Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geçmiş, geride kalmış zamandır. Dün, Bugün, Yarın Geçmişte bebektim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geçmiş, geride kalmış zamandır. Dün, Bugün, Yarın Geçmişte bebektim."— Sunum transkripti:

1 Geçmiş, geride kalmış zamandır. Dün, Bugün, Yarın Geçmişte bebektim.

2 Bugün, içinde yaşadığımız zamandır. Şimdi çocuğum. Okula gidiyorum

3 Gelecek, ileride olması beklenen zamandır. Gelecekte üniversiteye gideceğim.

4 Büyüdükçe Değişiyorum Bebekler; Küçüktür. Kendileri beslenemez. Çok uyur. Bazen ağlar. Giyinemez ve yürüyemez. Altını kirletir. Bebeklerin tüm gereksinimleri, büyükleri tarafından karşılanır.

5 Bebekler büyüdükçe; K ütlesi artar. B oyu uzar. Y ürümeye ve konuşmaya başlar. Y emeğini kendisi yer. K endisi giyinir. B anyo yapabilir. Ç eşitli oyunlar oynar. O dasını toplar.

6 Ben artık yedi yaşındayım; Akıcı konuşabiliyorum. Şekilleri tanıyorum. Okumayı yazmayı öğrendim. Bisiklete binip, bilgisayar oyunları oynayabiliyorum. Resim kursuna gidiyorum. Ben değişmekte olan bir çocuğum. Daha önce benim; Evde yalnız kalmama, Parka yalnız gitmeme, Kardeşime bakmama izin verilmezdi.

7 Eşyalara Neler Oluyor? Eşyalarımız zaman geçtikçe; I şık, I sı, A şınma, Y ıkanma, D üşme, V urma, K ırılma gibi etkilerden dolayı eskir. Eşyalarda eskime; Renkte, Şekilde, Görünüşte, Dayanıklılıkta, Kullanışta, Rahatlıktaki azalmadır.

8 Şimdi; T ek başıma okula gitmeme, P arka, oyun yerlerine gitmeme, B irkaç saat kardeşime bakmama izin veriliyor. Çünkü; B üyüdüm. A nnem ve babam bana güveniyor. S orumluluk almayı öğrendim.

9 Kendimi Tanıyorum (Öz Geçmişim) Kendimizi tanıtan, bilgi veren kısa yazıya öz geçmiş denir. Ben; B enim adım Okan Yılmaz Y edi yaşındayım. A ntalya’da doğdum. İ ki kardeşiz. Y eşilbayır İlköğretim Okuluna gidiyorum. M atematik dersini seviyorum. R esim yapıyorum. B ilgisayarda oyun oynuyorum.

10 A nnemin adı Hatice Yılmaz O tuz üç yaşındadır. A ntalya’da doğmuş. D ört kardeştirler. A nnem hemşiredir. M üzik dinlemeyi sever. B abamın adı Ali Yılmaz O tuz beş yaşındadır. A nkara’da doğmuş. B abam öğretmendir. K itap okumayı sever. Ç ok güzel futbol oynar.

11 Değişimi Görüyor musunuz? Atatürk’ün önderliğinde; 2 3 Nisan Bin Dokuz Yüz Yirmi yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Y eni Türk devleti kuruldu. K urtuluş Savaşı kazanıldı. 2 9 Ekim Bin Dokuz Yüz Yirmi Üç yılında Cumhuriyet ilân edildi. A tatürk, her alanda bir çok yenilik yaptı. B u yeniliklere Atatürk Devrimleri denir. Kılık, kıyafet değişikliği en önemli yeniliklerden biridir.

12 Niçin Bayram Yapıyoruz? Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması Eskiden devletimizi padişahlar yönetirdi. Bazı padişahlar devletimizi iyi yönetemedi. Düşmanlar yurdumuzu işgal etti. Atatürk, yurdu kurtarmak için Samsun’a gitti. Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı. Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.

13 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması Atatürk Sivas’tan Ankara’ya geldi. İllerden seçilen temsilciler de Ankara’ya geldiler. Atatürk’ün önderliğinde, 23 Nisan Bin Dokuz Yüz Yirmi’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bağımsızlığımızı dünyaya ilan ettik. Halk, kendi kendini yönetme hakkını kazandı. Bu hakka, ulusal egemenlik diyoruz.

14 Kurtuluş Savaşı’nın Kazanılması T ürkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalara başladı. D üzenli bir ordu kuruldu. D üşmanlarla savaşıldı. K urtuluş Savaşı kazanıldı. Y urdumuz düşmanlardan kurtarıldı. Atatürk, çocukları çok severdi. 23 Nisan gününü, bayram olarak Türk çocuklarına armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı hepimize kutlu olsun.

15 Su Damlasının Gizemli Yolculuğu İlkbahar mevsiminde; Havalar ısınmaya başlar. Yağmurlar yağar, sular gürül gürül akar. Çiçekler açar, bitkiler yeşerir. Kış uykusuna yatan hayvanlar uyanır. Göçmen kuşlar geri döner.

16 Yaz mevsiminde; Havalar çok sıcak olur. Değişik meyveler ve sebzeler olur. İnsanlar beyaz ve pamuklu giysiler giyer. Sonbahar mevsiminde; Havalar soğumaya başlar. Güz yağmurları yağar. Ağaçların yaprakları sararır ve dökülür. Göçmen kuşlar sıcak ülkelere göç eder. İnsanlar yaza göre daha kalın giysiler giyer.

17 Kış mevsiminde; H avalar iyice soğur, kar yağar. A yı, yılan ve kertenkele gibi hayvanlar kış uykusuna yatarlar. İ nsanlar kalın, yünlü ve koyu renkli giysiler giyerler. E vlerde ısınmak için soba ve kalorifer yakılır.

18 Hava Gözlemi Hava; Yağmurlu, Güneşli, Karlı, Rüzgarlı olabilir. İnsanlar hava durumuna göre giyinir. Hava yağmurlu ise, şemsiye veya yağmurluk kullanırız. Hava soğuk ise kalın giysiler giyeriz. Hava sıcak ise, ince giysiler giyeriz.

19 Hava olaylarının başlıcaları şunlardır; Y ağmur, kar dolu, R üzgar, G ök gürlemesi, Y ıldırım, şimşek ve S ıcaklıktır. Sıcaklık termometre ile ölçülür.

20 Yağmur Yeryüzündeki sular, ısınır ve buharlaşır. Buharlar gökyüzüne yükselir. Orada bulutları oluşturur. Bulutlar, soğuk hava ile karşılaşınca; Yağmur, Kar, Dolu gibi yağış türleri oluşur.

21 Yağmur yağarken bazen; Ş imşek çakar, gök gürler. Y ıldırım düşer. Y ağmur sonrası, güneş çıkınca gök kuşağı oluşur. Hava durumunu; Gazetelerden, Radyo ve Televizyonlardan öğreniriz. Hava gözlemleri; T arımla uğraşanlar, G emiciler, P ilotlar, B alıkçılar, S ürücüler için gereklidir.

22 Dünya Dönüyor Dünya’nın; Güneş’ten ışık alan kısmı aydınlıktır (gündüz). Güneşten ışık almayan kısmı karanlık olur (gece). Dünya; S ürekli kendi etrafında döner. B u dönüşü 24 saatte tamamlar. Güneş; Doğduğu zaman sabah olur, gündüz başlar. Battığı zaman akşam olur, gece başlar.

23 Bir Günümüz B ir gün yirmi dört saattir. B ir gün, gece ve gündüzden oluşur. G ünün aydınlık olan kısmı gündüzdür. G ünün karanlık olan kısmı gecedir. G ün, güneşin doğuşuyla başlar. O kula gündüz gideriz G ece dinlenir, uyuruz.


"Geçmiş, geride kalmış zamandır. Dün, Bugün, Yarın Geçmişte bebektim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları