Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 4 ÖĞRETİM DURUMLARINI PLANLAMA Analizi √ Giriş Etkinliklerini Planlama √ İçerik Sunusunu Planlama √ Alıştırmaları Planlama √ Geri Bildirimi Planlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 4 ÖĞRETİM DURUMLARINI PLANLAMA Analizi √ Giriş Etkinliklerini Planlama √ İçerik Sunusunu Planlama √ Alıştırmaları Planlama √ Geri Bildirimi Planlama."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 4 ÖĞRETİM DURUMLARINI PLANLAMA

3 Analizi √ Giriş Etkinliklerini Planlama √ İçerik Sunusunu Planlama √ Alıştırmaları Planlama √ Geri Bildirimi Planlama √ Değerlendirmeyi Planlama √ Yönetim Seçimi √ İki Boyutlu Görsel Öğretme ve Öğrenme Araçları

4 Öğretim amaçlarını yazıp sıraladıktan sonra, bu amaçları öğrencilere kazandıracak öğretim durumlarını düzenlemeye, yani hedefleri öğrencilere nasıl kazandıracağınızı planlamaya hazırsınız demektir. ÖĞRETİM DURUMLARINI PLANLAMA

5 Öğretim içeriğinin büyüklüğü ve niteliği ne olursa olsun, genelde bir öğretimin temel aşamaları beş kısımdan meydana gelir: Giriş Sunu

6 ÖĞRETİM DURUMLARINI PLANLAMA Alıştırma Geri bildirim Değerlendirme

7 ÖĞRETİM DURUMLARINI PLANLAMA "Öğretmenim beni sadece yanlış yaptığımda fark ediyor ve bana sürekli düşük not veriyor. Eğer okula gitmezsem, yanlış yapmam ve sonunda sınıfımı geçerim!"

8 Öğretimin Temel Aşamaları 1. Giriş Etkinliklerini Planlama Etkili bir öğretimin temelinde, öğrencilerin ilgilerini çekmek ve bunu öğretim süresince sürdürebilmek yatar. Bu nedenle, öğretim sürecinde öncelikle öğrencinin dikkatinin öğrenilecek materyale çekilmesi gerekir.

9 Öğretimin Temel Aşamaları Motivasyonu sağlama Hedeflerden haberdar etme Giriş davranışlarını saptama Yeni ve eski öğrenmeler arasında ilişki kurma

10 Öğretimin Temel Aşamaları Kısacası, öğretim öncesi etkinliklerle ilgili olarak ne yapacağınızı planlamanız gerekmektedir. cevaplandırılması gereken sorular şunlardır: MOTİVASYON: Öğrencilerin dikkatini konuya ve kazandırılacak davranışlara nasıl çekecek ve bunu öğretim boyunca nasıl koruyacaksınız?

11 Öğretimin Temel Aşamaları HEDEFLER: Öğrencileri, dersin hedeflerinden nasıl haberdar edeceksiniz? ÖN KOŞUL DAVRANIŞLAR: Öğretiminize başlamak için gerekli ön koşul davranışları nasıl belirleyecek ve öğrencileriniz bu ön koşul davranışlara sahip değillerse bunu nasıl çözeceksiniz?

12 Öğretimin Temel Aşamaları ÖN BİLGİLER: Öğrencilerin önceden sahip oldukları davranışlarla, yeni derste kazanacakları davranışları nasıl ilişkilendireceksiniz?

13 Öğretimin Temel Aşamaları Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi, içerik, öğrenci için anlamlı olacak şekilde yapılandırılarak düzenli olarak sunulduğunda, içerik dışı bilgiler ve yanıltıcı uyarıcılar azaltıldığında ve öğrenciye öğrendiklerini uygulama (pratik yapma) fırsatı verildiğinde, daha kolay ve daha kalıcıdır.

14 Öğretimin Temel Aşamaları Ders Özeti: Hatırlamayı kolaylaştırmak ve unutmayı azaltmak için, ders sırasında (her bir beceri öğrenildikten sonra) ve ders bitiminde konular özetlenmelidir. Araştırmalara göre, aralıklarla yapılan özet öğrenilmiş materyallerin bellekte tutulmasını önemli ölçüde artırmaktadır.

15 Öğretimin Temel Aşamaları Tekrar: Bir davranış, temel olarak alıştırma şeklinde, ne kadar çok tekrar edilirse o kadar kolay öğrenilir. Bir davranış ne kadar zorsa, o kadar tekrar gereklidir. Kolaydan Zora Sıralama: Bilgiler, örnekler ve alıştırmalar kolaydan (bilinen ve somuttan) zora (bilinmeyen ve soyuta) doğru bir sıra takip etmelidir. Bu, daha az korku, daha çok kendine-güven, daha çok motivasyon ve daha iyi öğrenme sağlar.

16 Öğretimin Temel Aşamaları Genelleme Yapma: Öğrencilerin öğrendiklerini farklı durumlarda kullanabilmelerine yardım etmek için, verilen örnekler ve yaptırılan alıştırmalar mümkün olduğunca birbirinden farklı olmalı; öğrencinin öğretim sonrası karşılaşması muhtemel durumları temsil etmelidirler.

17 Öğretimin Temel Aşamaları Dikkatleri Çekme: Öğrenci dersin önemli noktalarını kolaylıkla gözden kaçırabileceğinden, öğrencinin dikkatlerini dersin bu önemli kısımları özerinde toplamalarına yardım etmek gerekmektedir.

18 3. Alıştırmaları Planlama Etkili bir öğretimin en önemli unsurlardan biri alıştırmadır. Çünkü, alıştırma; Öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını sağlar. Öğrencinin öğrenme eksiklik ve yanlışlıklarını görme ve düzeltmesine imkan sağlar.

19 3. Alıştırmaları Planlama Öğrenilenlerin hatırlanmasını kolaylaştırır. Öğrenilenlerin bellekte uzun süre tutulmasına yardım eder.

20 4. Geri Bildirimi Planlama Öğrenciler sadece alıştırma yapmakla kalmamalı, kendilerine davranışları hakkında geri bildirim verilmelidir. Öğrencilerin, ne zaman doğru ne zaman yanlış yaptıklarını bilmesi, onların bundan sonraki denemelerde yanlışlarını düzeltmesine ve daha dikkatli olmalarına yardım eder. Öğrenciler ne zaman doğru ne zaman yanlış yaptıklarını bilmek isterler.

21 4. Geri Bildirimi Planlama (a)Kapsamlı olmalıdır: Öğrencilere sadece yanlış yaptıklarını söylemek doğruyu nasıl yapacaklarını göstermez. (b)Belirgin olmalıdır: Davranıştaki hataları belirleyin ve hatanın yönü ve boyutu hakkında bilgi sağlayın. Bu bilgi öğrencilerin gerekli düzeltmeleri yapmasına fırsat verir.

22 4. Geri Bildirimi Planlama (c) Düzeltici olmalıdır: Doğru cevabın gerekçesini açıklayın. Cevaplarının neden doğru ya da yanlış olduğu bildirilen öğrenciler, doğru cevabı öğrenene kadar geri bildirim almayan öğrencilere göre daha etkili öğrenirler. d) Anında verilmelidir: Doğru cevapları, her bir alıştırma maddesinden hemen sonra verin.

23 "Ödevimi yapamadım çünkü bilgisayarıma ve bütün kalemlerime virüs bulaştı"

24 5. Değerlendirmeyi Planlama Öğrencilerin giriş davranışları ölçülecek mi? Ne zaman uygulanacak? Öğrencilere bir ön test uygulanacak mı? Ne zaman uygulanacak? Bu testte hangi davranışlar ölçülecek?

25 Öğretim sırasında öğrenci davranışları ölçülecek mi? Ne zaman? Hangi davranışlar? Öğrencilere bir son-test uygulanacak mı? Ne zaman uygulanacak? Bu testte hangi davranışlar ölçülecek? 5. Değerlendirmeyi Planlama

26 YÖNTEM SEÇİMİ Öğretmen, öğrencilere kazandırılacak davranışların tür ve düzeyine dayalı olarak, düz anlatım, tartışma, örnek olay, gösteri, problem çözme, bireysel öğretim ve rol oynama gibi yöntemler arasından seçim yapabilir.

27 Yöntem seçimini etkileyen faktörler: -kazandırılacak davranışlar, -sınıftaki öğrenci sayısı, -zaman, -öğretim ortamı, -araç-gereç durumu, - öğretmenin yeterliliği ve tutumu.

28 Bazı Öğretim Yöntemleri Anlatım Yöntemi Öğretmenlerin en çok kullandıkları bir yöntem olan anlatma yöntemi öğretmen merkezlidir ve öğretmenin konuyu öğrencilere aktarması esasına dayanır. Anlatım, genelde kaynağın kontrolünde, öğrenenle sık etkileşime girilmeyen tek yönlü bir iletişim yöntemidir.

29 Özellikle sözel bilgilerin öğrencilere kazandırılmasında; öğrenci sayısının fazla olduğu sınıflarda ve bir konunun işlenmesinde öğretim için ayrılan süre kısa olduğu durumlarda kullanılır. Bazı Öğretim Yöntemleri

30 Konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve ilgilerin çekilmesi için resim, şekil, grafik gibi görsel materyallerden yararlanılmalıdır.

31 Sınıftaki bütün öğrencilerin anlatılanları rahatça duyabilecekleri bir ses tonu kullanılmalıdır. Anlatımın sıkıcı olmaması için yerine göre ses tonu değiştirilmeli, espriler yapılmalı, el kol hareketleri ve yüz işaretleri gibi jest ve mimikler kullanılmalıdır. Konuların ana hatları belirlenmeli, mantıksal bir sıraya göre basitten karmaşığa doğru sunulmalıdır. Bazı Öğretim Yöntemleri

32 Sorular yoluyla öğrencilerin öğrenme durumları belirlenmeli, buna göre öğrenmeler pekiştirilmeli ya da gerekli düzeltmeler, ek açıklamalar yapılmalıdır. Anlatılan konularla ilgili örnekler verilmeli ve bu örneklerin öğrenci yaşantılarından seçilmesine dikkat edilmelidir. Anlatılanların dikkatle dinlenmesini sağlamak için önemli noktalar açıklanmalı ve öğrencilerden ders sonunda hangi sorulara cevap vermeleri beklendiği belirtilmelidir. Bazı Öğretim Yöntemleri

33 Soru-Cevap Yöntemi Soru-cevap yöntemi, öğretmenin bir konu ile ilgili hazırladığı soruların öğrencilere sorulması ve onlardan alınan cevapları değerlendirerek öğretim yapması esasına dayanır. Bu yöntem öğrencilere düşünme, konuşma ve yorum yapma alışkanlıkları kazandırma bakımından oldukça önemlidir.

34 Soru-cevap yöntemi, öğretmenin bir konu ile ilgili hazırladığı soruların öğrencilere sorulması ve Onlardan alınan cevapları değerlendirerek öğretim yapması esasına dayanır.

35 Etkili kullanım İlkeleri Soruların cevapları hep aynı öğrencilerden istenmemelidir. Sorular öğrencilerin yetenek düzeylerine uygun olmalıdır. Öğrenmesi yavaş olan ve içine kapanık öğrencilere kolay sorular sorulmalıdır. Soru-Cevap Yöntemi

36 Yanlış veya eksik cevap veren öğrenciler ipuçları ile yönlendirilerek doğru cevap vermeleri sağlanmalı, onları sınıf içinde küçük düşürücü davranışlardan kaçınılmalıdır. Tüm sınıfın dikkatli ve ilgili olması sağlamak için:

37 Sınıftaki bütün öğrencilere tek tek soru sorulması gerekiyorsa, sorular oturma sırası, numara sırası gibi belli bir sıraya göre değil, tesadüfi yolla sorulmalıdır. Sorular önce tüm sınıfa sorulmalı, öğrencilere düşünmeleri için biraz zaman tanıdıktan sonra cevap vermesi istenen öğrencinin ismi söylenmelidir. Soru-Cevap Yöntemi

38 Gösterip Yaptırma Yöntemi Gösterip yaptırma yöntemi, bir işi oluşturan işlemlerin uygulanmasını, araç-gereçlerin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Bir işi oluşturan işlemlerin uygulanmasını, araç- gereçlerin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur.

39 Gösterip Yaptırma Yöntemi İş ve işlem yaprakları hazırlanarak öğrencilere dağıtılmalı ya da işlemler ve işlem basamakları yapılış sırasına göre tahtaya yazılmalıdır. Gösteri masası bütün öğrencilerin görebileceği yere konmalı, gerekirse sıralar yeniden düzenlenmelidir.

40 Kazandırılacak beceriler önce öğretmen tarafından gerekli açıklamalar yapılarak sırayla ve aşamalı olarak öğrencilere gösterilmeli, daha sonra bütün öğrencilerin gösterilen işlemleri yapması sağlanmalıdır. Beceriler aşamalı olarak dizilmeli, öğrencilerin bir işlemi tam olarak yapmadan diğerini yapmalarına izin verilmemelidir. Gösterip Yaptırma Yöntemi

41 Becerilerin tam olarak öğrenilmesi ve kalıcılığını sağlamak için öğrencilere yeterli zaman ve tekrarlama fırsatı sağlanmalıdır. Uyulması gereken iş güvenliği kuralları vurgulanarak açıklanmalı, gerekli tedbirler alınmalıdır.

42 Örnek Olay Yöntemi Örnek olay yöntemi, belirli bir öğretim konusu ile ilgili gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre incelenerek çözümlenmesi yoluyla öğrencilerin o konu ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak ve benzer olaylar karşısında daha hızlı ve etkin çözüm yollar bulmalarına yardımcı olmak için kullanılır. Gerçek hayatta karşılaşılan problemler sınıf ortamında neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre incelenir.

43 Örnek Olay Yöntemi Örnek olaydaki temel problem ve ayrıntılar iyi tespit edilmiş olmalıdır. Örnek olayla ilgili öğrencilere ön bilgiler verilmeli; bu amaçla olay yazılı bir rapor haline getirilerek öğrencilere dağıtılmalı ya da filme alınarak gösterilmelidir. Olay, sınıf önünde dramatize de edilebilir.

44 Örnek Olay Yöntemi Örnek olayla ilgili grup tartışmasını yönlendirmek; olayın nedeni, oluş şekli ve sonuçları hakkında yorumları ortaya çıkarmak ve amaca uygun ilkeleri belirlemek amacıyla gruba yöneltilecek sorular önceden hazırlanmalı ve bunların ne zaman sorulacağı belirlenmelidir. Tartışmalardan çıkartılacak ilke ve sonuçlar ile üzerinde görüş birliği sağlanan öneriler yazı tahtasına yazılmalıdır.

45 Grup Tartışması Grup tartışması, bir konu ya da sorun üzerinde katılımcıları düşünmeye yöneltmek, konu ya da sorunla ilgili iyi anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak, soruna çözüm üretmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, tüm öğrencilerin aktif katılımı sağlandığı ölçüde başarılı olur.

46 1. Konu ve amacın saptanması: Bu yöntemle yapılacak etkinlikler daha çok sorun çözmeye yönelik olacaktır. Yapılacak etkinliğin sonunda ulaşılması istenen amaçlar saptanmalı, tartışma konusu seçilirken katılımcıların ilgi ve tutumları ile konuyla ilgili ön bilgileri göz önünde tutulmalıdır.

47 2. Tartışmayı yönlendirecek soruların belirlenmesi: Grup tartışması yönteminde öğrenciler sorularla yönlendirilmezse tartışmadan elde edilen sonuçlar hedefler doğrultusunda olmayabilir, konu dağılabilir. Bu nedenle öğretmenin tartışmayı yönlendirecek anahtar soruları önceden hazırlaması gerekir.

48 3. Araç ve tekniklerin belirlenmesi: Tartışma süresince birçok tartışma teknik ve materyallerinden yararlanılabilir. Bu amaçla tartışmadan önce probleme uygun dramatizasyonlar yapılabilir, yazılı materyaller okunabilir ve film izlenilebilir. Bu tür etkinlikler öğrencilerde ortak yaşantılar oluşmasını sağlar.

49 4. Tartışmanın yapılacağı fiziksel ortamın düzenlenmesi: Tartışmanın yapılacağı fiziksel ortam ve katılımcı sayısı tartışmanın niteliğini etkiler. Çok kalabalık sınıflardaki tartışmalar bazı öğrencilerin tartışma dışında kalmasına neden olur.

50 5. Özet ve değerlendirme: Tartışma sonunda, tartışmada ortaya konulan görüşler özetlenmeli, başlangıçta saptanan amaçlar ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak tartışma değerlendirilmelidir.

51 Beyin Fırtınası (öğretim tekniği) Beyin fırtınası, belirli bir zaman içerisinde belirli bir konu ya da soruna çözüm getirmek, karar vermek, konu hakkında mümkün olduğunca çok fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Beyin fırtınası, bir tartışma tekniğidir. Sorun veya konu hakkında mümkün olduğunca çok fikir üretmek için kullanılır.

52 Rol Oynama Yöntemi Rol oynama yönteminde eğitim konusu ile ilgili bir tutum, durum, sorun ya da olay iki ya da daha fazla öğrenci tarafından sınıf önünde dramatize edilir. Rol oyunları öğrencilerin deneyim kazanarak ve hissederek öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir yöntemdir. Rol oyunları gerçek yaşam örneklerine dayalı ya da hayali olarak tasarlanmış olabilir.

53 Rol Oynama Yöntemi (a)Ortam yaratmak: Rol oyunları grup içerisinde bir güven ortamı sağlandıktan sonra uygulanmalıdır. (b)Rolleri belirlemek: Hangi sorun ya da olayın rolü oynanacağına karar verilmişse, oynanacak roller, rollerin genel özellikleri ve oynama şekilleri belirlenir.

54 Rol Oynama Yöntemi (c) Rolleri oynayacak bireyleri belirlemek: Rol dağıtımı, olayı iyi bilen ve kendilerini rolünü yapacakları kişiliğe iyice adapte edebilecek kişiler arasından yapılır. (d) Rollerin oynanması ve değerlendirme: Roller oynandıktan sonra, önce her bir oyuncudan bir değerlendirme yapması (kendi ve diğerlerinin oynadıkları roller hakkında ne hissettiğini söylemesi) istenir, daha sonra izleyenlerin oyunda ne olup bittiği hakkındaki görüşleri alınır. Rol yapan kişilerin rol gereği davranışları (nasıl olduğu ve benzer durumlarda nasıl davranılması gerektiği) tartışılarak sonuçlar çıkartılır.

55 İKİ BOYUTLU GÖRSEL ÖĞRENME VE ÖĞRETME ARAÇLARI Değişim, bir insanın tüm yönlerini, özellikle düşünce yapısını ve iş yaşamını etkilemektedir. Bu nedenle gençlerin değişimlere uyabilecek ve bu değişimlere katkıda bulunabilecek düzeyde yetiştirilmeleri, tüm ülkelerin eğitim sorumluluklarının en başında gelmektedir.

56 İKİ BOYUTLU GÖRSEL ÖĞRENME VE ÖĞRETME ARAÇLARI Bu çalışmada daha etkili, haz alınan bir öğrenme ve öğretme amacıyla işe koşulan iki boyutlu görsel araçlar üzerinde durulacaktır. Çünkü bu araçların bilinçli kullanılması hem öğretmen hem de öğrenciler için bilgiyi sunma, saklama, hatırlamayı hızlandırma gibi birçok işlemi ustalıkla, sıkılmadan yapabilme becerisini kazandıracaktır.

57 Düşünceleri Görünür Biçime Dönüştürmek Sözel anlatımın yanı sıra çizimler, şemalar ve grafiklerle bilgilerin aktarılması Rönesans’daki yaratıcılığın patlamasına neden olmuştur. Galileo’nun çizimleri ve şemaları çok ünlüdür. Galileo, bilimde bir devrim yaratmıştır.

58 Düşünceleri Görünür Biçime Dönüştürmek Einstein ise, bir problemi irdeledikten sonra, sözlü ve matematiksel ifade etmek yerine daha çok uzamsal anlamda düşünmüş ve hayal etmiştir. Yazılı ve sözlü ifadelerin kendi düşünme sürecinde önemli bir rol oynamadığını belirtmiştir.

59 Düşünceleri Görünür Biçime Dönüştürmek Eski Yunan mitolojisinde şöyle bir olay yaşanmıştır: Theaseus Ariadne’e labirentten çıkmasına yardım etmesi için yalvarır. Şayet yardım ederse onu yaşamı boyunca seveceğine ve sadık kalacağına söz verir. Labirentin önünde Ariadne Theaseus’a bir yumak ip verir ve Theaseus’a bu ipi labirentin girişine sabitlemesini söyler. İpi girişe sabitleyen Theaseus labirentteki ilk yolu dener ve çıkış yolunu bulamaz. Çıkışı bulamadığında ipi izleyerek geri döner ve ikinci yolu denemeye başlar. İkinci yolda da başarısız olur. Aynı işlemi defalarca yaptıktan sonra yolu bulmayı başarır.

60 Düşünceleri Görünür Biçime Dönüştürmek Kalıcı izli davranış değişiklikleri olarak tanımlanan öğrenme, bireyin içsel süreçlerinde gerçekleştirdiği bir eylemdir. Biliş kuramcıları öğrenmeyi daha çok içsel süreçlerle açıklamaya çalışmışlardır. Öğrenme stratejilerinde, öğrenci yeni bilgileri kendisi için daha anlamlı olacak şekilde yeniden yapılandırır. Bu stratejiler içinde yer alan anlamlandırma ve örgütleme aşamalarında, bir metnin ana ve yan fikirlerinin çıkarılması, bilginin sınıflandırılması, grafikle gösterilmesi, grafiksel not alınması bulunmaktadır.

61 İki boyutlu görsel öğrenme araçları öğrenme stratejilerinin anlamlandırma ve örgütleme aşamalarıyla ilişkili olduğundan, öğrencilerin bu araçları kullanmaları öğretilmelidir. Gestalt kuramına göre birey, bütünü parçalara ayrıştırarak değil, anlamlı, örgütlenmiş bütünler halinde algılar. Daha sonra bütün ve parçaları arasındaki ilişkileri keşfeder. Bu keşfetmeyi sağlamak için kullanılan araçlardan biri zihin haritasıdır.

62 2 3 4 5 6 7 1 DİYAGRAMLAR AĞLAR TABLOLAR ŞEMALAR GRAFİKLER RESİMLER HARİTALAR İKİ BOYUTLU GÖRSEL ARAÇLARIN SINIFLAMASI

63 İKİ BOYUTLU GÖRSEL ARAÇLARDAN HARİTALARIN TANIM

64 Zihin Haritaları Zihin haritası organize edilmiş bir beyin fırtınası yöntemidir (Mıchalco, 1998). Bu haritalar zihnin inanılmayacak kadar büyük olan potansiyeline kolaylıkla ulaşabilmeyi ve bunu kullanabilmeyi sağlayan bir araçtır.

65 Zihin Haritasının Yapılışı A. Konu: Büyük bir kağıt üzerine konunun özünü tanımlayan bir sözcük ya da kısa bir tümce yazın. Çevresine bir daire çizin. Eğer istiyorsanız sözcüğün yerine konunuzu gösteren bir şekil de çizilebilirsiniz. Şekil yaratıcı düşünme yeteneğinizi artıracaktır.

66 B. Anahtar Sözcükler: Anahtar sözcükler konu ile ilgili ilk akla gelen sözcüklerdir. Bu sözcükler bağlantılar kurma yoluyla, ilgili düşünceleri ortaya çıkarıp çizebilmemizi sağlar. Merkezi konu ile ilgili olan bütün düşüncelerinizi anahtar sözcükleri kullanarak, olabildiğince çabuk kağıda geçirin. Zihin Haritasının Yapılışı

67

68 C. Anahtar Sözcükleri Büyük Harfle Yazınız: Büyük harflerle yazmak beyninizde çok daha fazla görsel imaj oluşturur ve el yazısına göre daha kolay hatırlanır. Düşüncelerinizi olabildiğince az sözcükle ifade edin. D. Aklınıza Gelen Her Şeyi Kağıda Geçirin: Aklınıza gelen şeyler ne kadar bağlantısız ve komik görünürse görünsün, aklınıza o anda gelen bağlantıları büyük harflerle yazarak ve kağıdınızı olabildiğince çabuk doldurmaya çalışın.

69 Zihin Haritasının Yapılışı E. Bağlantıları Kurun: Merkezden uzaklaşacak şekilde anahtar sözcükleri birbirine düz çizgilerle bağlayın. Bu sözcükleri birleştirerek bir düşüncenin diğeriyle bağlantılı olduğunu açıkça göstermiş olursunuz ve düşüncelerinizi öbekler halinde bir araya getirmenize ve organize etmenize yardımcı olacak bağlantıları görmeye başlayacaksınız.

70 Zihin Haritasının Yapılışı F. Grafiklerin Kullanılması: Renkler, resimler ve semboller önemli düşüncelerin vurgulanmasında kullanılabilir. Harita üzerinde farklı bölgeler arasında ilişkileri gösterebilir. Ana noktaları göstermek için renkler kullanılabilir. G. Ana Kümeleri Konulara Dönüştürecek Şekilde Organize Edin: Zihniniz bir şeyi nasıl kümelendiriyorsa kağıt üzerinde de aynı yapıyı görebiliriz. Düşünceler kümelendirildikten sonra artık bu düşünceleri yaratan kişinin görüş açısından çıkarak bunları ilk defa gören ve eleştiren kişi konumuna geçebilirsiniz.

71 H. Gözden Geçirme: Devamlı olarak gözden geçirerek incelterek kendi zihin haritanızı geliştirebilirsiniz. Bu yolla düşüncenizi her zaman aktif tutup en sonunda kendi cevabınızı buluncaya kadar son cevaba yaklaşırsınız. Zihin Haritasının Yapılışı

72 Beyin Fırtınası Tekniği ile Zihin Haritası Örneği

73 Bilgi Haritasının Bilgi Haritası Devamı sonraki slaytta..

74

75

76 Kavram Haritalarının Yapılışı 1. Tahtaya veya tepegöze olay ve obje isimlerinden oluşan bir grup sözcük yazın. Örnek: Objeler Olaylar Köpek Yağmur ArabaOyun Ağaç Yıkama BulutDüşünme Yukarıdaki sözcükleri karışık vererek öğrencilerin düzenlemesi isteyin.

77 Kavram Haritalarının Yapılışı 2. Öğrencilere araba sözcüğünün ne çağrıştırdığını sorun. 3. Her öğrenciden cevap alın. 4. Araba kavramına verilen cevaplardan kavrama ilişkin farklılıkları belirleyin.

78 Kavram Haritalarının Yapılışı 5. Araba sözcüğünde herkesin zihninde oluşturduğu farklı imaj o obje ve olayın zihinde oluşturduğu imgenin kavram olarak adlandırıldığını belirtin. 6. Araba sözcüğünün yalnızca o kavrama verilen isim olduğunu belirtin. 7. Bu sözcüklerden farklı olarak iki kavramı birbirine bağlayan bağlantı sözcüklerini açıklayın. Örneğin; oluşur, içerir, ayırır, yapılır, yoluyla, arasından, neden olur gibi.

79 Kavram Haritalarının Yapılışı 8. Her öğrencinin kısa cümle yazmasını sağlayın. Bu cümlede yer alan olgu ve nesneleri belirtilmesini sağlayın. 9. Daha sonra ders kitabından bir paragraf okutun grupladığınız öğrencilere metnin ana, alt kavramlarını ve örnekleri buldurun. 10. Bu kavramları tahtaya yazın. Daha sonra bunların ortak olanlarını işaretleyin.

80 Kavram Haritalarının Yapılışı 11. Ana kavramlar-alt kavramlar- daha az önemliler ve örnekler. 12. Öğrencileri yeniden gruplayarak seçilen ana alt kavramları ve örnekleri bir haritaya dönüştürmelerini isteyin. Bağlantı sözcüklerinin metne uygun olması gerekliğini bir kez daha vurgulayın. 13. Son çizime geçmeden önce öğrencilerin taslak çizim yapmalarını önerin, çünkü farklı bağlantılar ve yerleştirmeler üzerinde tartışırken değişebilir. Son gözden geçirmeden sonra haritayı oluşturmalarını belirtin.

81 Kavram Haritalarının Yapılışı 14. Haritalardaki ana kavramlar ve bağlantı sözcükleri çok dikkatli seçilmelidir. Üçüncü kişiler haritayı okuyabilmeli ve bilgide yanlışlık oluşmamalıdır. 15. Kavram öbekleri arasıdaki bağlantılarda mutlaka belirtilmeli ve ilişkilerin hangi yönde olduğu belirtilmelidir (Nussbaum 1983, Novak ve diğ 1983, Simon 1974, Rowel 1978).


"BÖLÜM 4 ÖĞRETİM DURUMLARINI PLANLAMA Analizi √ Giriş Etkinliklerini Planlama √ İçerik Sunusunu Planlama √ Alıştırmaları Planlama √ Geri Bildirimi Planlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları