Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Miraç AKÇAY Bologna Uzmanı. 19 Haziran 1999 : Bologna Deklerasyonu AMAÇ: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Miraç AKÇAY Bologna Uzmanı. 19 Haziran 1999 : Bologna Deklerasyonu AMAÇ: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılanması."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Miraç AKÇAY Bologna Uzmanı

2 19 Haziran 1999 : Bologna Deklerasyonu AMAÇ: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılanması NİHÂİ HEDEF (2010): öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, ulusal eğitim sistemleri birbiri ile karşılaştırılabilir, ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, öğretim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile çok iyi ilişkilendirmiş tüm süreci paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen Avrupa Yüksek Öğretim (EHEA-AYA) ve Avrupa Araştırma Alanlarını (ERA) oluşturmak

3 Uluslararası Düzeyde : Bakanlar Konferansı (her iki yılda bir kez toplanır): Bologna (1999), Prag (2001), Bergen (2005), Londra (2007), Leuven (2009) Bologna İzleme Grubu (BFUG) BFUG Yürütme Kurulu BFUG Çalışma Grupları Bologna Durum Değerlendirmesi Çalışma Grubu Bologna Yeterlilikler Çerçeveleri Çalışma Grubu Sosyal Boyut Çalışma Grubu, vb. Bologna Seminerleri

4 Ulusal Düzeyde : Yükseköğretim Kurulu Ulusal Ajans Bologna Ulusal Uzmanlar Takımı Kurumsal Düzeyde : Tüm yükseköğretim kurumları

5 Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ve temel olarak 2-3 kademeli yükseköğretim sistemi (L, YL, D) Ortak bir kredi sistemi (AKTS) Öğrenci/Öğretim üyesi Hareketliliği Kalite güvencesi konusunda işbirliği Yükseköğrenimde Avrupa boyutu Yaşam boyu öğrenme Öğrencilerin süreçlere katılımı Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA)’nın çekiciliğinin arttırılması Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) arasındaki sinerjinin oluşturulması SÜRE: 2010 yılına kadar SÜRE: 2010 yılına kadar 1999 2010

6 1. DÖNEM FAALİYETLERİ: 2004-2005 2 Ulusal “Bologna Konferansı” 10 Bölge Toplantısı Bologna web sitesi ve tanıtım dökümanların hazırlanması Bologna Süreci’nin hedefleri ve ana çalışma alanları tanıtılması 2. DÖNEM FAALİYETLERİ: 2005-2006 36 il Toplantısı – 5893 katılımcıya ulaşıldı 4 Ulusal Toplantı (MEB, Meslek Odaları, STK, Ulusal Öğrenci Konseyi Temsilcileri) Bologna Süreci Ulusal Değerlendirme Konferansı 1606 kişilik bir gruba ulaşıldı Sunumlar Çalıştaylar

7 3. DÖNEM FAALİYETLERİ: 2007-2008 12 Bölge Konferansı 5 üniversiteyi yerinde ziyaret 4 Ulusal Konferans (MEB, DPT,Maliye Bakanlığı, 38 STK ve Ulusal Öğrenci Konseyi Temsilcilerinin katılımı ile) Bologna Süreci Ulusal Değerlendirme Konferansı Sunumlar Çalıştaylar

8 Proje Başlangıcı: 1 Temmuz 2008 Proje Bitişi: 30 Haziran 2009 Amaç: Paydaşların katılımı ve destekleri ile üniversitelerde Bologna Süreci uygulamalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, Bologna sürecinin öncelikli alanlarındaki reformların yapılması konusunda üniversitelere destek verilmesi, üniversitelerde Bologna Süreci ile ilgili uygulamalarda yaşanan sorunların giderilmesi

9 Planlanan Faaliyetler: Ulusal toplantılar Ulusal çalıştaylar Faaliyetler için düşünülen hedef kitle Yükseköğretim kurumları (Yönetim kadrosu, akademik personel, öğrenciler) İlgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşları (MEB, Maliye Bakanlığı, DPT, vb.) Mesleki Yeterlilikler Kurumu Diğer ilgili paydaşlar (sivil toplum kuruluşları, işçi, işveren ve sanayi sendikaları, meslek kuruluşları, iş dünyasından temsilciler, vb.)

10 GENEL ÇERÇEVE AKTS/Diploma Eki, Hareketlilikte kalite İstihdam edilebilirlik Yeterlikler çerçevesi, Öğrenme çıktılarının hazırlanması Kalite güvencesi Bologna Çalışma Grubunun oluşturulması ECTS / DS etiket başvuruları için kurum ziyaretleri konularında tematik çalıştaylar düzenleme

11 Prof. Dr. Miraç AkçayKaradeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Süheyda AtalayEge Üniversitesi Y. Doç. Dr. Gonca Bayraktar DurgunBeykent Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Naci CangülUludağ Üniversitesi Doç. Dr. İlker Hüseyin ÇarıkçıSüleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Kerim EdinselOndokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Emin Yaşar DemirciVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Nejat ErkÇukurova Üniversitesi Prof. Dr. Ramazan GözenÇankaya Üniversitesi Prof. Dr. Zafer GülMarmara Üniversitesi Sultan Gürol (Öğrenci Temsilcisi)Atılım Üniversitesi Prof. Dr. Reşat KasapGazi Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Emin KöktaşDokuz Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Önder KutluSelçuk Üniversitesi Prof. Dr. Selda ÖnderoğluHacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Lerzan Özkaleİstanbul Teknik Üniversitesi Bologna Ulusal Uzmanlar Takımı

12 Tanınma Prof. Dr. Süheyda Atalay Prof. Dr. İsmail Naci Cangül Prof. Dr. Reşat Kasap Yeterlilikler Çerçevesi Prof. Dr. Lerzan Özkale Prof. Dr. Selda Önderoğlu Prof. Dr. Zafer Gül Prof. Dr. Miraç Akçay Kalite Güvencesi Prof. Dr. Nejat Erk Prof. Dr. Ramazan Gözen Prof. Dr. Kerim Edinsel Prof. Dr. M. Emin Köktaş Doç. Dr. İlker Çarıkçı Prof. Dr. Emin Yaşar Demirci Y. Doç. Dr. Gonca Bayrakdar Doç Dr. Önder Kutlu Bologna Ulusal Uzmanlar Takımı İş Bölümü

13 TarihYerFaaliyet 5 Eylül 2008AnkaraProjenin planlanması 9-19 Ekim 2008Adana**Koordinasyon, Yeterlilikler 1 Kasım 2008İstanbulSakarya toplantısı öncesi planlama 7-8 Kasım 2008Sakarya**AKTS/Tanınma, Yeterlilikler ve Kalite çalıştayları 4 Aralık 2008AnkaraYeterlilikler çalıştaylarının planlanması 9-10 Ocak 2009İstanbul** İİBF dekanları ve SBE müdürlerine yeterlilikler konusunda çalıştaylar 29 Ocak 2009AnkaraAKTS /DE etiket başvurularının değerlendirilmesi 30 Ocak 2009AnkaraTUYÇ taslak raporunun paydaşlara sunulması 27 Şubat 2009Ankara Tıp ve Güzel Sanatlar fakülte dekanları ile yeterlilikler ve kalite güvencesi tartışması 9 -10 Nisanİzmir**Fen-Edebiyat fakülteleri için yeterlilikler çalıştayı TAKVİM 4 çalıştay, 3 planlama toplantısı, 2 tartışma toplantısı

14 Faaliyetin Türü Bologna Eşgüdüm Komisyonu kuruldu AKTS / DE etiket başvuruları için kurumlara destek verildi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin hazırlanmasına katkı sağlandı Program yeterlilikleri konusunda çalıştaylar yapıldı Öğrenme çıktılarının yazımı üzerine çalıştaylar yapıldı Kalite güvencesine yönelik çalıştaylar düzenlendi Uluslar arası seminerlere katılım Kurum ziyaretleri yapıldı GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER (ÖZET)

15 SÜREÇ : 5 Eylül 2008 Ankara toplantısında tartışılmaya başlandı, Bologna Çalışma Grubu olarak düşünüldü. Sonra Eşgüdüm Komisyonu olarak değiştirildi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) için taslak yönerge Prof. Dr. Nejat Erk ve Prof. Dr. Kerim Edinsel tarafından hazırlandı ve grup tarafından tartışıldı 1 Ocak 2009 tarihinde YÖK tarafından yayınlanarak yürürlüğe girdi

16 AMAÇ Bologna Süreci çalışma alanları doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılmasını ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek KURULDA KİMLER VAR ? Eğitim ve Uluslararası ilişkilerden sorumlu rektör yardımcısı ADEK başkanı Bologna uzmanı (var ise) AKTS / DE ve Erasmus koordinatörü Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğrenci Konseyi Başkanı Rektörün uygun gördüğü diğer üyeler BEK başkanı, üyeler arasından Rektör tarafından seçilir. BEK başkanın çağrısı üzerine toplanır ve her akademik yarıyılda en az bir kez değerlendirme toplantısı yapar

17 GÖREVLERİ Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı”nı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak; Kurum Raporu’nu hazırlanacak yılık ulusal raporu veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek, Bologna Süreci’nin ana çalışma alanlarında, iç ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak, Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek Bologna Süreci’yle ilgili, Yükseköğretim Kurulu’nun, Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların (EUA, ENQA, ESU, EURASHE vb.) etkinliklerini izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek

18 ŞU ANA KADAR NE YAPILDI? Yüksek öğretim kurumlarının yıllık BEK raporuna zemin oluşturacak doküman hazırlandı Yüksek öğretim kurumlarının 1 Haziran 2009 tarihine kadar BEK raporunu YÖK’e göndermesi istendi BEK RAPORU İÇERİĞİ 1.Öğrenci ve öğretim elemanı sayıları (7 SORU ) 2.Yüksek Öğretim Kurumlarında Araştırma (3 soru) 3.Öğrencilerin İstihdam edilebilirliği (6 soru) 4.Üniversitelerde Kalite Güvencesi (10 soru) 5.Diploma Eki ve Kredi Sistemleri (21 soru) 6.Yaşam Boyu Öğrenme (8 soru) 7.Ortak Dereceler (5 soru) 8.Hareketliliğin Özendirilmesi (25 soru) 9.Bologna Sürecinde Öğrenciler ve Sosyal Boyut (8 soru) TOPLAM 83 soru

19 Yapılan Faaliyetler 9-10 Ekim 2008, Adana Toplantısı: Prof. Dr. Süheyda Atalay AKTS / DE ve Tanınma grubu koordinatörü olarak belirlendi Toplantıda AKTS / DE etiket başvurularında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine sunum yapıldı 7-8 Kasım 2008, Sakarya Toplantısı: AKTS / DE ve Tanınma çalıştayı Katılımcılar: Üniversitelerin konu ile ilgili yöneticileri Tartışma Konuları Neden (Tanınma, Hareketlilik, Uyumluluk/karşılaştırılabilirlik, Şeffaflık) Kapsam ( Program çıktıları, Öğrenme çıktıları) Nasıl (Hazırlık süreci, Öğrenci iş yükü, Paydaşlar, Uygulama süreci, İzleme ve iyileştirme süreci, Dış değerlendirme = DE / AKTS etiketi) Yüksek öğretim kurumları AKTS / DE etiket başvuruları konusunda bilgilendirildi

20 AKTSDE 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2 Anadolu Üniversitesi 3 Bilkent Üniversitesi 4 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5 Çukurova Üniversitesi 6 Ege Üniversitesi 7 Erciyes Üniversitesi 8 Fatih Üniversitesi 9 Gaziantep Üniversitesi 10 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 11 Hacettepe Üniversitesi 12 İzmir Ekonomi Üniversitesi 13 İzmir Ekonomi Üniversitesi 14 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 Karadeniz Teknik Üniversitesi 16 Koç Üniversitesi 17 Marmara Üniversitesi 18 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 19 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 20 Sabancı Üniversitesi 21 Sakarya Üniversitesi 22 Süleyman Demirel Üniversitesi Yükseköğretim kurumlarımız’dan 9 kurum AKTS 22 kurum DE Etiket başvurusu yaptı Ulusal ön eleme sonunda AKTS başvurularından hiç biri ön değerlendirmeyi geçemedi 7 kurumun DE başvurusu Brüksel’e gönderildi Kurum

21 Ulusal düzeyde ön değerlendirmeyi geçen 7 kurum Brüksel’deki nihâi değerlendirmeyi geçti ve DE etiketi hakkı kazandı. Bu kurumlar 11 Haziran 2009 tarihinde Brüksel’de DE etiketlerini aldı Törene Katılan Kurumlar: Ege Üniversitesi Gebze Yüksek teknoloji Enstitüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi

22 Yapılan Faaliyetler 4.Dönem öncesi faaliyetler: 28.04.2006 tarih ve 2006/8 sayılı YÖK Başkanlık Kararı ile Yükseköğretim Yeterlikler Komisyonu (YYK) kuruldu ve çalışmaya başladı. “Türk Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi”nin ilk taslağı 28.04.2006 - 04.02.2008: Ağırlıklı olarak QF-EHEA düzey tanımlayıcılarına göre “Türk Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi”nin ilk taslağı hazırlandı “Yükseköğretim Yeterlikler Çalışma Grubu (YYK-ÇG)” 10.07.2008: YÖK tarafından UYÇ çalışmalarını sürdürmek üzere YYK üyeleri yenilendi ve komisyon çalışmalarına destek vermek üzere “Yükseköğretim Yeterlikler Çalışma Grubu (YYK-ÇG)” kurularak, ilgili alandaki hazırlık çalışmaları yeniden başlatıldı.

23 Yapılan Faaliyetler 4.Dönem faaliyetleri: “Yükseköğretim Yeterlikler Çalışma Grubu (YYK-ÇG)” TUYÇ’ nin tasarlanmasına yönelik olarak “Yükseköğretim Yeterlikler Çalışma Grubu (YYK-ÇG)” ve Bologna Uzmanları birlikte çalıştı Toplantı ve çalıştaylarla UYÇ taslağı üzerinde çalışıldı 9-10 Ocak 2009, İstanbul; Katılımcı: İİBF dekanları ve SBE müdürleri 30 Ocak 2009 Ankara; UYÇ taslağının STO temsilcileri ile tartışılması 27 Şubat 2009, Ankara; Katılımcı: Tıp ve Güzel Sanatlar fakülteleri dekanları; Tıp ve Güzel Sanatlar eğitiminin UYÇ içindeki yeri 9-10 Nisan 2009, İzmir; Katılımcı: Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat fakülte dekanları 9 Nisan 2009: TUYÇ onaylanmak üzere YÖK’e sunuldu

24

25

26

27

28

29 AMAÇ Yüksek öğretim kurumlarında TUYÇ ile mesleki yeterliliklerin öneminin anlaşılmasının sağlanması; Programların bu yeterlilikleri kazandıracak şekilde oluşturulmasının önemi, Program içinde düşünülen her bir dersin programın çıktılarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği yolunda yükseköğretim kurumlarında duyarlılık oluşturmak Ders A Program Çıktıları Öğrenim Çıktıları Ders B Ders CDers D Öğrenim Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Mesleki Yeterlilikler

30 Çalıştay 1: 7-8 Kasım, 2008 - Sakarya Üniversitesi Katılımcı Kitle: BEK üyeleri, rektör / rektör yrd., AKTS/DS koordinatörleri Düzenleme: Katılımcı anketlerine göre çalıştaylar için üç grup oluşturuldu Grup-1: Temel Kavramlar (Süreçte yeni olanlar için) Grup-2: Uygulama Süreci (Orta düzeyde bilgiye sahip olanlar için) Grup-3: Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar (Deneyimli olanlar için) Ne yapıldı? Tuning (ince ayar) projesinden örnekler kullanıldı Kazanım: Katılımcılar öğrenme çıktısı yazabilecek konuma geldiler Program çıktılarını tanımlayabilecek / oluşturabilecek seviyeye geldiler Öğrenme çıktısı – program çıktısı eşleştirmesini kavradılar AKTS – iş yükü - öğrenme çıktısı ilişkisini kavradılar

31 Çalıştay 2: 9-10 Ocak, 20089 - İstanbul Teknik Üniversitesi Katılımcı Kitle: İİBF dekanları ve Sosyal Bilimler Enstitüleri müdürleri Düzenleme: Sunum: Bologna Süreci’nde Temel konular (Prof. Dr. Mehmet Durman) Sunum: Yeterlilikler Konusundaki Çalışmalar (Prof. Dr. Selda Önderoğlu) Çalıştay: Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları Uygulaması (Tüm Bologna uzmanları) Ne yapıldı? Tuning (ince ayar) projesinden İŞLETME örneği kullanıldı Kazanım: Katılımcılar öğrenme çıktısı yazabilecek konuma geldiler Program çıktılarını tanımlayabilecek / oluşturabilecek seviyeye geldiler Öğrenme çıktısı – program çıktısı eşleştirmesini kavradılar AKTS – iş yükü - öğrenme çıktısı ilişkisini kavradılar

32 Çalıştay 3: 9-10 Nisan, 2009 - Ege Üniversitesi, İzmir Katılımcı Kitle: Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat fakülteleri dekanları Düzenleme: Sunum: Bologna Süreci’nde Temel konular (Prof. Dr. Süheyda Atalay) Sunum: Yeterlilikler Konusundaki Çalışmalar (Prof. Dr. Selda Önderoğlu) Sunum: Yeterlilikler ve Kalite Güvencesi (Prof. Dr. Kerim Edinsel) Çalıştay: Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları Uygulaması (Tüm Bologna uzmanları) 3 çalıştay – 2 Fen ve 1 Sosyal grup oluşturuldu Ne yapıldı? Tuning (ince ayar) projesinden TARİH ve KİMYA örnekleri kullanıldı Kazanımlar: Öğrenme çıktısı (Ö.Ç) ve program çıktısı (P.Ç) yazabilme, P.Ç ve Ö.Ç eşleştirebilme, AKTS-iş yükü-Ö.Ç. İlişkisinin anlaşılması

33 Tarih: 7-8 Kasım 2008, Sakarya Üniversitesi Katılımcı Kitle: BEK üyeleri, rektör / rektör yrd., AKTS/DS koordinatörleri Düzenleme: Sunum: Kalite Güvencesi (Prof. Dr. Nejat Erk) Çalıştay: Bologna Süreci’nde Kalite Güvencesi Tarih: 9-10 Nisan, 2009 - Ege Üniversitesi, İzmir Katılımcı Kitle: Fen, Edebiyat ve Fen-Edebiyat fakülteleri dekanları Düzenleme: Sunum: Yeterlilikler ve Kalite Güvencesi (Prof. Dr. Kerim Edinsel)

34 Unica Training Seminar, Madrid (30 Haziran – 1 Temmuz 2008) Katılan Bologna Uzmanları: Miraç Akçay, Reşat Kasap, Süheyda Atalay, Lerzan Özkale) Unica Mobility Conference, Roma (30 – 31 Mart 2009) Katılan Bologna Uzmanları: Miraç Akçay, Zafer Gül, Ramazan Gözen, Sultan Gürol)

35 10 üniversiteye ziyaret yapıldı: Sakarya Üniversitesi: Lerzan Özkale, Gonca D. Bayrakdar, Zafer Gül Fatih Üniversitesi: Lerzan Özkale, Gonca D. Bayrakdar, Zafer Gül Karadeniz Teknik Üniversitesi: Kerim Edinsel, Önder Kutlu, M. Emin Köktaş Balıkesir Üniversitesi: Süheyda Atalay, Miraç Akçay Afyon Kocatepe Üniversitesi: Süheyda Atalay, Miraç Akçay Gümüşhane Üniversitesi: Kerim Edinsel, Önder Kutlu, M. Emin Köktaş Kırıkkale Üniversitesi: Selda Önderoğlu, Ramazan Gözen, Reşat Kasap Ahi Evran Üniversitesi: Selda Önderoğlu, Ramazan Gözen, Reşat Kasap Muş Üniversitesi: Nejat Erk, Naci Cangül, Sultan Gürol Bingöl Üniversitesi: Nejat Erk, Naci Cangül, Sultan Gürol

36 2008-2009 (4. Dönem) Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi ile: Üniversitelerdeki Bologna Süreci uygulamalarını gerçekleştirmek, izlemek ve gerektiğinde YÖK’e bildirmek üzere BEK’ in kurulması sağlandı, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi taslağının sonuçlandırılması çalışmalarına katkı yapıldı, Akreditasyon çalışmalarında Mühendislik fakülteleri kadar yol alamamış olan İİBF, Fen, Edebiyat ve Edebiyat fakültelerinde kalite kültürünün yerleştirilebilmesine katkı amacıyla Yeterlilikler ve Kalite Güvencesi çalıştayları düzenlendi; katılımcı yöneticilerin, program ve ders öğrenme çıktılarını yazabilmesi sağlandı Aynı katılımcıların AKTS-İşyükü ve Öğrenme çıktısı ilişkisini kavraması sağlandı Kurum ziyaretleri yapılarak, Bologna Süreci konusunda bilgilendirme yapıldı ve destek sağlandı

37 Teşekkür Ederim ….


"Prof. Dr. Miraç AKÇAY Bologna Uzmanı. 19 Haziran 1999 : Bologna Deklerasyonu AMAÇ: Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları