Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOÇUK F İ ZYOTERAP İ STLER İ DERNE Ğİ. Çocuk fizyoterapistleri için…  Pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çalışan fizyoterapistlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOÇUK F İ ZYOTERAP İ STLER İ DERNE Ğİ. Çocuk fizyoterapistleri için…  Pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çalışan fizyoterapistlerin."— Sunum transkripti:

1 ÇOÇUK F İ ZYOTERAP İ STLER İ DERNE Ğİ

2

3

4

5 Çocuk fizyoterapistleri için…  Pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çalışan fizyoterapistlerin profesyonel standartlarının gelişimine katkıda bulunmak,  Sa ğ lık sektöründe pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyonun ve “ çocuk fizyoterapistli ğ i” farkındalı ğ ını artırmak için derne ğ imiz 2004 yılında kurulmuştur.  398 AKT İ F ÜYES İ VARDIR.

6 ÇOCUK FIZYOTERAPISTI K İ MD İ R?  Çocuk fizyoterapisti, en az 4 yıllık fizyoterapi rehabilitasyon lisans e ğ itimini alarak fizyoterapist unvanı almış, çocuk alanında özelleşmiş fizyoterapistlerdir.

7 Çocuk fizyoterapistlerinin en çok ilgilendikleri problemler  Serebral Palsi  Nöromüsküler hastalıklar  Riskli bebek  Yaygın gelişimsel gerilik  Spina bifida  Obsterik brakial pleksüs yaralanmalari  Down sendromu  Konjenital tortikollis  SSPE  Gullian barre sendromu  Travmatik SSS yaralanmaları  Gelişimsel problemler  Hidrosefali  Juvenil romatoid artrit  Hemofili  Skolyoz  Otizim spektrum bozuklukları  Osteogenesis imperfecta  Musküler distrofi  Edinsel patolojiler ( kafa travmalari, spinal kord yaralanmalari ve kanser)  Genetik ve metabolik hastalıklar  Konversif psikiyatrik motor bozukluklar  Anormal gelişime neden olan ve özür yaratan genetik hastalıklar  Down sendromu  Rett sendromu  Konjenital ekstremite defektleri /kas-iskelet sistemi bozuklukları  Çocukluk çağı travmaları sonrası oluşan özürler  Değişik pediatrik nörolojik problemler (ender görülen durumlar dahil)  Hastanelerin onkoloji ve pediatri servislerinde yatan hastalar

8 Fizyoterapi ve rehabilitasyona ihtiyacı olan çocukların modern ve etkin fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulaması alması için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının güncellenerek çocuklara en iyi hizmetlerin sunulabilmesi, Çocuklar

9 Nöro-motor bozuklu ğ a sahip, hayatlarında, hareketlerinde “engel” olan çocukların yasam kalitelerinin arttırmak ve hayatlarında bir “fark” yaratabilmektir. Fark yaratmak

10 İ letişim (kayıt masamıza u ğ rayın)  Telefon 0505 585 28 52  Faks 0312 446 22 52  Email info@cfd.org.tr cocukfztdernegi@gmail.com  Web: www.cfd.org.trwww.cfd.org.tr

11 Üyelik Şartları  Fizyoterapist olmak  Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi  Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi  İ ki adet vesikalık foto ğ raf  Üyelik aidatı olarak 100 TL ödendi ğ ine dair dekont

12 2 yıldır yaptıklarımız  Denek merkezi Ankara’ya taşındı.  Dernek üyelik durumları ve üye aidat borçları belirlendi.  Web sayfası yenilendi.  Dernek tanıtımına hız verildi.

13 A Çocuklar İ çin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) ile ilgili rapor istendi. Ayrıntılı hazırlayarak sundu ğ umuz raporda çocuk fizyoterapistinin rolü ayrıntılı olarak sunuldu.. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ikili görüşmeler yapıldı.

14 2-3 ARALIK 2014 TAR İ H İ NDE UN İ CEF VE A İ LE SOSYAL POL İ T İ KALAR BAKANLI Ğ I-ÇFD İ ŞB İ RL İĞİ İ LE “ 0-1 YAŞ ERKEN REHAB İ L İ TASYON” ÇALIŞTAYI YAPILDI. ÇOK GEN İ Ş KATILIMCI İ LE VE MULT İ D İ S İ PL İ NER B İ R EK İ P İ LE..

15

16 Ücretsiz mezuniyet sonrası e ğ itim seminerleri 16 Mintaze Kerem Günel

17 17 Mintaze Kerem Günel

18 18 Mintaze Kerem Günel

19 KONJEN İ TAL MUSKULER TORT İ KOLL İ S İ OLAN BEBEKLERDE DE Ğ ERLEND İ RME Uzm. Fzt. Hilal Keklicek H.Ü. Sa ğ lık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

20 ÇOCUK F İ ZYOTERAP İ STLER İ DERNDE Ğİ SEM İ NER İ TORT İ KOLL İ S Açılış Konuşması Prof. Dr. Mintaze KEREM GÜNEL Çocuk Fizyoterapistleri Derne ğ i Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma Uygur Prof. Dr. Aydın YA Ğ MURLU Çocuk Cerrahisi açısından konjenital tortikolliste yol haritasının belirlenmesi Uz.Dr. Mahmut KALEM Konjenital tortikolliste ortopedik yaklaşımlar Uz.Fzt. Hilal KEKL İ CEK Konjenital tortikolliste de ğ erlendirme Uz.Fzt. Aysu KAHRAMAN Konjenital tortikolliste fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları Tarih: 24 Ocak 2015, Cumartesi 13:30 – 18:00 Yer: Demonti Otel, Akay Caddesi No:8 Kavaklıdere / ANKARA Katılım ücretsizdir. Not : Kontenjan 100 kişi ile sınırlıdır. Ön kayıt yaptırılması zorunludur. Ön kayıt için:cocukfztdernegi@gmail.com adresinden yapılabilir. (Katilim için dernek üyelerimize öncelik tanınacaktır. ) 20 Mintaze Kerem Günel

21

22 Neden postür bozuklukları/ neden nörolojik etkilenimi olan çocuklar  Çocuk fizyoterapistlerinin en çok çalıştı ğ ı alan  Kas-iskelet sistemi do ğ uşta sorunsuz..  Nörolojik etkilenimi olan, etkilenimle büyüyen ve kas iskelet sistemi bozuklukları ve postüral problemleri ikincil olarak gelişen çocukların çoklu ğ u…  Hareket yetene ğ i, fonksiyonelli ğ i, aktivite ve katılım kısıtlılı ğ ı olan çocuklar…  İ yi anlaşışması, iyi de ğ erlendirilmesi, iyi terapi edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken problemler bütünü.. Mintaze Kerem Günel 22

23 Çocuk Fizyoterapistler Derne ğ i üyelerine ücretsiz seminerlerimize devam edece ğ iz. BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN…


"ÇOÇUK F İ ZYOTERAP İ STLER İ DERNE Ğİ. Çocuk fizyoterapistleri için…  Pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çalışan fizyoterapistlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları