Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

APİKAL REZEKSİYON. Apikal Rezeksiyon nedir? Kökün apikal parçasının kesilip alınması ve periapikal iltihabi ve nekrotik dokunun veya ufak çaplı radiküler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "APİKAL REZEKSİYON. Apikal Rezeksiyon nedir? Kökün apikal parçasının kesilip alınması ve periapikal iltihabi ve nekrotik dokunun veya ufak çaplı radiküler."— Sunum transkripti:

1 APİKAL REZEKSİYON

2 Apikal Rezeksiyon nedir? Kökün apikal parçasının kesilip alınması ve periapikal iltihabi ve nekrotik dokunun veya ufak çaplı radiküler kistin ortamdan uzaklaştırılması işlemidir. Kökün apikal parçasının kesilip alınması ve periapikal iltihabi ve nekrotik dokunun veya ufak çaplı radiküler kistin ortamdan uzaklaştırılması işlemidir.

3 Endikasyonları Anatomik sorunlar Anatomik sorunlar Protetik gereklilikler Protetik gereklilikler Horizontal kök kırığı sonrası apikal bölüm nekroze olduysa Horizontal kök kırığı sonrası apikal bölüm nekroze olduysa Yabancı cisimler Yabancı cisimler Kanal tedavisine bağlı sorunlar Kanal tedavisine bağlı sorunlar Kanal tedavisiyle iyileşmeyen veya genişleyen periapikal lezyonlar Kanal tedavisiyle iyileşmeyen veya genişleyen periapikal lezyonlar Hasta vaktinin sınırlı oldugu durumlarda Hasta vaktinin sınırlı oldugu durumlarda Sinüs ameliyatında veya çene kemiğinin diğer operasyonlarında kök ucu açığa çıkmışsa Sinüs ameliyatında veya çene kemiğinin diğer operasyonlarında kök ucu açığa çıkmışsa

4 Kontrendikasyonlar İdiopatik kanal tedavisi başarısızlıkları İdiopatik kanal tedavisi başarısızlıkları Yalnızca kök kanal tedavisiyle sonuç alınabilecekse Yalnızca kök kanal tedavisiyle sonuç alınabilecekse Anatomik zorluklar Anatomik zorluklar Kron kök oranı Kron kök oranı Rezeksiyon bölgesinde enfeksiyon varsa Rezeksiyon bölgesinde enfeksiyon varsa Periodontal sorunlu lükse dişlerde Periodontal sorunlu lükse dişlerde Travmatik oklüzyonlu dişlerde Travmatik oklüzyonlu dişlerde Kökün 1/3 ünü aşan lezyon varlığında Kökün 1/3 ünü aşan lezyon varlığında Fraktür apikal üçlüyü aşmışsa Fraktür apikal üçlüyü aşmışsa apikal üçlünün koronalinde kanal perforasyonu apikal üçlünün koronalinde kanal perforasyonu Sistemik sorunlar Sistemik sorunlar

5 Sistemik sorunlar; Akut enfeksiyon varlığı Akut enfeksiyon varlığı Kontrol edilemeyen iyileşmeyi geciktiren hastalıklar Kontrol edilemeyen iyileşmeyi geciktiren hastalıklar Kan hastalıkları Kan hastalıkları Antikoagülan tedavi gören veya görmüş hastalar Antikoagülan tedavi gören veya görmüş hastalar Hemanjiom gibi lezyonların o bölgede yer alması Hemanjiom gibi lezyonların o bölgede yer alması Fokal enfeksiyon kaynagı varsa Fokal enfeksiyon kaynagı varsa Mental retardasyon Mental retardasyon

6 APİKAL REZEKSİYON APİKAL REZEKSİYON  Tek seansta kök kanal tedavisi ve apikal rezeksiyonun yapılması; Görüş alanı geniş,tek seansta tedavinin sonlanması Görüş alanı geniş,tek seansta tedavinin sonlanması  Kanama sonucu dişte renklenme,kanal dolgusunun niteliğinin bozulması  Kök kanal tedavisi ve apikal rezeksiyonun ayrı seanslarda yapılması Temiz cerrahi çalışma alanı,duvarlara iyi adaptasyon Temiz cerrahi çalışma alanı,duvarlara iyi adaptasyon

7 TEKNİK Anestezi: Vazokonstrüktörlü anestezik solüsyon kullanılması cerrahi alanda kanamayı azaltır ve anestezi süresini uzatır. Vazokonstrüktörlü anestezik solüsyon kullanılması cerrahi alanda kanamayı azaltır ve anestezi süresini uzatır.

8 İNSİZYON Dört çeşit insizyon çeşidi vardır. Dört çeşit insizyon çeşidi vardır. İntrasulkuler insizyon İntrasulkuler insizyon Submarginal insizyon Submarginal insizyon Semilunar insizyon Semilunar insizyon Vertikal insizyon Vertikal insizyon

9 - kole ile insizyon arasında 5 mm’lik yumuşak doku bandı bırakılmalıdır. -insizyonun yan sınırları rezeksiyon yapılacak diş ile iki taraftaki komşu dişleri içine alacak şekilde planlanmalıdır -kemik teması alınmalı ve mukoza ile periost zedelenmeden kaldırılmalıdır.

10

11

12 KEMİĞİN KALDIRILMASI Mukoperiostal lambo kaldırılır. Mukoperiostal lambo kaldırılır. Kemiğin yumuşak olduğu bölge sondla aranır. Kemiğin yumuşak olduğu bölge sondla aranır. Büyük periapikal lezyonlarda kök açığa çıkmış olabilir. Büyük periapikal lezyonlarda kök açığa çıkmış olabilir. Preparasyon yerini saptayamadığımız durumlarda kemik kaldırılır,radyoopak cisim konulur,radyografi alınır. Preparasyon yerini saptayamadığımız durumlarda kemik kaldırılır,radyoopak cisim konulur,radyografi alınır. Kemik rond frezlerle fırça darbesi tarzında hareketlerle ve irrigasyon altında kaldırılır. Kemik rond frezlerle fırça darbesi tarzında hareketlerle ve irrigasyon altında kaldırılır.

13

14

15

16 YUMUŞAK DOKUNUN KALDIRILMASI Periradiküler küretaj düz veya açılı kemik küretleri ya da periodontal küretlerle yapılır. Periradiküler küretaj düz veya açılı kemik küretleri ya da periodontal küretlerle yapılır. Kök ucunun kesilmesinden önce ya da sonra yapılabilir. Kök ucunun kesilmesinden önce ya da sonra yapılabilir. Doku örneği formalin çözeltisi ile biopsiye gönderilir. Doku örneği formalin çözeltisi ile biopsiye gönderilir. Geniş lezyonlu dişlerin küretajında komşu dişlere ve anatomik oluşumlara dikkat! Geniş lezyonlu dişlerin küretajında komşu dişlere ve anatomik oluşumlara dikkat!

17

18

19 KÖK UCUNUN REZEKSİYONU Görüş netliği sağlamak amacıyla kök ucu eğimli kesilmelidir. Görüş netliği sağlamak amacıyla kök ucu eğimli kesilmelidir. Ancak kök ucunun çok eğimli kesilmesi daha çok dentin tübülünü açığa çıkarır. Ancak kök ucunun çok eğimli kesilmesi daha çok dentin tübülünü açığa çıkarır. Rezeksiyon açısını belirleyen faktörler; kökün eğimi, kurvatürü, kök sayısı, kemiğin kalınlığı, kökün kemik içindeki konumudur. Rezeksiyon açısını belirleyen faktörler; kökün eğimi, kurvatürü, kök sayısı, kemiğin kalınlığı, kökün kemik içindeki konumudur.

20

21

22 Kök ucu 2 şekilde rezeke edilir. Kök ucu 2 şekilde rezeke edilir. Birinci yol: Kök ucu açığa çıktıktan sonra mezyodistal yönde frezlenerek kesilir.Apeksten başlayarak koronale doğru devam edilir. İkinci yol: Kesilecek kök ucu miktarına önceden karar verilir.Apikal kısım tek parça halinde çıkarılır.Biyopsi istendiğinde bu yol kullanılır.Anatomik oluşumlara yakın köklerde de bu yöntem uygulanır.Ancak bazen gereğinden fazla madde kaldırılmasına sebep olur.

23 Bu işlemler yapılırken gözönünde bulundurulması gerekenler Cerrahi alana giriş ve görüş alanı Cerrahi alana giriş ve görüş alanı Kökün pozisyonu ve anatomisi Kökün pozisyonu ve anatomisi İlave kanal varlığı ve pozisyonu,ilave kök bulunması İlave kanal varlığı ve pozisyonu,ilave kök bulunması Kesilen kök yüzeyi yapısı,kanal sayısı ve ilişkileri Kesilen kök yüzeyi yapısı,kanal sayısı ve ilişkileri Retrograd kanal doldurmak için gerekli alan Retrograd kanal doldurmak için gerekli alan Perforasyon varlığı ve lokalizasyonu Perforasyon varlığı ve lokalizasyonu Alveol içinde kök kırığı varlığı Alveol içinde kök kırığı varlığı Anatomik faktörler Anatomik faktörler

24 İrrigasyon altında rezeksiyon yapılmazsa ve tungsten karbid frezler yerine çelik frez kullanılırsa daha kalın bir smear tabakası oluşur.Bu da istenmeyen bir durumdur. İrrigasyon altında rezeksiyon yapılmazsa ve tungsten karbid frezler yerine çelik frez kullanılırsa daha kalın bir smear tabakası oluşur.Bu da istenmeyen bir durumdur.

25

26 RETROGRAD DOLGU PREPARASYONU Kök kanal dolgusunun kalitesi kanal dolgu patının çözünmesi ya da kanal anostomozlarından dolayı ideal olmayabilir. Kök kanal dolgusunun kalitesi kanal dolgu patının çözünmesi ya da kanal anostomozlarından dolayı ideal olmayabilir.

27 Retrograd dolgu, Protetik restorasyonlara zarar verilmesi istenilmeyen durumlarda, Protetik restorasyonlara zarar verilmesi istenilmeyen durumlarda, Pulpanın kalsifikasyon veya kırık alet vb sebeplerle tıkandığı durumlarda, Pulpanın kalsifikasyon veya kırık alet vb sebeplerle tıkandığı durumlarda, Dens in dente benzeri anomalilerde, Dens in dente benzeri anomalilerde, Fosfat siman ile önceden doldurulmuş,boşaltılması durumunda perforasyon olasılığı olan dişlerde yapılır. Fosfat siman ile önceden doldurulmuş,boşaltılması durumunda perforasyon olasılığı olan dişlerde yapılır.

28 Kök ucunun retrograd yoldan doldurulabilmesi için yapılan preparasyonda özel dizayn edilmiş ultrasonik aletler kullanılabilir. Kök ucunun retrograd yoldan doldurulabilmesi için yapılan preparasyonda özel dizayn edilmiş ultrasonik aletler kullanılabilir. Küçük,açılı tipleri bu işlem için uygundur. Küçük,açılı tipleri bu işlem için uygundur. Kolay şekillendirme ve irrigasyon sayesinde etkin temizlik sağlarlar. Kolay şekillendirme ve irrigasyon sayesinde etkin temizlik sağlarlar. Ancak bazı araştırmalar kök ucunda mikroçatlaklar oluşturabileceğini göstermiştir. Ancak bazı araştırmalar kök ucunda mikroçatlaklar oluşturabileceğini göstermiştir.

29 Kök ucu serum fizyolojik ile yıkandıktan sonra kurulanır.Kurulamadan önce kök ucunun sitrik asitle yıkanması tartışmalıdır. Kök ucu serum fizyolojik ile yıkandıktan sonra kurulanır.Kurulamadan önce kök ucunun sitrik asitle yıkanması tartışmalıdır.

30 KÖK UCUNUN DOLDURULMASI Doldurmaya başlamadan önce kavite izolasyonu sağlanmalıdır.Bunun için; Vazokonstrüktörler Vazokonstrüktörler Bone wax(kemik mumu) Bone wax(kemik mumu) Kollagen bazlı ürünler:CollaCote,Avitene, SuperStat Kollagen bazlı ürünler:CollaCote,Avitene, SuperStat Kollagen bazlı olmayan ürünler:Surgicel,Oxygel,G elfoam Kollagen bazlı olmayan ürünler:Surgicel,Oxygel,G elfoam Ferrik sülfat içerenler:Asrigedent,Cut- Trol,ViscoStat. Ferrik sülfat içerenler:Asrigedent,Cut- Trol,ViscoStat.

31 İdeal bir kök ucu dolgu materyali; Biyouyumlu olmalı Biyouyumlu olmalı Radyoopak olmalı Radyoopak olmalı Adeziv olmalı Adeziv olmalı Çözünürlüğü az olmalı Çözünürlüğü az olmalı Kullanımı kolay olmalı Kullanımı kolay olmalı Antibakteriyel olmalı Antibakteriyel olmalı

32 KÖK UCU DOLGU MATERYALLERİ AMALGAM(zinc-free) AMALGAM(zinc-free) SUPER EBA SUPER EBA IRM IRM CIS CIS DENTİN BONDLU KOMPOZİT REZİN DENTİN BONDLU KOMPOZİT REZİN DIAKET DIAKET MTA MTA

33 AMALGAM Amalgamın geç donma süresi kontaminasyonuna izin verir. Amalgamın geç donma süresi kontaminasyonuna izin verir. Korozyon oluşur. Korozyon oluşur. Dokular için steril olmayan civa ortama girmiş olur. Dokular için steril olmayan civa ortama girmiş olur. Bu sebeplerden dolayı alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Bu sebeplerden dolayı alternatif yöntemler geliştirilmiştir.

34 SUPER EBA Yüksek sıkıştırma ve gerilme kuvveti Yüksek sıkıştırma ve gerilme kuvveti Nötral Ph Nötral Ph Düşük çözünürlük Düşük çözünürlük Kan kontaminasyonundan minimal düzeyde etkilenir. Kan kontaminasyonundan minimal düzeyde etkilenir.

35 IRM ZOE simanın rezinle desteklenmiş halidir. ZOE simanın rezinle desteklenmiş halidir. Yüksek toz/likit oranında hazırlanırsa retrograd dolgu materyali olarak kullanılabilir.Bu durumda; Yüksek toz/likit oranında hazırlanırsa retrograd dolgu materyali olarak kullanılabilir.Bu durumda; Yerleştirme zamanı kısalır. Yerleştirme zamanı kısalır. Doku sıvılarındaki çözünürlük ve toksisitesi azalır. Doku sıvılarındaki çözünürlük ve toksisitesi azalır.

36 CIS CIS Kimyasal bağlanırlar. Kimyasal bağlanırlar. Biyouyumluluğu iyi. Biyouyumluluğu iyi. Antibakteriyel özelliktedir. Antibakteriyel özelliktedir..

37

38 DENTİN BONDLU KOMPOZİT REZİN Minimal toksisite Minimal toksisite Nemsiz ortamda kullanılmalı. Nemsiz ortamda kullanılmalı. Araştırmalarda amalgamdan daha iyi olduğu bulunmuş. Araştırmalarda amalgamdan daha iyi olduğu bulunmuş.

39 DİAKET DİAKET Örtüleme kapasitesi yüksek Örtüleme kapasitesi yüksek Kök ucu dolgu maddesi olarak kullanılan diaketin kanal patı olarak kullanılan diaketin toz/likit oranından fazla olmalı Kök ucu dolgu maddesi olarak kullanılan diaketin kanal patı olarak kullanılan diaketin toz/likit oranından fazla olmalı

40 MTA(MİNERAL TRİOXİDE AGGREGATE) MTA(MİNERAL TRİOXİDE AGGREGATE) Biyouyumluluğu iyi Biyouyumluluğu iyi Örtücü özelliği iyi Örtücü özelliği iyi Kan kontaminasyonundan etkilenmez Kan kontaminasyonundan etkilenmez

41 OPERE YERİN KAPATILMASI Doku flebinin repozisyonundan önce aksettirilen dokunun altı,çevreleyen kemik ve periradiküler kemik kavitesinde debris varlığı kontrol edilmeli,MTA’nın kök ucu dolgusu olarak kullanıldığı yerler hariç operasyon yeri serum fizyolojikle yıkanmalı Doku flebinin repozisyonundan önce aksettirilen dokunun altı,çevreleyen kemik ve periradiküler kemik kavitesinde debris varlığı kontrol edilmeli,MTA’nın kök ucu dolgusu olarak kullanıldığı yerler hariç operasyon yeri serum fizyolojikle yıkanmalı Sonra doku repoze edilip primer iyileşme için dikiş atılır. Sonra doku repoze edilip primer iyileşme için dikiş atılır.

42 Dikiş atmadan önce flep yerleştilerek parmak basıncı uygulanması önerilir. Dikiş atmadan önce flep yerleştilerek parmak basıncı uygulanması önerilir. Bu şekilde kan pıhtısının kalınlığı azalır,fibrin formasyonu başlar ve kaldırılan doku ile altta kalan doku arasında bağlantı sağlanmaya başlanmış olur. Bu şekilde kan pıhtısının kalınlığı azalır,fibrin formasyonu başlar ve kaldırılan doku ile altta kalan doku arasında bağlantı sağlanmaya başlanmış olur.

43 POST OPERATİF RADYOLOJİK İYİLEŞME Operasyon bölgesi kapanmadan bir film alınır. Operasyon bölgesi kapanmadan bir film alınır. Filmde dikkat edilmesi gereken noktalar: Filmde dikkat edilmesi gereken noktalar: Geriye kalan rezeksiyona uğramamış kök yapısı var mı? Geriye kalan rezeksiyona uğramamış kök yapısı var mı? Kök uçları doğru olarak doldurulmuş mu? Kök uçları doğru olarak doldurulmuş mu? Operasyon bölgesinde yayılmış radyopak materyal var mı? Operasyon bölgesinde yayılmış radyopak materyal var mı? Kök ucu dolgu materyali maxsiller sinüsün ya da mandibular kanalın içine itilmiş mi? Kök ucu dolgu materyali maxsiller sinüsün ya da mandibular kanalın içine itilmiş mi? Klinik olarak görülmeyen bir kırık var mı? Klinik olarak görülmeyen bir kırık var mı?

44 Apikal rezeksiyon uygulanan hastalar belli aralıklarla kontrol edilir.Bir hafta sonra dikişler alınır ve hemen post operatif dönemde 3,6,12 ve 24. aylarda filmler alınır.Bu filmler ile kemikleşme hızı kontrol edilir.Ameliyattan sonra iki yıl bulgu vermeyen semptomsuz dişler başarılı kabul edilir. Apikal rezeksiyon uygulanan hastalar belli aralıklarla kontrol edilir.Bir hafta sonra dikişler alınır ve hemen post operatif dönemde 3,6,12 ve 24. aylarda filmler alınır.Bu filmler ile kemikleşme hızı kontrol edilir.Ameliyattan sonra iki yıl bulgu vermeyen semptomsuz dişler başarılı kabul edilir.

45 Apikal rezeksiyonun başarılı olabilmesi için kanal tedavisinin iyi yapılması,kök ucu patolojisinin iyi temizlenmesi,dişe okluzal travma gelmemesi ve komşu dişlerin zarar görmemesi gerekir!!! Apikal rezeksiyonun başarılı olabilmesi için kanal tedavisinin iyi yapılması,kök ucu patolojisinin iyi temizlenmesi,dişe okluzal travma gelmemesi ve komşu dişlerin zarar görmemesi gerekir!!!

46 Apikal rezeksiyonun başarısına kısa dönemde radyografiyle karar vermek yanlış olur.Kemikleşmenin radyolojik görüntüsü 6-12 ay süresinde tamamlanır.Hatta büyük lezyonlardan geriye kalan kavitelerde sağlıklı skar dokusu uzun süreli radyolusent görüntü verebilir.Bunun için apikal rezeksiyonun başarısına daha çok klinik bulgulara göre karar verilmelidir. Apikal rezeksiyonun başarısına kısa dönemde radyografiyle karar vermek yanlış olur.Kemikleşmenin radyolojik görüntüsü 6-12 ay süresinde tamamlanır.Hatta büyük lezyonlardan geriye kalan kavitelerde sağlıklı skar dokusu uzun süreli radyolusent görüntü verebilir.Bunun için apikal rezeksiyonun başarısına daha çok klinik bulgulara göre karar verilmelidir.

47 Apeks civarında şişlik,ağrı,pü akıntısı lezyonun tekrarladığının habercisidir. Başarısız apikal rezeksiyon vakalarında yeniden periapikal küretaj uygulanır.


"APİKAL REZEKSİYON. Apikal Rezeksiyon nedir? Kökün apikal parçasının kesilip alınması ve periapikal iltihabi ve nekrotik dokunun veya ufak çaplı radiküler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları