Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 KAYNAK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
karasu myo KAYNAK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK TEKNİKLERİ HACI ASLAN HACI ASLAN

2 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
TANIM: Bir yanıcı gaz ile bir yakıcı gazın belirli karışım oranlarında ayarlanarak hamlaç adı verilen cihazlarda yakılarak meydana gelen alev ile ergitmenin sağlandığı birleştirme tekniğidir. HACI ASLAN

3 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
HACI ASLAN

4 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
YANICI GAZLAR YAKICI GAZLAR ASETİLEN (C2H2) PROPAN (C3H8) HİDROJEN (H2) DOĞAL GAZ METAN (CH4) BÜTAN (C4H10) PROPAN- BÜTAN karışımı (C3H8 -C4H10) HAVAGAZI BENZİL VE BENZOL BUHARI OKSİJEN HACI ASLAN

5 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
GAZ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN GAZ ÖZELLİKLERİ * Yüksek bir ısıl değer * Yüksek bir alev sıcaklığı * Yüksek bir tutuşma hızı * Kaynak banyosunu havaya karşı koruma * Artıksız bir yanma * Ucuz ve kolay üretilebilme HACI ASLAN

6 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
EN İDEAL YANICI GAZ HANGİSİDİR? En iyi şartları yerine getiren gaz, asetilendir. Bu nedenle oksi-gaz kaynağında yaygın olarak asetilen gazı kullanılır. Bu kaynak yöntemine de "oksi-asetilen kaynağı” da denir. HACI ASLAN

7 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ASETİLEN GAZININ ÖZELLİKLERİ Yüksek bir ısı derecesine sahiptir. Tutuşma hızı yüksektir. Yüksek bir alev sıcaklığına sahiptirler. Kaynak yerini havaya karşı korur. Kesiksiz bir yanma verir. Ucuz ve kolay elde edilir. Oksi-asetilen kaynağında asetilen gazının kullanılması özellikle alev sıcaklığı ile tutuşma hızının diğer gazlara nazaran daha fazla olmasındandır. HACI ASLAN

8 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ASETİLEN GAZI Karpitin su ile teması sonucunda elde edilen bir gazdır. Özgül ağırlığı gaz halinde 1.17 kg/m3 olup, havadan hafiftir. Özgül ağırlığı sıvı halinde kg/dm3 Asetilen, içerisindeki fosforlu hidrojen sebebiyle sarımsağımsı bir kokuya sahiptir. Asetilen atmosferik basınçta 80 °C'de sıvı ve -83 °C'de katı hale geçer. HACI ASLAN

9 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ASETİLEN GAZININ PATLAMA TEHLİKESİ Asetilen hava ve oksijenle çok tehlikeli karışımlar meydana getirir ve bu karışımların patlaması, büyük zararlara yol açar. Asetilenin hava ve oksijenle yaptığı patlayıcı gaz karışımları aşağıdaki oranlardadır: Oksijen ile % 2,3 - % 93 nispetinde asetilen Hava ile % 1,5 - % 82 nispetinde asetilen HACI ASLAN

10 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ASETİLEN GAZININ PATLAMA TEHLİKESİ * Asetilen kararsız bir karbonlu hidrojen olduğu için, ayrışma meyli fazladır. 1,5 atmosferden daha yüksek bir basınçla sıkıştırıldığı ve sıcaklığı da arttığı zaman, kendisini oluşturan karbon ve hidrojene ayrılır. * Bu esnada tutuşma ve yanma olmadan, 11 misli bir basınç artışıyla infilak eder. Bu sebepten asetilen cihazlarında 1,5 atmosferden yüksek basınçlara izin verilmez. * Basınç 2 atmosferi aştığı zaman özel emniyet tedbirleri alınmadığı takdirde, bir noktadan başlayan ayrışma bütün gaz kütlesine yayılır. HACI ASLAN

11 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ASETİLEN GAZININ PATLAMA TEHLİKESİ Diğer taraftan sıcaklığında fazla yükselmesine izin verilmemelidir. Basınç ve sıcaklık için kabul edilen sınırlar, 1,5 atmosferde 60°C'dir. HACI ASLAN

12 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ASETİLEN GAZININ ELDE EDİLMESİ Asetilen, kimyada kalsiyum karbür (CaC2) denilen karpitin su ile temasından elde edilir. CaC2 + 2 H2O C2H2 + Ca(OH)2 + ısı Kalsiyum karbür Su Asetilen Sönmüş kireç kcal Pratikte 1 kg KALSİYUM KARBÜRDEN (karpitten) 250 litre asetilen elde edilir. Reaksiyon neticesinde meydana gelen 400 kcal'lık ısı ile, 10 litre su 40 °C ısıtılabilir. ASETİLEN KAZANI HACI ASLAN

13 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ASETİLEN GAZININ TÜPLERE DOLDURULMASI Asetilen gazı önceleri atölye ve işyerlerinde karpit kazanı kullanılarak üretilirken, günümüzde gaz doldurma fabrikalarında üretilerek tüplere doldurulup atölyelere sevk edilmektedir. Tüpün % 25 lik bölümüne gözenekli madde yerleştirilmiştir. Tüpün 1/3 ü aseton ile doludur. Aseton, gözenekli madde tarafından emilir. Asetilen, aseton içerinde eriyerek sıvı hale dönüşür. Tüpün hacimsel olarak % 8’lik kısmı emniyet için boş bırakılır. HACI ASLAN

14 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ASETİLEN GAZININ TÜPLERE DOLDURULMASI Normal endüstriyel tüplerde 15 litre aseton bulunur ve 15 atmosfer basınçta 1 litre asetonda 400 litre asetilen erir. Buna göre 15 atmosferlik basınçta doldurulan bir asetilen tüpü, 15x400 = 6000 litre asetilen ihtiva eder. Bu asetilen erimiş haldedir. 6000 litre erimiş asetilen ihtiva eden normal tüpler 40 litreliktir. HACI ASLAN

15 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
OKSİJEN GAZI Atom ağırlığı 16 olan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Oksijen sıvılaşınca mavi renk alır. Oksijen yakıcı görevi görür. Kaynakta kullanılan yanıcı gazların yakılmasında oksijen kullanılır. HACI ASLAN

16 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
OKSİJEN TÜPLERİ 150–200 bar basıncında oksijenin depolanmasını, taşınmasını ve kaynak yerinde kullanılmasını sağlayan silindir biçimli depolara oksijen tüpü denir. Oksijen tüpleri dikişsizdir. Yüksek özellikli çeliklerden özel çekme tezgâhlarında yapılır. Kısa ve uzun boyludur. Tüplerin deney basıncının 250 bar basınca dayanması gerekmektedir. Kısa tüpler 40 lt, uzun tüpler 50 lt hacimlidir. Normal olarak tüplerin ağırlıkları kg arasında değişmektedir. Tüp basıncı 1 kg/cm2 iken tüpte 40 lt oksijen vardır. Tüpteki oksijen miktarı, 40 X Tüp Basıncı‟ dır. Boyle-Maryot kanununa göre 40 litrelik tüpteki oksijen miktarı: P.V.= 40 x 150 = 6000 litre = 6 m3 Oksijen tüpleri maviye boyanır. HACI ASLAN

17 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
TÜP RENKLERİ HACI ASLAN

18 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
TÜP RENKLERİ HACI ASLAN

19 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
BASINÇ REGÜLATÖRLERİ Tüpün basıncının (150 veya 200 atmosfer) kaynak için gerekli alevin meydana getirildiği üfleçteki kullanma basıncına düşürülmesinde "basınç düşürme manometrelerinden " faydalanılır. Manometreler tek veya iki kademeli olabilir. İki kademeli manometrelerde basınç önce 20 atmosfere, daha sonra da kullanma basıncına düşer Tüp içerisindeki basınç değişse de ayarlanan kullanma basıncı değişmez. Basınç regülâtörleri üzerinde “manometre” bulunur. Manometre ölçme yapar, basınç regülâtörü ise basıncı istenilen seviyede ayarlamaya yarar. HACI ASLAN

20 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
BASINÇ REGÜLATÖRLERİNİN YAPISI HACI ASLAN

21 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
BASINÇ REGÜLATÖRLERİNİN TÜRLERİ İki tür basınç regülâtörü vardır. * Asetilen basınç regülâtörü * Oksijen basınç regülatörü Asetilen basınç regülâtörü, asetilen tüpündeki yüksek basıncı düşürerek hortuma gönderen basınç ayarlayıcısıdır. 25 bar çalışma basıncında çalışır. 40 bar deneme basıncına dayanıklıdır. Konik rakorlu olarak üretilen basınç regülâtörü tüpün vanasına doğrudan bağlanır. Tüpün vanasını açtıktan sonra sabun köpüğü ile sızdırmazlık testi yapıldıktan sonra çalışma basıncı ayarı yapılır. HACI ASLAN

22 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
OKSİJEN REGÜLATÖRLERİ 150 bar basıncındaki oksijen tüplerinde kullanılır. Oksijen regülatörünün tüpe bağlantısı düz ve konik rakorlu yapılır. Düz rakorlularda sızdırmazlığı sağlamak için conta kullanılır. 1,5-5 bar kullanma basıncı kaynağa yeterlidir. Basınç regülâtöründeki kelebeğin ve musluğun kapalı olup olmadığı kontrol edilerek tüp vanası açılmalıdır. Aksi takdirde hortumlara yüksek basınçlı oksijen gidebilir. Bu da hortumların patlamasına neden olabilir. Tüpün vanası açıldıktan sonra çalışma basıncı ayarlanmalıdır. HACI ASLAN

23 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
Üfleçler (Hamlaçlar – şalomalar) Oksijenle asetileni emniyetli bir şekilde karıştırıp, kaynak alevi oluşmasını ve kontrol altında tutulmasını sağlayan hamlaçtır. Hamlaçlar genellikle pirinç malzemeden yapılır. Yan yana iki giriş ucundan asetilen ve oksijen girer. Hamlaç üzerinde iki adet musluk (valf) vardır. Bunlardan biri asetileni, diğeri oksijeni kumanda eder. HACI ASLAN

24 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
BEKLER Üfleç uçlarına takılan (değişik büyüklükteki) eğik borulara bek denir. Hamlaç çıkışında oksijen ve asetilen karıştırılarak bek ucundan çıkar ve bir kıvılcımla bek ucunda alev oluşturur. Bek Üfleç Meme HACI ASLAN

25 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
KAYNAK BEK NUMARALARI Bek Birleştirilecek numarası levha kalınlığı (0,5-1mm), (1-2mm), (2-4mm), (4-6mm), (6-9mm), (9-14mm), ( mm), (20-30mm) HACI ASLAN

26 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
HACI ASLAN

27 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
KAYNAK ALEVİNİ TUTUŞTURMA VE SÖNDÜRME Kaynak alevinin elde edilmesi için önce hamlaç üzerinde bulunan oksijen musluğu (valf) açılır. Ardından asetilen musluğu açılır ve zaman kaybedilmeden ateş (çakmak, kibrit) yardımıyla karışımın alev alması sağlanır. Bu kuraldır. Oksijen musluğu açılmadan asetilen musluğunu açıp yanmayı gerçekleştirseniz bile başarılı bir yanma elde edemezsiniz; Hemen oksijeni açsanız bile alev çoğu zaman sönecektir. Söndürme işleminde ise öncelikli olarak yanıcı gaz olan asetilen musluğu kapatılır. Daha sonra oksijen musluğu kapatılır. HACI ASLAN

28 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
Hava-Asetilen karışımının alev sıcaklığı 2200 °C civarındadır. Asetilen, saf Oksijen ile yakıldığı zaman alev sıcaklığı 3166 °C ye kadar yükselir, ancak alev sıcaklığı ve üretilen ısı mıktarı oksijen miktarına bağlıdır. Bek ucunda meydana gelen alevin sıcaklığı 3250°C civarındadır. HACI ASLAN

29 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ALEV AYARI 1- Yumuşak /Redükleyici alev (asetileni fazla) 2- Normal /Nötr alev 3- Sert /Oksitleyici alev (oksijeni fazla) HACI ASLAN

30 Asetilen Fazlası Alev (Karbürleyici Alev)
Nötr Alev Asetilen Fazlası Alev (Karbürleyici Alev) Oksijen Fazlası Alev (Oksitleyici Alev) HACI ASLAN

31 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
NORMAL ALEV Oksijen ve asetilenin eşit miktarda karışımının sağlandığı alev ayarıdır. Çelik boruların kaynağında normal alev ayarı kullanılmaktadır. Bu alev çelik döküm ve DÜŞÜK karbonlu çeliklerin kaynağında kullanılır. HACI ASLAN

32 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
ASETİLEN FAZLASI ALEV üfleçteN çıkan asetilen oranı fazla olan alevdir. Asetilen fazlası aleve, karbon verme yeteneğinden dolayı karbonlayıcı (karbürlü) alev de denir. Asetilen miktarı, oksijene göre fazladır. Alevin rengi kırmızı, turuncu ve sarıya yakındır. Çok yumuşaktır. Beyaz çekirdek dışında uzun gölge oluşur İnce kalınlıktaki çelikler, nikelli çeliklerde, alüminyum ve alaşımlarında, dökme demir ve kurşun gibi oksitlenmeye hassas MALZEMELERİN KAYNAĞINDA kullanılır. HACI ASLAN

33 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
OKSİJEN FAZLASI ALEV Normal alevden daha koyu renkte ve daha kısa alev boyu vardır. Böyle bir alevde çekirdek kısa ve koyu mavi renktedir. Hışırtı sesi tiz ve fazladır, sert lehimde (pirinç kaynağı) kullanılır. Sert bir alevdir. Oksitleyici bir niteliktedir. Bu nedenle bu aleve oksitleyici alev de denir. HACI ASLAN

34 OKSİ-GAZ KAYNAK YÖNTEMİ
KAYNAK İŞLEMİ HACI ASLAN

35 OKSİ-GAZ KESME YÖNTEMİ
KESME BEKLERİ Çeliğin oksijenle oksitlenerek kesilmesine oksijenle yakarak kesme denir. Çelik döküm, çelik ve çelik alaşımları yakarak kesilebilir. Basınçlı oksijen, erimiş gereç moleküllerini kesme alanından uzaklaştırır. Oksijenle kesme işlemi, serbest elle veya aparatla yapılır. HACI ASLAN

36 OKSİ-GAZ İLE KESME İŞLEMİ
KESME BEKLERİN NUMARALARI Bek Kesilecek Numarası levha kalınlığı 50 (5-50 mm), 100 ( mm), 200 ( mm), 300 ( mm) HACI ASLAN

37 OKSİ-GAZ İLE KESME İŞLEMİ
Kesilecek yer, yeterli miktarda ısıtılır. Isıtma alevi parça üstüne 90º tutularak ön ısıtma yapılır. Kesme işlemine, oksijen verme koluna basılarak devam edilir. Alevin kesmeye başlamasıyla kesme yönünde üflece (şalome) 75–80º kadar eğim verilir. HACI ASLAN

38 OKSİ-GAZ İLE KESME İŞLEMİ
HACI ASLAN

39 OKSİ-GAZ İLE KESME İŞLEMİ
KESME LÜLESİ (MEMESİ) KESME LÜLESİ (MEMESİ) KAYNAK LÜLESİ (MEMESİ) HACI ASLAN

40 OKSİ-GAZ İLE KESME İŞLEMİ
Oksijenle sert, çelik türü gereçlerin hızlı oksitlenip yanmasından yararlanılarak kesme yapılır. Birçok çelik türü, 1100 ºC civarında şekillendirme sıcaklığındadır. Bu sıcaklığa kadar ısıtılan gereç, saf oksijen içinde kalarak hızla yanmaya başlar. Bu yanma sonunda cüruf ve ısı açığa çıkar. Çelik 1500 ºC ‘de erime sıcaklığına ulaşır. Basınçlı oksijenin itme gücü sayesinde oksit tabakası, kesme alanından uzaklaştırılır HACI ASLAN

41 OKSİ-GAZ İLE SERT LEHİMLEME YAPMAK
SERT LEHİMLEME TEKNİĞİ Aynı cins veya farklı cins metalleri bir ısı kaynağı altında, lehimlenecek ana malzemeler ergitilmeden, sadece ilave lehim metalini ergiterek lehim aralığını doldurmasını ve metalurjik bir bağ oluşturmasını sağlayarak yapılan birleştirme işlemlerine lehimleme denir. İlave lehim telinin ergime sıcaklığı 450°C üzerinde ise lehimleme işlemine sert lehimleme (brazing) adı verilir. İlave lehim telinin ergime sıcaklığı 450°C altında ise lehimleme işlemine yumuşak lehimleme (soldering) adı verilir. HACI ASLAN

42 OKSİ-GAZ İLE SERT LEHİMLEME YAPMAK
Sert lehimlemede en sık kullanılan birleştirme çeşitleri HACI ASLAN

43 OKSİ-GAZ İLE SERT LEHİMLEME YAPMAK
Sert lehimlemede işlem basamakları 1- Lehimlenecek levhaların birleştirme bölgeleri iyice temizlenmelidir. 2- Lehimlenecek bölgeye dekapan adlı temizleyici sürülmeli veya dökülmelidir. 3- Lehimlenecek bölge, lehimleme sıcaklığına kadar homojen ısıtılmalıdır. 4- Lehimleme aralığını ilave lehim telinin doldurması sağlanarak, birleştirme işlemi gerçekleştirilmelidir. 5- Lehimleme sonrası mekanik veya kimyasal maddelerle dekapan artıkları temizlenmelidir. HACI ASLAN

44 OKSİ-GAZ KAYNAK UYGULAMALARI
TELSİZ KENETLİ BİRLEŞTİRMELER HACI ASLAN

45 OKSİ-GAZ KAYNAK UYGULAMALARI
TELSİZ KENETLİ BİRLEŞTİRMELER HACI ASLAN

46 OKSİ-GAZ KAYNAK UYGULAMALARI
TELLİ KÜT ALIN BİRLEŞTİRMELER HACI ASLAN

47 OKSİ-GAZ KAYNAK UYGULAMALARI
TELLİ KÜT ALIN BİRLEŞTİRMELER HACI ASLAN

48 OKSİ-GAZ KAYNAK UYGULAMALARI
TELLİ BİNDİRME BİRLEŞTİRMELER HACI ASLAN

49 OKSİ-GAZ KAYNAK UYGULAMALARI
TELLİ DIŞ KÖŞE BİRLEŞTİRMELER HACI ASLAN

50 OKSİ-GAZ KAYNAK UYGULAMALARI
TELLİ BİRLEŞTİRMELER HACI ASLAN


"KAYNAK TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları