Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

URUN GELıSTıRME KALıTE GUVENCESı VE STANDARDLARı SUMEYRA CELıK ZıRVE UNıVERSıTESı DıSTıCARET BOLUMU 1 NıSAN 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "URUN GELıSTıRME KALıTE GUVENCESı VE STANDARDLARı SUMEYRA CELıK ZıRVE UNıVERSıTESı DıSTıCARET BOLUMU 1 NıSAN 2016."— Sunum transkripti:

1 URUN GELıSTıRME KALıTE GUVENCESı VE STANDARDLARı SUMEYRA CELıK ZıRVE UNıVERSıTESı DıSTıCARET BOLUMU 1 NıSAN 2016

2 URUN GERCEKLESTıRME ADıMLARı Urun gerceklestırmenın planlanması Musterı ıle ılgılı prosesler Tasarım ve gelsıtırme Satın alma Uretım ve hızmetın saglanması Izleme ve olcme cıhazlarının kontrolu

3 AMAC Bu prosedürün amacı firmada sözleşmenin yapılmasından üretimin gerçekleşmesine kadar olan tüm aşamaların tanımlanması ve sorumlulukların belirlenmesidir.

4 EKıP Tum proses kalıte yonetım muduru KYM tarafından onun baskanlıgında yurutulur Takım fınansman sefı uretım sefı ve satın alma seflerı veya mudurlerı veya yetkılı kısılerden olusur Musterı ıle urun ıle ılgılı sozlesme ımzalanması nı mutakıben calısmalar ve planlama baslar. Burada dıkkat edılecek ılk husus musterı sartnamesı ve dokumantasyonu hazır bulundurlur ve gozden gecırlır. Cunku urun musterının taleplerı cercevesınde olusturulacaktır. Msuterının ıstemedıgı bır urun ve proses olusturulmaması onemlıdır

5 PLAN Proje planı, müşteri sözleşmelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve proje planı ana başlıkları ele alınarak proje ekibi tarafından oluşturulur. Proje ekibi tarafından gözden geçirilir ve onaylanarak yürürlüğe alınır. Projenin plana uygun olarak gerçekleştirilmesinden proje başkanı sorumludur.

6 PROJE PLANı IÇERIĞI VE SORUMLULUKLAR proje planı asagıdakı uc adımdan olusur, Ürün kalite güvence dosyasının oluşturulması Üretim için gerekli olan materyalin planlanması ve temini Hammadde ve yan sanayi ürünleri ihtiyacının belirlenmesi

7 ÜRÜN KALITE GÜVENCE DOSYASıNıN OLUŞTURULMASı Ürün kalite güvence dosyasının oluşturulması için gerekli olan dokümantasyon ve sorumlu personel aşağıdaki gibidir: Ürün sinoptiğinin oluşturulması- Üretim Müdürü ve Kalite Yönetim Müdürü Kontrol planlarının oluşturulması – Kalite Yönetim Müdürü ve Üretim Müdürü Çalışma talimatlarının hazırlanması – Üretim Müdürü ve Kalite Yönetim Müdürü Ambalaj standartlarının oluşturulması – Kalite Yönetim Müdürü

8 ÜRETIM IÇIN GEREKLI OLAN MATERYALIN PLANLANMASı VE TEMINI Üretim için gerekli olan materyalin planlanması ve temini ıslemlerı ıcın asagıdakı adımlar ve yetkılıler belırlencektır Muayene ve deney teçhizatı temini –Kalite Yönetim Müdürü Uygunluğunun onaylanması- Kalite Yönetim Müdürü

9 HAMMADDE VE YAN SANAYI ÜRÜNLERI IHTIYACıNıN BELIRLENMESI Hammadde ve yan sanayi ürünleri ihtiyacının belirlenmesi, uc adımdan olusur Hammadde özelliklerinin tanımlanması – Kalite Yönetim Müdürü Hammaddenin temini – Finans ve Satın Alma Şefi Hammaddenin onaylanması- Kalite Yönetim Müdürü

10 İLK NUMUNELERIN ÜRETILMESI Numunelerin üretilmesi- Üretim Müdürü Numunelerin muayene ve deneylerinin gerçekleştirilmesi ve onayı – Kalite Yönetim Müdürü hazırlayanKontrol durumuonay Kalıte yonetım muduru Genel mudur

11 NUMUNELERIN ONAYı VE MÜŞTERIYE SEVKI Numunelerin müşteri şartnamelerine uygun olarak gönderilmesinden ve sonuçların takibinden Kalite Yönetim Müdürü sorumludur. Numunelerin müşteri tarafından onaylanması durumunda üretim aşamasına gelinmiş olunur. Proje planında belirlenen üretime geçiş zamanı müşteri isteğine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

12 ÜRÜN GERÇEKLEŞTIRMENIN PLANLANMASı Ürün gerçekleştirme için prosesler planlanmalı ve geliştirilmelidir. Planlama kalite yönetim sisteminin diğer prosesleri ile uyumlu olmalıdır. Kuruluş, proses performanslarını belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir.

13 MÜŞTERI ILE ILIŞKILI PROSESLER Standardın bu maddesi, ile ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için proseslerin tanımlanması ve uygulanmasına ilişkindir. Prosesler gerekli bilginin tanımlanması ve gözden geçirilmesinide kapsamalıdır. Kuruluş, müşteri tarafından belirtilen şartlar, kullanıma uygunluk için gerekli şartlar, yasal şartlar ve kuruluş tarafından belirlenen diğer şartları belirlemelidir. (ürüne bağlı şartların belirlenmesi) Ürünle ilgili şartlar gözden geçirilmelidir. Gözden geçirme ürünün müşteriye sunulma kararı öncesi yapılmalı ve ürün şartlarının tanımlanması, sözleşme ile teklif arasındaki farkların giderilmesi ve kuruluşun yeterliliğini garanti etmelidir. Kuruluş, müşteri ile standard şartlarını karşılamak üzere iletişim kanalları tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.

14 TASARıM VE GELIŞTIRME Müşteriyle yapılan sözleşme gereği tasarım faaliyetleri yürütülmesi söz konusu ise veya genelde Pazar araştırmaları sonucunda piyasaya yeni ürünler sürmek için tasarım gerçekleştiriliyorsa bu maddenin hükümleri uygulanır.

15 Tasarım gerçekleştirilirken ürün yaşam döngüsü, emniyet, güvenilirlik, dayanırlık, bakım, yapılabilirlik, ergonomi, çevre, elden çıkarma ve diğer riskler dikkate alınmalıdır. Ürün veya geliştirlmesi planlanmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Ürün şartları ile ilgili girdiler tanımlanmalı ve kayıtlar tutulmalıdır. Tasarım çıktıları doğrulanabilecek şekilde dokümante edilmeli ve yayınlanmadan önce onaylanmalıdır. Projenin uygun aşamalarında gözden geçirme planlanmalı ve sistematik olarak gözden geçirme uygulanmalıdır. Tasarım ve geliştirme çıktılarının, tasarım ve geliştirme girdi şartlarını karşılaması için planlı düzenlemelere uygun olarak doğrulama yapılmalıdır. Nihai ürünün belirlenmiş veya amaçlanan kullanım veya uygulama şartlarını karşılayacak yeterlilikte olmasını sağlamak için planlanan düzenlemelere göre tasarım ve geliştirme geçerliliği yapılmalıdır.

16 ÖNCE PLANLA SONRA TASARLA VE GELIŞTIR Tasarım ve geliştirme değişiklikleri tanımlanmalı ve kayıtları muhafaza edilmelidir.

17 SATıN ALMA Kaliteli ürünler kaliteli girdiler ile sağlanır. Bu nedenle kuruluş tedarikçileri, kuruluşun şartlarına uygun girdi sağlama yeterlilikleri esas alınarak değerlendirilmeli ve seçilmelidir. Seçim ve periyodik değerlendirme kriterleri oluşturulmalıdır. Kuruluş, satınalma ile ilgili teknik ve ticari tüm istekleri kapsayan bilgileri tamlık ve doğruluk açısından kontrol ettikten sonra tedarikçiye göndermelidir. Satınalınan ürünün belirlenen satınalma şartlarını karşılamak üzere muayene ve diğer gerekli faaliyetler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

18

19 ÜRETIM VE HIZMETIN SAĞLANMASı 1. ürünün özelliklerini açıklayan bilgilerin varlığı, 2. iş talimatlarının varlığı, 3. uygun donanımın kullanımı, 4. uygun ölçme ve izleme cihazlarının bulunması ve kullanılması, 5. izleme ve ölçme faaliyetlerinin uygulanması, 6. serbest bırakma, sevketme, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanması ile kontrol altında tutulmalıdır. Amaç, kaliteyi doğrudan etkileyen bütün operasyonların kontrol altında olmasını sağlamaktır. Kuruluş, kontrollü koşullar altında üretim ve hizmet sağlamayı planlamalı ve yürütülmelidir. Üretim ve hizmet sağlanması faaliyetleri

20 Çıktıların ölçüm ve izleme ile doğrulanamadığı veya hataların kullanımda ortaya çıktığı üretim ve hizmet sunumu proseslerinin geçerliliği sağlanmalıdır. Özel yetenekler veya eğitim gerekiyorsa bunlar sağlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır. (üretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği) Uygun durumlarda kuruluş, ürünü, ürün gerçekleştirilmesi boyunca uygun yollarla tanımlamalıdır. İzlenebilirlik şart olduğunda ürünün tek olarak tanımlanması kontrol ve kayıt edilmelidir (tanımlama ve izlenebilirlik). Kuruluş, kontrolü altında olan veya kuruluş tarafından kullanılan müşteriye ait varlıklar korunmalıdır. Bunların tanımlanması, doğrulanması, korunması ve bakımı sağlanmalıdır ( müşteri malı). Kuruluş, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşmasına kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu muhafaza, tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içermelidir ( ürünün korunması).

21 İZLEME VE ÖLÇME CIHAZLARıNıN KONTROLÜ Gerçekleştirilecek ölçümler, izlemeler ve cihazlar tanımlanmalıdır. Kuruluş ölçme ve izlemenin şartlarına uygun olarak gerçekleştirlmesini sağlayacak prosesleri oluşturmalıdır. Ölçüm cihazları kalibre edilmeli ve korunmalıdır. Amaç: Bu prosedürün amacı, Şirkete kullanılan izleme ve ölçme cihazlarının kalibrasyonu için kriter oluşturması ve kalibrasyon gerektiren tüm ekipmanın belirlenen şart ve periyotlarda kalibre edilmesinin sağlanması için yöntem ve sorumlulukların belirlenmesidir

22


"URUN GELıSTıRME KALıTE GUVENCESı VE STANDARDLARı SUMEYRA CELıK ZıRVE UNıVERSıTESı DıSTıCARET BOLUMU 1 NıSAN 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları