Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Birleşmiş Milletler. Uluslararası Örgütler Ayrı bir hukuk kimliğine sahiptir. (Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Birleşmiş Milletler. Uluslararası Örgütler Ayrı bir hukuk kimliğine sahiptir. (Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations,"— Sunum transkripti:

1 Birleşmiş Milletler

2 Uluslararası Örgütler Ayrı bir hukuk kimliğine sahiptir. (Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ Advisory Opinion, 1949) Genel itibariyle devletlerarası anlaşmalarla kurulmaktadır. Organları vardır. Ayrı bir bütçesi vardır. Dokunulmazlık tanınabilmektedir. (Privileges and Immunities- Genel olarak tanınmakta ancak bu hususta uluslararası bir sözleşme bulunmamaktadır.) Hukuki sorumluluğu vardır. (Draft Articles on International Wrongful Acts of International Organizations) Örgüt, üyelerinden ayrı olarak sorumlu tutulabilmektedir.

3 Birleşmiş Milletler New York

4 Birleşmiş Milletler Tarihçesi I. Dünya Savaşı’ndan (1919 Paris Barış Konferansı) sonra 10 Ocak 1920 yılında İsviçre’de Milletler Cemiyeti kurulumuştur. (League of Nations) ABD Başkanı Woodrow Wilson’nın fikriydi fakat ABD üye olamamıştır. Milletler Cemiyeti başarısız olmuş, İkinci Dünya Savaşı meydana gelmiştir. 1 Ocak 1942 tarihinde 26 devlet “Atlantik Antlaşması”nı imzalamıştır. ABD, İnglitere, Sovyetler Birliği ve Çin Washington DC- Dumbarton Oaks’da bir araya gelip Birleşmiş Milletler temelini oluşturacak “kollektif güvenlik” için bir taslak hazırlamıştır.

5 San Francisco Nisan-Haziran 1945 Birleşmiş Milletler Antlaşması

6 Birleşmiş Milletler Şartı Madde 7: Temel organlar; Genel Kurul (General Assembly) Güvenlik Konseyi (Security Council) Ekonomik ve Sosyal Konsey (Economic and Social Council- ECOSOC) Vesayet Konseyi Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice) Sekreterya (Secretariat)

7 Genel Kurul Her devlet temsil edilir. BM Anlaşması kapsamında her konu ele alınıp tartışılabilir. BM organlarına, Güvenlik Konseyine ve BM üye devletlerine tavsiyelerde bulunulabilir. Bu tavsiyeler uluslararası hukukun gelişmesinde etkin rol oynayabilecek nitelikte kabul edilmektedir. Genel Kurul bağlayıcı karar alamaz. Güvenlik Konseyi bir ihtilaf meselesini görüştüğü sırada Genel Kurul o meseleyi görüşemez.

8 Genel Kurul Komiteler; Birinci Komite (Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Sorunları) İkinci Komite (Ekonomik ve Mali İşler) Üçüncü Komite (Sosyal, İnsani ve Kültürel Konular) Dördüncü Komite (Özel Politika ve Sömürgeciliğin Sonlandırılması) Beşinci Komite (İdare ve Bütçe) Altıncı Komite (Hukuki Konular) Bir konu Komite’de ele alındıktan sonra Genel Kurul’a gider ve gereketiğinde bir karar (resolution) alınır.

9 Güvenlik Konseyi Toplam 15 üyesi bulunmaktadır (5+10). Çin, Fransa, ABD, Rusya ve Birleşik Krallık daimi üyelerdir. 10 tanesi geçici üyedir. (2 sene görev süresi) Türkiye, 2009-2010 döneminde Güvenlik Konseyi’nde yer almıştır. Güvenlik Konseyi barış ve güvenlik konuları ile ilgilenmektedir Güvenlik Konseyi bağlayıcı kararlar alabilir. (BM Anlaşmasının VII. Bölümü altında aldığı kararlar) Kuvvet kullanma ve ekonomik yaptırım kararlarını sadece Güvenlik Konseyi alabilir.

10 Ekonomi ve Sosyal Konseyi [ECOSOC] Genel Kurul’un altında çalışır. 54 devlet üyesi vardır. İnsan hakları, ekonomik, kültürel ve sosyal konularda çalışmalar yapmaktadır. Bu konularda geniş yetkileri bulunmaktadır: İncelemeler yapmak Taslak anlaşmalar hazırlamak Genel Kurul’a tavsiyeler sunmak

11 Ekonomi ve Sosyal Konseyi [ECOSOC] Alt kurumları bulunmaktadır; A. Komisyonlar Statistical Commission Commission on Population and Development Commission for Social Development Commission on the Status of Women Commission on Narcotic Drugs Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Commission on Science and Technology for Development United Nations Forum on Forests

12 Ekonomi ve Sosyal Konseyi [ECOSOC] B. Bölgesel Komisyonlar Economic Commission for Africa (ECA) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Economic Commission for Europe (ECE) Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) C. Daimi Komiteler D. Uzman gruplar

13 Uluslararası Adalet Divanı Milletler Cemiyeti (League of Nations) Permanent Court of International Justice (1922-1946) La Hay’de kurulmuştur. 29 dava ve 27 tavsiye karar vermiştir. İlk davası “Lotus” (Fransa vs. Türkiye)

14 Üyeler; Başkan Ronny Abraham (France) Başkan Yardımcısı AbdulAbdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia) Hakimler Hisashi Owada (Japan) Peter Tomka (Slovakia) Mohamed Bennouna (Morocco) Antônio Augusto Cançado Trindade (Brazil) Christopher Greenwood (United Kingdom of Great Britain) Xue Hanqin (China) Joan E. Donoghue (United States of America) Giorgio Gaja (Italy) Julia Sebutinde (Uganda) Dalveer Bhandari (India) Patrick Lipton Robinson (Jamaica) James Richard Crawford (Australia) Kirill Gevorgian (Russian Federation) Registrar Philippe Couvreur (Belgium

15 Uluslararası Adalet Divanı

16 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteryası Merkezi New York’tadır. 160 ülkeden 9000 bine kadar çalışanı vardır. Genel Sekreter: Banki-Moon’dur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteryası Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından seçilmektedir. 2016 yılında yeni Genel Sekreter için seçim yapılacaktır.

17 Uluslararası Hukuk Komisyonu BM Genel Kurul tarafından 1947 yılında kurulmuştur. 34 hukukçu üyesi bulunmaktadır. Uluslararası hukuk komisyonu üyeleri 5 senede bir Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 13. maddesinin 1. fıkrasının ‘a’ bendinde, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun görevi; “…..uluslararası hukukun giderek geliştirilmesini ve yasalaştırılmasını teşvik etmek’’ şeklinde tanımlanmıştır. (initiate studies and make recommendations for the purpose of... encouraging the progressive development of international law and its codification)

18 Uluslararası Hukuk Komisyonu (a) Afrika’dan 8 üye; (b) Asya-Pasifik 7 üye ; (c) Doğu Avrupa 4 üye; (d) Latin Amerika ve Karaibler 6 üye; (e) Batı Avrupa ve Diğer Devletler 8 üye şeklindedir.

19 Uluslararası Hukuk Komisyonu Çalışma Alanları; 1.Law of treatiesLaw of treaties 2.Treaties concluded between States and international organizations or between two or more international organizationsTreaties concluded between States and international organizations or between two or more international organizations 3.Most-favoured-nation clause (Part One)Most-favoured-nation clause (Part One) 4. Most-favoured-nation clause (Part Two)Most-favoured-nation clause (Part Two) 5.Ways and means for making the evidence of customary international law more readily availableWays and means for making the evidence of customary international law more readily available 6.Extended participation in general multilateral treaties concluded under the auspices of the League of NationsExtended participation in general multilateral treaties concluded under the auspices of the League of Nations 7.Reservations to multilateral conventionsReservations to multilateral conventions 8.Review of the multilateral treaty-making processReview of the multilateral treaty-making process 9.Reservations to treatiesReservations to treaties 10.Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international lawFragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law 11.Effects of armed conflicts on treatiesEffects of armed conflicts on treaties

20 Uluslararası Hukuk Komisyonu Mevcut çalışmaları: 1.Protection of persons in the event of disasters;Protection of persons in the event of disasters; 2.Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction;Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction; 3.Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties;Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties; 4.Provisional application of treaties;Provisional application of treaties; 5.Identification of customary international law;Identification of customary international law; 6.Protection of the environment in relation to armed conflicts;Protection of the environment in relation to armed conflicts; 7.Protection of the atmosphere;Protection of the atmosphere; 8.Crimes against humanity;Crimes against humanity; 9.Jus cogens.Jus cogens.

21 Uluslararası Hukuk Komisyonu Birçok sözleşmenin taslağını veya alt çalışmalarını hazırlamıştır; 1958 Geneva Conventions on the Law of the Sea 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties 1978 Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 2004 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2001 Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts 2008 Draft Articles on the Law of Transboundary Aquifers 2011 Draft Articles on the Responsibility of International Organizations

22 Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletlere Bağlı Uzmanlık Kurumular/Örgütler/Fonlar ve Programlar: [ BM Anlaşması IX. Bölüm ECOSOC (madde 57-60)] 1.Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization) 2.Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization (FAO)) 3.Uluslararası Atomik Enerji Kurumu (International Atomic Energy Agency (IAEA)) 4.Uluslararası Tarım Kalkınma Fonu (International Fund for Agricultural Development (IFAD)) 5.Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization (ILO)) 6.Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union (ITU)) 7.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizsayonu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)) 8.Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UN Environmental Programme (UNEP))

23 Birleşmiş Milletler 1.Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 2.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 3.Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) 4.Dünya Gıda Programı (WFP) 5.Birleşmiş Milletler Suç ve Uyuşturucu Madde Ofisi (UNODC) 6.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNPF) 7.Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 8.Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Çalışma Kurumu 9.Birleşmiş Milletler Kadınlar (UNW) 10.Birleşmiş Milletler Habitat (UN-HABITAT)

24 Birleşmiş Milletler 1. Dünya Bankası (World Bank) Grubu: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) International Development Association (IDA) International Development Association (IDA) International Finance Corporation (IFC) International Finance Corporation (IFC) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 2. Uluslararası Para Fonu (IMF) 3. Küresel Çevre Fonu (GEF)

25 Uluslararası Mahkemeler 1.Uluslararası Adalet Divanı (BM Anlaşması) 2.Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (BM Deniz Hukuku Sözleşmesi) 3.Uluslararası Ceza Mahkemesi (Roma Sözleşmesi) 4.Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi 5.Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi (1994 -ICTR) 6.Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi (1993- ICTY) 7.Sierra Leone Uluslararası Özel Mahkeme (1996- Sierra Leone Hükümeti ve Birleşmiş Milletlerin ortak gayretiyle kurulmuş özel bir mahkemedir.) 8.Lübnan İçin Özel Mahkeme (Harriri suikastı- 2005 BM tarafından kurulmuştur.) 9.Iran-United States Claims Tribunal (1981- İki Taraflı Sözleşme ile kurulmuştur.) 10.Amerika Devletleri Örgütü Mahkemesi (OAS Sözleşmesi) 11.Afrika Adalet Mahkemesi (Henüz yürürlüğe girmemiştir.)


"Birleşmiş Milletler. Uluslararası Örgütler Ayrı bir hukuk kimliğine sahiptir. (Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları