Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Bölgelerde KADINLARI BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNLENDİRMEK İçin Öneriler CeBit Euroasia 2013 Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Bölgelerde KADINLARI BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNLENDİRMEK İçin Öneriler CeBit Euroasia 2013 Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Bölgelerde KADINLARI BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNLENDİRMEK İçin Öneriler CeBit Euroasia 2013 Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü

2 Mustafa Kemal Atatürk "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? “ Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi ‘Değişim ve Güçlenme’ http://www.imwc2009.org

3

4 "Çalışma Hayatında Kadın“ TÜSİAD Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan kadın erkek eşitliği karnesinde Türkiye 134 ülke içerisinde sondan 9. Ekonomik büyüklüğü ile 16. sırada olan Türkiye (134 ülke içerisinde) kadınların ekonomiye katılımında sondan 4.

5 ÜZÜCÜ! Türkiye’de Yetişkin 10 kadından 2'si okuma-yazma bilmiyor Çalışan 100 kadından 42'si tarımda çalışyor ve neredeyse tamamı hiç ücret almıyor Çalışan 100 kadından 58'inin hiçbir sosyal güvencesi yok

6 Kadın İstihdamı Verileri Kadın istihdam oranı Avrupa Birliği'nde %59, Türkiye'de ise %22 Türkiye'de her 100 işverenden 6'sı kadın, gayrimenkulların %9'u kadınlara ait Türkiye'de kadın CEO oranı %12 (gelişmiş ülkelerden 2 kat fazla) Türkiye'de kanun yapıcı, yönetici, üst düzey müdürlerin %10'u kadın Çalışan annelerin %12'si çocukları için bakım hizmeti alabiliyor Çalışma çağındaki kadınların %62'si işgücüne katılamıyor, bu oran erkekler için 0

7 Eğitim Durumuna Göre Kadınların Çalışma Oranı - Okur-yazar olmayanlar %15 - Lise altı eğitimli %22 - Lise mezunu %30 - Meslek lisesi mezunu %39 - Yüksek öğretim mezunu %71

8 Yerel ve Ülke Yönetimi Her 100 milletvekilinden 9'u kadın, bu oranla 181 ülke içinde 105. sıradayız Her 100 belediye başkanından 1'i kadın Her 1000 muhtardan 2'si kadın

9 Prof.Dr. Sevinç Gülseçen Medine Hatipoğlu 9

10 Kadınların BT işgücüne katılımlarının  sayısının yetersiz olduğunu  bu sayının gittikçe azaldığını ortaya çıkarmıştır. Kadınların BT işgücüne katılımlarının  sayısının yetersiz olduğunu  bu sayının gittikçe azaldığını ortaya çıkarmıştır. 10 Çeşitli araştırma sonuçları.....

11  Cinsiyet, kadın ya da erkek olmanın biyolojik yönü,  Toplumsal cinsiyet ise toplumun verdiği roller, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı, beklentileri ile ilgili bir kavramdır (Lips, 2001; Franzoi, 2003). 11

12  Kadın teknolojiye ‘yakın’ ve ‘yatkın’ görülmemektedir.  Teknoloji ürünlerinin kullanıcısı ve tüketicisidir. (Göker, 2003).  Herhangi bir teknolojik araç üretilirken ideal kullanıcı erkekler olarak düşünülmektedir (Demiray, 2009). 12

13 Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada,  annenin görevi ev işleri ve yemek yapmak 13

14  Babanın görevi gazete okumak yada televizyon seyretmektir (Gümüşoğlu, 2004). 14

15 15 1935-2009 Yıllarına Göre Türkiye’de Okur-yazarlık Oranları (TÜİK)

16 16 Dünya’da Yüksek Öğretimdeki Kız Öğrenci Oranları (EUROSTAT)

17 17 Dünya’da Yüksek Öğretimdeki Kız Öğrenci Oranları (EUROSTAT)

18 18 2008/09 Eğitim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Lisans Ve Önlisans Eğitimine Göre Öğrenci Sayıları (TÜİK)

19 19 2008/09 Eğitim Yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Müspet Bilimler, Hukuk, Mimarlık, Yapı ve Mühendislik Bölümlerindeki Öğrenci Sayıları (TÜİK)

20 20 2008/09 Eğitim Yılında Göre Yükseköğretim Kurumlarında Lisansüstü Eğitimine Göre Öğrenci Sayıları (TÜİK)

21 21

22 22

23 23 Dünyada Cinsiyete Göre İstihdam Oranları (EUROSTAT, 2008)

24  Cinsiyete Dayalı Gelişim Endeksi (Gender-related Development Index/GDI)  Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Güçlendirme Ölçütü (Gender Empowerment Measure/GEM) 24

25  Türkiye, GDI sıralamasında 155 ülke arasında 70. sıradadır. Aynı sıralamada Avustralya, Norveç ve İzlanda ilk üç sırayı paylaşmaktadır. 25 KadınErkek Ortalama Ömür Uzunluğu (Yıl)74,269,4 15 Yaş ve Üstü Okuryazar Oranı (%)81,396,2 İlk, Orta Ve Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci Oranı (%) 66,375,7 Elde Edilen Tahmini Gelir (ABD $)5,35220,441

26 İSTİHDAMDA KADININ DURUMU  Türkiye, GEM sıralamasında 109 ülke arasında 101. sıradadır. Türkiye’nin gerisindeki ülkeler Tonga, İran, Fas, Cezayir, Suudi Arabistan, Mısır, Bangladeş ve Yemen şeklinde sıralanmıştır. Aynı sıralamada İsveç, Norveç ve Finlandiya ilk üç sırayı paylaşmaktadır. 26 Kadın (%) Parlamento’daki Koltuk Sayısı9 Yasa Yapıcılar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Müdürler8 Profesyonel Ve Teknik Çalışan33 Kadın Bakan4

27 İSTİHDAMDA KADININ DURUMU 27 2010 Yılında İstihdam Edilenlerin Cinsiyete Göre İktisadi Faaliyet Kolları (Bin kişi, 15+ yaş)

28 28 Sistem Analisti (%) Bilgisayar Programcısı (%) Türkiye3944 Amerika3436 Hollanda2015

29 29

30  ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışma yöntemi kullanılmıştır.  çalışma evrenini, Türkiye’de BT ile ilgili alanlarda çalışan kadınlar oluşturmaktadır.  örneklemi ise basit rassal örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden gönüllü olarak katılan toplam 170 kadın oluşturmaktadır. 30

31  Veri toplamada Kariyer Engelleri Ölçeği – Revize (KEÖ–R), Kariyer Sonuç Beklentisi Ölçeği (KSBÖ) ve Demografik Bilgi Formu (DBF)  DBF, KEÖ-R ve KSBÖ tek bir formda birleştirilmiş katılımcılara internet üzerinden mail yoluyla ulaştırılmıştır.  Anket formları yaklaşık olarak 4 ay süre ile online olarak internet üzerinden doldurulmaya açık bırakılmıştır.  Mail adreslerine gönderilen anket formlarına tam cevap veren 170 katılımcının verileri SPSS 16.0 ile analiz edilmiştir. 31

32 32

33 33

34 34

35 35 Medeni DurumKatılımcı SayısıOran (%) Bekar10863,5 Evli6236,5 Toplam170100

36 36 YaşKatılımcı SayısıOran (%) 21 – 3012271,8 31 – 40169,4 41 – 502615,3 51 – 6063,5 Toplam170100

37 37 Eğitim DurumuKatılımcı SayısıOran (%) Önlisans42,4 Lisans7242,4 Lisansüstü9455,3 Toplam170100

38 38 Hane GeliriKatılımcı SayısıOran (%) 1001 – 1500 TL105,9 1501 – 2000 TL3017,6 2001 – 2500 TL2816,5 2501 - 3000 TL127,1 3001 – 3500 TL2615,3 3501 - 4000 TL105,9 4001 - 4500 TL84,7 4501 – 5000 TL127,1 5000 TL Üzeri2816,5 Toplam16496,5

39 39 BölgeKatılımcı SayısıOran (%) Marmara10863,5 İç Anadolu3621,1 Akdeniz105,8 Karadeniz42,3 Ege127,3 Toplam170100

40 40 Cronbach Alfa KatsayısıGüvenirlik Düzeyi KEÖ-R0,968Yüksek derecede güvenilir. KSBÖ0,790Oldukça güvenilir.

41 41 OrtalamaStandart Sapma KEÖ-R134,3158,41 KSBÖ24,523.43

42 42 KMOBartlett Testi Önem Düzeyi (p) KEÖ-R0,8360,000 KSBÖ0,6800,000

43 43 Ölçekler Madde Sayısı Madde Numaraları Cronbach Alfa Katsayısı Karar Verme/Yetersiz Hazırlık 13 S1, S3, S5, S11, S12, S14, S16, S17, S23, S24, S25, S26, S29 0,948 Kişisel Teknoloji Yargıları 7 S18, S31, S32, S35, S36, S37, S38 0,947 Cinsiyet Ayrımcılığı8 S2, S6, S8, S9, S10, S15, S19, S27 0,904 Sınırlamalar/İş ve Sosyal Çevre Sorunları 5S20, S21, S22, S28, S300,829 Aile2S39, S400,887 Çevresel Teknoloji Yargıları 3S7, S33, S340,756 İş Piyasası Güçlükleri2S4, S130,612

44 ÖlçeklerMadde Sayısı Madde İçerikleri Alfa Katsayısı Kariyer İnancı3S41, S42, S430,807 Kendine Güven3S44, S45, S460,801 44

45 FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI “Karar verme/yetersiz hazırlık” faktörü  kadınların kariyer yönlerini belirlemede kararsız kaldıklarını,  kariyer alternatiflerini ve tam olarak hangi işten hoşlandıklarını bilmediklerini,  hedeflerinden emin olmadıklarını,  planlarında sürekli değişiklik yaptıklarını,  yeterli tecrübeye sahip olmadıklarını  yeterli eğitim alt yapısına sahip olmadıklarını düşündüklerini ortaya koymaktadır. 45

46 FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI “Kişisel Teknoloji Yargıları” faktörü kadınların  kendilerinin teknolojiye ve BT’ye yatkın olmadıklarını düşündüklerini,  teknoloji ve BT ile ilgili gelişmeleri takip etmediklerini ortaya koymaktadır. 46

47 FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI “Çevresel Teknoloji Yargıları” faktörü ise kadınların,  işverenlerin teknoloji ve BT ile ilgili konulara kadınların yatkın olmadıklarına inandıkları düşüncesine sahip olduklarını göstermektedir. 47

48 FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI “Cinsiyet Ayrımcılığı” faktörü kadınların,  önyargılı işveren ve yönetici ile çalıştıkları,  işe girerken,  işte devam ederken  terfilerde cinsiyet ayrımcılığına uğradıkları düşüncesine sahip olduklarını göstermektedir. 48

49 FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI “Sınırlamalar/İş ve Sosyal Çevre Sorunları” faktörü kadınların  kariyerlerinde ilerleme fırsatına sahip olmadıkları,  iş/kariyer fırsatları hakkında yeterli bilgiye ulaşamadıkları düşüncesine sahip olduklarını göstermektedir. 49

50 FAKTÖR ANALİZİ SONUÇLARI “İş piyayası güçlükleri” faktörü  kadınların ekonomik krizler nedeniyle kariyerlerini planlayamadıkları düşüncesine sahip olduklarını göstermektedir. 50

51  H 1 : BT alanında çalışan kadınların engellere olan inançları kariyerlerinden olumlu beklenti geliştirmelerini engellememektedir.  H 2 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri medeni durumlarına göre farklılık göstermektedir.  H 3 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir.  H 4 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri yaşlarına göre farklılık göstermektedir.  H 5 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir. 51

52  H 6 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri yaşadıkları bölgelere göre farklılık göstermektedir.  H 7 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları medeni durumlarına göre farklılık göstermektedir.  H 8 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir.  H 9 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları yaşlarına göre farklılık göstermektedir.  H 10 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir.  H 11 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları yaşadıkları bölgelere göre farklılık göstermektedir. 52

53  H 1 : BT alanında çalışan kadınların engellere olan inançları kariyerlerinden olumlu beklenti geliştirmelerini ve kendi kararlarına olan güvenlerini engellememektedir” 53 DeğişkenlerNrp KEÖ-R KSBÖ 170-0,131 0,089 P>.05

54 54 H 2 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri medeni durumlarına göre farklılık göstermektedir. ”

55 55 H 3 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir” hipotezini test etmek için Kruskal Wallis Testi yapılmıştır.

56 56 H 4 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri yaşlarına göre farklılık göstermektedir” hipotezini test etmek için Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır.

57 57 “H 5 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir” hipotezini test etmek için Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır.

58 58 Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Mann-Whitney U ve t testleri yapılmıştır.

59 59 “H 6 : BT alanında çalışan kadınların kariyerlerinden beklentileri, yaşadıkları bölgelere göre farklılık göstermektedir” hipotezini test etmek için Kruskal- Wallis Testi yapılmıştır.

60 60 “H 7 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları medeni durumlarına göre farklılık göstermektedir”

61 61 “H 8 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları, gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir” hipotezini test etmek için Kruskal- Wallis Testi yapılmıştır.

62 62 “H 9 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları yaşlarına göre farklılık göstermektedir” hipotezini test etmek için Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır.

63 63 Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Mann-Whitney U ve t testleri yapılmıştır

64 64 “H 10 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir” hipotezini test etmek için Kruskal- Wallis Testi yapılmıştır.

65 65 “H 11 : BT alanında çalışan kadınların kariyer engellerine olan inançları yaşadıkları bölgelere göre farklılık göstermektedir” hipotezini test etmek için Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır.

66 SONUÇ  Katılımcıların engellere olan inançları, medeni durumlarına, gelir düzeylerine, eğitim düzeylerine ve yaşadıkları bölgelere göre farklılık göstermemekte; sadece yaşlarına göre farklılık göstermektedir.  Bu farklılık, genç katılımcıların engellere olan inançlarının, daha ileri yaş grubunda olan katılımcılardan daha fazla olduğu şeklindedir. Yaşlara göre değişen bu engel inançları, daha çok tecrübeyle ilgili olabilir. 66

67 SONUÇ  Katılımcıların kariyerlerinden beklentileri ve kendilerine güvenleri, medeni durumlarına, gelir düzeylerine, yaşlarına ve yaşadıkları bölgeye göre farklılık göstermemekte, sadece eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir.  Bu farklılık Lisanüstü eğitim düzeyine sahip katılımcıların inançlarının ve güvenlerinin, Lisans ve Önlisans eğitimine sahip katılımcılardan daha fazla olduğu yönündedir. 67

68 SONUÇ  Katılımcıların engellere olan inançları, kariyerlerinden olumlu beklentilerini ve kendi kararlarına olan güvenlerini etkilememektedir.  Katılımcılar kariyer planlarının kendilerine tatmin edici bir gelecek sağlayacağına, kariyerlerinde başarılı olacaklarına, parlak bir gelecekleri olduğuna inanmaktadırlar. 68

69 ÖNERİLER  okul yıllarında kadınlara BT ile ilgili meslekler hakkında bilgiler verilmeli  kadınların kariyer alternatifleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanmalı  Okullarda “kariyer danışmanlığı” birimleri oluşturulmalı 69

70 ÖNERİLER  kadınlara bu mesleklerde uygulama fırsatları verilmeli ve kadının bu alanlarda kendine olan güveni pekiştirilmeli Örneğin, dönemlik çalışma grupları oluşturularak projelerde yer almaları sağlanabilir, BT ile ilgili alanlarda staj için kadınlara öncelik verilebilir. 70

71 ÖNERİLER  kadınları teknolojiden uzaklaştıran, bu konularda kadınları aşağılayan ve kendilerine güvenlerini olumsuz etkileyen, kalıpyargılar oluşturan reklam ve yayınlar engellenmelidir. 71

72 ÖNERİLER  Aile içinde kadına desteğin ve iş paylaşımının yaygınlaştırılmasına yönelik, erkeklerin ve onları yetiştiren ebeveynlerin bilinçlendirilmeleri yönünde çalışmalara ağırlık verilerek ev işi, çocuk bakımı gibi görevlerde rol sahibinin sadece kadın olması engellenebilir. 72

73 ÖNERİLER  Kadınların bu alanlara teşvik edilmesinde, teknolojiye daha fazla erişimin sağlanmasında Sivil Toplum Kuruluşları daha fazla proje geliştirmelidir. 73

74 ÖNERİLER  Brown (2001), cinsiyet ya da etnik özellikleri olmayan yazılımları önermiştir.  Brunner ve Bennett (1998), sunulmakta olan teknolojinin kadınlara göre olmadığını ve bilginin tekrar elden geçirilmesi yerine daha çok insan iletişimi sağlanarak kadının daha ilgili hale getirilebilir olduğunu söylemişlerdir. 74

75 ÖNERİLER  Thom (2001), yıllardır erkeğin domine ettiği alanlarda, genç kadınların çalışmalarını sağlayabilmenin tek cinsiyete sahip sınıf ve çalışma ortamıyla arttırılabileceğine değinmiştir. 75

76 76


"Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Bölgelerde KADINLARI BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNLENDİRMEK İçin Öneriler CeBit Euroasia 2013 Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları