Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK HALK OYUNLARINDA ANTRENMAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK HALK OYUNLARINDA ANTRENMAN"— Sunum transkripti:

1 TÜRK HALK OYUNLARINDA ANTRENMAN
Öğr. Gör. Deniz KÖKTAN

2 Verim, mükemmellik, yaşama sevinci, iş birliği, fiziksel uygunluk, sağlık gibi unsurlar antrenmanın konusunu oluşturur…

3 ANTRENMANIN TARİHSEL SÜRECİ
İnsan vücudunun belli bir amaç için eğitilmesi düşüncesi insanlığın dünya üzerindeki varlığı kadar eskidir.

4 Milyonlarca yıl önce insanoğlu, güçlü doğa şartları karşısında savunmasız kalmışsa da yaşam mücadelesinde davranışlarını daima ayarlamak zorunluluğu duymuştur

5 İkinci dünya savaşından sonra spor bilimindeki gelişmelerle beraber antrenman bilimi de gelişmiştir.

6 1937’de Ege Üniversitesinde Spor Hekimliği Enstitüsü kurularak spor sakatlıkları ve beslenme
konuları araştırılmıştır. 1973’te Turgay Renklikurt, antrenman ve fizyolojik özelliklerin sporcuların bilimsel bulgular ışığında geliştirilebilirliğini incelemeye çalışmıştır. 1975’te spor akademileri kurularak antrenör eğitimi, öğretmenlik mesleği ve spor teşkilatlarında yetişmiş insan kaynakları üzerinde eğitim seferberliği düzenlenmiştir.

7 Tevfik Böke, antrenman bilimi üzerine “Sporda Kondisyon”adlı kitabında sporcuların performanslarını, fizyolojilerini ve antrenman şekillerini incelemeye çalışmıştır. 1977’de Yaşar Sevim ve Sedat Muratlı antrenman bilgisi ve testler sahasında çalışma yaparak sporcuların performans sınırları konusunda hizmet vermiştir. 1982’de Ankara’da, SESAM (Spor Eğitim Sağlık Araştrma Merkezi) kurularak antrenör eğitimi ve sporcu sağlığı üzerine çalışmalara başlanmıştır.

8 1982’de Necati Akgün “Egzersiz Fizyolojisi” adlı kitabında antrenman bilimi üzerine çalışma yapmıştır. 1986’ da Çetin İşleyen “Kondisyon” adlı kitabında, kondisyonun geliştirilmesi ile ilgili kullanılacak yöntemlere ağırlık vermiştir yılında Emin Ergen ve Caner Açıkada “Bilim ve Spor” adlı kitaplarında antrenman şekilleri ve antrenmanın bilimsel bulgular ışığında geliştirilmesi yöntemlerine yer vermişlerdir.

9 ANTRENMAN TANIMI VE TARİHÇESİ
Belirli bir sistem içinde hedeflenen sportif performansı elde etmek için bir program çerçevesinde, sportif performans öğelerini geliştirmeye yönelik çalışmaların tümüdür. Kısaca; Alıştırmalar yardımı ile sporcuların fiziksel, teknik, taktik, zihinsel, psikolojik ve motorsal hazırlığıdır.

10 Halk dansları; Spor mudur? Sanat mıdır?

11 İnsanlar tarih boyunca zor doğa koşullarına karşı güçlü olabilmeyi başarabilmiş midir? Yarışma öncesi her türlü aktivite antrenman sayılır mı?

12 ANTRENMANIN FARKLI BİLİM ADAMLARINA GÖRE TANIMLARI
Holmann (Holman)’a göre; Organizmada fonksiyonel ve morfolojik (bedensel değişiklikler) değişmeler sağlayan ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıkları ile uygulanan yüklenmelerin tümüdür.

13 Yaşar Sevim’e göre; Fizik ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin organik ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik bir eğitim sürecidir

14 Sedat Muratlı’ya göre; Sporcunun kendi en yüksek verimine ulaşabilmesi için, planlı biçimde yaptığı bedensel ve ruhsal çalışmaların tümüdür.

15 Bilim insanlarının antrenmanın tanımıyla ilgili görüş ve düşünceleri analiz edildiğinde her birinin kendisine özgü ifadesinin olduğu, bununla birlikte temel düşünce ve amaçlarda ortak noktayı yakaladıkları belirlenmiştir. Tanımların genelinde antrenmanda performansı artırıcı tüm ögeleri içeren bir planlama ve organizasyon bulunmaktadır.

16 Antrenman; performansın zirveye ulaşması, organizasyon yapma ve organizmayı ruhsal ve bedensel yönden iyileştirme için gerekli olan her türlü tedbir, çözüm, azim ve çabanın kullanılması sürecidir.

17 Performans Nedir? Bir fiziksel aktivite sırasında,  o fiziksel aktivitenin gerektirdiği fizyolojik,  biyomekanik ve psikolojik verime “performans” adı verilir. Bu verimin yarışma sırasında ortaya koyulabilme düzeyi de performansın düzeyi hakkında bilgi verir.

18 Performansı etkileyen faktörler nelerdir?
İç Faktörler; a. Antrenman düzeyi, b. Yaş, c. cinsiyet. c. Fiziksel uygunluk d. Irksal faktörler, e. Stres düzeyi, g. Motivasyon durumu, h. Sağlık durumu, j. İlaç kullanımı k. Beslenme ve ergonomik destekleyiciler,

19 Dış Faktörler İrtifa (Deniz seviyesine olan yükseklik) b. Nem c. Sıcaklık,  d.  Zemini durumu


"TÜRK HALK OYUNLARINDA ANTRENMAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları