Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EK ÖDEME Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi 26 Şubat 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EK ÖDEME Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi 26 Şubat 2016."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EK ÖDEME Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi 26 Şubat 2016

2 EK ÖDEME İLE İLGİLİ MEVZUAT 2547 sayılı kanunun 58. maddesi (1983) (Döner sermaye işletmelerinin kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları kapsar) 18 Şubat 2011 tarihli Yönetmelik (18/2/2011, 27850) 19 eylül 2012 tarihli Yönetmelik değişiklikleri (19/9/2012, 28416) 8 Temmuz 2014 tarihli Yönetmelik değişikliği (8/7/2014, 29054)

3 Değişik:RG-8/7/ Değişik:RG-8/7/ “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” YÖK tarafından tespit edilir“Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” YÖK tarafından tespit edilir Puanları, %50 oranında artırmaya veya azaltmaya üniversite yönetim kurulları yetkilidir Puanları, %50 oranında artırmaya veya azaltmaya üniversite yönetim kurulları yetkilidir Cetvelde bulunmayan işlemlerin puanları, üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenebilirCetvelde bulunmayan işlemlerin puanları, üniversite yönetim kurulları tarafından belirlenebilir

4 Ek ödeme = A+ [ ( B1+B2+C )*KK ) ]+D+E (A) Kurumsal katkı puanı (B) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı (C) Eğitim-öğretim faaliyeti puanı (D) Bilimsel faaliyet puanı (E) Diğer faaliyetler puanı Ek-2 Ek Görev Cetveli, komisyonlar ve Ek-3 Risk Cetveli Ek-2 Ek Görev Cetveli, komisyonlar ve Ek-3 Risk Cetveli (KK) Kalibrasyon Katsayısı

5 Mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla % 35 A puanı % 35 A puanı % 75 B1 puanı % 75 B1 puanı % 25 C puanı % 25 C puanı % 25 D puanı % 25 D puanı % 15 E puanı % 15 E puanı * *C, D, E puanlarının B puanlarına oranı

6 EK ÖDEME AÇISINDAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Gelir getirmeyen birimlerdeki öğretim üyeleri; Temel bilimlerdeki öğretim üyeleri Gelir getiren birimlerdeki öğretim üyeleri; –Klinik birimlerdeki öğretim üyeleri –Laboratuvar birimlerindeki öğretim üyeleri B puanı giriş hakkı bulunan lab. B puanı giriş hakkı bulunan lab. –Nükleer tıp, radyoloji ve patoloji B puanı olmayan lab. B puanı olmayan lab. –Biyokimya, mikrobiyoloji, farmakoloji vb.

7 ÖĞRETİM ÜYELERİNE YAPILACAK EK ÖDEME Gelir getirmeyen birimlerdeki öğretim üyeleri Ek ödeme = A + C*KK + D + E Gelir getiren birimlerdeki öğretim üyeleri Gelir getiren birimlerdeki öğretim üyeleri –Klinik ve B puanı olan lab. öğretim üyeleri Ek ödeme=A+ [( B1 + B2 + C)*KK)] + D + E Ek ödeme=A+ [( B1 + B2 + C)*KK)] + D + E –B puanı olmayan lab.öğretim üyeleri Ek ödeme = A+C*KK + D + E + F Ek ödeme = A+C*KK + D + E + F F: Rutin işlem puanı F: Rutin işlem puanı

8 Öğretim Üyeleri Dışındaki Personele Yapılacak Ek Ödeme Araştırma görevlileri Ek ödeme = A+D+E Diğer personel Ek ödeme = A+E+ Fazla Mesai puanı* Ek ödeme = A+E+ Fazla Mesai puanı* * *Ek ödeme tavanının %20’sini geçemez

9 Birim ya da Alt Birim uygulaması Birim ya da Alt Birim uygulaması –B puanı olan öğretim üyelerine Birimden Ek ödeme Birimden Ek ödeme A+[( B1+B2+C)*KK)]+D+E A+[( B1+B2+C)*KK)]+D+E Alt birimden Ek ödeme Alt birimden Ek ödeme A+[(KVK*( B1+B2)+C)]*KK)]+D+E A+[(KVK*( B1+B2)+C)]*KK)]+D+E Avantaj? Avantaj? Dezavantaj ? Dezavantaj ?

10 Birim ya da alt birim uygulaması –Gelir getiren birimlerdeki personele ek ödeme Birimden ek ödeme = A+E Birimden ek ödeme = A+E Alt birimden ek ödeme = A*KVK + E Alt birimden ek ödeme = A*KVK + E Avantaj? Avantaj? Dezavantaj ? Dezavantaj ?

11 A + [(B1+B2+C) x KK]+D+E KK, (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını belirler KK = 0,2-0,9 KK = 0,2-0,9 ALT BİRİM UYG. FORMÜL: KVK X [B1+B2] ALT BİRİM UYG. FORMÜL: KVK X [B1+B2]

12 (A) = Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması x kadro/görev unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı Birim veya Alt birim ort. = Toplam B+ C + D / toplam AÇGK A puanı – –birim çalışan sayısı ile ters – –toplam B puanı ile doğru orantılı

13 Asgari Ek Ödeme Üst yönetici oranının; Üst yönetici oranının; Öğretim üye ve görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 35’inden, Öğretim üye ve görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 35’inden, diğer öğretim elemanları için % 25’inden, diğer öğretim elemanları için % 25’inden, diğer personel için ise % 15’inden diğer personel için ise % 15’inden diş hekimliği öğretim elemanları için %25’inden, diğer personel için ise % 15’inden az olamaz diş hekimliği öğretim elemanları için %25’inden, diğer personel için ise % 15’inden az olamaz

14 KVK’yı BELİRLEYEN PARAMETRELER KVK = Alt birim Karlılık / Hastane Karlılık AB Net Kar / AB Toplam B ham puanı KVK = Dağıtılan tutar / hastane toplam B ham puanı KVK sınırlaması?

15

16

17 KVK’nın ek ödemeye etkisi A alt birimiB altbirimi Altbirim Net kar TL TL Altbirim toplam B puan Altbirim KVK1.062,12 Öğretim üyesi B puanı Ek ödeme tutarı9.250 TL TL

18 Yönetmeliğin Kısıtlılıkları Aynı birimde çok çalışan ile az çalışan arasında belirgin fark oluşturulamaması Aynı birimde çok çalışan ile az çalışan arasında belirgin fark oluşturulamaması –Bilim dalı bazlı KVK?, kişisel KVK? Bazı personele dengenin üzerinde ücret ödeyememe Bazı personele dengenin üzerinde ücret ödeyememe (ek ödeme tavanı %150’den %170’e çıktı) (ek ödeme tavanı %150’den %170’e çıktı) Alt limit eksikliği nedeniyle C, D, E puanlarının ek ödemeye yansıtılamaması (B puanı olmayanlarda)

19 Yönetmeliğin Kısıtlılıkları Düşük KVK’lı bölümlerdeki yüksek B puanlıların mağduriyeti – –Öğretim üyesinin B ham puanları hastane ortalamasının, Üçte ikisi ve üzerinde ise %240 Hastane ort. üzerinde ise %300 2 katı ve üzerinde ise %420 ek ödeme alt limit uygulama Hastane müdür ve yardımcılarının ödeme oranlarının düşük olması

20 Üniversite Hastanelerinde Mevcut Durum

21 YATAK KAPASİTESİYILLIK ORTALAMA

22 ORT CİRO MİLYON TL EK ÖDEME % BİRİM / ALT BİRİM DAĞITILAN TUTAR KİŞİ SAYISI ÖĞR ÜYE SAYISI KVKKK 2121,9Karma , Birim , Birim , ,3Birim ,7 12,524,4Alt Birim ,65 17,520Alt Birim ,7 1523,3Alt Birim ,8 17,627 Karma ,3 1721,9Alt Birim , ,8 25 Alt Birim Alt birim ,65 0.9

23

24 GENEL TOPLAM İDARİAKADEMİKİDARİAKADEMİK EK ÖDEME SABİT ÖDEME 2014 TOPLAM SABİT ÖDEMETOPLAM EK ÖDEME GENEL TOPLAM İDARİAKADEMİKİDARİAKADEMİK EK ÖDEME TOPLAM SABİT ÖDEME SABİT ÖDEME 2015 TOPLAM EK ÖDEME

25 T.C ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TARİH POLİKLİNİK SAYISI YATAN HASTA SAYISI AMELİYAT SAYISI MESAİ DIŞI ÖĞR.ÜYESİ MUAYENE SAYISI MESAİ İÇİ ÖĞR.ÜYESİ MUAYENE SAYISI CİRO MİLYON

26 Gelir-Gider Tablosu

27 SGK politikaları ve kaybımız (2015) Kayıp NedeniTutarı SUT’ta sabit malzeme fiyatı ,00 Dışarı çıkan ilaçların kesintisi98.530,00 Kan Merkezi’nin gelir kaybı ,40 SUT’tan çıkartılan sarf malzemeler ,77 Toplam ,17

28 Öneriler Denge tazminatları Denge tazminatları Temel bilimler için eğitim öğretim ödeneği Temel bilimler için eğitim öğretim ödeneği BAP kesintisinde düzenleme BAP kesintisinde düzenleme SUT fiyatlarında düzenleme (tıbbi malzeme, nitelikli işlemler) SUT fiyatlarında düzenleme (tıbbi malzeme, nitelikli işlemler) Global bütçe (kesinti, KDV,yatan hasta reçetesi) Global bütçe (kesinti, KDV,yatan hasta reçetesi) Tanıya dayalı ödeme (DRG) uygulaması Tanıya dayalı ödeme (DRG) uygulaması Taşeron uygulamasının yükü Taşeron uygulamasının yükü

29 Öneriler Hizmet alımlarında KDV yükü Hizmet alımlarında KDV yükü Cihaz ve bakım onarım desteği Cihaz ve bakım onarım desteği Ciro oranında Hazine desteği Ciro oranında Hazine desteği Yıldızlı paket işlemlerin ve SUT fiyatlarının revizyonu Yıldızlı paket işlemlerin ve SUT fiyatlarının revizyonu Nöbet ücretlerinin katma bütçeden ödenmesi Nöbet ücretlerinin katma bütçeden ödenmesi


"ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EK ÖDEME Prof. Dr. Başar SIRMAGÜL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi 26 Şubat 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları