Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞIR METALLER VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞIR METALLER VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI"— Sunum transkripti:

1 AĞIR METALLER VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI
Bilgilensene.com'a aittir.

2 Bilgilensene.com'a aittir.
Arsenik Bilgilensene.com'a aittir.

3 Bilgilensene.com'a aittir.
Tarih boyunca en çok kullanılan, oldukça sinsi olan bir zehirdir. Mozart(ö.1791) ve Napolyon(ö.1821) ’un arsenikle zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmektedir. Bilgilensene.com'a aittir.

4 Akut Arsenik Zehirlenmesi
Akut (hızlı ve kısa süreli) zehirlenmeler genellikle solunum yoluyla veya ağızdan yüksek dozlarda arsenik alınmasıyla meydana geliyor. Akut vakalarda dudaklarda yanma ve yutma güçlüğü ilk belirtilerdir. Bunu mide ağrıları ve kramplar, ardından da ishal izler. Sonunda koma ve ölüm meydana gelir. Şiddetli zehirlenmelerde ölüm bir iki saat içinde gerçekleşebilir. Bilgilensene.com'a aittir.

5 Kronik Arsenik Zehirlenmesi
Kronik (Uzun Süreli) arsenik zehirlenmelerinin ilk belirtisi ise ishal ve deride renk koyulaşmasıdır. Diğer belirtiler ise; ödem, deri tümörleri, aşırı salya ve yaygın kaşıntı olarak sıralanabilir. Daha ileriki safhalarda mide krampları ve gastrit ağrılarına benzer ağrılar başlar. Bilgilensene.com'a aittir.

6 Bilgilensene.com'a aittir.

7 İçme Sularına Arsenik Nasıl Bulaşır?
Yeraltı suyunun toprak ve kaya içerisinden geçerken arsenikli mineralleri çözmesinin bir sonucu olarak sularda arsenik bulunabilmektedir. Ayrıca Arsenik yer kabuğunda en çok bulunan elementlerden biri olduğu için, yer kabuğu hareketlerinin yoğun olduğu (deprem kuşağı) bölgelerde içme sularında arsenik bulunma ihtimali daha fazladır. Bilgilensene.com'a aittir.

8 Arsenik ve Kanser Gelişimi
İçme suyundaki arsenik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanser yapıcı madde olarak tanımlanmıştır. Arseniğin Cilt, akciğer, mesane, yemek borusu, tiroit gibi kanser türlerinin gelişmesinde katkısı vardır.  İçme Sularında Arseniğin Sınır Değeri Ülkemizde 10µg/L olarak belirlenmiştir. 1g= µg Bilgilensene.com'a aittir.

9 Bilgilensene.com'a aittir.

10 Arseniğe Bağlı Sağlık Sorunları
Kütahya’da Emet ve Hisarcık’ta içme suyu kaynağı olarak kullanılan kaynak ve yeraltı sularında sınır değerinden daha yüksek seviyede arsenik bulunmuştur. Bu durumun, yeraltı suyunun, bor oluşumundaki bazı arsenikli mineralleri çözmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bilgilensene.com'a aittir.

11 Bilgilensene.com'a aittir.

12 İnsanlarda Arsenik Etkilenmesi Nasıl Belirlenir?
Arseniğin, Saç ve tırnakta ölçümü yapılabilmektedir. 100 mg saç kılında 0,1 mg arsenik bulunması arsenik zehirlenmesini gösterir. İdrarda arsenik, vücuda alımından 1-3 gün içinde aranabilir. Arsenik kandan çok hızlı bir şekilde temizlenir. 4 saat sonra çok az miktar kanda kalır. Bu nedenle kan düzeyleri insan arsenik zehirlenmesi değerlendirmesinde çok düşük değere sahiptir. Bilgilensene.com'a aittir.

13 Bilgilensene.com'a aittir.

14 Bilgilensene.com'a aittir.
Bakır Bilgilensene.com'a aittir.

15 Bilgilensene.com'a aittir.
İyi kalaylanmamış bakır kaplarda asitli yiyeceklerin pişirilmesi ile yemeğe geçen bakır tuzları zehirlenme oluşabilir. 10 g bakır sülfatın alınması öldürücü olabilir. Bilgilensene.com'a aittir.

16 Bilgilensene.com'a aittir.
Havadaki bakır konsantrasyonu genellikle oldukça düşüktür bundan dolayı soluma ile bakıra maruz kalma ihmal edilebilir. Fakat bakır cevherini metale işleyen dökümcülerin yakınlarında yaşayan kişiler bu tür bir maruz kalmayı yaşamaktadırlar. Bilgilensene.com'a aittir.

17 Bilgilensene.com'a aittir.
Boya endüstrisinde kullanılan bakır asetat ve bakır sülfat tuzlarının ağız yoluyla alınması sonucunda Bakır zehirlenmesi meydana gelir. Bilgilensene.com'a aittir.

18 Bilgilensene.com'a aittir.
Bakırdan tesisata sahip evlerde yaşayan kişiler çoğu kişiye oranla daha fazla bakır miktarına maruz kalırlar, çünkü bakır korozyona uğramış borulardan içme suyuna geçer. Bilgilensene.com'a aittir.

19 Bakıra Bağlı Sağlık Sorunları
Bakırın kasten yüksek miktarda alımı karaciğer ve böbrek hasarlarına ve hatta ölüme neden olabilir. Bakırın kanserojen olup olmadığı da henüz saptanmamıştır. Uzun süreli yüksek konsantrasyonlardaki bakıra maruz kalma ile genç ergenlerde zekanın azalması arasında bir bağlantı olduğunu gösteren bilimsel makaleler bulunmaktadır. Bilgilensene.com'a aittir.

20 Bakır Zehirlenmesinin Belirtileri
Genellikle bakır, sindirim yoluyla alındığından sindirim sistemi belirtileri ortaya çıkar. Özellikle mavi-yeşil kusma, bulantı, sulu veya kanlı ağır ishal, şok, hemoliz ( eritrositlerin erimesiyle, hemoglobinin ortaya çıkması),anüri(idrar yokluğu) ve sarılık görülür. Bilgilensene.com'a aittir.

21 Bilgilensene.com'a aittir.
CİVA Bilgilensene.com'a aittir.

22 Bilgilensene.com'a aittir.
Amalgam dolgularda Civa bulunur. Amalgam; gümüş, kalay ve bakır alaşımının, civa ile karıştırılması ile elde edilir. Karışımın %45-50`sini oluşturan civa, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi yaratmış olur. Civanın alaşıma dahil olmasından dolayı, amalgamın diş dolgusunda kullanılmasının sakıncası olmadığı söylenmektedir. Ancak, Diş tedavisi çalışanlarında yüksek Civa düzeyleri ve Civa zehirlenmesi rapor edilmiştir. Bilgilensene.com'a aittir.

23 Bilgilensene.com'a aittir.
Denizlerin ve akarsuların hızla kirlenmesiyle birlikte özellikle kapalı havzalarda (karadeniz, hazar denizi vb.) yetişen balıklarda civa tehditi vardır. Bu tehdit derin su balıklarında (mezgit, kefal, levrek, kalkan) ve uzun yaşayıp diğer balıkları yiyerek beslenen büyük balıklarda (kılıç, ton, köpek balığı) daha fazladır. Yüzey balıklarında (Hamsi, istavrit, palamut) ise daha azdır. Civa beyin ve sinir sistemini olumsuz etkilediği için özellikle hamilelerin ve çocukların balık seçiminde dikkat etmesi gerekiyor. Bilgilensene.com'a aittir.

24 Bilgilensene.com'a aittir.

25 Civaya Bağlı Sağlık Sorunları
Kanda Hg’nın büyük kısmı eritrositlerde (alyuvar) bulunur. Civa kan dolaşımınıza girdiğinde direkt olarak beyne gider ve sinir sisteminize saldırır. Arıtılmadığında kalıcı nöropsikiyatrik beyin hasarına, çocuklarda öğrenme bozukluklarına, bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklara ve hatta kalpte problemlere yol açabilir. Bilgilensene.com'a aittir.

26 Civa Zehirlenmesinin Belirtileri
Akut metalik civa solunması, ilk olarak ateş, baş ve kas ağrısı, ağız ve boğazda yanma, ağızda metal tadı, bulantı, kusma, ishal ve karın krampları gözükür. Metalik civa buharı akciğerlerden kolay bir şekilde emilerek beyne gider. Fazla sinirlilik, unutkanlık, güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi merkezi sinir sistemi belirtileri oluşur. Kronik civa solunması: Kronik zehirlenmede sinir sistemi ve böbreklerde kalıcı hasar meydana gelebilir. Özellikle sanayi işçileri tehlike içindedir. Bilgilensene.com'a aittir.

27 Bilgilensene.com'a aittir.
KADMİYUM Bilgilensene.com'a aittir.

28 Bilgilensene.com'a aittir.
Kadmiyumun en önemli kaynağı sigaradır. Sigara içenlerde düzeyi içmeyenlere göre daha yüksektir. Bilgilensene.com'a aittir.

29 Bilgilensene.com'a aittir.
Kadmiyumun en önemli kullanım alanı  Ni - Cd, Ag - Cd ve Hg - Cd pilleridir. Piller çöpe atıldığı zaman, depo sahasında bozunarak Kadmiyum ve bileşiklerinin sızmasıyla suya karışır. İçme suyu ve toprağı kirleterek insan vücuduna girer. Bilgilensene.com'a aittir.

30 Kadmiyuma Bağlı Sağlık Sorunları
Kadmiyumun özellikle solunum yollarına, genelde de kemiklere, böbreklere ve prostat bezlerine zarar verir. Kadmiyum, bir inhibitör olmasının yanında atom yarıçapı da kalsiyuma yakın olduğu için bağısaklardaki kalsiyum pompalarında emilip kana karışır. Ağır metal olduğu için vücuttan atılamaz, kemiklerde kalsiyum yerine stoklanır.Kemiklerde kırılgan bir yapı oluşturur. Ayrıca böbrekte üretilen ve kemikler için elzem d vitamini sentez proteinlerinden birini inhibe ederek kemik dokularında yenilenme sürecini yavaşlatır. Bilgilensene.com'a aittir.

31 Bilgilensene.com'a aittir.
KURŞUN Bilgilensene.com'a aittir.

32 Bilgilensene.com'a aittir.
Kurşun’un  en önemli tüketim alanı akü imalatıdır. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar çelik konstrüksiyonlarda kullanılır. Bilgilensene.com'a aittir.

33 Bilgilensene.com'a aittir.
Benzinli araçların egzozundan atılan en önemli kirleticilerden birisi zehirli bir ağır metal olan kurşundur. Kurşun doğada yok olmamakta ve bozulmamaktadır.  Kurşun tetra-etil (Pb(C2H5)4), benzinin oktan sayısını ayarlamak ve benzinli motorların vuruntu yapmasını engellemek için kullanılan bir kimyasal maddedir. Bir benzinin yanma kalitesi oktan sayısı ölçütü ile belirlenir. Bilgilensene.com'a aittir.

34 Bilgilensene.com'a aittir.
Çatısı kurşunla kaplı bir yapının dış duvarına veya çevresindeki duvar veya toprağa elle temas edildiğinde eğer elimizi temiz yıkamaz isek o elle yediğimiz her gıda ile kurşun ağır metalinide yemiş oluruz. Bilgilensene.com'a aittir.

35 Kurşuna Bağlı Sağlık Sorunları
Kurşun çocuklarda öğrenme ve dikkati toplama yeteneğinde bozukluklar yaparak beyin gelişmesini etkiler, işitme kaybı, büyümenin yavaşlaması ve davranış bozuklukları gibi sorunlarına neden olur. Kurşun yetişkinlerde eklem ve kas ağrısı yapar, yüksek tansiyona, kısırlık sorunlarına, hafıza kaybına, ayzamır, kanser, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve hatta nöbet tutmasına neden olur. Çocukluk dönemindeki kronik maruz kalma, yetişkinlikte kalıcılaşan obeziteye yol açabilir. Bilgilensene.com'a aittir.

36 Bilgilensene.com'a aittir.


"AĞIR METALLER VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları