. İlgili kurumları FEF eğitim - öğretiminin değerlendirilmesi alanında bilgilendirir. 3. FEF alanındaki eğitim–öğretim, araştırma ve topluma hizmet niteliğinin gelişimini belgelendirerek teşvik eder. 11

12 17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 12  Alanlar açısından çeşitlilik : 10 Sosyal Bilimler ve 11 Fen Bilimler  KALDER Temsilcisi  Yurtdışı değerlendirme deneyimli temsilci  TÜRKAK Baş Denetçisi (Kalite Güvence Sistemleri) ve Denetçi (İSO 17025)  BOLOGNA Rehberi  Vakıf Üniversitelerinden üyelerimiz  Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) değerlendirmesinden geçmiş üniversitelerimizden üyelerimiz  Türkiye coğrafyası açısından çeşitlilik  GÖNÜLLÜLÜK İLKESİ 12

13 Kurumsal yapılanma, Değerlendirme ölçütleri, Eğitim Çalıştayları logo, web sayfası, üçüncü taraflar için Bilgilendirme Toplantıları duyuru, ziyaret vs. Bir Araya Gelinmesi İnisiyatifi, Sistemin içinden gelen ve Uluslarası deneyimli akademik ve/veya alanında uzman bireylerle başlamak Takım Oluşturma Program Başvuruları Saha ziyareti AKREDİTASYON FEDEK Ölçütlerine Göre Değerlendirme

14 ÖĞRENCİLER YÖNETİM YAPISI PROGRAM ÖĞRENİM AMAÇLARI PROGRAM ÇIKTILARI KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR ALT YAPI ÖĞRETİM PLANI ÖĞRETİM KADROSU SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

15 FEDEK KURULUŞ: Ekim 2009 FEF programlarının Değerlendirme başvuru sayısı % 600 arttı Akreditasyon alan program sayısı /yıl % 60 arttı FEF Programları bilgilendirme toplantıları sayısı /yıl 13 (Ort) 17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 15

16 17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 16 Kalite Kültürünün oluşturulması Hedef Kitlenin tanımı:  Üst Yönetim  Akademisyenler,  Öğrenciler,  İdari personel Paydaşların Tanımı:  İç Paydaşlar  Dış Paydaşlar Uygulama ve Sürdürülebilirlik 16

17 Ulusal Kalite Ajanslarının Deneyimlerinden faydalanma Uygulanmakta olan Öğrenci Merkezli Eğitim sisteminin sürekliliği YÖK TARAFINDAN TANINAN Kalite Kültürünün tüm paydaşalarca anlaşılması ve içselleştirilmesi Akredite olan programlardan ara raporlar alınarak sürdürülebilirliliğin sağlanması. Akreditasyon alan programların YÖK tarafından farkındalılığının kamuoyu ile paylaşılması Öğrencilere Akredite programlardaki öğretim farkındalığının anlatılması

18 17 NİSAN 2015EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 18

19 KÜRESELLEŞME – AKREDİTASYON 19 17 NİSAN 2015EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 19

20 17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 20 AKREDİTASYON VE 28 EYLÜL 20122010. YILINDA MÜDEK İstanbul

21 17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 21 Te ş ekkür Ederim http://www.fedek.org.tr 21


"17 NİSAN 2015 EDU SUMMIT-II. Eğitim Zirvesi 1 FEN, EDEB İ YAT, FEN-EDEB İ YAT, D İ L VE TAR İ H CO Ğ RAFYA FAKÜLTELER İ Ö Ğ RET İ M PROGRAMLARI DE Ğ ERLEND." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları