Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ GÜVENLİĞİ KURULU EĞİTİM SUNUSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ GÜVENLİĞİ KURULU EĞİTİM SUNUSU"— Sunum transkripti:

1 İŞ GÜVENLİĞİ KURULU EĞİTİM SUNUSU

2 B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
FİGEN KALKAN B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

3 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek. Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerini destekleyecek. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak.

4 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak. İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek

5 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak. İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek

6 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak. Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek. Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak. Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulabilecek.

7 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
4857 Sayılı Kanunun 2. Maddesine Göre Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

8 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
5237 sayılı Kanunun 85. maddesine göre; Taksirle(5237 sayılı TCK’da tanımlanan taksir kısaca, istenen bir fiilin istenmeyen neticesinden sorumluluk olarak ifade edilmiştir)bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, birden fazla insanın ölümüne yada bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

9 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
( 5510 Sayılı Kanun ) Madde 13 İş Kazasının tanımı Aşağıda açıklanan hal durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan beden veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

10 Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
( 5510 Sayılı Kanun ) Madde 13 Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında, Sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,meydana gelen sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

11 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

12 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği Çalışanların hak ve yükümlülükleri Madde 8’de açıkça belirtilmiştir.

13 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
Madde 8; Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.

14 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
Madde 8; Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar.

15 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
Madde 8; İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır. Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.

16 Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
Madde 8; İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.

17 İŞYERİ TEMİZLİĞİ VE DÜZENİ

18 İşyeri Temizliği Ve Düzeni
Tertip, düzen, temizlik; Tertip,düzen ve temizlik işlerinde 5S kuralına göre yapılmalıdır.

19 İşyeri Temizliği Ve Düzeni

20 İşyeri Temizliği Ve Düzeni

21 İşyeri Temizliği Ve Düzeni
Gerekenle gerekmeyeni ayırt et… Gerekli mi? Yeri uygun mu ? Kaç tane gerekli?

22 MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ

23 SAĞLIK KONULARI 2.1 Meslek hastalıkların sebepleri
Sigortalının çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm koşulları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık sakatlık ve ruhi arıza halleridir.

24 Meslek Hastalıklarının Sebebi
Stres; Her türlü hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir ama tek başına bir hastalık nedeni değildir. Stresle baş etmek için fiziksel aktivite(spor, yoga), düzenli ve sağlıklı beslenme, sosyal aktivitelere(sinema, konser) katılma önerilebilir. Ergonomik; Özellikle iş yerindeki çalışma ortamı ergonomik hale getirilmeli, masa ve sandalye ayarlanabilmeli ara ara hareket ederek kaslar çalıştırılmalı, öğlen tatilinde yürüyüşe çıkılmalı, spor ile kaslar kuvvetlendirilmeli. Meslekleri gereği sürekli ayakta duran insanlarda (öğretmenler, cerrahlar) varislere sık rastlamaktayız.

25 Meslek Hastalıklarının Sebebi
Gürültü; İş yeri ortamında sürekli gürültü varsa, o ortamda çalışan insanlarda işitme bozuklukları(örnek: sağırlık) görülebilir. Makinelerin sürekli çalıştığı bir ortamda gürültü ölçümü yapılabilir ve insan sağlığına aykırı bir düzeyde ise kulakları korumak için kulaklık takılabilir. İş yeri ortamının havası – havalandırması; Aşırı soğuk veya sıcak olması, sigara içilmesinde, o ortamda çalışan kişilerde bir çok akciğer hastalığına (astım, KOAH ve benzerleri) neden olabilmektedir. Meslek hastalıklarının en aza indirilebilmesi için iş yerlerinde insanlara uygun çalışma ortamları ayarlanmalıdır.

26 Meslek Hastalıklarının Sebebi
Kişisel koruyucular; Çalışma ortamına bağlı olarak gerekli kişisel koruyucuların takılmadan çalışılması ve işveren tarafından denetlenmemesi Uzun çalışma saatleri; İşin tehlike sınıfına bakılmaksızın uzayan iş saatleri ve dinlenmeden çalışmaya devam etmesi Sağlık kontrolleri; İşin özelliğine göre belli periyotlarda yapılması gerek sağlık kontrollerinin yapılmaması

27 HASTALIKTAN KORUNMA PRENSİPLERİ

28 Hastalıklardan Korunma Teknikleri
Korunma Yöntemleri; Kaynakta koruma Ortamda Korunma Kişiyi Koruma

29 Hastalıklardan Korunma Teknikleri
Korunma İlkeleri İşyerinin kurulması sırasında planlama Kullanılan zararlı maddelerin değiştirilmesi (ikame) Kapalı çalışma Ayırma-izolasyon (tecrit) yöntemleri Lokal havalandırma Genel havalandırma Nemli- ıslak çalışma İşyeri temizlik ve bakımı İşyeri ortam analizleri Kişisel koruyucular

30 Hastalıklardan Korunma Teknikleri
Teknik koruma İş yeri ortam atmosferi sürekli denetim ve gözetim altında tutulmalı ve gerekli ölçümler ve iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu önlemler alındıktan sonra kişisel koruyucu kullanımına geçilmelidir.

31 Hastalıklardan Korunma Teknikleri
Tıbbi koruma İşe giriş tıbbi muayeneleri Periyodik muayeneler Eğitim ve Uyarma Kısa aralıklarla çalıştırma Rotasyonel çalıştırma

32 Hastalıklardan Korunma Teknikleri
Kişisel korunma Solunum Sisteminin Korunması Gözlerin Korunması Derinin Korunması Başın Korunması Ayakların Korunması Yüzün Korunması Bağışıklama

33 BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

34 Biyolojik Risk Etmenler
Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, (genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil) mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelir.

35

36 Biyolojik Risk Etmenler
Mesleki biyolojik risklere maruz kalınan sektörler Tarım ürünün yetiştirilmesi ve hasadı, (Tarım sektöründe çalışanlar:Kr.Bronşit, astım, hipersensitif pnömoni, organik toz sendromu, KOAH, konjunktivit, rinit, alerjik dermatit.) Tarım ürünlerinin işlenmesi, Gıda paketleme, Depolama: tahıl siloları, tütün vb. Hayvancılık, Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi, Balıkçılık, Ormancılık, Ağaç işleme: marangozhaneler, Tekstil fabrikaları, Laboratuvar hayvanlarının bakımı,

37 Biyolojik Risk Etmenler
Mesleki biyolojik risklere maruz kalınan sektörler Sağlık bakımı:(Hastane çalışanları: HIV, Hepatit B, Herpes virüs, Rubella ve Tbc.) Tıbbi hasta bakımı, Klinik ve araştırma laboratuarları, Dental muayene, Hastane atıkları ve yok edilmesi, Kişisel bakım: Saç bakımı, Vücut bakımı, Biyoteknoloji üretim işlemleri, Farmasötik, Günlük bakım merkezleri, Bina onarımı işleri, Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi, Endüstriyel atıkların yok edilmesi,

38 Biyolojik Risk Etmenler
Enfeksiyonlara Karşı Önlemler Genel Önlemler Periyodik taramalarla duyarlı kişi saptanması, Personel eğitimi, Çalışırken uyulacak hareket tarzlarının belirlenmesi, Laboratuar mimari yapılarının işlevlerine uygunluğu, Uygun yalıtım ve dezenfeksiyon önlemleri, Enfeksiyon taraması için epidemiyolojik sistem, Aktif immünizasyon (aşılanma).

39 İLKYARDIM VE KURTARMA

40 İlk Yardım ve Kurtarma Kazazedenin Kurtarılması;
Yardıma koşan kimse aşağıdaki talimata uyarak kazazedeyi mümkün olduğu en kısa zamanda elektriğin tesirinden kurtarmalıdır. Kurtarıcı rutubet,ter ve ıslaklığın kendisi için çok tehlikeli olduğunu unutmamalıdır. Kazanın vuku bulduğu mahallin hemen yakınında bir kesme cihazı (anahtar,şalter ve kesici) varsa derhal elektriği kesmek. Aksi takdirde,aynı neticeyi elde etmek için iletkenleri kısa devre etmek.Bu işlemi yapan kimse, kendini kısa devre akımına kaptırmayacak şekilde hareket etmelidir.

41 İlk Yardım ve Kurtarma Şayet akımı kesmek mümkün değilse,kurtarıcı,kendini akım ve topraktan izole edecek, sap ve kolları çok iyi yalıtılmış olan alet ve kancaları kullanacak,yalıtılmış tabure veya yeter kalınlıkta kauçuk halı üzerine çıkacaktır. Kazazedenin asılı kaldığı hallerde (bir direk üzerinde olan kaza) akımın kesilmesi için geçecek zaman zarfında,düşebileceği göz önüne alınarak gerilim altında bulunan iletkenlere doğrudan doğruya veya madeni cisimlerle dokunulmamaya dikkat ederek iletkeni kazazededen derhal ayırmalıdır.Alçak gerilimlilerde akım kesmek için zaman kaybedilmemesi tercih edilir.

42 İlk Yardım ve Kurtarma Doktor Gelinceye Kadar Yapılacak Tedaviler;
Doktor gelinceye kadar,suretle el ile suni teneffüs hareketlerine başlanmalı ve suni teneffüs cihazı ile lüzumlu olduğu müddetçe aralıksız devam edilmelidir. Kazazede elektrik tesirinden kurtarıldıktan sonra derhal olduğu yerde dakikada 12 ile 15 defa olmak üzere suni teneffüs tatbik edilmelidir.

43 KİMYASAL ETMENLER

44 TEKNİK KONULAR 3.1 Kimyasal ve fiziksel risk etmenler
Kimyasal risk etmenleri;

45 Kimyasal Risk Etmenleri
İnsan sağlığına tehlikeli kimyasallar Çok toksik Toksik Zararlı Aşındırıcı (Korozif) Tahriş edici Hassasiyet yaratan (Alerjik) Kanserojen Mutajen Üreme için toksik olarak sınıflandırılır.

46 Kimyasal Risk Etmenleri
TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O KOLAY ALEVLENİR F ÇOK KOLAY ALEVLENİR F+ TOKSİK T ÇOK TOKSİK T+ AŞINDIRICI C

47 Kimyasal Risk Etmenleri
ZARARLI Xn TAHRİŞ EDİCİ Xi HASSASLAŞTIRICI Soluma ile hassaslaştırıcı Cilt teması ile hassaslaştırıcı KANSEROJEN Kategori 1 ve 2 T Kategori 3

48 Kimyasal Risk Etmenleri
MUTAJEN Kategori 1 ve 2 T Kategori 3 Xn ÜREME SİSTEMİNE TOKSİK ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ N

49 Kimyasal Risk Etmenleri
Hangi kimyasal maddeler birlikte depolanamaz

50 Kimyasal Risk Etmenleri
Malzeme güvenlik bilgi formları (msds) Güvenlik bilgi formu aşağıdaki öngörülen bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanır; Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi, Tehlikelerin Tanıtımı, İlk Yardım Tedbirleri, Yangınla Mücadele Tedbirleri, Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler, Elleçleme ve Depolama, Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, Kararlılık ve Tepkime,

51 Kimyasal Risk Etmenleri
Toksikolojik Bilgi, Ekolojik Bilgi, Bertaraf Bilgileri, Taşımacılık Bilgileri, Mevzuat Bilgileri, Diğer Bilgiler.

52 FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

53 FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
Gürültü Titreşim Termal konfor Aydınlatma İyonize ve iyonize olmayan ışınlar Alçak ve yüksek basınç

54 Gürültü Gürültü, genel olarak istenmeyen ve
rahatsız eden ses olarak tanımlanır. Canlılar üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden düzensiz titreşimlerin meydana getirdiği yüksek seslere gürültü denir.

55 Endüstriyel gürültü: İşyerinde çalışanların üzerinde fizyolojik ve
psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanabilir.

56 Endüstriyel Gürültü Kaynakları
Pompaların, kompresörlerin, türbinlerin, vantilatörlerin, jet motorlarının ve vanaların sıvı ve gaz itici etkileri • Fırın ve motorların ateşleme gürültüleri • Transformatör ve dinamoların yarattığı manyetik sesler • Çevirici dişli, motor ve makinelerden gelen titreşim ve sürtünme sesleri • Dövme, perçinleme, çakma makineleri ile kesici, ezici ve biçim verici makinelerin sesleri

57 Gürültü Pratikte/uygulamada gürültü (ses) ölçü birimi desibel’dir.
Desibel bir fizik terimi olup, logaritmik bir ifadedir. Ses alanındaki bu ifade dB=10log W/Wo olarak bilinir. Wo: Referans ses gücüdür. (Sağlıklı bir kulağın işitme eşiği) W: Ölçülen ses gücüdür.

58 Gürültünün insan sağlığına etkileri:

59 Fizyolojik etkiler İşitme duyusu kaybı, acı hissi, sinir sistemi ve dolaşım sistemi bozuklukları ve hormonal denge bozulması ortaya çıkmaktadır. Konuşmaları engelleyerek iş performansının ve iş güvenliğinin azalması Gürültülü ortamlarda çalışanlarda iş kazası görülme oranı daha yüksektir.

60 Psikolojik etkiler Uyumsuzluk, uykuya geç başlama, uyuyamama. yorgunluk. Gürültü insanların uykuya dalma süresini uzatır, uyku uyurken uyanmalara neden olur. Uyandıktan sonra tekrar uyumalarını zorlaştırır.

61 İşitme Duyusu Üzerine Etkisi (Mesleki Sağırlık)
Gürültünün işitme duyusu üzerinde meydana getirdiği etkiler ikiye ayrılır. Geçici İşitme Kaybı Gürültülü bir ortama giren kimsede, gürültülü ortamı terk ettikten sonra geçici bir işitme azalması olur. Bu gürültünün neden olduğu geçici eşik kayması nedeniyle ortaya çıkar.

62 Kalıcı işitme kaybı Kalıcı sağırlığın üç evresi vardır: Birinci Evre İşçi kulağının işitme yeteneğinin azaldığının farkında değildir. Ancak odyometrik muayene ile ortaya çıkartılır. Günlük hayatta konuşma sesinin frekansı Hz'dir. Sağırlığın birinci devresinde ise kulağın işitme yeteneği bu frekanslar için bozulmamıştır. Bozukluk yalnızca Hz frekanslar içindir.

63 İkinci Evre Kalıcı sağırlık ilerledikçe bozukluk 4000 Hz'de kalmaz. Bu frekansın altında ve üstündeki seslere yayılır. Fısıltı sesi güçlükle duyulur. Bozukluğun boyutu odyometre ile anlaşılır. Üçüncü Evre Kulağın işitmediği seslerin frekansları çok genişlemiştir. Bozukluk konuşma seslerinin frekansına kadar ilerlediği için konuşma duyulmaz. Buna ek olarak kulakta uğultu vardır. İşçi gürültülü ortamdan uzaklaştırılsa da iyilik sağlanamaz ancak sağırlığın ilerlemesi durdurulmuş olur.

64 İşitme kaybı tipleri • İletim tipi işitme kaybı
• Algı tipi işitme kaybı İletim tipi işitme kaybı, kulak zarında ve orta kulak kemiklerinde meydana gelen kayıplardır. Algı tipi sağırlık, iç kulakta duyma hücrelerindemeydana gelen kayıplardır.

65 Gürültü, insanda işitme kaybının yanı sıra aşağıda
belirtilen zararlara da neden olur: • Damarların daralması • Kas gerilmeleri • Yüksek tansiyon • Adrenalin artması • Sinirlilik • Konuşma yeteneğinin engellenmesi

66 Gürültü, meslek hastalığı mıdır ?
Endüstride gürültünün sebep olduğu işitme kayıpları fizik etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları grubuna giren bir meslek hastalığıdır.

67 Gürültü Zararlarının Meslek Hastalığı Sayılabilmesi İçin;
• Gürültülü iş’te en az iki yıl • Gürültü şiddeti sürekli olarak 85 Db.’ in üstünde olan işlerde en az 30 Gün çalışmış olmak gereklidir. Gürültü için yükümlük süresi 6 ay olarak belirtilmiştir.

68 Yükümlülük Süresi Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir.

69 İşitme kaybına etki eden faktörler
1 - Gürültünün Şiddeti 2 - Gürültünün Frekansı 3 - Gürültüden Etkilenme Süresi 4 - Gürültüye Karşı Kişisel Duyarlılık 5 - Gürültüye Kalan Kişinin Yaşı 6 - Gürültüye Kalan Kişinin Cinsiyeti

70 Genç ve sağlıklı bir insan kulağı,
frekansı 20 Hz ile Hz arasındaki seslere duyarlıdır. İnsan seslerinin frekansı 175 Hz ile 7500 Hz arasında olup normal şartlarda konuşma şiddeti ise 25 dB ile 65 dB arasındadır.

71 GÜRÜLTÜ DÜZEYİ FAKTÖR 0 dB İşitme eşiği 20 dB Sessiz bir orman 30 dB Fısıltı ile konuşma 40 dB Sessiz bir oda 50 dB Şehir içinde bir büro 60 dB Karşılıklı konuşma 70 dB Dikey matkap 80 dB Yüksek sesle konuşma 90 dB Kuvvetlice bağırma 100 dB Dokuma salonları 110 dB Havalı çekiç, Ağaç işleri 120 dB Bilyalı değirmen 130 dB Uçakların yanı 140 dB Ağrı Eşiği

72 SES DÜZEYLERİ YÜKSEK DÜZEYDEKİ SESE ARASINDAKİ FARK EKLENECEK MİKTAR
(dB) (dB) 0 3.0 2 2.6 23 3 1.8 4 1.5 5 1.2 6 1.0 7 0.9 8 0.8 10 0.4 12 0.3 14 0.2 16 0.1

73 Noise Dosemeter (Gürültü Dozemetresi)
Bu cihaz rahatlıkla taşınabilir boyutlarda,tek başına kullanılacak şekilde tasarlanmış olup, çalışanın üzerine takılarak ölçüm yapılır. Böylece bütün bir çalışma günü boyunca maruz kalınan gürültünün belirlenmesini sağlar.

74 Gürültü kaynağında alınabilecek önlemler: • Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi. • Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi. • Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması.

75 Gürültülü ortamda alınabilecek önlemler: • Makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması. • Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak.

76 Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi
arasındaki mesafeyi artırmak. • Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplamak. Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması, • Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması, • Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak.

77 Gürültünün zararlı etkilerinden korunabilmek
için kulak koruyucularının doğru takılması önemlidir. • Ayrıca hijyenik olmayan kulak koruyucularının kulağı tahriş edebileceği, kulak iltihabına yol açabileceğinden dolayı temizliğine ve bakımına da özen gösterilmelidir.

78 Titreşim

79 Amaç: İşçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

80 Titreşim, iki fiziksel değişken ile ifade
edilir: • Frekans • Şiddet

81 Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki titreşim sayısına, titreşimin frekansı denir. (Birimi: Hertz (Hz) dir.) Titreşimin Şiddeti: Titreşimin oluştuğu ortamda, titreşen enerjinin hareket yönüne dik, birim alanda, birim zamandaki akım gücüne, titreşimin şiddeti denir. (Birimi:m/s2)

82 Rezonans: Bir sisteme dışarıdan uygulanan kuvvetin frekansı sistemin doğal titreşim frekansına eşit olduğunda, titreşim hareketinin genliğinin çok büyük bir değere çıkmasıdır.

83 Titreşim, vücudu etkileme biçimi yönünden
iki şekilde incelenir: El-Kol titreşimi Bütün vücut titreşimi

84

85 El – kol titreşimi için:
Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2 maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2

86 Genellikle el ve el parmakları ile kollara ulaşan titreşimleri oluşturan titreşim kaynakları:
• Taş kırma makineleri • Kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler • Ormancılıkta kullanılan testereler • Parlatma ve rende makineleri

87 Bütün vücut titreşimi:
Vücudun tümüne aktarıldığında işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.

88 Bütün vücut titreşimi için: • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2 maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2

89 Tüm vücudun, etkisi altında kaldığı titreşim kaynakları: • Traktör ve kamyon kullanımı • Dokuma tezgahları • Yol yapım, bakım ve onarım makineleri

90 Titreşim, meslek hastalığı mıdır?
Titresimden olusan meslek hastalığının yükümlülük süresi 2 yıldır.

91

92 Termal konforun bileşenleri:
İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden dört ayrı faktör vardır: • Hava sıcaklığı • Havanın nemi • Hava akım hızı • Radyant ısı

93 Hava sıcaklığı: Ortamın sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür
Hava sıcaklığı: Ortamın sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Nem: Havada bulunan su buharı miktarıdır. Üç tür nemlilikten söz edilebilir. Mutlak nem: 1 m3 havadaki su buharı miktarının gram olarak ağırlığı mutlak nem olarak tanımlanır

94 Radyant ısı: Çevredeki cisimlerden yayılan ısı enerjisidir
Radyant ısı: Çevredeki cisimlerden yayılan ısı enerjisidir. İşyerinde işin gereği olarak sıcak yüzeyler bulunabilmekte ve bu yüzeylerden ısı radyasyonu olabilmektedir. Ocak ve fırınlardan önemli miktarlarda radyant ısı yayılır.

95 Hava akım hızı: İşyerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri ortamından uzaklaştırmak için uygun bir hava akım hızı temin edilmesi gerekir. Ancak, hava akım hızı iyi ayarlanmalıdır.

96 Sıcaklık: Kuru termometre Nem: Kata termometreler, Higrometreler Radyant Isı: Glob termometre Hava akım hızı: Anemometre

97 İnsanların bulundukları ortamlardaki hissettikleri sıcaklık, kuru termometre ile ölçülen sıcaklık değil, fizyolojik olarak hissettikleri sıcaklıktır. Bu sıcaklık ise; içinde bulunulan ortamdaki kuru termometre ile ölçülen sıcaklık, ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine bağlı olarak oluşan sıcaklıktır. Bu üç faktörün etkisi altında duyulan sıcaklığa efektif sıcaklık denir.

98 • Ortam sıcaklığı • Ortamın nem durumu • Ortamdaki hava akımı • Yapılan işin niteliği (hafif iş, orta iş, ağır iş) • Çalışanın giyim durumu • Çalışanın yaşı ve cinsiyeti • Çalışanın beslenmesi • Çalışanın fiziki durumu • Çalışanın genel sağlık durumu

99 Yapılan işe göre çalışma ortamı sıcaklıkları (%50 nem seviyesinde):
Faaliyetin şekli Hava sıcaklığı (0C) Oturarak yapılan hafif el işleri 21 Oturarak yapılan hafif kol ve el çalışmaları 20 Ayakta yapılan ağır kol isleri 17 Çok ağır işler 15-16

100 Aşırı sıcaklığın üretim üzerinde de olumsuz etkisi
vardır: Efektif Sıcaklık; 29 °C olursa, performans %5 düşer. 30 °C " " % 10 “ 31 °C " " % 17 “ 32 °C " " % 30 "

101 Bir kişi ile çevresi arasındaki net ısı alış-verişi şu şekilde
tanımlanabilir: H = M ± R ± C - E ± D (Isıl Denge) Burada : H: Vücut ısı depolama yükü M: Metabolik ısı kazancı R: Radyant veya enfraruj (kızılötesi ışın) ısı yükü C: Konvektif ısı yükü E: Evaporatif (buharlaşma - terleme) ısı kaybı D: Kondaktif ısı yükü (direk temas) {yüzme, dalma }

102 Aydınlatma Işık şiddeti:
Nokta şeklindeki kaynağın belirlenmiş yönde ışık yayını. (mum) Işık akısı: Bir kaynağın belirli bir açı içerisinde yaydığı ışık miktarı. (lümen) Aydınlanma şiddeti: Bir yüzey üzerine düşen ışık akısının yoğunluğu. (lüks) Eğer 1 metrekarelik bir alana düşen ışık akısı 1 lümen ise aydınlatma şiddetine 1 lüx denir.

103 Parlaklık: Işığın ışıklı cisimden yayılması veya bir yüzeyden yansımasını algılama ölçüsüdür. (apostilb) Kontrast: İki parlaklığın oranıdır. İyi aydınlatma, görmede çabukluk ve doğruluk; zaman kazancı sağlarken, yetersiz aydınlatma, verim düşüklüğünün yanı sıra işçinin morali ve fiziksel sağlığı üzerinde kötü sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

104 Gün ışığı: • Uzmanlar, en iyi ışığın beyaz ışık (gün ışığı) olduğunu belirtmektedirler. Bu nedenle beyaz ışıktan olanaklar ölçüsünde yararlanmak gerekir. Gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda ve gece çalışmalarında gün ışığına benzeyen ışınlardan yararlanılmalıdır.

105 Yapay aydınlatmayı, ışık kaynağının saldığı ışık
akısının yönlendiriliş biçimine göre dörde ayırmak olanaklıdır: • Dolaysız aydınlatma • Dolaylı aydınlatma • Yarı dolaylı aydınlatma • Karma aydınlatma

106

107 İyonize eden radyasyon hücreye geldiğinde bir
takım kimyasal değişikliklere yol açar ve vücutta istenmeyen ürünler olan oksit-oksidan'ların oluşmasına sebep olur.

108 • İyonize olmayan radyasyon hücre yapısındaki atomlarda gücü iyonlaşmaya yetemeyip ancak uyarılmış atom oluşturmaya neden olabilen radyasyon çeşididir. • İyonize radyasyondan daha az zararlı oldukları söylenebilir. • Kullandığımız elektrikli ev eşyalarının yaydığı ve vücudumuzun vücut sıcaklığını sabit bir düzeyde tutmak için yaydığı radyasyon bu gruptadır.

109 Basınç Birim alana yapılan kuvvete basınç denir.
Birimi: Bar veya Newton/cm2 dir. Atmosfer basıncından daha yüksek ya da daha düşük basınçlı yerlerde çalışan işçilerde; Kalp Dolaşım Solunum rahatsızlıkları görülebilir.

110 Atmosfer basıncının düşmesi ile, karıncalanma,
kol ve bacaklarda ağrılar, bulanık görme, kulak ağrıları gibi belirtiler meydana gelir. Basıncın insan üzerindeki etkileri: Deniz dibine inildikçe vücut üzerindeki basınç artması olur. Bu basıncın 4 atmosferi aşması halinde, kişi solunum ile fazla azot alacağından, azot narkozu içine düşebilir. Karar verme, düşünme ve istemli hareketler kötüleşebilir ve su üstüne çıkılmazsa, şuur çekilmesi baş gösterebilir.

111 Basınç Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi 3 gün, diğer hadiselerde ise, yükümlülük süresi 10 yıl dır.

112 Ergonomi Ergonomi; İnsanların anatomik özelliklerini, antropometrik özelliklerini, fiziksel kapasitelerini ve toleranslarını göz önüne alarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psiko-sosyal stresler karşısında, sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplini bir araştırma geliştirme aracıdır.

113 Ergonomi Ergonomik risk etmenleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar

114 Ergonomi Oturma şekilleri

115 Ergonomi Diz üstü bilgisayar kullanımı

116 Ergonomi Ofislerde ergonomi a) Yanlış 1m A B 1m A B b) Yanlış

117 Ergonomi Ofislerde ergonomi 1m A B d) Doğru c) Doğru 1m A B

118 Ergonomi Koltuğunuzun dönebilirliğini kullanıp, belinize ayrıca yük
bindirmeyiniz.

119 Ergonomi Ofislerde ergonomi
Duruşlarınızı saatte en az kez değiştiriniz. Kısa süreli bir kaç kez ayağa kalkma, sadece oturmaktan çok daha iyidir. Ayakta durma 20 dakikadan fazla olmamalıdır.

120 ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA

121 Elle Kaldırma ve Taşıma
Elle taşıma Kaldırılacak yüke mümkün olduğunca yaklaşılmalıdır, Yük kaldırırken belden değil bacaklardan güç alarak kaldırılmalıdır, Yükün ağırlığı iki bacağa eşit olarak verilmelidir.

122 Elle Kaldırma ve Taşıma
Uluslar arası çalışma örgütünün tavsiye ettiği max. Yükler Erkeklerde; Ara sıra kaldırmalarda kg. Sık kaldırmalarda kg. Kadınlarda; Ara sıra kaldırmalarda kg. Sık kaldırmalarda kg.

123 Elle Kaldırma ve Taşıma
Tek elle taşımada belin yük tarafına doğru ezilme olasılığı olduğu unutulmamalıdır. şekilde doğru ve yanlış taşıma pozisyonları görülmektedir.

124 YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA

125 Yangın ve Yangından Korunma
Yanma Yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur

126 Yangın ve Yangından Korunma
Parlama Parlayıcı maddelerin yanma limitleri içinde hava ile karışım oluşturmaları ve, bu karışımın tutuşma noktası üzerinde bir tutuşturucu etkenle teması sonucu yanması olayı. Parlayıcı madde Normal şartlar altında buharlaşabilen veya gaz halinde bulunan ve tutuşma noktası düşük olan madde.

127 Yangın ve Yangından Korunma
Patlama İdeal karışımda tutuşan parlayıcı maddenin çok hızlı ve kontrol edilemeyen enerji açığa çıkarmasıdır. Patlama şiddeti olayın gerçekleştiği mekanın kapalılık durumu ile doğru orantılıdır.

128 Yangın ve Yangından Korunma
Yangın Güvenliği Yangınlardan Korunmak İçin: Çalışma alanları daima temiz tutulmalıdır. Yanıcı ve parlayıcı sıvılar ile gaz silindirleri (oksijen, propan, asetilen) özel depo alanlarında muhafaza edilmelidir. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gaz ve sıvıların kullanıldığı bölgelerde asla sigara içilmemelidir.

129 Yangın ve Yangından Korunma
Yangın Güvenliği Yangın Sınıfları: A Sınıfı: Tahta, Kağıt, Çöp, Plastik, v.s. B Sınıfı: Kimyasal Sıvılar C Sınıfı: Kimyasal Gazlar E Sınıfı: Elektrik Yangın sınıfına göre uygun türdeki yangın söndürücüler kullanılmalıdır. Yangın söndürücünü boş olup olmadığı üzerindeki göstergeden takip edilebilir. Kırmızı bölge boş olduğunu gösterir.

130 Yangın ve Yangından Korunma
Yangın Çeşitleri A B C D E Cinsi Katı Sıvı Gaz Metal Elektrik Yanıcı Madde Kağıt, Odun, Ahşap, Kumaş, Pamuk vb. Boya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb. Doğalgaz, Metan. LPG, Propan, Asetilen vb. Magnezyum, Alüminyum, Sodyum vb. Söndürme Yöntemi Soğutma, Yanmayı Engelleme Engelleme, Boğma, Soğutma Engelleme Soğutma, Boğma İlk iş elektriğin kesilmesi Kullanılan Söndürücü Su, ABC tozlu ve köpüklü söndürücü, ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO2 ve köpüklü söndürücü ABC ve BC tozlu, halon ve CO2 gazlı söndürücü Sadece D tozlu söndürücü ABC ve B tozlu, halon gazlı söndürücü

131 Yangın ve Yangından Korunma

132 İŞ EKİPMANLARININ GÜVENLİ KULLANIMI

133 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisi, İş ekipmanının kullanımı İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması,taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyet

134 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
İş ekipmanının kontrolü İş ekipmanının kurulma şartlarına uygun kurulması sağlanacak, uzman kişiler tarafından ilk çalıştırması yapılacak ve doğru kurulup, çalıştığı belgelenmelidir. Uzman kişilerce periyodik bakımları yapılmalıdır. Ekipmanların uzun süre kullanılmaması ve arıza durumunda, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla gerekli bakımları yapılmalıdır.

135 İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
İş ekipmanının kullanımı ile ilgili hususlar İş ekipmanları kullanan kişilere ve çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilip, kurulup, çalıştırılmalıdır. El merdivenlerinin kullanılması durumlarında sağlam bir yere yerleştirilmeli, basamaklar düzgün olmalı, sallanması önlenmelidir. Serbest askıdaki yükleri kaldırmak için kullanılan iş ekipmanı,kullanıldığında alanda yüklerin ve/veya kaldırma araçlarının çarpmaması için önlemler alınmalıdır.

136 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA

137 Ekranlı Araçlarla Çalışma
Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliğinin şu hükümleri; Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde, Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde, Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde, İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde, Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda, Ekranlı daktilolarda, uygulanmaz.

138 Ekranlı Araçlarla Çalışma
Bilgisayar kullananlarda en sık görülen mesleki kas iskelet hastalıkları Boyunda kas zorlanması, (gergin boyun sendromu) El bileğinde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu) Başparmak ve el bileğinde tendon iltihaplanması Omuz ve dirsekte tendon iltihaplanması.

139 Ekranlı Araçlarla Çalışma
Ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların gözlerinin korunması için uyulacak hususlar İşçilerin göz muayeneleri yapılmalıdır; Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce, Düzenli aralıklarla Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda. Muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa işçiler oftalmolojik testlere tabi tutulmalıdır. Muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa işçilere yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilecektir.

140 ELEKTRİK RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ

141 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri
Elektrik güvenliği Tüm elektrikli ekipmanların/aletlerin bakım ve tamirinden elektrik İşlerinde yetkili kişiler sorumludur. Arızalı anahtar, fiş, priz veya elektrikli el aletlerini kullanılmamalıdır.

142 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri
Tehlikeli durum örneklemeleri Koku yayan, kıvılcım yapan veya elektrik şoku veren aletler, Suyun ve ısıtıcıların yanına konulan kablolar, Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin yakınında kullanılan ve bu amaca uygun olmayan elektrik kabloları, Metal el feneri kullanımı, Elektrikli aletlerle çalışırken metal takıların kullanılması, Gevşek elektrik bağlantıları, Zeminde veya toprakta bulunan kablolar.

143 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri
Alınabilecek önlemler; T.K.A.R. (Toprak Kaçak Akım Rölesi), Güvenli Topraklama Programı, İzolasyon, Kilitleme, Etiketleme, Tertip ve Düzen Çalışmaları, Kişisel Koruyucu Donanımlar, Elektrikli Aletlerin Doğru Kullanımı.

144 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri
Elektrik kabloları el aletinin çalıştığı ortamdan uzak tutulmalıdır.

145 Elektrik Riskleri Ve Önlemleri
Geçici elektrik panoları hava koşullarından, trafikten uzak tutulmalıdır ve kilitli olmasına özen gösterilmelidir.

146 İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

147 İş Kazaları Kaza nedir? Önlenebilir nedenlere bağlı olarak gelişen ve sonucunda hasar, kayıp ve yaralanmaların olabildiği istenmeyen olaylara denir. Ucuz atlatmalar Ucuz Atlatmalar (Tehlikeli Durum/Davranışlar), kazaların habercisidir. Ucuz Atlatmaları (Tehlikeli Durum/Davranışlar) araştırarak ve sebeplerini ortadan kaldırarak kazaları engelleyebiliriz. Eğer Ucuz Atlatmalar (Tehlikeli Durum/Davranışlar), bildirilmezse bu olaylar araştırılmaz ve sorunlar bilinemez.

148 3.7 İş Kazaları Kaza teorisi Kayıp Günlü Kaza Tıbbi Müdahele 1
50 80 400 Kayıp Günlü Kaza 3.7 İş Kazaları Kaza teorisi Tıbbi Müdahele İlk Yardım Ekipman Kazası Ucuz Atlatma

149 İş Kazaları

150 İş Kazaları Tehlikeli durum ve davranış
Mal ve/veya can kayıplarına ve/veya yaralanmalara sebep olabilecek, Önceden tahmin edilemeyen, Önceden tahmin edilse dahi gerekli önlemler alınmadığı veya yeterince alınmadığı veya hiç alınmadığı için kaza veya ucuz atlatma meydana gelmesi riski taşıyan durum ve davranışlar “Tehlikeli Durum ve Davranışlar” kapsamında değerlendirilir.

151 Fiziksel ve kişisel nedenler
İş Kazaları Fiziksel ve kişisel nedenler

152 KAZA VE YARALANMA SEBEPLERİ İLE KORUNMA

153 Kaza Ve Yaralanma Sebepleri
Kazaları doğuran nedenler 1/3 Güvensiz ve yanlış hareketler (insan) Uyarılara uymadan sorumsuz çalışma Yanlış alet kullanımı Güvensiz yükleme Güvenliği önemsememek Kişisel koruyucu kullanmamak Güvensiz koşullar (Ortam) Koruyucusuz ortam Yetersiz aydınlatma Yetersiz havalandırma Düzensiz ve bakımsız ortam Ergonomik olmayan makine

154 Kaza Ve Yaralanma Sebepleri
Kazaları doğuran nedenler 2/3 Çalışma şartlarındaki risklerden haberdar olmamak ve bu nedenle tehlikeye kayıtsız kalmak Kişisel koruyucuların kullanımı ve önemi yönünde bilgi sahibi olmamak Makine koruyucuları yönünde bilgi sahibi olmamak Mesleki deneyime sahip olmamak Heyecanlı veya aceleci olmak Sağlık yönünden yetersiz olmak Alışkanlık veya bağımlılık Fizyolojik veya kronik yorgunluk vb.

155 Kaza Ve Yaralanma Sebepleri
Kazaları doğuran nedenler 3/3 Çevre ve Makine-Ekipmanların temsil ettiği güvensiz koşullar; Kesme, bükme gibi işlemler gerektiren ve bıçak, testere gibi keskin aletlerle yapılan işler, Presleme veya sıkıştırma gibi işlemleri gerektiren ve genellikle pres, mengene gibi biçimlendirme aletleriyle gerçekleştirilen işler, Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştüğü durumlar (örneğin, herhangi bir şeyin işçiye çarpması ya da işçi üzerine düşmesi), Şiddete maruz kalma korkusu gibi psikolojik stresler vb. olarak sıralayabiliriz.

156 Kaza Ve Yaralanma Sebepleri
İş kazası verileri

157 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ

158 Güvenlik ve Sağlık işaretleri

159 Güvenlik ve Sağlık işaretleri
Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı sinyal, Sözlü iletişim ya da el–kol işareti yoluyla İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir.

160 Yasak işareti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işarettir.

161 Uyarı işareti: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işarettir.

162 Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.

163 Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri :  Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.

164 Güvenlik ve Sağlık işaretleri
Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır

165 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL KURALLARI VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

166 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları

167 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları
İş güvenliği kültürünün gelişmesinde; Devlet İşveren, Çalışanlar/sendikalar, Üniversiteler,

168 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları
Meslek örgütlerinin görevlerini özetlersek; Devlet Kayıt-dışı istihdamın önlenmesi Çocuk işçiliğinin yok edilmesi Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi Sosyal güvenliğin desteklenmesi Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması Yaşanabilir bir asgari ücretin saptanması

169 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları
İşverenlerin rolü; İşletmeler iş güvenliği konusunda, harcama yapmaktan kaçınmamalıdır. Öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için; Üretim süreçlerinde, Önce verimlilik yerine, önce insan yaklaşımının benimsetilmesi, Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımının benimsetilmesi,

170 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları
Çalışanlar/Sendikaların rolü; İşyeri, iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olunması Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerine katılım, İş kazalarının “Bilimsel” analizi İş güvenliğinin yaşamın önceliği biçimine getirilmesine yönelik etkinlikler

171 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları
Üniversitelerin rolü; İSİG – Sosyal politikalara bilimsel katkı sağlamak, Güvenilir bir kayıt sistemi kurulmasına bilimsel altyapı sağlamak, İş kazalarının “Bilimsel” analizi İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün temel eğitimi,

172 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları
Meslek örgütlerinin rolü; İSİG – Sosyal politikalara katkı İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi süreçlerine katkı   İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün mezuniyet sonrası sürekli eğitiminin organizasyonu İş kazalarının “Bilimsel” analizine katkı sağlamaktır.

173 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları
Son olarak; Güvenlik kültürü oluşturulması için yeni yaklaşım ve yöntem önerilerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır; Proaktif ve bilgiye dayanan İSG yaklaşımı,yaygınlaştırılmalı MEB ile yakın işbirliği Sağlanmalı ve müfredatta İSG dersleri, yer almalı Ulusal bir bilgi ağı oluşturulmalı, Okullarda interaktif İSG eğitim metotlarının uygulanması

174 KURTARMA ve TAHLİYE KURTARMA VE TAHLİYE EKİPMANLARI

175 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Yüksek yapılarda herhangi bir sebep ile kaza geçirerek bilincini kaybeden veya emniyet kemeri ile askıda kalan personellerin güvenli bir noktaya indirilmesi için kullanılır. Yüksek katlı konut, iş kuleleri, alışveriş merkezleri, oteller, spor tesisleri, endüstriyel yapılar, kule vinçler ve yapı içerisinde bulunan vinçler, köprüler, silolar, petrol sondaj kuleleri, telekom kuleleri, elektrik kuleleri ve rüzgâr türbinlerinde, herhangi bir sebepten dolayı aşağıya indirilmesi gereken kazazedenin güvenli bir şekilde aşağıya indirilmelerini sağlar.

176 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Kullanımı ve Çeşitleri Kurtarma aparatının iki farklı tipi vardır. Birinci tip kurtarma aparatının kullanımında, kazazede kurtarma kemerini kendisi giyebilir veya farklı bir kişiden yardım alarak giyer, kurtarma kemerinde bulunan bağlantı halkasına kurtarma aparatının halatının ucunda bulunan karabinayı takarak sisteme bağlanmış olur. Bağlantının gerçekleşmesinin ardından bulunduğu yüksek noktadan kendini aşağı bırakır. Güvenli bir şekilde aşağıya sabit hız ile inişi gerçekleştirir. Kurtarma aparatı belirlenecek sağlam bir ankraj noktasına takılarak kullanılır. Bu tür kurtarma aparatlarında, ankraj alınan noktadan sistemin kontrolü mümkün değildir.

177 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları İkinci tip kurtarma aparatı birinci tip kurtarma aparatı ile aynı süreçler işletilerek çalıştırılır. İkinci tip kurtarma aparatının farkı, üzerinde bulunan kumanda kolu sayesinde yukarıdan aşağıya indirilen kazazede istenilen noktada sabitlenebilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde kumanda kolu kullanılarak kazazedenin yukarıya kaldırılması, tekrar aşağıya indirilmesi sağlanabilir. Kurtarma aparatı metre arasında bulunan yapılardan kazazedenin güvenli bir şekilde indirilmesini sağlar. 2.2 2.4 2.3

178 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Çeşitleri EN 341 Askıda kalan, kurtarılması gereken veya yukarıdan aşağı bir noktaya inmesi gereken personele güvenli iniş imkanı Acil durumlarda kaçış imkanı Yaklaşık 0.9 m/saniye sabit hızla güvenli indirme özelliği Bir ucu inerken diğer ucun yükselme özelliği 9 mm Statik ( EN 1891 sertifikalı ) halat 3.3

179 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Çeşitleri EN 341, EN 1496 Askıda kalan veya yukarıdan aşağı bir noktaya inmesi gereken personele güvenli iniş ve çıkış imkanı Acil durumlarda kaçış imkanı Kurtarma kolu ile kurtarılacak personelin aşağı, yukarı yönde indirilip kaldırılmasına olanak sağlayan sistem Yaklaşık 0.9 m/saniye sabit hızla güvenli indirme özelliği Bir ucu inerken diğer ucun yükselme özelliği 9 mm Statik ( EN 1891 sertifikalı ) halat

180 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Standartlar EN 341 EN 1496 EN 1891 EN 795 EN 1497 EN 361 EN 813

181 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları EN 361, EN 813, EN 1497 Tulum tipi emniyet kemeri kurtarma ve tahliye ekipmanları ile birlikte kullanılır. Kurtarmalarda kişiye kolay giydirilir ve konfor sağlar. Özel tasarımı sayesinde bilinci kapalı olan kişilerin vücutlarını dengede tutarak inişlerine imkan verir. Tulum tipi emniyet kemeri % 100 pamuktan, üzerinde bulunan kolonlar yüksek mukavemetli sentetik ipliklerden üretilmiştir. Max 150 kğ taşır.

182 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Standart: EN 1497 Kurtarma Tulumu kurtarma ve tahliye ekipmanları ile birlikte kullanılır. Bu tulum yüksekte kalan kişilerin güvenli bir noktaya indirilmesinde sistemin bir bileşeni olarak kullanılır. Özel tasarımı sayesinde bilinci kapalı olan kişilerin vücutlarını dengede tutarak inişlerine imkan verir. Kurtarma tulumu maksimum 150 kg ağırlığındaki kişilerin kullanımı için uygundur. Kurtarmalarda kişiye kolay giydirilir ve konfor sağlar.

183 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Standart: en 795 • Kurtarma ve tahliye sistemlerinin bağlandığı güvenli ankraj aparatıdır • Beton ve ahşap yüzeylere monte edilir • Özel tasarımı ile kullanılmadığı anda kapatılabilme özelliği ağırlık: 625 gr (vidalar dahil)

184 Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları
Kurtarma ve Tahliye Ekipmanları Örnekler

185 Sorular Yüksekte çalışmalarda askıda kalan personele aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? a. Emniyet kemeri çıkarılmaya çalışılmalıdır. b. En kısa sürede müdahale edilmelidir. c. Uygun ekipman kullanılmalıdır. d. Ankraj noktası doğru seçilmelidir. 2) Yüksekte çalışmalarda askıda kalan personele kurtaracak kişi veya kişiler ekipmanların kullanımı hakkında eğitimlerini eksiksiz olarak almalıdır. a. Doğru b. Yanlış

186 Sorular Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ankrajlarında kullanılmaz.
Sorular Aşağıdakilerden hangisi kurtarma ankrajlarında kullanılmaz. a. Perlon bant b. Sapan c. Çelik Karabina d. Alüminyum karabina 4) Kurtarma ekipmanı yüksek katlı konut, iş kuleleri, alışveriş merkezleri, oteller, spor tesisleri, endüstriyel yapılar, kule vinçler ve yapı içerisinde bulunan vinçler, köprüler, silolar, petrol sondaj kuleleri, telekom kuleleri, elektrik kuleleri ve rüzgâr türbinlerinde, herhangi bir sebepten dolayı aşağıya indirilmesi gereken kazazedenin güvenli bir şekilde aşağıya indirilmelerini sağlar. a. Doğru b. Yanlış

187 İŞ HİJYENİ İŞ HİJYENİ

188 İş Hijyeni İş hijyeni; İşyerlerinde görülen ve sanayi toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve huzursuzluğa neden olan çevresel faktörleri, stresleri saptayan, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve sanattır.

189 İş Hijyeni İş hijyeni; İş ve işin yürütümü ile ortaya çıkan etkenleri tanımlamak ve onların insan sağlığına hangi yönde ve nasıl etkilediklerini bilmek, Deneylerle bu zararlıların miktarlarını ve aynı zamanda insanların sağlığını etkileme düzeylerini saptayabilmek, Bu zararlıları ve onların sağlığa etkilerini yok etmek için yöntemler geliştirmektir.

190 İş Hijyeni Ortamda oluşabilecek zararlı etmenler Kimyasal etmenler
Sıvı, Toz, Metal dumanları, Asit zerrecikleri, Buhar ve gazlar,

191 İş Hijyeni Ortamda oluşabilecek zararlı etmenler Fiziksel etmenler
Gürültü, Termal konfor koşulları,(ısı, nem, hava akım hızı), Aydınlatma, Titreşim, Elektromanyetik ve iyonize radyasyonlar,

192 İş Hijyeni Ortamda oluşabilecek zararlı etmenler Biyolojik etmenler
Sinekler, Böcekler, Mantarlar, Bakteriler, Virüsler,

193 İş Hijyeni Ortamda oluşabilecek zararlı etmenler Ergonomik etmenler
İnsan makine ilişkileri, Monotonluk, Bıkkınlık ve yılgınlık v.b. Bu tür etmenler bazı hallerde yaşamı ve sağlığı hemen tehlikeye sokarlar. Bazı hallerde yaşlanmayı rahatsızlık verirler ve verimi düşürürler.

194 TEŞEKKÜR EDERİM…


"İŞ GÜVENLİĞİ KURULU EĞİTİM SUNUSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları