Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARITILMIŞ SULARIN ENDÜSTRİ VE TARIMDA KULLANILABİLİRLİĞİ - ARITILMIŞ SUYUN KALİTE KONTROL ANALİZLERİ İZÇEV A.Ş. Çevre Laboratuvarı Sulama Suyu Kalite Kriterleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARITILMIŞ SULARIN ENDÜSTRİ VE TARIMDA KULLANILABİLİRLİĞİ - ARITILMIŞ SUYUN KALİTE KONTROL ANALİZLERİ İZÇEV A.Ş. Çevre Laboratuvarı Sulama Suyu Kalite Kriterleri."— Sunum transkripti:

1 ARITILMIŞ SULARIN ENDÜSTRİ VE TARIMDA KULLANILABİLİRLİĞİ - ARITILMIŞ SUYUN KALİTE KONTROL ANALİZLERİ İZÇEV A.Ş. Çevre Laboratuvarı Sulama Suyu Kalite Kriterleri 1.sınıf (çok iyi) 2. sınıf (iyi) 3. sınıf (kullanılır) 4.sınıf (ihtiyatla kullanılmalı) 5.sınıf (zararlı, uygun değil) Numune İletkenlik, μmhos cm -1 0-250250-750750-20002000-3000>30001073 Klorür (Cl - ) mg l -1 0-142142-249249-426426-710>71097,36 Sülfat (SO 4 2- ) mg l -1 0-192192-336336-575576-960>960122,30 Top. Tuz kon. mg l -1 0-175175-525525-14001400-2100>2100482 Bor (B), mg l -1 0-0.5 0.5-1.12 1.12-2.0 2.0 <0.10 NO 3 - veya NH 4 +, mg l -1 0-55-1010-3030-50>500.56 BOİ 5, mg l -1 0-2525-5050-100100-200>20012.56 AKM, mg l -1 20304560>10027.80 pH 6.5-8.5 6-9 96.78 Sıcaklık, 0 C 30 3540>4022 DüşükOrtaYüksekÇok yüksek Na (alkalilik) zararı (S)* 1234 Tuzluluk zararı (C)* İZÇED Çevre, Enerji, Danışmanlık Seyhan SOLAK, Reyhan AKBAY, Ayşe KESER İZÇEV A.Ş. Çevre Laboratuvarı izcev@izcev.com Tablo 2: Sulama suyu sınıflandırılmasında esas alınan sulama suyu kriterleri (Anonim 1991) PARAMETREANALİZ ADI pH TayiniElektrometrik Metot İletkenlik TayiniLaboratuvar Metodu Çözünmüş Oksijen İhtiyacı TayiniAzit Modifikasyon Metodu Renk TayiniSpektrofotometrik Metot Sıcaklık TayiniLaboratuvar Ve Saha Metodu Toplam Çözünmüş Madde Tayini (T.Ç.M)Gravimetrik Metot Toplam Askıda Katı Madde (A.K.M)TayiniGravimetrik Metot Anyonik Yüzey Aktif Madde Tayini (MBAS)Spektrometrik Metot Çökebilen Katı Madde Tayini (ÇKM)Hacimsel Metot Amonyak (NH 3 ), Amonyak Azotu (NH 3 -N), Amonyum (NH 4 + ) ve Amonyum Azotu (NH 4 + - N) Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Analiz: Fenat Metodu Anyonların Tayini (Florür (F - ), Klorür (Cl - ), Bromür (Br - ), Nitrit (NO 2 - ), Nitrat(NO 3 - ), Orto-fosfat (PO 4 3− ), Sülfat(SO 4 2- ), Nitrit Azotu (NO 2 – N), Nitrat Azotu (NO 3 – N)) İyon Kromatografi Metodu Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini (BOİ 5 )5-Günlük BOİ 5 Test Metodu Fenol TayiniSpektrofotometrik Metot Hidrokarbonların TayiniGravimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) TayiniAçık Reflaks –Titrimetrik Metot Krom (6+) Tayini (Cr 6+ )Spektrometrik Metot Serbest Siyanür (CN - ) TayiniSpektrometrik Metot Toplam Siyanür Tayini (T.CN - ) Ön İşlem : Distilasyon Metodu Spektrometrik Metot Toplam Fosfor Tayini (T.P) Ön İşlem : Özütleme Metodu Analiz: Kalay Klorür Metodu Serbest Klor (Cl 2 ) Tayini İyodimetrik Metot DPD Kolorimetrik Metot Sülfür (S 2- ) Tayini Çözünen Ve Çözünmeyen Sülfürlerin Ayrılması Metodu Sülfürün Değiştirilmesi Metodu Spektrometrik Metot İyodimetrik Metot Sülfit (SO 3 - ) Tayiniİyodimetrik Metot Yağ ve Gres TayiniGravimetrik Metot Balık Biyodeneyi Tayini (ZSF) Su Kirliliği Kontrolü-Zehirlilik Deneyleri- Kısım-1 Metal Tayini (Arsenik(As), Antimon(Sb), Aluminyum(Al), Baryum(Ba), Bor(B), Bakır(Cu), Demir(Fe), Kadmiyum(Cd), Kalsiyum(Ca), Krom(Cr), Kobalt(Co), Kurşun(Pb), Nikel(Ni), Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Molibden(Mo), Potasyum(K), Gümüş(Ag), Selenyum(Se), Silisyum(Si), Sodyum(Na), Titanyum(Ti), Vanadyum(V), Çinko(Zn)) ICP-OES Metodu Civa(Hg) TayiniICP-OES Metodu İzmir İli Çevre Koruma Vakfı Kuruluşları Tablo 1: İZÇEV’de yapılan Atıksu analizleri ÖZET Atık suların tarımda sulama veya değişik amaçlar için kullanımı birçok ülkede uzun yıllardır uygulanmaktadır (Carrow ve Duncan 2000). Konuyla ilgili uluslararası ve özellikle de son yıllarda ülkemizde bazı düzenlemeler yapılmıştır. 7.1.1991 yıl, 20747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesinde arıtılmış atık suların sulamada kullanılması ile ilgili olarak; atık suların araziye verilmeye veya sulamaya uygun olup olmadığını belirlemek için incelenmesi gereken parametreler belirtilmiştir. Farklı sanayi kuruluşlarından aldığımız su numunelerinin analizleri yapılmakta ve elde ettiğimiz atık su analiz sonuçları ile “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen ve suların araziye verilmesi ve sulamaya uygunluğu açısından önerilen sınır değerlerle karşılaştırılmasına olanak sağlamaktayız. Kaynaklar  Carrow, R. N. ve R. R. Duncan. 2000, Wastewater and Seawater use for Turfgrasses: Potential Problems and Solutions, Irrigation Association of Australia, Conference Proceeding.  ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’, www.resmigazete.com  Anonim. 1991. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete, sayı:20747, Ankara. BOİ 5 : Biyolojik oksijen ihtiyacı, AKM: Askıdaki katı madde


"ARITILMIŞ SULARIN ENDÜSTRİ VE TARIMDA KULLANILABİLİRLİĞİ - ARITILMIŞ SUYUN KALİTE KONTROL ANALİZLERİ İZÇEV A.Ş. Çevre Laboratuvarı Sulama Suyu Kalite Kriterleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları