Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK HASTALIKLARI  A Grubu : Kimyasal Maddelerle olan MH  B Grubu : Mesleki Deri Hastalıkları  C Grubu : Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları  D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK HASTALIKLARI  A Grubu : Kimyasal Maddelerle olan MH  B Grubu : Mesleki Deri Hastalıkları  C Grubu : Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları  D."— Sunum transkripti:

1

2 MESLEK HASTALIKLARI  A Grubu : Kimyasal Maddelerle olan MH  B Grubu : Mesleki Deri Hastalıkları  C Grubu : Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları  D Grubu : Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar  E Grubu : Fiziksel Etkenlerle oluşan MH

3 Biyolojik Etkileri bakımından Toz Sınıfları İnert tozlar: Vücutta herhangi reaksiyona girmez! Lenfatikle atılır.(Baryum tozu) Toksik tozlar: Kimyasal etkileşime girip Zehirlenme! (Kurşun, krom, nikel, kadmiyum gibi metallerin tozları) Allerjik tozlar: Solunum yollarında spazma yol açarak astım benzeri tablo! (Pamuk tozu, keten, kenevir tozu, şeker kamışı tozu, kuş tüyü tozu vb. organik; cam yünü (cam elyafı), kireç tozu vb. inorganik tozlar) Fibrojenik tozlar: Biyolojik etki ve insan sağlığı bakımından en önemli olan grup! Akciğerde depolanır, fibrotik reaksiyona yol açar ve KOAH! Kanserojen tozlar: Kansere neden olur! En bilinen örnek asbest lifleri Krom, nikel, kadmiyum vb. metal tozları ile arsenik tozları da kanserojen! MESLEKİ SOL SİS HAST - TOZLAR

4 Kimyasal Yapılarına göre Toz Sınıfları İnorganik tozlar: Demir, kömür, kum(silis), asbest, çimento vb. Organik tozlar: Pamuk tozu, şeker kamışı tozu, mantar sporu, kümes hayvanı tüyü vb. MESLEKİ SOL SİS HAST - TOZLAR

5 İnorganik tozlar;  Akciğerlerde depolanma eğiliminde!  Fibrojenik potansiyeli olanlar, fibrozise yol açarak KOAH! Organik tozlar;  Akciğerlerde depolanmaz,  Doğrudan fibrojenik etki de göstermez,  Allerjik mekanizma aracılığı ile solunum yollarında spazm  Tekrarlayan spazmodik ataklar sonucu KOAH! İşçilerin çoğunlukla karşılaştığı tozlar → İnorganik İnorganik tozların çok azı fibrojenik → az sayıda toza bağlı olarak MAH MESLEKİ SOL SİS HAST - TOZLAR

6 Tozun Partikül Büyüklüğü < 100 mikron = Akciğerlere girebilir. (İnhale edilebilen toz) < 10 mikron = Bronşiollere ulaşabilir. (Solunabilir toz) 0.5 ile 5 mikron = Akciğerlerde hastalık meydana gelmesi bakımından en tehlikeli! < 0,5 mikron = Alveolde havada asılı kalıp, solunumla/lenfatiklerle atılır. MESLEKİ SOL SİS HAST - TOZLAR

7 Tozun Fibrojenik Potansiyeli Alveollere gelen tozları makrofajlar fagosite eder, Makrofajları parçalar,alveoler epitel ve bazal membranı geçip interstisyuma! Akciğerde fibrotik reaksiyon başlar! Fibrojenik özelliği olmayan tozlar alveollere ulaşsalar bile, fibrotik reaksiyon olmayacağından ciddi soruna neden olmazlar. MESLEKİ SOL SİS HAST - TOZLAR

8 Tozun Akciğerde Hastalık Yapmasında Diğer Etkenler (Ortam ve Kişisel)  Tozun ortamdaki konsantrasyonu  Kişinin maruziyet süresi  Sigara içilmesi (Sigara + Asbest = Akciğer CA)  Genetik yapı (Alfa-1 antitripsin enzim eksikliği vb.) MESLEKİ SOL SİS HAST - TOZLAR

9 PNÖMOKONYOZ TANI ŞEMASI

10 Mesleki Akciğer Hastalıklarında Tanı Yöntemleri En önemli bilgi; tozlu ortamda çalışma öyküsü! Çoğunlukla > 10 yıl tozlu işte çalışma öyküsü (Hastalık yavaş geliştiği için ilk yıllarda klinik ve laboratuar bulguları normal; İlerleyen zamanlarda öksürük ve nefes darlığı (Bu dönemde radyolojik ve SFT’de patolojiler) MESLEKİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

11 PK; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından standardize edilmiştir! Radyolojik görüntüler küçük veya büyük opasiteler şeklinde olabilir. Küçük opasiteler de yuvarlak veya irreguler opasiteler şeklindedir. Küçük Opasite ( ≤ 1 cm. ) Küçük-Yuvarlak opasite sembolleri: p – q – r (çapına göre) Küçük-İrreguler opasite sembolleri: s – t – u (kalınlığına göre) Büyük Opasite: > 1 cm. A: Büyüklüğü 1 - 5 cm. arasındaki opasiteler B: Birden çok opasitelerin akciğerlerde kapladığı toplam alan bir akciğer alanının 1/3’ünden az yer kaplarsa C: Daha geniş alan kaplayan opasiteler Opasitelerin Akciğer alanlarındaki YAYGINLIĞI yönünden sınıflandırılması Kategori 0; normal görünüme işaret eder, Kategori 1; her iki akciğer alanının <1/3 alana yayılmış Kategori 2; her iki akciğer alanında daha yaygın görünüm Kategori 3; akciğer alanlarının tamamına yayılmış olan görünüm. PNÖMOKONYOZ GRAFİ SINIFLAMASI

12 Target Opasite türleriOpasite büyüklüğü (çap veya kalınlık) < 1.5 mm.1.5 – 3.0 mm.3.0 – 10 mm. KÜÇÜK OPASİTE 1 cm. den küçük Yuvarlakpqr İrregulerstu BÜYÜK OPASİTE 1 cm. den büyük AToplam büyüklüğü 5 cm. ye kadar BToplam büyüklüğü bir akciğer alanının 1/3’ü kadar CToplam büyüklüğü daha fazla olan opasiteler PNÖMOKONYOZ GRAFİ SINIFLAMASI

13  Opasitelerin yaygınlığı ve büyüklüğü ifade edilirken ikili sembol!  Mesleki akciğer hastalıklarında radyolojik bulgu olarak; Opasiteler dışında akciğer parankiminde, plevrada, kalpte ve mediastinumda çeşitli patolojik görüntüler-Raporun altında belirtilir. PNÖMOKONYOZ GRAFİ SINIFLAMASI

14 SFT; hastalığın seyri (fonksiyonel bozulmanın derecesi) ve maluliyet düzeyinin tespiti için de önemli! SFT, expirium hacimlerini ölçer. SFT ölçümlerinin en temel ikisi; FVC (ZVK=Zorlu vital kapasite) ile FEV 1.0 :Expiriumun ilk saniyesi içinde üflenen hacim FEV 1.0 / FVC ≥ % 80 Restriktif bozuklukta her iki hacimde aynı ölçüde azalma FEV 1.0 / FVC ≥ %80 Obstrüktif bozuklukta (hava yollarında tıkanıklık) FEV 1.0 / FVC : < %80 Hacimlerde ileri derecede azalma → Akciğer parankiminde yaygın fibrozis! MESLEKİ SOL. SİS. HASTALIKLARI – SFT

15 Target ZVK (litre) ZEV 1.0 (litre) ZEV 1.0 / ZVK (%) Normal değerler 5480 Restriktif bozukluk 43.280 Obstrüktif bozukluk 3266 OBSTRÜKTİF VE RESTRİKTİF BOZUKLUKLARDA SFT DEĞERLERİ MESLEKİ SOL. SİS. HASTALIKLARINDA SFT

16 MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARINDA TEDAVİ Mesleki akciğer hastalığı olan hastalarda en sık ölüm nedeni: Kalp Yetmezliği! Hastalık; Tozun akciğerlerde depolanması + Fibrozis Akciğerlerdeki tozun atacak veya fibrozisi durduracak TEDAVİ YOK İleri etkilenmeyi engelle ↓ Hastanın işyeri ortamından uzaklaştırılması! Nefes darlığı, kalp yetmezliği, infeksiyon → Uygun tedavi!

17 MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARINDA KORUNMA İşyeri ortamında toz kontrolü (en önemli koruyucu yaklaşım!)  Uygun havalandırma düzenekleri kurulması,  Islak çalışma yöntemi uygulanması,  Koruyucu maskelerin kullanılması vb. Toz ölçümleri İşe giriş muayenesi (Akciğer rahatsızlığı yönünden riskli olanlar, aşırı sigara içenler vs. toz maruziyeti olan işlerde çalışması önlenmeli!) Periyodik sağlık muayeneleri, Akciğer grafisi, SFT Sağlık eğitimleri

18 SİLİKOZİS Silikozis etkeni: Serbest kristalize silisyum dioksit (Si O 2 ) içeren ince toz! Silis kristalleri 3 farklı yapıda: Kuvars(en yaygın), tridimit ve kristobalit Fibrojenik aktivite bakımından en yüksek potansiyele sahip toz; silisyum dioksit! Parçalanan makrofajlardan salınan bir madde ile oluşan -ve birleşerek büyüyen- Silikotik nodüller PNÖMOKONYOZLAR –(SİLİKOZİS)

19 Silikozis yönünden Riskli işler:  Madencilik (Kuvars içeren kayaların delinmesi, parçalanması vb),  Taş ocaklarında ve taş işlemeciliği (öz. Granit kayaların parçalandığı ve çıkarıldığı),  Tünel yapımı işleri,  Dökümhaneler,  Kot taşlama işçiliği,  Cam imali,  Porselen ve seramik endüstrisi,  Isıya dayanıklı tuğla yapımı,  Demir-çelik endüstrisi. PNÖMOKONYOZLAR –(SİLİKOZİS)

20 Klinik belirtiler: Akut Silikozis(çok nadir): Yüksek dozda maruziyet → < 1 yıl öksürük, nefes darlığı → kısa sürede ölüm Klasik Silikozis: İlk belirti; egzersiz ile ortaya çıkan nefes darlığı! (genelde >10 yıl çalışma öyküsü) Önce, öksürük ve balgam tabloya eklenir, sonra siyanoz ve kalp yetmezliği(en sık ölüm nedeni) Silikozisli hastalarda sık görülen bir komplikasyon: Tbc! Tanı: Tozlu ortamda çalışma öyküsü! İşyeri ortamında toz ölçümü (tozun türü ve kuvars içeriği) Radyoloji: Yuvarlak opasiteler (p-q-r) Hiler lenf bezlerinde yumurta kabuğu şeklinde kalsifiye görünüm: “Egg-shell calcification” : Silikozis için tipik! SFT ile, fonksiyonel bozukluğun düzeyi belirlenir. PNÖMOKONYOZLAR –(SİLİKOZİS)

21 Tedavi: Tedavisi henüz mümkün değil! Semptomatik tedaviler Korunma: Çalışma ortamında toz kontrolü  İKAME: Kuvars yerine başka maddelerin kullanılması? (döküm malzemesi üstündeki pürüzlerin düzeltilmesi için kum püskürtme yerine; minik çelik bilyalar kullanmak)  Tozumayı engellemek için ıslak çalışma yöntemi (öz. kayaların delinmesi sırasında)  Uygun havalandırma sistemleri kurulması  Koruyucu toz maskeleri  Havada toz ölçümü  İşe giriş muayenesinde riskli kişilerin belirlenerek, bu ortamlarda çalıştırılmaması  Periyodik muayenelerde röntgen ve SFT  Koruyucu maske kullanımı eğitimi, sigara bırakma eğitimi vb.  Toza bağlı bir hastalık geliştiği saptanırsa, iş değişikliği. PNÖMOKONYOZLAR –(SİLİKOZİS)

22 ASBESTOZİS Silis, kömür partikülleri “toz” biçiminde olmalarına karşın; asbest lif (fiber) yapısındadır. Partiküllerin “boy/en” oranı (aspect ratio) < 3 → Toz; ≥ 3 → Lif (Fiber) Aspect ratio arttıkça, Asbest’in tehlikesi artar. Asbest; Dayanıklı (sıcak-soğuk, asit, sürtünme, paslanma vb. dış etkenlere) Yalıtkan (ısı ve elektrik yalıtımı) Elde edilmesinin kolay Ucuz PNÖMOKONYOZLAR –(ASBESTOZİS)

23 Asbestozis yönünden Riskli işler:  Sıcak su ve buhar boruları/kazanları,  İnşaat sektöründe(öz. Asbestli çimento),  Fren ve debriyaj balatası imalinde,  Boru imalinde,  Eski binaların onarımı veya yıkımı,  Eski gemilerin sökülmesi ve parçalanması işleri. PNÖMOKONYOZLAR –(ASBESTOZİS)

24 ASBESTİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR  FİBROZİS (ASBESTOZİS)  PLEVRADA KALINLAŞMA  PLEVRAL PLAK, KALSİFİKASYON  PLEVRAL EFFÜZYON  AKCİĞER KANSERİ  MEZOTELYOMA PNÖMOKONYOZLAR –(ASBESTOZİS)

25 Klinik özellikler: Asbestin fibrojenik potansiyeli; silis tozundan az, kömür tozundan fazla! Fibrozis ilerleyince nefes darlığı, ileri olgularda öksürük, balgam ve kalp yetmezliği eklenir. Plevral sıvı varsa yan ağrısı. Tanı: Çalışma öyküsü! Radyoloji: Bazal segmentlerde fibrozis irregüler opasiteler Bazı hastalarda; balgamda, akciğerde, tümör dokusunda veya plevral sıvıda “asbest cisimciği” (asbestos body) bulunabilir.Asbest body, mutlaka hastalık anlamına gelmez, asbest maruziyeti olduğu anlamına gelir. Tedavi: Tedavisi söz konusu değil! Plevral kalınlaşma, kalsifikasyon ve plaklar bir tedavi gerektirmez. Asbeste (krosidolit asbest) bağlı en önemlileri: Akciğer CA ve Mezotelyoma! Asbest + Sigara olması durumunda Akc. CA risk artışı 55 kat! PNÖMOKONYOZLAR –(ASBESTOZİS)

26 Korunma: Asbest yerine kanserojen etkisi olmayan maddelerin kullanılması! (sentetik mineral lifler: Kaya yünü (man-made mineral fiber; MMMF) ve cam yünü (man- made vitreus fiber; MMVF)) Toz kontrolü (havalandırma sistemleri, kapalı düzenekler, temizlik için vakum süpürgelerin kullanımı, özel aspirasyon sistemleri) İşyeri ortamı ölçümleri (havada asbest lif sayımı) Asbest için üretilmiş toz maskeleri İşe giriş muayenesi; asbestli işte çalışma bakımından riskli olabilecek kişiler (sigara içen, ailesinde akciğer kanseri olanlar vs) Aralıklarla yapılacak Röntgen ve SFT ile erken tanı?! Asbest endüstrisinde çalışanların sigara içmemeleri çok önemli! PNÖMOKONYOZLAR –(ASBESTOZİS)

27 KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZU (KİP) Kömür madenciliği - yer altından kömür çıkarılması - toz maruziyeti!  Basit form: (Daha sık)  Komplike form: (“progresif masif fibrozis”, “psödo-tümöral kütle”) Basit pnömokonyoz olarak başlar, zaman içinde odakların birleşmesi sonucu çok büyük kütleler oluşur. Bu kütle içinde ilerleyici fibrozis (PMF). Kömür işçisi pnömokonyozu antrasit ve taş kömürü işçilerinde görülür, linyitte pnömokonyoz riski yoktur. PNÖMOKONYOZLAR –(KİP)

28 Klinik belirtiler: Damar endotelinde kömür partikülleri birikmesi oldukça tipik! Damar lümeni daralır ve Pulmoner HT Tanı: Radyoloji: Akciğer parankiminde kömür depolanma alanlarının görülmesi Balgamda kömür tozu? Tedavi: Tedavi gerekmez. Etkilenmiş hastalarda iş değişikliği! Korunma: Ortamdaki tozun kontrolü (Islak delme yöntemi, havalandırma sistemleri kurulması, maske kullanılması) İşe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri (radyoloji ve SFT) PNÖMOKONYOZLAR –(KİP)

29 SİDEROZİS Akciğerlerde demir ve demir oksitlerinin tozlarının depolanması! Karışık toz maruziyeti→ “sidero-silikozis” Fibrotik reaksiyon çok zayıf. Riskli işler: Demir madenciliği ve kaynakçılık(tank, sarnıç vb. kapalı ortamlarda kaynak yapanlar) Klinik belirtiler: Efor dispnesi Tanı: Demir tozuna maruziyet öyküsü! Akciğerlerde yaygın şekilde mikronodüler görüntü Tedavi: Spesifik tedavisi yok! -Semptomatik yaklaşım Korunma: Toz kontrolü Havalandırma sistemleri, Toz maskeleri İşe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri ile tıbbi koruyucu yaklaşımlar ve sağlık eğitimi. PNÖMOKONYOZLAR –(SİDEROZİS)

30 BİSİNOZİS Pamuk tozunun solunması sonucu! Pamuk tozu,Akciğerlerde histamin benzeri madde salınımına yol açar,akut bronkospazm! Tozun solunmasını izleyen birkaç saat içinde ortaya çıkar ve bir süre sonra da düzelir. Ancak her gün mesaide tekrarlayan bu akut tablo, zamanla kronik bir akciğer hastalığı! Akciğerlerde toz depolanması ve fibrotik reaksiyon söz konusu değildir. Riskli işler: Pamuklu dokuma endüstirisi (Bisinozis, en çok taraklama işleminde çalışanlarda) Keten-kenevir bitkisinden kalın iplik, urgan vs. yapımı (evlerde daha çok toz maruziyeti) Klinik belirtiler: İşe başladıktan birkaç saat sonra gelişen akut bir nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi Pazartesi sabahları işe başlandığında belirtiler en şiddetli! → “Pazartesi hastalığı” Kronik bronşit ve amfizem türü bir tablo gelişir. Akut tablo: Hava açlığı - Akciğerlerde wheezing ve raller; kronikleştiğinde kuru raller Bisinozis; hemen daima ≥ 10 yıl pamuklu dokuma endüstrisinde çalışanlarda! Sigara içilmesi hastalığın gelişme olasılığını artırmaktadır. ORGANİK TOZLARA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI

31 Evre 0Normal bulgular Evre ½Bazı Pazartesi sabahları nefes darlığı olması Evre 1Her Pazartesi sabahı nefes darlığı olması Evre 2Pazartesiden sonraki günlerde de nefes darlığı olması Evre 3Kronik akciğer hastalığı tablosu BİSİNOZİSTE KLİNİK EVRELENDİRME BİSİNOZİS

32 Tanı: Çalışma öyküsü Pazartesi sabahları ortaya çıkan belirtilerle seyreden tipik hastalık öyküsü Tedavi: Solunum sıkıntısı çoksa; bronkodilatatör ilaçlar – İnfeksiyon, kalp yetm. eklenmişse; uygun tedavi Korunma:  Pamuk ipliği yerine sentetik ipliklerin kullanımı (Bisinozis, son yıllarda azalmaktadır)  Ortamda toz kontrolü  Temizlik işlemi vakumlu sistemlerle yapılmalı  Uygun havalandırma (Dokuma fabrikasında yukarıdan aşağıya hava akımı (toz-soluma mesafesi)  Ortamdan hava örnekleri-toz ölçümü  İşe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri(öz. Pazartesi günleri nefes darlığı öyküsü→ erken tanı!) FVC 1.0 ölçümü bronkospazmı gösteren bir tarama yöntemi! Vardiya başında yapılan ölçümdeki FVC 1.0 değerine göre vardiya sonunda (veya çalışmanın 4. saatinde) ölçümde 100 ml. ve üzerinde azalma olması dikkat çekici!  Gerekiyorsa iş değişimi  Sağlık eğitimi (Toz kontrolü uygulamaları, toz maskesi kullanmanın önemi, sigaranın zararları vb.) BİSİNOZİS

33  İnorganik Kurşun bileşikleri, Berilyum; Akciğerlerde granülomatöz hastalıklar yapar.  Çimento tozu, Mermer tozu, Odun tozu, Tütün tozu mukozalarda tahriş yapar.  Tropikal iklim ağaç talaşları, alerjik dermatit yapar. ORGANİK TOZLARA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI

34 Tüm Astım hastalarının, % 2’si Mesleki Maruziyete bağlı! İlk tanımlayan: 1713-Ramazzini Cila katkısı İzosiyanat, en yaygın Mesleki Astım nedeni Korunma:  Toksik-irritan ve immünolojik maddelerin tüm işyerlerinde belirlenen değerlerde olması sağlanmalı  İşyeri havalandırması  Bilinçlendirme MESLEKSEL ASTIM

35 MESLEK ASTIMINA NEDEN OLAN İRRİTAN MADDELER KlorGaz kaçağı, kağıt fabrikası Dizel egzoz gazıDemiryolu işçiliği Yangın dumanıİtfaiyeci KlorinEv hanımları ( HCL +HOCL karışımı ) HydrazinElektrik santralı Soğuk asetik asitKaza ile dökülmesi Hidroklorik asitHavuz temizleyiciler Hidrojen sülfütTarım işçileri BoyalarSprey boyacılığı PerkloretilenKuru temizleme Sülfirik asitEv temizliği Toluen diizosiyanatBoyacılık Uranyum hekzafloritKimya sanayi Kaynak buharıKaynakçılar FormaldehidSağlık personeli Metal buharıDökümcüler Makine yağlarıFabrika çalışanları MESLEKSEL ASTIM

36 MESLEKİ ASTIM AJANLARI VE RİSKLİ MESLEKLER HAYVANSAL: Hayvan proteinleriHayvan besleyiciler, deney hayvan lab. araştırmacıları Karides,yengeçBu gıdaları işleyenler Yumurta proteinleriYumurta üreticileri BİTKİSEL: Hububat tozuHububat depo işçileri Buğday, çavdar, soya tozuFırıncılar, değirmenciler LatexSağlık çalışanları Yeşil kahve çekirdeğiKahve kavuranlar ENZİMLER: Bacillus subtilis proteazlarıDeterjan sanayi çalışanları Pankreatin, papain, pepsinFarmasötik endüstrisi çalışanları Fungal amilazFırıncılar ODUN TOZLARI: Batı kızıl sediri,kırmızı odunBıçkıhane, marangoz, doğramacı çalışanları MESLEKSEL ASTIM

37 MESLEKİ ASTIM AJANLARI VE RİSKLİ MESLEKLER -2 KİMYASALLAR: DiizosiyanatlarPoliüretan, plastik, vernik/cila sanayi çalışanları Asit anhidritlerEpoksi reçine, alkid reçine, plastik işçileri Kompleks aminlerFotoğrafçılar, gom cilalama yapanlar, matbaacılar AzodiokarbonamidPlastik, lastik/kauçuk işçileri Reaktif boyalarTekstil işçileri Metil metakrilatSağlık çalışanları İLAÇLAR: Penicillin,psyllium, simetidinİlaç fabrikası işçileri,sağlık çalışanları METALLER: Platin tuzlarıPlatin üretim/saflaştırma işçileri KobaltAğır metal öğütümü işçileri Krom, nikelMetal kaplama işçileri DİĞER: Metal işleyen sıvılarMakinistler AlüminyumAlüminyum sanayi çalışanları Siyah çam sakızı / lehimElektronik işçileri MESLEKSEL ASTIM

38  Daha önce yakınması olmayan bir kimsede işe girdikten sonra (birkaç hafta veya ay) rinit ve astım semptomları (nefes darlığı nöbetleri, öksürük, göğüste yanma veya sıkışma hissi) ortaya çıkması,  Hafta sonunda ve daha uzun tatillerde yakınmaların azalması, işe dönüşte tekrar artması, MA için belirleyici kriterler!  Spirometrik ölçümler ve peak-flow takibinde hafta başında ve uzun tatiller sonrasında; iş çıkışında başlama değerine göre % 20 den fazla düşme, tipiktir. MESLEKSEL ASTIM

39  Erken tanı çok önemli!  Erken dönemde etkenden uzaklaştırmakla hastaların yarısından fazlasının tamamen iyileşir! Önleme:  Hastalığa yol açan etkenlerin eliminasyonu  İkame (ör:Toluen diizosiyanat yerine daha az zararlı difenil metan diizosiyanat kullanımı) MESLEKSEL ASTIM

40 Hipersensitivite Pnömonisi = Çiftçi hastalığı Organik tozlara(ve bazı kimyasallara), Akciğer parankiminde immünolojik gelişen inflamasyon Riskli Grup: Çiftçiler, Güvercin besleyenler, Klima cihazları bulunan yerlerde çalışanlar, Yoğun küf mantarlarına maruz kalan ev hanımları Termofil aktinomiçetler ve küf mantarları, yeterli rutubet ve sıcaklığın ( 37-60 derece ) bulunduğu tüm tarımsal alanlarda hızla ürer ve hastalık ortaya çıkarabilir.  Daha çok 40-50 yaşlarında ve sigara içmeyenlerde görülür. Temastan 4-6 saat sonra boğazda kaşıntı, üşüme, titreme, ateş, terleme, halsizlik, retrosternal yanma, myalji, baş ağrısı gibi sistemik belirtiler ve nefes darlığı, öksürük ve hemoptizi görülebilir. AŞIRI DUYARLILIK PNÖMONİSİ

41 Tanı:  Radyolojik bulgular  Laboratuvar bulguları  SFT (Restriktif bozukluk)  Deri Testleri Korunma:  Tarımda modern yöntemlerin kullanılması  Küflü tahıl ve bitki yığınlarının ellenmeden önce ıslatılması veya ilaçlanması  Bilinçlendirme  Medikal tedavi ile beraber hastanın ortamdan uzaklaşması Antijenin veya hastanın ortamdan uzaklaştırılması ile semptomlar tamamen düzelir. AŞIRI DUYARLILIK PNÖMONİSİ

42 İŞLER / ETKENLER AntijenMaruziyet kaynağıSendrom Bakteri Küflü saman, küflü tahıl, kompost, şeker kamışı lifi, sıcak su rezervuarı, deterjan Çiftçi akciğeri, tahıl ve kültür mantar işçisi akciğeri, bagassozis. Nemlendirici akciğer, deterjan işçisi akciğeri Funfus Küflü malt, küflü peynir, küflü mantar tozu, küflü akağaç kabuğu, küflü odun tozu Malt işçisi akciğeri, peynir işçisi akciğeri, suberozis, akağaç kabuk soyucusu akciğeri, sequoiosis AmipKontamine suNemlendirici akciğeri Hayvansal protein Kuş çıktısı, tüyü, idrar, dışkı, deri döküntüsü Kuş besleyici akciğeri, hayvan bakıcı akciğeri Kimyasallar Boya, kaplama, poliüretan köpük, epoksi reçine İsosiyanat akciğeri, Pulmoner hemoraji-anemi sendromu AŞIRI DUYARLILIK PNÖMONİSİ


"MESLEK HASTALIKLARI  A Grubu : Kimyasal Maddelerle olan MH  B Grubu : Mesleki Deri Hastalıkları  C Grubu : Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları  D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları