Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ortodontide mikro-implantlar Dt.Evrim KARADAĞ Dt.Atakan YAMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ortodontide mikro-implantlar Dt.Evrim KARADAĞ Dt.Atakan YAMAN."— Sunum transkripti:

1 Ortodontide mikro-implantlar Dt.Evrim KARADAĞ Dt.Atakan YAMAN

2 Ortodontide implantların ankraj amaçlı olarak kullanılmasının avantajları; 1.) Ekstraoral apareyler gibi hasta kooperasyonu gerektirmezler, 2.) Hastanın profil görünümü daha erken düzelir, 3.) Tedavi süresini kısaltırlar, 4.) Hekimin hasta başında geçirdiği süreyi kısaltırlar, 5.) Ortodontik diş hareketi için kesin (mutlak) ankraj sağlarlar.

3 Ortodontide ankraj amaçlı kullanılan implantlar:  Endosseöz implantlar; - Yer ihtiyacı nedeniyle potansiyel implant alanlarının az oluşu - Yer ihtiyacı nedeniyle potansiyel implant alanlarının az oluşu - Endikasyonunun sınırlı oluşu - Cerrahi implantasyonun ve sökülmesinin zor oluşu - Kompleks dizaynları - Maliyeti - Maliyeti - Osteoentegrasyon için bekleme süresi - Osteoentegrasyon için bekleme süresi

4  Geçici osseöz ankraj sistemleri:  1. Subperiostal palatal onplantlar,  2. Geçici palatal endosseöz implantlar,  3. Kemik içi plaklar,  4. Kemik içi vidalar.

5  Mikroimplantların(*,**) Avantajları; - Küçük boyutlar - Küçük boyutlar - Alveol kemik üzerinde istenilen her yere implante edilebilme - Alveol kemik üzerinde istenilen her yere implante edilebilme - Daha fazla klinik endikasyon - Ucuz - Ucuz - Cerrahi prosedürü kolay - Daha az travmatik - Sökülmesi kolay - Sökülmesi kolay - İmplantasyondan hemen sonra ortodontik kuvvet uygulanabilir. - İmplantasyondan hemen sonra ortodontik kuvvet uygulanabilir.  Dezavantajları: - Büyük ortodontik kuvvetlerde kırılma veya yerinden çıkma *Kanomi,R., Mini-implant for orthodontic anchorage, J.Clin.Orthod. 31;763- 67, 1997. ** Costa,A., Raffini,M., Melsen,B., Microscrews as ortodontic anchorage, Int.J.Adılt Orthod. Orthog.Surg.,13:201-09,1998.

6 Orthodontic Mini Anchor System(OMAS) - Ağır ortodontik kuvvetlere daha dayanıklı - Titanyum vidalar - Transmukozal uygulama - 3 ayrı çapta(1,5 / 2,0 / 2,7mm) - 5 ayrı boyda (7,10,12,14,17mm) - Baş kısmı,022”x,028” slot içerir - boyun kısmında 0,8mm’lik delik - düz platform(1,2 veya 3mm) - gövde paralel şekilli - vida kısmı daha derin çentikli - mekanik retansitonu arttırılmış  Lin,J.C., Liou,E.J., A New Bone Screw for Orthodontic Anchorage, J.C.O., 37(12):676-81,2003.

7 Mini-screw implantlar ortodontide;  - boşluk kapatma,  - open-bite tedavisi,  - posterior dişlerin uprighting’i veya distalizasyonu,  - minimum ankraj vakalarında posterior dişlerin mezyalizasyonu gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilir.

8 İmplant alanları:  Sert damağın paramedian veya midsagital bölgesi,  Maksilladaki zigomatik çıkıntılar,  Maksiller tüberositler,  Anterior nasal spinanın altındaki alan,  Mandibuler bukkal sırtın oblik kenarları,  Mandibuler retromolar bölge,  Mandibuler simfiz ve çevresi,  Maksiller veya mandibuler interseptal alveol kemik bölgeleri.

9 Vida Seçimi:  1,5mm çaplı interseptal kemiğe  2,0-2,7mm çaplı zigomatik çıkıntı, mandibuler bukkal kemik, mandibuler bukkal kemik, sert damağın midsagital bölgesi sert damağın midsagital bölgesi (500-600gr kuvvet) (500-600gr kuvvet)  14-17mm uzunlukta zigomatik çıkntılar  6,7,10,12mm uzunlukta diğer bölgeler

10  Park,H.S., Bae,S.M., Kyung,H.M., Sung,J.H., Micro-implant Anchorage for treatment of skeletal Class I bialveolar protrusion, J.C.O.,35(7):417-22, 2001. - çap: 1,2mm - boy:6mm - 4 premolar çekimli bialveoler protrüzyon, - her bir implanta 200gr. Kuvvet Bu çalışmanın sonuçlarına göre mikroimplantların avantajları; İnterseptal alveol kemiğe yerleştirilebilecek kadar küçük, İnterseptal alveol kemiğe yerleştirilebilecek kadar küçük, 60 o açı ile yerleştirildiğinde diş köklerine zarar vermez, 60 o açı ile yerleştirildiğinde diş köklerine zarar vermez, Vida kortikal kemik içerisinde kalır. Vida kortikal kemik içerisinde kalır.

11 Cerrahi prosedür:  Yapışık dişeti: İmplant bölgesi periodontal probe ile işaretlendikten ve mukoperiostal sınır kontrol edildikten sonra yüksek hızlı elmas frez yardımıyla flap kaldırmaya veya dikişe gerek kalmadan kolayca uzaklaştırılır.  Alveoler mukoza: 3mm vertikal veya horizontal insizyon mukogingival sınırdan itibaren yapılır ve altındaki kemiği açığa çıkaracak şekilde muko-periostal flap kaldırılır.

12

13

14 Anatomik şartlar:  Kortikal kemik kalınlığı,  Kemiğin densitesi ktirik öneme sahiptir.  Mandibulada;  Retomolar bölge,  Posterior bukkal bölge  Maksillada;  Midpalatal sutur bölgesi,  Zygomatik çıkıntılar,  Anterior nasal spina bölgesi implantasyon için en uygun yerlerdir.

15 Anatomik şartlar:  Palatinal bölgede çok kısa vida kullanılırsa çok kolaylıkla vida yerinden çıkabilir.  Bu bölgedeki yumuşak doku da kalındır.  Vida muko-gingival sınırın altına, yapışık dişetine implante edilmelidir.  Mandibulada ; mandibuler kanal ve mental foramenden  Maksillada; insisiv kanal, palatinal sinir ve arterin çıktığı delikten uzak implantasyon yapılmalıdır.

16 İmplantasyon sonrası komplikasyonlar:  Micro-implantların düşmesi ; Yumuşak doku enflamasyonu Yeterli kemik desteği olmayışı Hatalı implantasyon tekniği  Hareketli mukozaya impantasyonda yumuşak dokuların vidayı sarması,  Komşu diş kökleri, sinirler ve kan damarlarının operasyon sırasında hasar görmesi,  Mikro-implantların kırılması.

17 Mikro implant ankrajlı intrüzyon:  Posterior dişlerlerden biri kaybedildiğinde veya aşırı kuron harabiyetine uğradığında antagonist dişte o boşluğa doğru sürme eğilimi vardır.  Bu antagonist diş protetik veya konservatif tedaviyi kısıtlar.  İdeal olarak; aşırı sürmüş(uzamış) olan bu antagonist dişin tekrar normal kuron boyuna gelene kadar intrüzyonu gereklidir.

18 Posterior diş veya dişlerin intrüzyonu için;  Tüm diş arkını braketleyerek ankraj olarak almak (diğer dişlerde ekstrüzyona neden olabilir)  Kompleks intrüzyon mekanikleri kullanmak,  Ağız dışı aparey kullanmak,  İskeletsel ankraj kullanmak gibi tedavi alternatifleri vardır.

19 İskeletsel ankraj ile;  Posterior dişlerde istenilen intrüzyon hareketi sağlanır,  Diğer dişlere tüm yan etkilerden kaçınılır,  Yüksek intrüzyon kuvvetleri kullanılabilir,  Daha hızlı intrüzyon sağlanır.  Hasta açısından basit ve konforludur.

20 TARTIŞMA  Kaybedilen molar dişin yerine yapılacak protez geciktirildiğinde bu protezi yapabilmek için;  Kuron boyunu çok kısaltmak,  Ekstrüze olmuş antagonist dişi çekmek veya subapikal kortikotomi ile intrüzyon yaptırmak gibi agresif çözümler üretilebilir.  Dişlere minimum zarar vererek ve oklüzal düzlemi orjinaline göre düzelten protezler yapabilmek için İNTRÜZYON gereklidir.  Konvansiyonel yöntemlerle intrüzyon ankraj dişlerin ekstrüzyonunu da içerir. Bu da mandibulanın saat yönünde rotasyonuna, openbite’a veya çene ucunun geriye hareketine neden olabilir.  Uzamış olan dişin ve komşu dişlerin marjinal kemiği ve periodontal durumu da değerlendirilmelidir.

21 * Melsen, B., Agerbaek, N., Markenstom,G., “Intrusion of incisors in adult patients with marginal bone loss” AJODO, 96:232-41,1989. “ Periodontal problemli bri dişin intrüzyonu yeni ataşman oluşmasını sağlar” “ Periodontal problemli bri dişin intrüzyonu yeni ataşman oluşmasını sağlar” * Vandrsdall,R.L., Markenstom,G., “Orthodontics and periodontal therapy” Periodontol.2000, 1995, 9: 132-49. “Periodontal sağlık açısından dişin ekstrüzyonu gereklidir” “Periodontal sağlık açısından dişin ekstrüzyonu gereklidir”

22 * Sugavara, J., JCO, 1999; 33:689-96. “ mini-plaklar ile intrüzyon” * Burstone, C.R., AJODO, 1977;72:1-22. “ Optimum intrüzyon kuvveti anterior dişlerin her biri için 20 gr.’dır.” * Gianelly, A.A., Goldman, H.M., Philedelphia, Lea and Febiger;1971. “ Küçük dişler için bu intrüzyon kuvvetleri 15-50gr. arasındadır.” * Umemori,M., Sugawara,J., Mitani,H., Nagasaka, H., Kawamura,H., AJODO, 1999,115:166-74. “ Molar intrüzyonu için 500 gr. kuvvet”

23 * Kalra,V., Burstone, C.J., Nanda,R., AJODO 1989,95:467-78. “Gelişimi devam eden çocuklarda diş başına 90 gr. kuvvet” * Melsen,B., Fiorelli, G., JCO 1996,30:91-6. “Yetişkin bireylerde maksiller molar intrüzyonunda bukko-lingula olarak 50gr. kuvvet” * Park,H.S., Bae,S.M., Kyung,H.M., Sung,J.H., JCO 2001, 35:417-22. “Üç köklü maksiller posterior dişler için 200-300gr. intrüzyon kuvveti uygulayarak ayda 0,5-1mm intrüzyon”

24 * Umemori,M., Sugawara,J., Mitani,H., Nagasaka, H., Kawamura,H., AJODO, 1999,115:166-74. “mini-plaklar ankraj alınarak open-bite tedavisi” * Park, H.S., Kwon,T.G., Kwon, O.W., AJODO,126(5):627-36, 2004. “ mini-implantlar ankraj alınarak open-bite tedavisi”

25

26

27 SONUÇ  Basit implantasyonu ve kuvvet yönü ve miktarını kontrol etmenin kolay oluşu nedeniyle mini-implantlar molar intrüzyonunda hasta ve ortodontisti tatmin edecek şekilde başarı ile kullanılabilir.


"Ortodontide mikro-implantlar Dt.Evrim KARADAĞ Dt.Atakan YAMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları