Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Metalurji Lab II – Rapor Sunumu Modül no : Modül sorumlusu : Çalışma grubu : (öğrenci no, Ad-Soyad) 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı

2 Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu
Deney I - Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu ve termal analiz uygulamaları Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu (i) Sıcaklık - zaman eğrileri çizer Raporda yer alan metinler «Times New Roman», 16p formatında olmalıdır. Metin sağa-sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sunum içerisinde yer alan metinler kısa, öz ve anlaşılabilir olmalıdır. Metin örneklendiği gibi çerçeve içerisinde yer almalıdır. Makro ve mikro görüntüler sayfa sınırları içerisinde yer almalıdır. Şekiller metin gibi herhangi bir çerçeve içermemelidir. “Şekil ...” ifadesi ve açıklama görüntülerin alt kısmında yer almalıdır. Tablolar sayfa sınırları içerisinde yer almalıdır. Tablolar metin gibi herhangi bir çerçeve içermemelidir. Tablonun kendi çizgileri dahilinde oluşturulması gerekir. “Tablo …” ifadesi ve açıklaması oluşturulan tablonun üst kısmında yer almalıdır. 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 2

3 Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu
Deney I - Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu ve termal analiz uygulamaları Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu (ii) Gözlemlenen sonuçları malzeme özellik ve soğuma koşullarını gözeterek yorumlar Deney isterlerine olan yanıtlar ilgili sunum sayfasında yer almalıdır. Sunum sayfalarına verilemeyen/sığdırılamayan/not edilemeyen bilgiler öğrenci(ler) tarafından sözlü olarak belirtilmelidir. Sunum sayfası gerekmediği müddetçe çoğaltılmamalıdır. Metallerde termal analiz uygulamaları (iii) Kullandığı termal analiz yöntemini raporlar ve neden bu yöntemin seçildiğini açıklar (iv) Kendisine verilen ham veriyi kullanarak bir eğri çizer 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 3

4 Metallerde termal analiz uygulamaları
Deney I - Metallerde ısıtmanın/soğutmanın simülasyonu ve termal analiz uygulamaları Metallerde termal analiz uygulamaları (v) Eğri üzerinde sapma noktalarını belirleyerek katılaşma aralığı (likidüs/solidüs sıcaklıkları) belirler ve raporlar (vi) Sonuçlarını önceki dönem Met Lab I dersinde elde edilen ThermoCalc sonuçları ile karşılaştırır 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 4

5 Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri
Demir Dışı Malzemelerin Metalografisi (i) Metalografik olarak kontrol eder ve kontrol edilen numuneyi aşağıda verilen kriterler açısından karşılaştırmalı olarak yorumlar ve raporlar: hazırlanış tekniği, b. görüntü alma tekniği, c. döküm kalitesi, d. varsa ısıl işlem durumu, e. yaklaşık olarak bileşimi, f. talaşlı işlenebilirlik durumu Demir Esaslı Malzemelerin Metalografisi (ii) Seçilen malzeme hakkında aşağıdaki bilgileri araştırır ve raporlar: a. Standartı ve standartlarda gösterimi b. Yaklaşık kimyasal bileşimi c. Kullanım yeri ve mekanik özellikleri 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 5

6 Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri
Demir Esaslı Malzemelerin Metalografisi (iii) Malzemenin metalografisini hazırlar burada aşağıda verilenleri deneysel olarak ölçer, elde eder ve raporlar: d. Numune hazırlama ve dağlama e. Mikroyapı ve karakterizasyon f. Faz Dağılımı (iv) Malzemenin metalografisi, ısıl işlem ve ölçülen mekanik özelliklerini kullanım amacına göre yorumlar ve raporlar 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 6

7 Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri
Demir Esaslı Malzemelerin Isıl İşlemi (v) İlgili ısıl işlemler için sıcaklık ve zaman çevrimini çizer (vi) Tüm ısıl işlemler dahilinde gerçekleşen metalurjik olguları açıklar 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 7

8 Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri
Demir Dışı Malzemelerin Isıl İşlemi (vii) Isıl işlem sıcaklıklarının a. nasıl belirlendiğini açıklar b. faz diyagramı üzerinde gösterir (viii) Deney sonucu elde edilen sertlik değerlerini yorumlar 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 8

9 Deney II - Metallerde ısıl işlem ve kontrol süreçleri
Demir Dışı Malzemelerin Isıl İşlemi (ix) Isıl işlem sonucunda malzeme özelliklerindeki değişimin mikroyapı ile ilişkisini açıklar 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 9

10 Deney III - Toz metalurjik malzemelerin metalografisi
Zırh Plakaları; Alümina (Al2O3) • Borkarbür (B4C) • Silisyum karbür (SiC) Seramik zırh plakalarının; (i) Kırılma Tokluğu değerlerini literatür araştırması ile bulur. (ii) Kırılma tokluğunu ifade eden eşitliği yazar. (iii) Tokluk değerlerini yorumlar 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 10

11 Deney III - Toz metalurjik malzemelerin metalografisi
Metalik Esaslı Toz Metalurjik Malzemelerin Metalografisi (iv) Çalışma malzemesi hakkında bilgi verir, sinterleme yöntemini tanımlar. (v) Sinterleme koşullarını raporlar (sıcaklık, zaman, basınç). 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 11

12 Deney III - Toz metalurjik malzemelerin metalografisi
Metalik Esaslı Toz Metalurjik Malzemelerin Metalografisi (vi) Numune hazırlama işlemlerini raporlar (kalıplama, zımparalama, parlatma). (vii) Parlatılmış konumda gözenek yapısı ve dağılımını raporlar 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 12

13 Deney III - Toz metalurjik malzemelerin metalografisi
Metalik Esaslı Toz Metalurjik Malzemelerin Metalografisi (viii) Görüntü analizi ile gözenek dağılımı hakkında sinterleme parametrelerine göre karşılaştırma yapar. 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 13

14 Deney IV - Kimyasal metalurjik prosesler -III-
Sedimentasyon Analizi (i) Ekstraktif Metalurji de kullanılan temel proses ve yöntemlerin öğrenir (ii) Cevher, mineral ve tenör kavramları öğrenir (iii) Cevher zenginleştirme yöntemlerini tanımlar ve açıklar. 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 14

15 Deney IV - Kimyasal metalurjik prosesler -III-
Sedimentasyon Analizi (iv) Hidrometalurjik yöntemleri tanımlar ve açıklar. (v) Flotasyonu tanımlar ve açıklar (vi) Sedimentasyonun ekstraktif metalurjideki kullanım amaçlarını tanımlar ve açıklar. 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 15

16 Deney IV - Kimyasal metalurjik prosesler -III-
Sedimentasyon Analizi (vii) Sedimentasyon verimliliğine etki eden fiziksel ve kimyasal işlemleri tanımlar ve açıklar. (viii) Sedimentasyonda ortam pH’ının etkilerini inceler. 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 16

17 Deney V - Seramik malzemelerin üretimi
Slip/Çamur Dökümü (i) Seramik süspansiyonundaki katı sıvı oranına bağlı olarak elde edilen ürünün et kalınlığındaki değişimi belirler. (Süspansiyon içerisindeki katı oranının değişmesi aynı döküm süresi için et kalınlığını nasıl etkiler?) (ii) Seramik süspansiyonun alçı kalıp içerisinde bekleme süresine bağlı olarak elde edilen ürünün et kalınlığındaki değişimi belirler. (Süspansiyon kalıp içerisinde kısa süre veya çok uzun süre bekletilirse et kalınlığında nasıl bir farklılık olur?) 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 17

18 Deney V - Seramik malzemelerin üretimi
Slip/Çamur Dökümü (iii) Döküm yapılacak alçı kalıbın kurutma koşullarına bağlı olarak elde edilen ürünün et kalınlığındaki değişimi belirler. (Alçı kalıp 30°C de veya 60°C’de ve bir gün veya bir hafta kurutulursa süspansiyonun bu kalıplardaki aynı bekleme süresi için et kalınlığında nasıl bir farklılık olur?) 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 18

19 Deney VI - Malzemelerin yüzey özellikleri ve kontrol süreçleri
Korozyon Deneyi (i) Korozyon hızını hesaplar (ii) Anodik ve katodik reaksiyonları ilgili ortama göre yazar 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 19

20 Deney VI - Toz metalurjik malzemelerin üretimi ve kontrol süreçleri
Korozyon Deneyi (iii) Korozyon hızına pH değerinin etkisini açıklar (iv) Makro ve mikro korozyonu tanımlar 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 20

21 Deney VI - Toz metalurjik malzemelerin üretimi ve kontrol süreçleri
Aşınma Deneyi (v) Deneyle ilgili olarak aşağıdaki tabloyu doldurur. Bilye malzemesi Bilye çapı (mm) Test Yükü (N) Dönme Hızı (devir/dakika) Sürtünme Hızı (m/s) Toplam Sürtünme Mesafesi (m) Sıcaklık (°C) Bağıl Nem (%) (vi) Numune yüzeyindeki aşınma (kayıp) hacmini mm3 cinsinden hesaplar. 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 21

22 Deney VI - Toz metalurjik malzemelerin üretimi ve kontrol süreçleri
Aşınma Deneyi (vii) Numune yüzeyindeki özgül aşınma oranını (mm3/N·m) cinsinden hesaplar. (viii) Bilye yüzeyindeki aşınma (kayıp) hacmini mm3 cinsinden hesaplar. (ix) Bilye yüzeyindeki özgül aşınma oranını (mm3/N·m) cinsinden hesaplar. 2015 – 2016 Bahar Yarıyılı 22

23 bahar yarıyılı kapsamında gerçekleştirilen deneysel faaliyetlere olan desteklerinden dolayı tüm bölüm öğretim elemanlarına teşekkür ederiz.


"METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları