Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendislik Fakültesi 2009-2012 Proje Önerileri F.T. Yarman Vural.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendislik Fakültesi 2009-2012 Proje Önerileri F.T. Yarman Vural."— Sunum transkripti:

1 Mühendislik Fakültesi 2009-2012 Proje Önerileri F.T. Yarman Vural

2 İlkelerimiz ve Hedeflerimiz 1.Yönetişim 2.Akademik Ortam 3.Çevre ile Etkileşim 4.Öğretim ile Araştırmanın Bütünselliği Proje Önerileri

3 Soruna değil, çözüme odaklı, 1. Yönetişim İlkeleri Kapısı her zaman açık, kapınızı her zaman çalan, İdari işlemlerde kolaylaştırıcı, Proje önerilerinizde sizinle birlikte, yanınızda uğraş veren, Akademik konularda disiplinlere saygılı,

4 Başarının nitel ve çok boyutlu ölçülmesi Başarının nitel ve çok boyutlu ölçülmesi 1. Yönetişim: Hedefler Bölüm ve Fakülteler arası paylaşım ve takım çalışması Bölüm ve Fakülteler arası paylaşım ve takım çalışması

5 Bölümler arası geçirgen Kendini yenileyen 2. Akademik Ortam: İlkeler Güçlü bölüm yapısını esas alan Akademik özgürlüğü esas alan

6 2. Akademik Ortam: Hedefler Bölümler ve bireyler-arası güçlendirilmiş bağlar Bölümler ve bireyler-arası güçlendirilmiş bağlar Bilgi üretiminde ve transferinde, Bilgi üretiminde ve transferinde, içe dönüklükten kaçınılması

7 3. Çevre ile Etkileşim: İlkeler Sanayi ve kamu tarafından desteklenmiş, ancak özgür iradesiyle hareket eden, Bilgi tabanlı, öğrenci merkezli, öğrenme odaklı bilimsel çalışmaları ile topluma ve insanlığa yön veren, Küresel ve toplumsal sorunlarda en üst düzeyde etkin ve söz sahibi,

8 3. Çevre ile Etkileşim:Hedefler 3. Çevre ile Etkileşim: Hedefler Akademik ve kültürel etkileşim platformları Akademik ve kültürel etkileşim platformları Bilimsel ve teknolojik sorunlarımıza çözüm DepremDeprem EnerjiEnerji UlaşımUlaşım ÇevreÇevre TelekomünikasyonTelekomünikasyon BilişimBilişim Teknokent ile bağlar

9 ARAŞTIRMA ÖĞRETİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN VE ZENGİNLEŞTİREN İKİ AKTİVİTEDİR. 4. Öğretim ve Araştırmanın Bütünselliği: İlkeler

10 Sorgulayıcı, akademik geleneklere sahip, Başkaları tarafından yönlendirilen değil, yönlendiren, Kişisel değişim becerileri geliştirmiş, Etik değerlerle donatılmış, Ögrencilerimiz ;

11 4. Öğretim ve Araştırmanın Bütünselliği: Hedefler Öğretim üyesi - öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi Araştırma - eğitim ilişkisinin güçlendirilmesi Endüstri - araştırma etkileşiminin güçlendirilmesi Danışmanlık sisteminin gözden geçirilmesi Sanayi ve Teknokent ile stratejik ortaklıklar Enstitü ve merkezlerle ilişkiler

12 MEVCUT DURUM VE PROJE ÖNERİLERİ

13 DURUM: Akademik Ortam Güçlü Bireysel Yapı, Disipliner Çeşitlilik, Tekil Başarılar Giderek Zayıflayan bağlar, Motivasyon Kaybı, Kurumsal Yabancılaşma

14 Proje 1 - İnsana Yatırım Aidiyet ve Sürekli Gelişimin Desteklenmesi İdari Personel Akademik Personel Genç öğretim üyelerine proje ve seyahatlerde destek Proje yapan öğretim üyelerimize idari ve yönetsel destek Yabancı uyruklu öğretim elemanı ve araştırma görevlisi kadroları Yeni araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrosu Teknisyen ve idari personel kadrolarının arttırılması Hizmet içi eğitim: yabancı dil, bilişim vs.

15 Proje 2 - Çok Boyutlu Etkileşimin Geliştirilmesi Mühendislik Fakültesi’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi içindeki rolü; –Diğer Fakülteler, Araştırma Merkezleri ve Enstitülerle etkileşim –Akademik ve Kültürel Etkileşim Platformları –Akademisyen - Öğrenci Forumları –Fakülte Gelişim Çalıştayları –Fakülte Dergisi

16 Proje 3 - Teknokent ile Etkileşim Rektörlüğümüzün Teknokent konusundaki karar ve uygulamalarının yönlendirilmesi Teknoloji platformları Proje pazarları Öğretim üyeleri ve firmalardan geri beslemeler ile dinamik yönlendirme

17 Proje 4 - Araştırma Görevlilerimiz için Yurtdışı Deneyim Programı ÖYP seyahat yönetmeliğinin doktora yapan tüm araştırma görevlilerine uygulanması, DOSAP’ın kendi öğretim elemanlarımıza uygulanması ve doktoralı mezunlarımız için yurtdışı deneyim imkanı ODTÜ Mevcut DOSAPODTÜ - DOSAP

18 DURUM: Öğrencilerimiz ÖSYM sıralamalarında gerileme Sistemin ortaöğretim kaynaklı zaafiyeti Öğretim altyapısında eskime Öğrencilerde motivasyon eksikliği Dağınıklık Öğretim ve araştırmada, Kaynak kullanımında, Bölümlerarası müfredat planlamada,

19 Proje 5 - Programlarımızın Güçlendirilmesi ve Araştırarak Öğrenme için Altyapı Oluşturulması Öğretim üyelerimize; “Web” sitesi hazırlamaları, Ders materyali geliştirmeleri, Uygulamalı alanlarda simulasyon geliştirmeleri için destekler Programlarımızın ABET’e ek olarak; Yaratıcı tasarım, Teknolojik girişimcilik, Mesleki özgüven boyutları ile zenginleştirilmesi. Tüm derslerin kredili olması

20 Proje 6 - SEFI ve MÜDEK’e Aktif Katılım SEFI çalışma gruplarına katkı 1.Mühendislik müfredatının bilim ve teknolojideki gelişmelerle entegrasyonu 2.Dolaşım-değişim programlarının tasarlanması 3.Aktif öğrenme yöntemlerinin gelişimi 4.Öğretim teknolojilerinden yararlanma MÜDEK akreditasyon 1.Uluslararası saygınlık kazandırılması 2.Ulusal yaygınlık kazandırılması

21 Proje 7 - Bilim ve Öğrenim Köprüsü Fakültemiz öğretim üyelerinin yer aldığı merkezler ve FBE ile ortak çalışmalar Araştırmayı, öğrenimle farklı tür ve düzeylerde ilişkilendirme,

22 Proje 8 - Staj ve Saha Çalışmalarının Güçlendirilmesi Teknokent şirketlerine stajyer alma koşulu konulması Toplumsal sorumluluk ve Coop kavramlarının staj yönetmeliğine eklenmesi Saha çalışmaları için kaynak tahsisi

23 Proje 9 - Altyapının Geliştirilmesi Dinamik olarak yeni kaynakların yaratılması Her hafta bir bölümle birliktelik, sorunların bölümlerde çözümü Laboratuvarlar, derslikler ve binalarımızın yenilenmesi için DPT’ye altyapı projesi hazırlanması Laboratuvarlarımızın yeni öğretim paradigmalarına göre modernizasyonu Bilişim Altyapısının geliştirilmesi

24 Proje 10 - Dekanlık Portalı İdari işlemlerin sadeleştirilmesi Bilgi aktarımında çağdaş bilişim olanaklarının kullanılması ve Dinamik “WEB” portalı oluşturulması

25 ODTÜ Mühendislik Fakültesi Bilim ve Teknoloji ile “imkansız”ı “yapılabilir” ile değiştirme becerisi kazandırır,

26 Mühendislik Fakültesi olarak, öğrencileri, akademik ve idari personeli, mezunlarıyla ortak projeler etrafında kenetlenerek ülkemiz ve insanlık için yapabileceğimiz çok sey var... Yeter ki, aklımızı, gönlümüzü ve güçlerimizi birleştirelim!


"Mühendislik Fakültesi 2009-2012 Proje Önerileri F.T. Yarman Vural." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları