Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞ SİSTEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞ SİSTEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 AĞ SİSTEMLERİ

2 Lan Cihazlarının Bağlantıları

3 Ağ Kartı (Network Interface Card)
Ethernet kartı, bilgisayar ağlarında bilgisayarla ağ arasında iletişimi sağlar. Anakartın genişleme yuvalarına takılır. Diz üstü bilgisayarlarda PC Card (PMCIA) soketine veya paralel porta bağlanır. Ethernet kartlarına network kartı, ağ arabirim kartı gibi isimler de verilmektedir. Her ağ kartının üretimden itibaren kendine ait farklı bir tanımlama numarası olduğundan, ağ üzerindeki diğer ağ kartlarından ayırt edilebilir. Bu tanımlama numarasına MAC (Media Access Control) adresi de denir.

4 Ethernet kartı gönderilecek verileri alır, paketlere böler, varış yerine iletir ve paketleri gerçek veri veya dosya yapısına geri çevirir. Yol boyunca kart üzerindeki yazılım, bilginin doğruluğunu garantilemek üzere iletim boyunca veri kaybının olup olmadığını anlayabilmek için hata kontrolü yapar.

5 Hub Küçük bir ağ kurulmak istendiğinde bilgisayarları birbirine bağlamak için merkeze konulan bir cihazdır. Hiçbir yönetimi olmayıp sadece bilgisayarları birbirine bağlar. İki bilgisayar arasında veri transfer edileceği zaman veri portlardaki tüm bilgisayarlara gönderilir ve hedef bilgisayar veriyi alır. Bu yüzden ağda fazla trafik oluşturmaktadır. Günümüzde switchlerin fiyatları ile hubların fiyatları aşağı yukarı aynı olduğu için küçük ağlarda da artık switch kullanılmaya başlanmasıyla hublar pek kullanılmaz olmuştur.

6 Anahtar Cihazı (Switch)
Switch’ler daha kompleks ve daha verimli hublardır. Portları arasında direk kanal oluşturma yeteneği vardır. Switchler portlarındaki cihazların adreslerini tutar. Bu sebeple iki bilgisayar arasında veri transfer edileceği zaman veri sadece hedef bilgisayarın bağlı olduğu porta gönderilir. Bu yüzden network performansını arttırır.

7 Geçityolu (Gateway) Geçit Yolu Aygıtlarının yetenekleri anahtar ve yönlendiricilerden fazladır. Farklı yapıdaki ağlar bunlar aracılığıyla birbirlerine bağlanabilir. Kişisel bilgisayarlardan oluşan bir Nowell ağı, UNIX işletim sistemine sahip bilgisayarların oluşturduğu diğer bir ağa geçit yolu aygıtları aracılığıyla bağlanabilir. Ağlardaki kaynaklar kullanıcıya hissettirilmeden ortak olarak kullanılır.

8 Köprü (Bridge) Köprüler; ethernet üzerinde, aynı protokolü kullanan alt-ağları birbirine bağlar. Köprüler, hangi veri paketlerini kabul edip hangilerini edemeyeceklerine karar vermek için ethernet adreslerini kullanır.Bu cihaz yönlendiricilerinin sık kullanılması ve ucuzlayan maliyetleri sonucunda günümüzde çok sık kullanılmamaktadır. Köprü türü cihazlar, genel olarak benzer teknolojiye sahip LAN’ları birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlantı sonucu LAN’lar mantıksal açıdan yine tek bir LAN olur. Köprüler, adreslerin hangi ağa ait olduğunu içeren bilgileri tutar. İki bağımsız ağ arasına konan köprü her iki tarafa da aktarılmak istenen paketleri inceler. Eğer paket karşı ağda bulunan bir yeri adresliyorsa, o paketi diğer ağa aktarır; aksi durumda paketi süzer ve karşı tarafa geçirmez. Trafik yoğunluğu ayrıştırılmış olur, aynı ağı destekleyen trafik diğer ağları etkilemez. Herhangi bir ağda olabilecek bir hata veya arıza diğer ağlara yansıtılmamış olur. LAN’ların etkin uzunluğu artırılmış olur.

9 Tekrarlayıcı (Repeater) Aktif bir ağ (network) cihazıdır
Tekrarlayıcı (Repeater) Aktif bir ağ (network) cihazıdır. Bu cihazın amacı çeşitli sebeplerle zayıflamış olan sinyali kuvvetlendirerek ortama geri salmaktır.

10 Örneğin UTP kablo üzerinden taşınan sinyallerin 180m ve üzeri mesafelerde zayıflaması ve kullanılan sinyal kaynağı ve alıcının türüne göre hiç okunamaması söz konusudur. Bu durumda 180m üzerindeki mesafelere UTP kablo ile sinyal taşımak için belirli aralıklarla tekrarlayıcılar yerleştirilebilir. Örneğin 1km mesafeye sinyal taşımak için her 100m mesafede bir tekrarlayıcı kullanılarak toplam 10 tekrarlayıcı ile sinyal bozulmadan taşınabilir.

11 Tekrarlayıcıların ( repeaters ) sık kullanıldığı ortamlar kablolu ortamların aksine kablosuz ortamlardır. Çünkü kablolu ortamlarda her aktif cihaz (router, switch, hub vs.) birer tekrarlayıcı olarak çalışır. Kablosuz ortamlar ise daha çok sinyalin uzun mesafeli taşınması istenen (genelde geniş ağ ( wide area network ( wan ) ) ve genelde engelli ( coğrafi şartlar , dağlar, bulutlar vs.) ortamlardır. Repetear' mızın sağlıklı çalışabilmesi için modem den aldığı sinyalin en az %50 olması gerekmektedir

12 Yönlendirici (Router)
Networkleri birbirlerine bağlar ve internet üzerindeki trafiğin yönetilmesi işinin çoğunu üstlenir. Router’lar, internet üzerinde yol alan paketleri inceler ve verinin nereye gittiğine bakar. Verinin gideceği yere dayanarak, paket en uygun şekilde yönlendirilir. Genelde başka bir router’a gönderilir ve oradan da bir sonraki router’a gönderilir. Bu böylece devam eder. Basitçe yol ayrımlarında yönlendirme yaparak paketlerin ulaşacakları noktalara daha hızlı ulaşmalarını hedeflerler. Aslında yönlendiriciler basit birer bilgisayardırlar ve üzerlerinde birer işletim sistemi yüklüdür. Genelde bu işletim sistemi sadece yönlendirme amacıyla yazılmış ve daha hızlı çalışması için diğer bütün özellikleri kaldırılmıştır.

13 Yönlendiriciler doğası gereği birden fazla ağ arayüzüne (network interface) sahiptirler ve bu arayüzler arasında yönelndirme işlemi yaparlar. Bu arayüzlerin baktığı ağlara alt ağ (subnet) adı verilir ve amaç bu ağlar arasında gidip gelen paketlere yönlendirme yapmaktır. Temel olarak bir yönlnedirici kendi ağında dolaşan paketler için yönlendirme yapmaz bu paketleri o ağda bırakır, böylelikle ağ trafiğini azaltmış olur. Bir yönlendirici internet protokolü seviyesinde IP adreslerine bakarak yönlendirme yapar.

14 İstemci-Sunucu İstemci: Ağda sunucu dışındaki bilgisayarlara, diğer bir deyişle sunucuya bağlı olarak ağda çalışabilen bilgisayarlara istemci adı verilir. İstemci bilgisayarlar, ağ üzerindeki kaynaklara sunucunun izin verdiği ölçüde erişebilir ve kullanabilir. Sunucu: Ağ ortamında idari görev yüklenmiş bir bilgisayardır. Tam tanımı yaparsak: Ağ ve ağ kaynaklarına erişimi denetlemek için bir yazılım çalıştıran(çok kullanıcılı işletim sistemi) ağ içinde bulunan bir bilgisayardır. Sunucu veya diğer adı ile server ağda bir yönetici gibi davranır. Ağdaki diğer bilgisayarlar bir ağ kaynağına ulaşmak istediklerinde sunucuya başvuru. Sunucu aranılan kaynağın yerini bulur ve başvuruda bulunan kullanıcının erişim haklarına göre kaynağa ulaşmasını sağlar.

15 Sunucu tabanlı ağda server ağın yöneticisi konumundadır
Sunucu tabanlı ağda server ağın yöneticisi konumundadır. Ağdaki diğer bilgisayarlardan üstün konumdadır. Ağdaki tüm kaynaklar ( paylaştırılan uygulama programları, yazıcı, tarayıcı, disk, faks-modem, internete erişim hakkı) server’a bağlıdır ve ağ kaynaklarının tek sorumlusu serverdır. Eğer server isterse bu sorumluluğu ağdaki diğer bilgisayarlara verebilir veya hepsini kendi kullanır. Ağdaki diğer bilgisayarlar veya diğer adıyla istemciler ancak server üzerinden ağa bağlanabilir ve serverın verdiği erişim izinleri dahilinde ağ kaynaklarından faydalanabilir.

16 Sunucu tabanlı ağ (server based network) özellikle şirketlerde ve bilgi güvenliğininönemli olduğu büyük kurumlarda tercih edilen bir ağ modelidir.

17

18 TCP/IP PROTOKOLÜ

19

20 TCP/IP ADRESİNİN SINIFLARI
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) bilgisayarların karşılıklı haberleşebilmesi için kullanılan en yaygın protokol kümesidir. Örneğin internete giren tüm bilgisayar sistemleri TCP/IP protokolünü kullanır. Ağ üzerinde haberleşecek her sistem birer IP adresi kullanır. Bu IP adreslerinin her biri birbirinden farklıdır. IP adresleme, TCP/IP protokol kümesinin yönlendirme katmanı (3.katman) protokolü ile kullanılır.

21 1.1. Ipv4 Bilgisayarların birbirleri ile doğru bir şekilde iletişim kurabilmesi için aynı dili konuşmaları gerekmektedir. IP adresi, bu iletişimin doğru bir şekilde kurulmasını sağlar. İletişimin düzgün bir şekilde kurulabilmesi için, ağa bağlanan tüm cihazların IP adreslerinin birbirinden farklı olması gerekir. Sistemde aynı IP adresine sahip birden fazla cihaz varsa iletişim kurulamaz ve çakışma meydana gelir.

22 Günümüzde Ipv4 (İnternet Protokol Versiyon4) adresleme tipi kullanılmaktadır. Bu IP adresleme sistemi toplam 32 bitten oluşur. 32 bit, sekizerlik gruplara ayrılarak gösterilir. Her bir sekizerlik gruba oktet adı verilir. Her bir IP adresinde toplam 4 adet oktet vardır. Bu rakamlar 0 ile 255 arasındadır. Örneğin bir IP adresidir. Her bir oktet nokta ile birbirinden ayrılır. Bu Ipv4 adresleme ile 232 yani 4 milyardan fazla adres üretilebilmektedir.

23 Ipv4 adresi toplam 32 bittir, ve 8 bitlik 4 bölümden oluşur. 11010011
Ipv4 adresi toplam 32 bittir, ve 8 bitlik 4 bölümden oluşur bitlik her bir bölüme oktet adı verilir. oktet IP adresleri ikilik (binary) düzende yazılır ancak kolay okumak ve yazmak için onluk düzene (decimal) çevirilir

24 Ipv4 Yayınlar (CAST) Unicast
Tek bir yöne yapılan yayındır. Kaynak cihaz mesajı, hedefi belirli olan yöne yollar. KAYNAK HEDEF

25 Broadcast Her yöne yapılan yayındır
Broadcast Her yöne yapılan yayındır. Belirli bir hedef yoktur, kaynak cihaz mesajı sistemdeki tüm cihazlara gönderir. Ağa bağlanan bilgisayar çevresindeki diğer bilgisayarları tanımak için sinyal yayar. Bilgisayarlar ağa ilk girişlerinde broadcast yayın yaparlar.

26 Multicast Çok yöne yapılan yayındır. Kaynak cihaz, mesajı ağda belirlediği hedef cihazlara gönderir. Böylece ağda gereksiz bir trafik oluşmaz.

27 Adres Türleri Özel Adresler
Bazı adresler belirli amaçlarda kullanılmak üzere ayrılmıştır. Bunlara özel adresler denir. Bu adresler internete bağlı olmayan makinelerde, ya da internet bağlantısını proxy server veya NAT aracılığıyla sağlayan iç networkte bulunan makinelerde kullanılabilir. Yani bu adresler internete direk bağlı makinelerde kullanılamaz. Özel IP adres aralıkları aşağıda gösterilmiştir;

28 Genel Adresler Ağa bağlı olan tüm bilgisayarlar birbirleriyle iletişimde bulunabilmek için IP adresi kullanmak zorundadırlar. Bu nedenle günümüzde Ipv4 adresleme sistemi kullanılmaktadır. Sonuç olarak, genel adresler özel adresler gibi önceden belirlenmiş amaçlar için değil ağa bağlı tüm cihazların birbirleriyle iletişimde bulunabilmelerini sağlar.

29 Ip Sınıfları ve Subnet Mask
Kurulacak bir ağ sisteminde yönlendirmelerin ve mesaj alış- verişlerinin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için IP adres yapısının sınıflandırılması gerekmektedir. Kullanılan IP sınıfında önemli olan ağdaki ihtiyacın en üst düzeyde karşılanabiliyor olmasıdır. IP adres uzayı A, B, C, D ve E olarak adlandırılan sınıflara ayrılmıştır. IP adreslerinin sınıflandırılması sayesinde ağdaki trafik ve router’lara yerleştirilen yönlendirme bilgileri azalmıştır.

30 Bu yöntemde adresler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iki parçaya ayrılır; parçanın soldaki kısmı ağ adresi (network address), sağdaki kısmı ise sistem adresi (host address) olarak adlandırılır.

31 A Sınıfı A sınıfı adres alanının formatı;
0 NetID (7 bit) HostID (24 bit) A sınıfı IP adreslerinin ilk 8 biti ağı (NetID), sonraki 24 biti ağdaki bilgisayarları (HostID) temsil eder. A sınıfı adresler çok büyük ağları adreslemek için uygundur. A sınıfı bir adresin en soldaki ilk biti daima 0 (sıfır) ’dır. Oktet’in alabileceği en küçük ve en büyük değer; Geri kalan 7 bitin hepsi 0 olursa  = 0 Geri kalan 7 bitin hepsi 1 olursa  = 127

32 B Sınıfı B sınıfı adres alanının formatı;
1 0 NetID (14 bit) HostID (16 bit) B sınıfı IP adreslerinin ilk 16 biti ağı (NetID), sonraki 16 biti ağdaki bilgisayarları (HostID) temsil eder. B sınıfı adresler genelde büyük ya da orta büyüklükteki ağları adreslemek için kullanılır. B sınıfı adreslerin en soldaki iki biti daima 1 0 (bir ve sıfır)’dır. Oktetin alabileceği en küçük ve en büyük değerler; Geri kalan 6 bitin hepsi 0 olursa  = 128 Geri kalan 6 bitin hepsi 1 oursa  = 191

33 C Sınıfı C sınıfı adres alanının formatı;
11 0 NetID (21 bit) HostID (8 bit) C sınıfı IP adreslerinin ilk 24 biti ağı (NetID), son 8 biti ağdaki bilgisayarları (HostID) temsil eder. Günümüzde şirketler en çok C sınıfı adres yapısını kullanmaktadır. C sınıfı adreslerin ilk 3 biti daima 110 (bir bir sıfır) değerindedir. Oktetin alabileceği en küçük ve en büyük değerler; Geri kalan 5 bitin hepsi 0 olursa  = 192 Geri kalan 5 bitin hepsi 1 olursa  = 223

34 D Sınıfı D sınıfı adreslerin ilk dört biti her zaman 1110 (bir bir bir sıfır) dır. D sınıfı adresler multicast yayınlarda yani aynı anda birden fazla hedefe bilgi göndermek amaçlı kullanılırlar. D sınıfı adres alanının formatı; 1110 multicast (28 bit)

35 E Sınıfı E sınıfı adreslerin ilk dört biti her zaman1111 (bir bir bir bir)’dir. E sınıfı adresler İnternet’in ilerideki uygulamaları için ayrılmıştır. E sınıfı adres alanının formatı; 1111 reserved (28 bit)

36 Alt Ağlar Kurumlarda ağ’lar büyüdükçe ağdaki mesajlaşma trafiği de artar. Bu trafiği düzenlemek amacıyla ağlar alt ağlara bölünür. Böylece internet adres yapısı daha verimli kullanılır. Alt ağlar, ağdaki bilgisayarları gösteren bazı bitlerin ağ numarası olarak kullanılmasıyla oluşturulur. Böylece bilgisayar sayısı azaltılarak ağ sayısı arttırılır. Alt ağ yapısı kurumların kullandığı ağ yapısına ve topolojilerine göre değişir. Alt ağlar oluşturulduğunda bilgisayarların adresleme işlemi merkezi olmaktan çıkar ve yetki dağılımı yapılır. Dışarıdan bir kullanıcı alt ağ kullanılan bir ağa ulaşmak istediğinde o ağda kullanılan alt ağ yönteminden haberdar olmadan istediği bilgisayara ulaşabilir

37 NAT İşlemleri NAT (Network Address Translation- Ağ Adresi Çeviricisi) bir ağda bulunan bir bilgisayarın, kendi ağı dışında başka bir ağa veya internete çıkarken farklı bir IP adresi kullanabilmesi için kullanılan bir İnternet protokolüdür. NAT, bilgisayarın sahip olduğu IP adresini istenilen başka bir adrese dönüştürür. Mevcut IP adreslerin yetersiz geldiği durumlar için NAT protokolü geliştirilmiştir. Her IP adresi internette kullanılamaz, bazı adresler sadece yerel ağlarda kullanılmak amacıyla özel adresler (private IP address) olarak ayrılmıştır.

38 Bazı kurumlar şirket içindeki iletişimlerinde özel IP adresleri kullanmakta, dışarıdaki ağlara bağlanırken NAT yapabilen yani ağ adresini dönüştürebilen routerlar kullanmaktadır. Yani kullandıkları özel adresleri genel adreslere dönüştürmekte ve bu şekilde dış ağa bağlanmaktadır. Kullanıcı bilgisayarından bir istek gönderildiğinde bu istek yönlendiricinin Ethernet arayüzüne (yönlendiricinin LAN tarafına) gelir ve NAT bunu çevirip diğer arayüze (yönlendiricinin WAN tarafına) yönlendirir ve o bağlantı için NAT tablosunda bir kayıt tutulur. Bir bilgisayar internete çıkarken iki adet ip kullanır. Bunlardan birisi LAN IP’si yani iç ağda haberleşmede kullanılan IP adresi diğeri ise WAN IP’si yani internete çıkarken kullanılan IP adresidir. Internetten gelen bir paket bilgisayara gelmeden önce yönlendiriciye gelir. Yönlendirici, gelen paketteki numara ile tablosunda kayıtlı olan (NAT Tablosu) ip numarasını karşılaştırır ve paketi ilgili bilgisayara yönlendirir. NAT tablosunda gelen paketle ilgili bir bilgi yoksa paket yönlendirilmez.

39 NAT server’da IP dönüştürme

40 IPv6 Adresleri Ipv6 (IP version6), TCP/IP'nin yeni nesil yönlendirme katmanı protokoludur. Her geçen gün internete bağlanan bilgisayar sayısının artması 32 bitlik mevcut Ipv4 adres yapısının yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle 32 bitlik Ipv4 geliştirilerek 128 bitlik Ipv6 geliştirilmiştir. Böylece IP adres alanı oldukça genişletilmiştir. Çok geniş kitlelerin Ipv4’ü kullanmasıyla oldukça büyük bir güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır. Ipv6 sayesinde güvenlik konusu da geliştirilmiş üst düzeye çıkartılmıştır. Özellikle Ipv4 sayısında sıkıntı çeken ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır. Birçok cihaz üreticisi de Ipv6’yı desteklemeye başlamıştır.

41 Ipv6 ile gelen yenilikler;
 32 bitlik adres yapısı 128 bite çıkarılmış böylece IP adres sayısı artmıştır.  IPv4’te adres yapılandırması elle veya DHCP gibi bir protokol kullanılarak yapılır, IPv6’da ise IP adresi yapılandırma işlemi protokolün içine entegre edilmiştir.  IPv6 protokolü başlığında bulunan 8 bitlik öncelik (Traffic Class) bölümü ile servis kalitesi (QoS) uygulamalarına tam uyumludur. Ses ve görüntü gibi gecikmeye tahammülsüz bilgilerin taşınmasında çok yaralıdır.  Ipv6 mobil iletişimi desteklemektedir.  Ipv6 ile iletişim güvenliği arttırılmıştır.

42 Bilgisayara statik ip ataması şu şekilde yapılır;
Masaüstünden ağ simgesine çift tıklanır, gelen ekranda “Ağ ve Paylaşım Merkezi’ne girilir. Aynı pencerede sol tarafta “Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin” seçeneğine tıklanır.

43 Açılan pencerede “Yerel Ağ Bağlantısı” simgesi üzerine çift tıklanır.

44 Açılan ekranda “TCP/Ipv4” seçeneği seçilerek “Özellikler” komutu tıklanır.

45 Açılan ekranda “Aşağıdaki Ip adresini kullan” seçeneği seçilir ve sırasıyla IP adresi, Alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi değerleri yazılır. Yine aynı ekranda “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” seçeneği seçilerek ilgili DNS bilgileri girilir.

46 Ipconfig komutu bir MS-DOS komutudur
Ipconfig komutu bir MS-DOS komutudur. Genel olarak bilgisayarın IP adres bilgilerini öğrenmeyi sağlar. Başlat(Start)  Çalıştır(Run) penceresinde cmd yazıldığında MS-DOS ekranı açılır. “ipconfig” komutu parametresi yazılırsa, o cihazın IP adres bilgileri ekrana gelir.

47 «ipconfig /?»

48 İnternet

49 İnternetin Tanımı İnternet, milyarlarca insana aynı anda hizmet eden ve sayısı sürekli artan bilgisayar ağları koleksiyonudur. Dünyadaki bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan dev bir küresel ağdır. İnternet’teki bilgi alışverişlerinde kişiler, önceden, ulaşımı ücretle sınırlandırılmış bilgiler dışında, her türlü görsel ve metin içerikli bilgiye erişebilirler.

50 İnternete Bağlanmak Telefon Duvar soketi Telefon Hattı
İnternete bağlanmak için aşağıdaki donanım ve bağlantılara ihtiyaç vardır. Telefon Duvar soketi Telefon Hattı Telefon Bağlantı kablosu (Modem)Telefon hattı modem girişi Modem güç kablosu Bilgisayar bağlantı kablosu (Etherhet kablosu) ADSL Splitter Bilgisayar ethernet girişi

51

52 Modem ve Çalışma Yapısı Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Modem
Asymmetric Digital Subscriber Line [ Asimetrik Sayısal Abone Hattı ] Modem, verileri (Analog) ses sinyallerine, ses sinyallerini (Digital)verilere dönüştürerek verileri taşır. Bu sinyaller telefon hatları üzerinden taşınır ve bir başka alıcı modemde tekrar dijital veriye dönüştürülür. Analog Veri (ses sinyali) Digital (0-1’li Sayısal Değer) Analog Sinyal Digital Sinyal

53 İnternete Bağlanmak (Dahili & Harici Modem)
Aşağıdaki cihazlarda internet bağlantıları nasıl olabilir ? Laptop (Dizüstü Bilgisayar) (Wınn-tel hattı) Cep telefonu Sim Kart (tel.hattı) Tablet Sim Kart (tel hattı)

54 İnternete Bağlanmak İçin
ÖNCELİKLE GEREKEN TEMEL 2 HİZMETE İHTİYACIMIZ VARDIR. MODEM (Dahili veya Harici) TELEFON HATTI (Kablolu veya Kablosuz)

55 İnternet Bağlantısı Sorunları
Evinizde resimdeki gibi bir bağlantı sisteminiz var. Aşağıdaki durumlarda sorunun sistemin neresinde olabileceğini tartışalım. Annemiz laptop ile internete girebildiği halde, ablanız masaüstü bilgisayardan internete giremiyor ise hangi nokta veya noktalarda sorun olabilir? Her iki bilgisayarda da internete girilemiyor ise hangi nokta veya noktalarda sorun olabilir? Her iki bilgisayarda da internet varken, telefonunuza arama sesi gelmiyorsa hangi nokta veya noktalarda sorun olabilir?

56 İNTERNET Uzak mesafedeki Milyonlarca kablolu ve kablosuz bağlantıyı birbirine bağlar

57 Bilgisayar Ağları A. Yerel Ağ (LAN- Local Area Network)
Kısa mesafedeki birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşan ağ yapısıdır. Kablolu bağlantı ile yüksek hızda veri paylaşımı sağlanır. Aynı zamanda yazıcı, DVD-RW, tarayıcı vb çevre birimlerin ortak kullanımını sağlar.

58 Bilgisayar Ağları A. Yerel Ağ (LAN- Local Area Network)
Örnek : Bilgisayar odasındaki 30 bilgisayar SWITCH modeme bağlıdır. Dosya paylaşımı sağlanabilir. Ağdaki bir bilgisayarda paylaştırılan kaynak dosyalara ağdaki diğer tüm bilgisayarlar ulaşabilirler. Paylaşım sağlanarak yazıcının tüm bilgisayarlardan erişimi sağlanabilir. ** Bir ağa bağlı her bilgisayara TERMİNAL adı verilir.

59 Yerel Ağda Bağlantı Türleri (Ağ Topolojileri)
Bir ağın yerleşimi kablolama sistemine ve makinelerin birbiriyle iletişim biçimine göre düzenlenir. Ağ içindeki bilgisayarların fiziksel düzenine ağın yerleşimi topoloji denir. HALKA TOPOLOJİ ( RING ) DOĞRUSAL TOPOLOJİ ( BUS ) YILDIZ TOPOLOJİ ( STAR ) AĞAÇ TOPOLOJİ ( TREE)

60 Bilgisayar Ağları B. Geniş Ağ (WAN- Wide Area Network)
Coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerdeki (şehirlerarası/ülkelerarası) bilgisayar sistemlerinin veya yerel bilgisayar ağlarının (LAN) birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. WAN’ lar üzerinde on binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir.

61 Bilgisayar Ağları A. Geniş Ağ (WAN- Wide Area Network)
Örnek : Okulumuzun Ankara, İzmir ve İstanbul şubeleri bir WAN bağlantısı ile birleştirildiğinde, Ankara’da iken İstanbul’daki bir makine aynı şekilde yönetilebilir. Dosya paylaşımı sağlanabilir. Erişim izinleri verilmiş ve paylaşıma açılmış olmalıdır.

62 Ağ Erişim Sorunları Okulumuzun resimdeki gibi bir bağlantı sistemi var. Aşağıdaki durumlarda sorunun sistemin neresinde olabileceğini tartışalım. İzmir’deki yerel ağda bulunan bir bilgisayardan Ankara’daki bir bilgisayara bağlanabiliyor ama İstanbul’daki bir bilgisayara bağlanamıyorsak sorun hangi nokta/noktalarda olabilir? İstanbul’daki yerel ağda bilgisayarlar birbiri ile dosya paylaşabiliyor ama herhangi biri bir bilgisayardan diğer iki şehir ağına da bağlanamıyorsa sorun hangi nokta/noktalarda olabilir? Ankara İstanbul İzmir

63 İnternet Sitelerine Erişim
Bir internet sitesine tıkladığımızda, aslında o sitenin dosyalarının bulunduğu sunucuya (SERVER) bağlanmış oluruz. Örnek : yazdığımızda, o sitenin dosyalarının yayınlandığı sunucuya bağlanıp, bilgisayarımızdaki browser sayesinde görüntüleriz. ** 2.Dönem bu konuyu daha detaylı öğreneceğiz. SERVER-SUNUCU www. Facebook.com SERVER-SUNUCU

64 Browser görüntüye dönüştürür.
İNTERNET KAVRAMLARI Web Tarayıcı (BROWSER) : İnternette yer alan belgelerin yazıldığı bilgisayar dilini (WEB KODLARINI) deşifre edip, bu belgeleri monitörümüzde yazılar, resimler ve benzeri belgeler olarak görmemizi sağlayan aracı programlardır. İnternet erişiminiz olsa bile, tarayıcılar (browser) olmadan internetten faydalanamazsınız.  Örnek tarayıcı programlar Mozilla Firefox Internet Explorer Google Chrome Opera Netscape Web kodları Browser görüntüye dönüştürür.

65 İNTERNET KAVRAMLARI Arama Motoru (SEARCH Engine) : İnternet üzerinde bulunan içeriği aramak için kullanılan bir mekanizmadır. Arama sonuçları genellikle sık tıklanan internet sayfalarından oluşan bir liste olarak verilmektedir. Bazı Arama Motorlarına site sahipleri, sitelerinin var olduğunu bunlara kayıt yaparak bildiriler. Bu işlem, sitelerin arama motorlarında daha kolay bulunmasını ve indekslenmesini sağlar. En çok kullanılan arama motorları

66 İNTERNET ADRESLERİ www.siteismi.uzanti
İNTERNET SİTELERİ VE EPOSTA ADRESİ YAZARKEN Boşluk bırakılmaz. Türkçe karakter kullanılmaz. (ş ğ ç ı ö ü) Büyük harf kullanılmaz. Küçük harfe çevirerek algılar. ? , ; : =() gibi simgeler kullanılmaz. Tire ( - ) veya Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. .. Birden fazla nokta yan yana kullanılmaz. ÖRNEKLER yarisiyor.com.tr

67 İNTERNET SİTESİ UZANTILARININ ANLAMLARI
ANLAMI Kullanım Hakkı ÖRNEK .com Genel ve Ticari kullanımlar Herkes Alabilir .net Network, Ağ ve örgütlenme .org Organizasyonlar Belge Gerekir .edu Üniversite, Kolej, Eğitim Birimleri .gov Hükümet kurumları .mil Askeri kuruluşlar .xxx.tr Türkiye siteleri ifadesi

68 Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretmeni
Turgut Gökhan Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretmeni


"AĞ SİSTEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları