Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ SKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERS:TOPLUMAL HİZMET PROJELERİ KONU:AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ SKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERS:TOPLUMAL HİZMET PROJELERİ KONU:AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1

2 İ SKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERS:TOPLUMAL HİZMET PROJELERİ KONU:AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) HAZIRLAYNALAR: İSMAİL TAŞKIN YAKUP DEMİR

3 NASIL KURULDU.? Afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.

4 NE İŞ YAPAR.? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

5 AFAD HAKKINDA Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüz yüze kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem… Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

6

7 Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar afet yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınması gerektiğinin bir kanıtı… NEREDE HAYAT ORADA AFAD

8 2009 Y ıLıNDAN ITIBAREN ÜLKEMIZDE YENI BIR AFET YÖNETIM MODELI UYGULAMAYA KONULMUŞ OLUP, GETIRILEN BU MODEL ILE ÖNCELIK ‘‘K RIZ Y ÖNETIMI ’’ NDEN ‘‘R ISK Y ÖNETIMI ’’ NE VERILMIŞTIR. Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan bu model, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.

9 AFAD Başkanlığı,illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.

10 * Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir

11 * Kurulduğu günden bu yana ülkemizde yaşanan Elazığ, Simav ve Van depremlerinde en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmiş, deprem sonrası yürüttüğü başarılı iyileştirme politikaları ile afetzede vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmıştır. Antalya, Samsun ve Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinde ilgili kurumlarla kısa sürede koordinasyon sağlanarak afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesi çalışmaları ivedilikle tamamlanmıştır.

12 AFAD VAN DEPREMİNDE

13 AFAD,SAMSUN SEL FELAKETİNDE

14 AFAD TATBİKATLARI

15

16 İLK 72 SAAT..!

17 OKUL AFET PLANI Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması için okul afet planları yapılmalıdır. Afete hazırlıklı okul, okul afet planlarının oluşturulması ve uygulanmasını kapsayan bütünleşik okul afet ve acil durum yönetimi ile mümkündür.

18 AİLE AFET PLANI Afetler her zaman her yerde olabilir ve afetlere müdahale etmekle yükümlü kişiler (ki bu kişilerde afetzede olabilirler) afet sonrası ihtiyaçlarımızı çok kısa bir sürede karşılayamayabilirler. Zarar azaltma mantığı ile yaşam biçimimizi afetlere duyarlı şekilde gözden geçirmeli, çevremizi bu gözle algılamalı, güvenli yaşam bilinci / farkındalığı ve afet öncesi hazırlıklı olma eğilimi ile afetlere direncimizi arttırmalıyız. Kendimize ait “afet sonrası ilk 72 saat için” bir aile afet planı yapmamız gerekir. Planımızda evimizin güvenli yerleri, afet çantamızın düzenlenmesi ve evi tahliye planımız yer almalıdır. Unutmayın ; Depremler Önlenemez, Ancak Depremlerin Afetlere Dönüşmesi Önlenebilir.

19 Ailelerin, okulların olduğu gibi, kamu binalarının, özel firma ve işyerlerinin de bir afet planı olmalıdır. Bunun en büyük nedeni, çalışan insanların günün önemli bir bölümünü işyerlerinde geçiriyor olmalarıdır. Eğer bir kurum/işyerinin afet planı yoksa, hazırlanması ve uygulamaya konulması için, orada çalışan herkesin buna yardımcı olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; afetler her zaman her yerde olabilir.

20 Afetlerle mücadelede temel bilgi ve kavramlar, afet bilinci kültürü, afet hazırlıklarında toplumsal güç birliği, yaşam çevremizdeki riskler, yaşam çevremizdeki risklerin azaltılması, zorunlu deprem sigortası, yapısal olmayan risklerin önlenmesi, Afetlerin ilk 72 saati için hazırlık, aile afet planı, afetler öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması önerilen doğru davranış şekilleri, afetlerin sonrası ilk saatler, afetler sonrası temel ihtiyaçlar, basit arama kurtarma, yangın bilgisi gibi konularda gençlerimizi bilinçlenmesini sağlamak.

21 AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİRSİNİZ. Biz afetlere karşı ne kadar bilinçli toplum ve bireyler olursak olası bir afette ne yapmamız gerektiğini biliyor ve o kadar mücadele şansımız artıyor. Dünyadaki istatistiklere baktığımızda afetlerde kurtarılan yaralıları daha çok kendi yakınları kurtarıyor. Bu oran yüzde 70’lere kadar varabiliyor. Onun için AFAD gönüllüsü olmak bilinçli bireyler olmak çok önemlidir.

22 AFAD GÖNÜLLÜLERİ

23 BİR ANI… Bugün bizim okula gelip deprem hakkında bilgi vererek bilinç yaratmaya çalışan topluluk. öncelikle tırstım. 20 milyonluk istanbulda arama kurtarma ekibinin size hemen ulaşıp enkazdan çıkarması imkansız,bilişim ağı çökecek,doğalgaz patlamaları olacak,ikinci afet doğacak dedi semineri veren adam.E haklı ama,bir bayram arefesinde bile kilitlenen bu şehri deprem sonrası düşünemiyorum, en azından bilinçlenip önce kendimizi sonra insanları kurtarmak için çalışmalıyız.Ben gönüllü arama kurtarma ekibi eğitimine katılmayı düşünüyorum çünkü,olası bir depremde bir ambulansa 600 kişi düşecekmiş.Eğitimi alan kaç kişi varki, bir enkazın altından ortalama 4 saatte bir insan çıkarabiliyorlar, bir kişi de bir kişidir. Ha bir de her belediye deprem çadırı kurma mecburiyetindeymiş, bilelim.Deprem merkezleri bu aralar seminerdir eğitimdir baya bir uğraşıyor gibi, demek ki deprem yakın, madem kaçamıyoruz bilinçlenmeliyiz fikrini aklıma ciddi ciddi sokan kuruluş. 04.12.2014 21:08 04.12.2014 21:08

24 AFAD, YENİ LOGOSUNU YARIŞMA İLE ARIYOR Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni yüzünü, kimliğini ve kurumsal marka değerini yansıtacak logoyu bulmak için yarışma açıyor. Yeni logonun, AFAD markasının kimliğini, kurumsal mesajlarını ve markanın Türkiye’ye olan aidiyetini ülke ile dünya genelinde temsil edebilmesi bekleniyor.

25 AFAD, YENİ LOGOSUNU YARIŞMA İLE ARIYOR Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı (AFAD), ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek logonun tespit edilmesi için “Logo Yarışması” düzenleniyor. Tasarım ile ilgili herkese açık olan yarışma sonucunda, belirlenecek eserin sahibi ödül almaya hak kazanacak. Ödülün 10.000 olduğu yarışma ile ilgili detaylı bilgiler www.afad.gov.tradresinden temin edilebilir.www.afad.gov.tr Yarışmaya Katılım İçin Son Tarih 30 Mart 2016

26 S ORULAR 1-) 1. İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara ne denmektedir? a) Tehlike b) Acil Durum c) Afet d) Risk e) Kaza 2-)AFAD Başkanlığı nereye bağlı olarak yapılanmıştır? a) Başbakanlık b) Dışişleri Bakanlığı c) İçişleri Bakanlığı d) Maliye Bakanlığı e) Hiçbiri

27 S ORULAR 3-)Büyüklük kavramı denildiği zaman aletsel büyüklük anlaşılmalıdır. Yani depremin derinliği frekans şiddeti gibi kavramlar sayesinde oluşturan sayısal değerdir. Richter ölçeği olarak adlandırılır. Ülkemizde en yetkin kurum neresidir? a) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi b) Atom Enerji Kurumu c) Türk Standartlar Enstitüsü d) Çalışma Bakanlığı e) Valilikler 4-)Aşağıdakilerden hangisi Doğal Afet değildir? a) Deprem b) Sel c) Yoğun Kar Yağışı d)Yağmurun yağması e) Heyalan

28 S ORULAR 5-)Ülkemizde meydana gelen afetin seviye ve derecelendirmesini hangi kurum yapar? a) AFAD b) İçişleri Bakanlığı c) Duruma göre hepsi d) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu e) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 6-)Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun Başkanlığını kim yürütür? a) AFAD Başkanı b) Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı c) İçişleri Bakanı d) Başbakanlık Müsteşarı e) Hiçbiri

29 SORULAR 7-. Erozyon, tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa nasıl adlandırılmaktadır? a) Hızlandırılmış Erozyon b) Deprem c) Doğal Afet d) Normal Erozyon e) Sel 8-) Afetlerde kaç seviye ve etki derecesi belirlenmiştir? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) Hiçbiri

30 S ORULAR 9-) Afet Acil Durum Başkanlığı hangi sayılı kanunla kurulmuştur? a) 423 b) 7126 c) 586 sayılı kanun hükmünde kararname d) 657 e) 5209 10-)Can ve mal kayıplarına neden olmak ile birlikte sosyo-ekonomik düzen ve etkinliklere zarar verme potansiyele ne denmektedir.? a) Tehlike b) Risk c) Olay d) Doğal Afet e) Olay


"İ SKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERS:TOPLUMAL HİZMET PROJELERİ KONU:AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları