Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İllerde Hangi Verimlilik Projeleri Uygulanabilir? Dr. Yücel Özkara Sanayi ve Teknoloji Uzmanı, Verimlilik Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Verimlilik Projeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İllerde Hangi Verimlilik Projeleri Uygulanabilir? Dr. Yücel Özkara Sanayi ve Teknoloji Uzmanı, Verimlilik Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Verimlilik Projeleri."— Sunum transkripti:

1 İllerde Hangi Verimlilik Projeleri Uygulanabilir? Dr. Yücel Özkara Sanayi ve Teknoloji Uzmanı, Verimlilik Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı

2 İşletme Performansının Boyutları 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 2 PERFORMANS Etkinlik Kalite Verimlilik Çalışma Yaşamının Kalitesi İnovasyon Çevreye Duyarlılık Kârlılık Etkililik Verimlilik, işletme performansının boyutlarından biridir.

3 İşletme Performansının Boyutları 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 3  Ancak, çıktının ekonomik değerini artıran ve/veya girdinin maliyetini düşüren her faaliyet VERİMLİLİĞİ ARTIRIR  Herhangi bir kesime yönelik verimlilik artışı sağlayacak her planlı ve süreli faaliyet ise verimlilik artırıcı proje olarak nitelendirilebilir.

4 Verimliliği Ölçmek, Ölçebilmek İL DÜZEYİNDE VERİMLİLİK Sorun nerde? Sorun daha önce tanımlanmış mı? Sorunun büyüklü ğ ü nedir? Soruna çözüm aranmış mı? Soruna kim(ler) ya da ne(ler) neden oluyor? Çözüme kim(ler) ya da ne(ler) katkı sunabilir? 11 Mart 2016Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 4  Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz! Peter Drucker  Ölçemediğiniz şeyi bilemezsiniz, bilemediğiniz şeyi yönetemezsiniz Ölçemiyorsan hesapla, hesaplayamıyorsan tahmin et!

5 İlin ya da Bölgenin Verimlilik Eksenindeki Sorunları - Çözümleri 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 5 Verimlilik Sorunu Bölge Kalkınma Planları İ l SWOT Analizi Olgusal Gerçekler

6 İlin ya da Bölgenin Verimlilik Eksenindeki Sorunları - Çözümleri 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 6 Farkındalık Yaratma Eğitimler Sosyal etkinlikler Tanıtım, haber vb. Verimlilik Artırma Uygulama projeleri Teknik eğitimler Sosyal eğitimler Bilgi- Deneyim Aktarma Teknik Geziler Konferans, seminer Diğer

7 Neler yapıyoruz? 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 7  Verimlilik konusunda faaliyetler:  Verimlilik bilinci eğitimleri  Enerji verimliliği eğitimleri  Devlet teşvikleri hakkında bilgilendirme  Verimlilik temalı film, resim, fotoğraf yarışmaları  İş güvenliği eğitimleri  Aile işletmelerinde kurumsallaşma  Kalite yönetimi, Kaizen, Sürekli iyileştime eğitimleri  vb...

8 Kimlere yapıyoruz? 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 8  Odak Kesimler:  Sanayi kesimi  İşçi, teknik personel, işveren vs.  Okullar  İlkokul öğrencileri, mühendislik ya da İİBF fakültesi öğrencileri  Öğretmenler  Tüketiciler  Tarımsal üreticiler?  Turizm alanı  Kalkınma Ajansının “şu” projesinin paydaşları?

9 Yaratıcı Düşünce Tekniği: Matris Yöntemi Uyarlaması 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 9 HEDEF KES İ MLER SANAY İ TÜKET İ C İ LER E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M D İĞ ER ODAK KONULAR Verimlilik Bilinçlendirme Toplantıları: Seminerler / Konferanslar Çalıştaylar ve Uygulamalı E ğ itimler (Atölye Çalışmaları) Verimlilik Temalı Yarışmalar

10 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri De ğ erlendirme Çalıştayı 10

11 Odak Konu-Hedef Kesim Matrisi 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 11  Faaliyet planlamada beyin fırtınası ile birlikte yeni düşünceleri ortaya çıkarabilir.  İl Müdürlüklerinin gerek planlama gerekse izleme çalışmaları için kullanışlı bir araçtır.  Her il için, önem düzeyi ve yapılabilirliğine göre özgün biçimde yeniden tasarlanabilir.  Çalıştay süresince isteğe göre kullanılabilir

12 Sanayiye Yönelik Verimlilik Artırma Projeleri Nasıl ve Nereden Başlamalı? 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 12  Paydaşlar  Sanayi ve Ticaret Odaları işbirliği  Uygulama  Verimlilik Teşhis Çalışması  Projelerin belirlenmesi ve başlanması  Finansman  Kalkınma Ajansları, Odalar, Yerel Kaynaklar  Teknik Destek  Bakanlık Uzmanları, Üniversite

13 Sanayi Dışı Kesimlere Yönelik Verimlilik Eğitimi Projeleri 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 13  Mevcut ya da İl’e uyarlanmış eğitimler  Yeni FİKİRLER?  Yerelleşmiş  İlin ya da bölgenin sorununa odaklanmış  Çözüm sunan  Genç Fikirler!

14 Teşekkürler… 11 Mart 2016 Dr. Yücel Özkara 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 14


"İllerde Hangi Verimlilik Projeleri Uygulanabilir? Dr. Yücel Özkara Sanayi ve Teknoloji Uzmanı, Verimlilik Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Verimlilik Projeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları