Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metalurji Lab II – Rapor Sunumu Modül no : Modül sorumlusu : Çalışma grubu : (öğrenci no,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metalurji Lab II – Rapor Sunumu Modül no : Modül sorumlusu : Çalışma grubu : (öğrenci no,"— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metalurji Lab II – Rapor Sunumu Modül no : Modül sorumlusu : Çalışma grubu : (öğrenci no, Ad-Soyad) 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı

2 2 Deney I - Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu ve termal analiz uygulamaları 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (i) Sıcaklık - zaman eğrileri çizer Raporda yer alan metinler «Times New Roman», 16p formatında olmalıdır. Metin sağa-sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sunum içerisinde yer alan metinler kısa, öz ve anlaşılabilir olmalıdır. Metin örneklendiği gibi çerçeve içerisinde yer almalıdır. Makro ve mikro görüntüler sayfa sınırları içerisinde yer almalıdır. Şekiller metin gibi herhangi bir çerçeve içermemelidir. “Şekil...” ifadesi ve açıklama görüntülerin alt kısmında yer almalıdır. Tablolar sayfa sınırları içerisinde yer almalıdır. Tablolar metin gibi herhangi bir çerçeve içermemelidir. Tablonun kendi çizgileri dahilinde oluşturulması gerekir. “Tablo …” ifadesi ve açıklaması oluşturulan tablonun üst kısmında yer almalıdır. Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu

3 3 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (ii) Gözlemlenen sonuçları malzeme özellik ve soğuma koşullarını gözeterek yorumlar (iii) Kullandığı termal analiz yöntemini raporlar ve neden bu yöntemin seçildiğini açıklar (iv) Kendisine verilen ham veriyi kullanarak bir eğri çizer Deney isterlerine olan yanıtlar ilgili sunum sayfasında yer almalıdır. Sunum sayfalarına verilemeyen/sığdırılamayan/not edilemeyen bilgiler öğrenci(ler) tarafından sözlü olarak belirtilmelidir. Sunum sayfası gerekmediği müddetçe çoğaltılmamalıdır. Deney I - Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu ve termal analiz uygulamaları Metallerde termal analiz uygulamaları Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu

4 4 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (v) Eğri üzerinde sapma noktalarını belirleyerek katılaşma aralığı (likidüs/solidüs sıcaklıkları) belirler ve raporlar (vi) Sonuçlarını önceki dönem Met Lab I dersinde elde edilen ThermoCalc sonuçları ile karşılaştırır Deney I - Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu ve termal analiz uygulamaları Metallerde termal analiz uygulamaları

5 5 Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (i) Metalografik olarak kontrol eder ve kontrol edilen numuneyi aşağıda verilen kriterler açısından karşılaştırmalı olarak yorumlar ve raporlar: a.hazırlanış tekniği, b.görüntü alma tekniği, c.döküm kalitesi, d.varsa ısıl işlem durumu, e.yaklaşık olarak bileşimi, f.talaşlı işlenebilirlik durumu (ii) Seçilen malzeme hakkında aşağıdaki bilgileri araştırır ve raporlar: a.Standartı ve standartlarda gösterimi b.Yaklaşık kimyasal bileşimi c.Kullanım yeri ve mekanik özellikleri Demir Dışı Malzemelerin Metalografisi Demir Esaslı Malzemelerin Metalografisi

6 6 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (iii) Malzemenin metalografisini hazırlar burada aşağıda verilenleri deneysel olarak ölçer, elde eder ve raporlar: d.Numune hazırlama ve dağlama e.Mikroyapı ve karakterizasyon f.Faz Dağılımı (iv) Malzemenin metalografisi, ısıl işlem ve ölçülen mekanik özelliklerini kullanım amacına göre yorumlar ve raporlar Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri Demir Esaslı Malzemelerin Metalografisi

7 7 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (v) İlgili ısıl işlemler için sıcaklık ve zaman çevrimini çizer (vi) Tüm ısıl işlemler dahilinde gerçekleşen metalurjik olguları açıklar Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri Demir Esaslı Malzemelerin Isıl İşlemi

8 8 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (vii) Isıl işlem sıcaklıklarının a.nasıl belirlendiğini açıklar b.faz diyagramı üzerinde gösterir (viii) Deney sonucu elde edilen sertlik değerlerini yorumlar Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri Demir Dışı Malzemelerin Isıl İşlemi

9 9 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (ix) Isıl işlem sonucunda malzeme özelliklerindeki değişimin mikroyapı ile ilişkisini açıklar Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri Demir Dışı Malzemelerin Isıl İşlemi

10 10 Deney III - Toz metalurjik malzemelerin metalografisi 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (i) Kırılma Tokluğu değerlerini literatür araştırması ile bulur. (ii) Kırılma tokluğunu ifade eden eşitliği yazar. (iii) Tokluk değerlerini yorumlar Alümina (Al 2 O 3 ) Borkarbür (B 4 C) Silisyum karbür (SiC) Seramik zırh plakalarının; Zırh Plakaları;

11 11 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (iv) Çalışma malzemesi hakkında bilgi verir, sinterleme yöntemini tanımlar. (v) Sinterleme koşullarını raporlar (sıcaklık, zaman, basınç). Deney III - Toz metalurjik malzemelerin metalografisi Metalik Esaslı Toz Metalurjik Malzemelerin Metalografisi

12 12 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (vi) Numune hazırlama işlemlerini raporlar (kalıplama, zımparalama, parlatma). (vii) Parlatılmış konumda gözenek yapısı ve dağılımını raporlar Deney III - Toz metalurjik malzemelerin metalografisi Metalik Esaslı Toz Metalurjik Malzemelerin Metalografisi

13 13 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (viii) Görüntü analizi ile gözenek dağılımı hakkında sinterleme parametrelerine göre karşılaştırma yapar. Deney III - Toz metalurjik malzemelerin metalografisi Metalik Esaslı Toz Metalurjik Malzemelerin Metalografisi

14 14 Deney IV - Kimyasal metalurjik prosesler -III- 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (i) Ekstraktif Metalurji de kullanılan temel proses ve yöntemlerin öğrenir (ii) Cevher, mineral ve tenör kavramları öğrenir (iii) Cevher zenginleştirme yöntemlerini tanımlar ve açıklar. Sedimentasyon Analizi

15 15 Deney IV - Kimyasal metalurjik prosesler -III- 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (iv) Hidrometalurjik yöntemleri tanımlar ve açıklar. (v) Flotasyonu tanımlar ve açıklar (vi) Sedimentasyonun ekstraktif metalurjideki kullanım amaçlarını tanımlar ve açıklar. Sedimentasyon Analizi

16 16 Deney IV - Kimyasal metalurjik prosesler -III- 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (vii) Sedimentasyon verimliliğine etki eden fiziksel ve kimyasal işlemleri tanımlar ve açıklar. (viii) Sedimentasyonda ortam pH’ının etkilerini inceler. Sedimentasyon Analizi

17 17 Deney V - Seramik malzemelerin üretimi 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (i) Seramik süspansiyonundaki katı sıvı oranına bağlı olarak elde edilen ürünün et kalınlığındaki değişimi belirler. (Süspansiyon içerisindeki katı oranının değişmesi aynı döküm süresi için et kalınlığını nasıl etkiler?) (ii) Seramik süspansiyonun alçı kalıp içerisinde bekleme süresine bağlı olarak elde edilen ürünün et kalınlığındaki değişimi belirler. (Süspansiyon kalıp içerisinde kısa süre veya çok uzun süre bekletilirse et kalınlığında nasıl bir farklılık olur?) Slip/Çamur Dökümü

18 18 Deney V - Seramik malzemelerin üretimi 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (iii) Döküm yapılacak alçı kalıbın kurutma koşullarına bağlı olarak elde edilen ürünün et kalınlığındaki değişimi belirler. (Alçı kalıp 30°C de veya 60°C’de ve bir gün veya bir hafta kurutulursa süspansiyonun bu kalıplardaki aynı bekleme süresi için et kalınlığında nasıl bir farklılık olur?) Slip/Çamur Dökümü

19 19 Deney VI - Malzemelerin yüzey özellikleri ve kontrol süreçleri 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (i) Korozyon hızını hesaplar (ii) Anodik ve katodik reaksiyonları ilgili ortama göre yazar Korozyon Deneyi

20 20 Deney VI - Toz metalurjik malzemelerin üretimi ve kontrol süreçleri 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (iii) Korozyon hızına pH değerinin etkisini açıklar (iv) Makro ve mikro korozyonu tanımlar Korozyon Deneyi

21 21 Deney VI - Toz metalurjik malzemelerin üretimi ve kontrol süreçleri 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (v) Deneyle ilgili olarak aşağıdaki tabloyu doldurur. (vi) Numune yüzeyindeki aşınma (kayıp) hacmini mm 3 cinsinden hesaplar. Bilye malzemesi Bilye çapı (mm) Test Yükü (N) Dönme Hızı (devir/dakika) Sürtünme Hızı (m/s) Toplam Sürtünme Mesafesi (m) Sıcaklık (°C) Bağıl Nem (%) Aşınma Deneyi

22 22 Deney VI - Toz metalurjik malzemelerin üretimi ve kontrol süreçleri 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı (vii) Numune yüzeyindeki özgül aşınma oranını (mm 3 /N·m) cinsinden hesaplar. (viii) Bilye yüzeyindeki aşınma (kayıp) hacmini mm 3 cinsinden hesaplar. (ix) Bilye yüzeyindeki özgül aşınma oranını (mm 3 /N·m) cinsinden hesaplar. Aşınma Deneyi

23 2015-2016 bahar yarıyılı kapsamında gerçekleştirilen deneysel faaliyetlere olan desteklerinden dolayı tüm bölüm öğretim elemanlarına teşekkür ederiz.


"KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metalurji Lab II – Rapor Sunumu Modül no : Modül sorumlusu : Çalışma grubu : (öğrenci no," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları