Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL KABUL SINIF İÇİ ETKİLEŞİMİN ARTTIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL KABUL SINIF İÇİ ETKİLEŞİMİN ARTTIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL KABUL SINIF İÇİ ETKİLEŞİMİN ARTTIRILMASI

2 Kaynaştırma; farklı özellikleri olan çocukların akranları ile birlikte aynı ortamda eğitim almalarına dayanır. Kaynaştırmanın en önemli elemanı, öğrencinin sosyal olarak akranlarıyla birlikte olması olarak ifade edebileceğimiz sosyal bütünleşmedir.

3 Sosyal bütünleşme başka bir ifadeyle;
Öğrencinin sınıfın aktif bir öğrencisi olması Okul ve sınıftaki tüm sosyal ve öğretimsel etkinliklere katılması Akranlarıyla birlikte öğrenmesini içerir.

4 Bunun ne gibi olumsuz tarafları olabilir?
Bir kaynaştırma öğrencisinin akranlarıyla etkileşiminin artması için sadece akranlarıyla aynı sınıfa konması yeterli olamamaktadır. Bunun ne gibi olumsuz tarafları olabilir?

5 Akranlarıyla etkileşim kurma
Uyum sağlama Birlikte öğrenme kaynaştırma

6 Gerçekten kaynaştırma öğrencileri akranlarıyla aynı ortamda bulunmaları kabul görmeleri anlamına gelmemektedir. Bu nedenle öğrencilerin sosyal kabullerini etkileyen faktörleri bilmek, Öğrencilerin arkadaşları tarafından kabul edilmesine yardımcı olmak Tüm öğrencilerin birbirleriyle etkileşimi arttırarak öğrenmelerini sağlayacak düzenlemeleri yapmak gerekir.

7 Özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabulünü etkileyen faktörler;
Öğrenciye yönelik tutum ve davranışlar. Öğrencinin akranlarına göre akademik becerilerinin az olması, sosyal becerilerin yetersizliği ve olumsuz/problem davranışlar sergilemesi. Olumlu istendik becerilerin öğretimi

8 A) Öğrenciye Yönelik Tutum Ve Davranışlar
Öğretmenin; öğrencinin özelliklerini bilmemeleri Öğretim yapmak için yetersiz hissetmeleri Öğretimde uyarlama ve değişiklikler yapmak istememeleri sonucu gelişen tutumlar öğrencileri de öğretmenleriyle aynı şekilde düşünmelerine neden olmaktadır.

9 Bir sınıf öğretmeni ne yapabilir?
Sınıftaki tüm öğrencilerin yararlanabilecekleri bir öğretim ortamı oluşturabilir. Öğretimde bütün öğrencilerin aktif katılmalarını sağlayabilir. Her çocuğun kendi hızında öğrenmesini sağlayabilir.

10 Öğretmenlerin, daha önce engelli bireylerle ilgili bilgisi ve deneyiminin olması, tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Eğer bir öğretmen öğretim yılı başladığı zaman okulun açıldığı ilk gün sınıfında bir yada birden fazla özel gereksinimli öğrenci olduğunu görüyor, bu öğrencileri hiç tanımıyor ve ne yapması gerektiğini bilmiyorsa öğrenciye yönelik tutum ve davranışlarının olumsuz olması kaçınılmaz olacaktır.

11 Öğrencinin akranlarına göre akademik becerilerinin az olması, sosyal becerilerin yetersizliği ve olumsuz/problem davranışlar sergilemesi Öğrencinin akademik becerilerinde yetersiz olduğu alanlarda desteklenmesi Yeterli olduğu becerilerin ön plana çıkartılması Sosyal becerilerde gerekli desteğin sağlanması Problem davranışların nedenlerinin tespit edilmesi Anne babayla destek öğretmenin iş birliği içinde çalışması

12 Sosyal kabulü, sınıf içi etkileşim ve özel gereksinimli öğrencilere yönelik tutumlar, tutum ölçekleri kullanılarak ve sosyometrik ölçümler yapılarak değerlendirilir. Ancak özel gereksinimli öğrencinin akranlarıyla ilişkisini değerlendirmenin en iyi yolu gözlemdir.

13 Sınıf öğretmeni özel gereksinimli öğrencinin sosyal kabulünü, akranlarıyla iletişimini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek için ; Öğretmenin tüm öğrencilerin öğretmeni olduğunu göstermesi. Öğrencilere bireysel farklılıklar ve özel gereksinimli öğrencinin özellikleri hakkında bilgi vermesi.

14 Öğretmenin tüm öğrencilerin öğretmeni olduğunu göstermesi
Özel gereksinimli öğrencilerinize sınıfta olduğu için mutlu olduğunuzu hissettirin. Sınıftaki tüm öğrencilerin öğretmeni olun. Sınıfınızdaki öğrencilerin hepsine, sınıfın önemli bir parçası olduğunu hissettirin.


"SOSYAL KABUL SINIF İÇİ ETKİLEŞİMİN ARTTIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları