Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2007-2012 STRATEJİK PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2007-2012 STRATEJİK PLANI."— Sunum transkripti:

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2007-2012 STRATEJİK PLANI

2 Misyonumuz Anabilim dalımızın misyonu çağdaş bilimsel bir yaklaşımla temel ve ileri fizyoloji eğitimi vererek doktor ve diğer sağlık personelini yetiştirmektir. Bunun yanında bilime ve eğitime katkıda bulunacak araştırmalar yapar bilim çevreleri ve topluma sunar.

3 Vizyonumuz Ulusal düzeyde kendisini kanıtlamış, çağdaş ve ileri teknoloji kullanan, eğitimde ön safhalarda yer alan saygın ve araştırmada öncü bir bilim dalı olmak.

4 Değerlerimiz - Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlı - Çağdaş - Bilimsel ve akademik nitelikli - Bilimsel etiğe inanan, önyargısız - Yaratıcı ve işbirliğine inanan - Özeleştiri yapabilen - Çevreye saygılı

5 Paydaşlar Hizmet alanları Çalışanla r Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel√ İdari Personel√ Öğrenciler√ Dekanlık√ Rektörlük√ YÖK√ Anabilim Dalının İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler* Paydaşlar-1 √ Tümü; + Bazıları

6 ADÜ Fakülte ve Yüksek Okulları √√√ Sağlık Bilimleri Enstitüsü√√√ Milli Eğitim, Maliye ve Sağlık Bakanlıkları √ TUBİTAK, DPT ve TUBA√ Diğer Üniversiteler√ ADü araştırma fon ve birimleri √√ Firmalar√ Bilimsel Meslek Kuruluşları√√ Bilimsel Dergiler+ Anabilim Dalının İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler* √ Tümü; + Bazıları Paydaşlar-2

7 Mevcut Durumumuz Kuruluşun geçmişi Birimin verdiği hizmet yapısı (Ön Lisans, Lisans, Lisans Üstü Ders programı içerikleri, idari birimlerin hizmet yapısı vb.) Birimin ÖSS Puanına Göre Öğrenci Alma Durumu Akademik, İdari Personel Durumu (Sayı vb.) Laboratuar altyapısı Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları, ders saatleri sayısı Bilimsel yayın sayıları ve nitelikleri Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yapılan İşbirliği vb.

8 Mevcut Durumumuz-1 Anabilim Dalımız 1992 yılında kurulan Adnan Menderes Üniversitesinin 1998-1999 döneminde eğitime başlayan Tıp Fakültesinin bir Anabilim dalı olarak faaliyete geçmiştir. İlk Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gül olup yurtdışında görevlendirilmesi ve 2002 yılında naklen başka bir üniversiteye gitmesi nedeniyle Anabilim Dalı Başkanlığı 1996 yılından beri Yrd.Doç. Dr. Sadun Temoçin tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalımız adına Amerika Birleşik Devletlerinde Doktora eğitimi alan Yrd. Doç. Dr. R. Onur Ek 1998 ve Yrd. Doç. Dr. Yüksel Yıldız 2002 yıllarında yurda dönerek görevlerine başlamıştır. Anabilim Dalımızda Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Arş. Gör. Dr. Bilge Alaçam ve Arş. Gör. Dr. Serpil Çeçen”e Tıpta Uzmanlık Eğitimi verilmekte ve 2005 yılndan itibaren çalışma imkanına kavuştuğumuz Genel Fizyoloji Araştırma laboratuarı ile Biyofizik Anabilim Dalı ile birlikte çalışmalar yaptığımız Elektrofizyoloji araştırma laboratuarlarında bilimsel faaliyetlerimiz devam etmektedir.

9 Mevcut Durumumuz-2 Eğitim Öğretim Programı Anabilim Dalımız görevli 3 öğretim üyesinin katkılarıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Tıp Fakültesi öğrenci eğitimi, BESYO ve Sağlık Yüksek Okulunda Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinde Lisans Eğitimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Fizyoloji Önlisans Eğitimi vermektedir. Ayrıca Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında Yüksek Lisans dersleri verilmektedir. Bunların dışında Aydın Endüstri Meslek Lisesi Tıp Elektroniği bölümünde eğitime katkıda bulunmakta ve ilimizde düzenlenen antrenör vb. eğitim kurslarında seminerler vermekteyiz.

10 Mevcut Durumumuz-3 Ünvan1996-2000200120022003200420052006 Profesör Doçent Yardımcı Doçent 2323333 Öğretim Görevlisi 1 Uzman1 Diğer1112 TOPLAM3334445 Akademik Personel sayıları ve Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı

11 Mevcut Durumumuz-4 Akademik Yıl ÖğrenciSayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanına düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2002-2003 Lisans114338 Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Yan Dal Uzmanlık 2003-2004 Lisans128343 Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık10,33 Yan Dal Uzmanlık Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı*

12 Mevcut Durumumuz-5 Akademik Yıl ÖğrenciSayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanına düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2004-2005 Lisans146349 Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık 10,33 Yan Dal Uzmanlık 2005-2006 Lisans Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Yan Dal Uzmanlık Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı*

13 Mevcut Durumumuz-6 Dersin adıSınıf Ders / Staj kurulu Yıllık ders saati Kurams al Uygula ma Toplam Fizyoloji1310- Fizyoloji1516420 Fizyoloji21461258 Fizyoloji2228- Fizyoloji2334438 Fizyoloji2421- Fizyopatoloji5Toplum Hk Staj K 6-6 TOPLAM16120181 Tıp Fakültesi Öğrenci Dersleri

14 Mevcut Durumumuz-7 YıllarEn DüşükEn Yüksek 2002 200354,168 2004 2005 200652,210 TUS Sonuçlarına Göre Uzmanlık Öğrencilerinin Anabilim Dalına Giriş Puanı

15 Uzmanlık eğitimi boyunca bir Uzm. Öğrencisi için ortalama değerler Uzmanlık öğrencisi Dersi24 Katıldığı Seminer3 Hazırladığı Seminer3 Katıldığı Dergi Saati /Olgu Sunumu3 Hazırladığı Dergi Saati /Olgu Sunumu3 Ortak Toplantı Saatleri (örn:Konsey)- Kurslar- Araştırma4 Kongre Katılım1 Diğer- Mevcut Durumumuz-8 Eğitim Süresi Boyunca Uzmanlık Öğrencisinin Aldığı Eğitimler ve Yaptığı Uygulamaların Sayısı

16 Mevcut Durumumuz-9 Uzmanlık Öğrencisi2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı Sonu İtibariyle Sayısı 1. sene uzmanlık öğrencisi1 2. sene uzmanlık öğrencisi 3. sene uzmanlık öğrencisi1 4. sene uzmanlık öğrencisi 5. sene uzmanlık öğrencisi 6. sene uzmanlık öğrencisi Uzatmalar Eğitimini tamamlamış olanlar TOPLAM2 Eğitim Süresine Göre Uzmanlık Öğrencilerinin Dağılımı

17 Mevcut Durumumuz-10 2002-20032003-20042004-20052005-2006 Tamamlanmış Tezler---- Devam Eden Tezler---1 Anabilim/ Bilim Dalında Uzmanlık Eğitimi sırasında yapılan tezlerin sayısı

18 Mevcut Durumumuz-11 Dersin adı Verildiği Birim Yıllık ders saati KuramsalUygulamaToplam Fizyoloji (Hem.)ASYO483280 Fizyoloji (Ebe)ASYO28 56 Fizyoloji (Tıbbi Lab)ASHMYO28- Spor FizyolojisiBESYO56- FizyolojiEnd Mslk Ls34- TOPLAM19460254 Tıp Fakültesi Dışındaki Eğitimler

19 Mevcut Durumumuz-12 1996- 2002 2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005 2005- 2006 TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal3331111 Uluslararası SCI/SSCI/AH CI 211123 Tezden türetilmiş makale sayısı* 1113 ATIF SAYISI232 KİTAP KİTAP BÖLÜMÜ 33 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı

20 Mevcut Durumumuz-13 1996- 2002 2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005 2005- 2006 TOPLAM BİLDİRİ Ulusal Sözlü3 3 Poster1 22 5 Uluslararası Sözlü7 1 8 Poster 141511 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı

21 Mevcut Durumumuz-14 1996- 2002 2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005 2005- 2006 TOPLAM BİLİMSEL ETKİNLİKLER Anabilim Dalınca Düzenlenen Anabilim Dalının konuşmacı olarak katıldığı 1 2249 BİLİMSEL ÖDÜLLER Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı

22 Mevcut Durumumuz-15 Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararası SCI/SSCI/AH CI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 1996-2002231,52110,5 2002-2003331,510,33 2003-2004231,510,5 2004-2005310,33 2005-2006310,33 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı

23 Mevcut Durumumuz-16 Proje Türü* 2002-20032003-20042004-20052005-2006 T#S#TSTSTS Araştırma Fonu 133 TOPLAM133 Anabilim/ Bilim Dalında Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Dağılımı

24 Mevcut Durumumuz-17 GZFT Analizi-1 Güçlü Yanlarımız Öğretim elemanlarının deneyimli, genç ve istekli olmaları Temel bilimlerde bulunan diğer anabilim dalları ile uyum içerisinde bulunma 2005 yılında araştırma laboratuarlarımızın faaliyete geçmesi Öğretim elemanlarımızın yurtdışında eğitim almış olmaları

25 Mevcut Durumumuz-18 GZFT Analizi-2 Zayıf yanlarımız Araştırma laboratuarlarımızın yeni kurulması Yazılı ders kitaplarımızın bulunmaması Anabilim dalımız yerleşim alanının çok yetersiz olması Ders yükümüzün fazla olması Komşu üniversitelerle ilişkilerimizin yeterli olmaması Ulusal ve Uluslararası yayınlarımızın az olması Teknik personel yetersizliği

26 Mevcut Durumumuz-20 GZFT Analizi-3 Fırsatlar Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin temel bilimlere ilgisinin artması Tıptaki gelişmelerin Temel Tıp Bilimlerine olan ihtiyacı artırması Yurtdışında eğitim almış öğretim elemanlarımızın yurtdışı ile bağlantıları Bilgiye ulaşma olanaklarımızın yeterliliği

27 Mevcut Durumumuz-21 GZFT Analizi-4 Tehditler Temel bilimlerin öneminin diğer birimlerce tam anlaşılamaması Fırsatlardan yararlandırılmada arka sıralarda yer almamız Araştırma bütçelerine getirilebilecek kısıtlamalar Bölgemizde diğer üniversitelerin daha hızlı gelişecek teşvikler almaları Öğrenci sayısının giderek artması

28 Stratejik Amaçlar - Eğitimi çağdaş ve üst düzeyde tutmak - Araştırmaların kalitelerini yükseltmek - Sürekli gelişmeye açık olmak

29 Stratejik Hedefler-1 Amaç: Eğitimi çağdaş ve üst düzeyde sunmak Hedefler: 5 yıl içinde ders ve laboratuar notlarını içeren kitaplar hazırlamak 5 yıla kadar öğrenci laboratuarlarına dayanan fizyoloji eğitimini geliştirmek

30 Stratejik Hedefler-2 Amaç:Araştırmalarımızın kalitelerini yükseltmek Hedefler: 2 yıl içerisinde üniversitemiz ve ulusal kaynaklardan aldığımız mali desteği % 25 artırmak 3 yıl içerisinde hastanemizin taşınması durumunda laboratuar alanlarımızı en az iki katına çıkarmak

31 Stratejik Hedefler-3 Amaç: Sürekli gelişmeye açık olmak Hedefler: 5 yıl içerisinde tüm öğretim elemanlarımızın yurtdışında kısa süreli eğitimler almasını sağlamak

32 İnsan Kaynakları Planlaması ve Performans Ölçümü İzleme Amaç ve hedefler her eğitim öğretim yılı sonunda değerlendirilecektir. Değerlendirme ve Performans Ölçümü Durum analizi bölümünde yapılan tanımlamalara göre hesaplanacaktır. Performans Göstergeleri Eğitim: Mezuniyet memnuniyeti, öğrenci geri bildirimleri, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı vb bildirilerle açıklanacaktır. Araştırma: Öğretim elemanı başına düşen araştırma sayısı, atıf sayısı, proje sayısı, proje kapsamında alınan makine ve teçhizat durumuna bakılacaktır.


"T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2007-2012 STRATEJİK PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları