Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇ ALERJİLERİ Dr. Fadıl Öztürk Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇ ALERJİLERİ Dr. Fadıl Öztürk Ondokuz Mayıs Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇ ALERJİLERİ Dr. Fadıl Öztürk Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2 Antipryne: Ludwig Knorr 1883  1930, agranulositozis Acetylsalicylic acid: Felix Hoffman 1897, Bayer, Aspirin Phenylbutazone: 1952 İndomethacin:1960’lar İbuprofen: 1960’lar NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇLAR

3 Kimyasal grupİlaç Salisilik asit deriveleri Aspirin, Sodyum salisilat, Salsalat, Sulfasalazin Para-aminofenol Asetaminofen Propionik asit deriveleri Ibuprofen, Naproksen, Fenoprofen Asetik asit deriveleri Diclofenac, İndometazin, Tolmetin Enolik asit deriveleri Pirazolonlar (Fenilbutazon, Dipiron) Oksikamlar (Piroksikam, Meloksikam) Fenamik asit deriveleri Mefenamik asit, Meklofenamik asit Selektif COX-2 inh. (koksibler) Selekoksib KİMYASAL YAPILARINA GÖRE NSAİİ SINIFLAMASI

4 Dr. Hirscberg: 1902, Aspirinin neden olduğu ilk aşırı duyarlılık olgusu, (anjioödem/dispne) Dr. Gilbert: 1910, Astımlı bir hastada ilk aşırı duyarlılık reaksiyonu Widal ve ark.: 1922, Aspirin aşırı duyarlılığı/Nazal polip/Astma Samter ve Beers: 1968, “Aspirin triadı” Sir John Vane: COX inhibisyonu, 1971 NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇLAR

5 Prevalans Genel popülasyon: %0,6 – 5.7 Astımlı erişkin: Öykü ile %3, %4.3, %8.8, %11 Oral ASA provokasyonu ile %20 NP: %8-26 Astım+NP: %30-40 Astımlı çocuk: öykü %2, OPT %5 Kronik idyopatik ürtiker: % 30 K/E: 2.3/1 (Avrupa), 1.3/1 (ABD) Stevenson DD. Drug hypersensitivity.Imm Allergy Clin North Am 1998

6 Patogenez Alerji:Çapraz reaksiyon +  Spesifik IgE veya T hücresi Ø? Prostaglandin hipotezi:COX-1, COX-2 inhibisyonu  COX-2 inhitörleri tolere edilebiliyor? Siklooksijenaz hipotezi:Tek bir NSAİİ’ye karşı reaksiyon?  Alerji:Akut ve gecikmiş reaksiyonlar NSAİİ: Aşırı duyarlılık reaksiyonları

7 Phospholipase A 2

8 NSAİİ: TERS İLAÇ REAKSİYONLARI TİP A TİP B Sık, öngörülebilir, normal kişiler Karın ağrısı (%10-20)(gastrit) Renal toksisite Kanama (deri, GİS, GÜS) Aşırı duyarlılık Öngörülemez Duyarlı kişiler AlerjikNon-alerjik İmmünolojik mekanizmalar IgE-aracılı Hücresel Non-immünolojik mekanizmalar COX-1 inhibisyonu Bir ilaç normal bireyler tarafından tolere edilen dozlarında objektif olarak yinelenebilir belirti ve bulgular oluşturuyorsa bu durum “İlaç aşırı duyarlığı” olarak tanımlanır (EAACI/WAO)

9 NSAİİ aşırı duyarlık reaksiyonları Non-immünolojik aşırı duyarlık reaksiyonları NSAİİ’ler ile Alevlenen Hava Yolu Hastalığı (NERD) NSAİİ’ler ile Alevlenen Deri Hastalıkları (NECD) NSAİİ’ler ile Tetiklenen Ürtiker/Anjioödem (NIUA) Kowalski ML, et al. Allergy 2013, 68: 1219-1232

10 İmmünolojik aşırı duyarlık reaksiyonları Tek NSAİİ ile Tetiklenen Ürtiker/Anjioödem veya Anafilaksi (SNIUAA) Tek NSAİİ ile Tetiklenen Geç Tip Reaksiyonlar (SNIDR) Kowalski ML, et al. Allergy 2013, 68: 1219-1232 NSAİİ aşırı duyarlık reaksiyonları

11 NERD Widal sendromu Samter sendromu Aspirin duyarlı astım Aspirin intolerant astım Aspirin induced astım Aspirin ile Alevlenen Hava Yolu Hastalığı (AERD) NSAİİ’ler ile Alevlenen Hava Yolu Hastalığı (NERD) Stevenson DD. Szczeklik A. J Allergy Clin Immunol 2006; 118:773-86

12 Altta yatan hastalık : Astım/rinosinüzit/nazal polip Klinik: NSAİİ alımından 30-120 dk. sonra –Bronkospasm, dispne –Rinore/nazal konjesyon/ –Konjunktival irritasyon/göz yaşarması –Laringeal spazm NSAİİ’ler ile alevlenen solunum sistemi hastalığı

13 NSAİİ’ler ile Alevlenen Solunum Sistemi Hastalığı Rinit (30 yaş) ASA duyarlığı + polip 2 yıl Astım 3 yıl Szczeklik A et al. Eur Respir J 2000; 16: 432-6

14 NERD: Tedavi Diğer tedaviler ASA desensitizasyonu Polip ve rinosinüzit için ilaç ve cerrahi tedavi IKS, NKS, 5-LO inh., LTRA, sistemik KS COX-1 kaçınma / zayıf COX-1 ve/veya COX-2 inh. Eğitim (hasta- doktor- yardımcı sağlık personeli) 1 2 3 4 5 6

15 Sonuç AERD (NERD) sık görülür Altta yatan hast.: Rinosinüzit + nazal polip ve astım COX-1 inhibisyonu sonucu ortaya çıkar Tanı: Altın standart provokasyon testleri COX-2 inhibitörler genelde güvenli alternatiflerdir Uygun olgularda desensitizasyon

16 Altta yatan risk faktörü (hastalık) :Kronik idyopatik ürtiker Belirti/bulgu :Ürtiker / anjioödem Çapraz reaksiyon :Var İlk karşılaşmada reaksiyon :Evet Aşırı duyarlılığın mekanizması :COX-1 inhibisyonu NSAİİ’ler ile Alevlenen Deri Hastalıkları (NECD)

17 NSAİİ’ler ile Tetiklenen Ürtiker/Anjioödem (NIUA) Farklı kimyasal yapıdaki en az 2 NSAİİ’ye karşı reaksiyon Altta yatan risk faktörü (hastalık) :Yok Belirti/bulgu :Ürtiker / anjioödem Çapraz reaksiyon :Var İlk karşılaşmada reaksiyon :Evet Aşırı duyarlılığın mekanizması :Bilinmiyor Olasılıkla COX-1 inhibisyonu

18 Tek NSAİİ ile Tetiklenen Ürtiker/Anjioödem veya Anafilaksi (SNIUAA) Aynı kimyasal yapıdaki NSAİİ’lerle reaksiyon oluşabilir Altta yatan risk faktörü (hastalık) :Yok Belirti/bulgu :Ürtiker/anjioödem, anafilaksi Çapraz reaksiyon :yok İlk karşılaşmada reaksiyon :yok Aşırı duyarlılığın mekanizması :İmmünolojik

19 Tek NSAİİ ile Tetiklenen Geç Tip Reaksiyonlar (SNIDR) Tek NSAİİ ile reaksiyon oluşur Altta yatan risk faktörü (hastalık) :Yok Reaksiyonun oluşma zamanı:24-48 saat……..haftalar Belirti/bulgu :Ekzantem, fiks ilaç erüp. Şiddetli büllöz deri lez. Organa-özgü semptomlar (renal, hepatik pulmoner) Çapraz reaksiyon :yok İlk karşılaşmada reaksiyon :yok Aşırı duyarlılığın mekanizması :İmmünolojik

20 NSAİİ aşırı duyarlılık reaksiyonları: Tanı IN VIVO TESTLER Cilt testleri: Prick, IDT, yama testi Provokasyon testleri: Altın standard IN VITRO TESTLER –Periferik eozinofili –Nazal-bronşiyal lavajda eozinofili –Biyopsi örneklerinde eozinofilik infiltrasyon –SFT –Sinüs CT:Sinüzit %96.2 Polip: %70.8 –BAT –LAT –sIgE

21 Tanı ve yönetim Aşırı duyarlılık reaksiyonu Başlangıç Akut (< 24 saat)Gecikmiş (> 24 saat) SemptomlarRespiratuarDeri lezyonları Deri ve/veya anafilaktik Çeşitli/sıklıkla Deriye ait Çapraz reaksiyon öyküsü + (diğer COX-inhibitörleri) - (tek ilaç) +/-+/- Altta yatan kronik hastalık Astım/ KRS Kronik ürtiker Yok Genellikle yok +/-+/- Tanı NERDNECDNIUA SNIUAASNIDHR Mekanizmalar (var sayılan) Non-immünolojikİmmünolojik Önerilen alternatif ilaç COX-2 inh. veya zayıf COX-1 inh.Kimyasal yapısı farklı NSAİİ

22 IDTOral provok.Oral provok. Reaksiyonun tipiYama testigeç okumasanık ilaç ilealt. NSAİİ ile FDEEvetEvetEvet/HayırEvet MPEEvetEvetEvetEvet Alerjik fotosensitiviteEvetHayırEvet/HayırEvet/Hayır Kontakt dermatitEvetHayırHayırHayır AGEPEvetEvetHayırEvet SJS/TENEvetEvetHayırEvet Geç tip reaksiyonlar için tanısal yaklaşım

23 Güçlü COX-1 inhibitörleri Zayıf COX-1 inhibitörleri Kısmi selektif COX-2 inhibitörleri Selektif COX-2 inhibitörleri Acetylsalicylic a.AcetaminophenMeloxicamCelecoxib BenoxaprofenSalsalateNimesulideEtoricoxib DiclofenacAzapropazoneLumiracoxib DiflunisalCholine Mg tris.Parecoxib EtodolacRofecoxib FenoprofenValdecoxib Flurbiprofen Ibuprofen Indomethacin Ketoprofen Ketorolac Meclofenamate

24 COX-2 inh. NERD Nimesulide Meloxicam Cross reactivity %2-10 Celecoxib 0% Rofecoxib 0% Etoricoxib 0% Parecoxib 0% Kowalski ML, EAACI/ENDA,GALEN/HANNA al. Allergy 2011 DOI: 10.1111.

25 ReaksiyonAltta yatan risk faktörü Çapraz reaks. İlk kar. reaks. MekanizmaDesen. NERDAst/NP/RSvarevetCOX-1 İnh.evet NECDKr.İ.ÜrtikervarevetCOX-1 İnh.hayır NIUAyokvarevetCOX-1 İnh.evet SNIUAAyok hayırİmmünolojikevet SNIDHRyok hayırİmmünolojikevet ASA desensitizasyonu


"NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇ ALERJİLERİ Dr. Fadıl Öztürk Ondokuz Mayıs Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları