Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A Adı ve Soyadı : Şubesi : No :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A Adı ve Soyadı : Şubesi : No :"— Sunum transkripti:

1 A www.fizikpenceresi.com Adı ve Soyadı : Şubesi : No :
2012 / 2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GAZİPAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI A Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. C Aşağıdaki klasik soruların cevaplarının altına yazınız. Bir ölçü aleti kullanmadan yapılan gözleme …………… gözlem denir. Fiziğin ışığı inceleyen dalına …………….. denir. Kütle …………..ile ölçülür. Akım şiddeti birimi…………… dir. Yön gerektiren büyüklüklere ………….... büyüklükler denir. Cisimlerin genleşmesini, fiziğin alt dalı olan …………. inceler. Uzayda yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan her şeye …………… denir. Molekülleri arasında en fazla boşluk bulunan madde hali ………… dır. Boşluklu yapı maddelerin …………………özelliğidir. Maddenin dış yapısı ile ilgili özellikler ……………….. özelliklerdir 1. Bilimsel çalışma yöntemlerini sırayla yazınız. 2. Temel büyüklüklerden dört tanesini yazınız. 3. 5,8 hm kaç dm eder? fiziksel, termodinamik, nitel ,vektörel, ortak, optik, gaz, amper, madde, terazi, B . Aşağıdaki cümlelerin hangileri doğru, hangileri yanlıştır? 4. Tablolarda verilen kavramları eşleştiriniz.. D Y Bir ölçü aletiyle yapılan gözleme nitel gözlem denir Bilimsel çalışmalarda modelleme sıkça kullanılır. Bilimin dili fiziktir. Hareketi fiziğin alt dalı olan mekanik inceler. Işık şiddeti temel büyüklüktür. Bilim adamı tarafsızdır. 7. Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. 8. Gazlar basınç etkisiyle sıkıştırılabilir. 9. Katılar litre ile ölçülür. 10. Birim hacmin kütlesine öz kütle denir. Fiziğin Alt Bilim Dalı İncelediği Konu 1. Mekanik Isı 2. Manyetizma Atom 3. Optik Kristal 4. Termodinamik Radyoaktivite 5. Atom Fiziği Mıknatıs 6. Katıhal Fiziği Işık 7. Nükleer Fizik Hareket 8. Elektrik Akım

2 x www.fizikpenceresi.com Y 5.
Maddenin ortak özelliklerinden dört tanesini yazınız. 8. Yarıçapı 2 cm, yüksekliği 30 dm olan silindirin hacmi kaç cm3 tür? (Π=3 alınacak ) 6. Maddenin kimyasal değişimi ile ilgili dört tane örnek veriniz. 9. Boyutları 4 cm, 3 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cismin kütlesi 180 g dır. Cismin yapıldığı maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür? 7. Fisyon nedir yazınız. 10. m(g) v(cm3) x Y 60 40 20 Kütle-hacim grafiği verilen X ve Y maddelerinin özküt- lelerini bulunuz.. Başarılar dilerim. Mustafa Ünver Fizik öğretmeni Not Baremi : A ve B bölümlerinde her soru 1 puan, C bölümündeki her soru 8 puandır.

3 B www.fizikpenceresi.com Adı ve Soyadı : Şubesi : No :
2012 / 2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GAZİPAŞA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI A Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. C Aşağıdaki klasik soruların cevaplarının altına yazınız. 1. Füzyon nedir yazınız. Bir ölçü aleti kullanılarak yapılan gözleme …………… gözlem denir. Maddenin hal değişimini inceleyen fiziğin dalına ……………… denir. Kuvvet ………… ile ölçülür. Işık şiddeti birimi…………… dir. Yön gerektirmeyen büyüklüklere ………….... büyüklükler denir. Cisimlerin hareketini, fiziğin alt dalı olan …………. inceler. Birim hacmin kütlesine …………… denir. Kütle maddeler için ………………… özelliktir. Esneklik maddelerin ………………… özelliğidir. Maddenin iç yapısı ile ilgili özellikler ……………….. özelliklerdir 2. Maddenin fiziksel değişimi ile ilgili dört tane örnek veriniz. cm kaç dam eder? kimyasal, termodinamik, nicel ,skaler, ortak, mekanik, ayırtedici, candela, özkütle, dinamometre, 4. Tablolarda verilen kavramları eşleştiriniz.. B . Aşağıdaki cümlelerin hangileri doğru, hangileri yanlıştır? D Y Fiziğin Alt Bilim Dalı İncelediği Konu Maddenin kütlesi arttıkça öz kütlesi de artar . Bilimsel çalışmalarda modelleme sıkça kullanılır. Bilim adamı otorite tanımaz. Tuzun suda çözünmesi kimyasal değişmedir . Işık şiddeti temel büyüklüktür. Bilimin dili fiziktir. 7. Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. 8. Gazlar basınç etkisiyle sıkıştırılabilir. 9. Sıvlar litre ile ölçülür. 10. Kaynama noktası maddelerin ayırt edici özelliğidir 1. Mekanik Mıknatıs 2. Manyetizma Akım 3. Optik Hareket 4. Termodinamik Radyoaktivite 5. Atom Fiziği Kristal 6. Katıhal Fiziği Işık 7. Elektrik Isı 8. Nükleer Fizik Atom

4 x www.fizikpenceresi.com Y 5.
Maddenin ayırt edici özelliklerinden dört tanesini yazınız. 8. Temel büyüklüklerden dört tanesini yazınız. 6. Yarıçapı 2 cm, kürenin hacmi kaç cm3 tür? (Π=3 alınacak ) 9. Bir kenarı 4 cm olan küp şeklindeki bir cismin kütlesi 128 g dır. Cismin yapıldığı maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür? 7. Bilimsel çalışma yöntemlerini sırayla yazınız. 10. m(g) v(cm3) x Y 80 60 20 30 Kütle-hacim grafiği verilen X ve Y maddelerinin özküt- lelerini bulunuz.. Başarılar dilerim. Mustafa Ünver Fizik öğretmeni Not Baremi : A ve B bölümlerinde her soru 1 puan, C bölümündeki her soru 8 puandır.


"A Adı ve Soyadı : Şubesi : No :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları