Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi"— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla ilişkilerin, başlangıcı çok eski tarihlere kadar gider. İnsanlık tarihi başladığından beri insanlar birbirleriyle sürekli olarak iletişim içinde olmuşlardır. Daha sonraları devletler kuruldukça krallar yönetimleri altındaki halklara kendilerini sevdirmek ve hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmek için sürekli olarak halkın içine karışmışlardır. Sümerlerin destanlara konu olmuş ünlü kahramanı ve kralı Gılgameş.. İlk çağlarda önemli filozof ve konuşmacıların, çeşitli konularda halkı bilgilendirmek, desteğini almak, kendi taraflarına çekebilmek amacıyla yaptıkları “forum”lar o devirler için birer halkla ilişkiler çalışmaları olarak değerlendirilmektedir.

2 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Eski Roma’da söylenilen “Vox populi, vox Dei” (Halkın sesi, Tanrı’nın sesidir) sözü, o zamanlarda halkla ilişkilere verilen önemi belirtmesi açısından önemlidir (Tortop, 2006: 9). Kolezyum’daki (colosseum) oyunlar.

3 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Büyük İskender’in işgal ettiği bölgelerin yöresel kıyafetlerini, selamlaşma biçimlerini tercih ederek kendisine yönelik bir sempati yaratma yoluna gittiğinden söz edilmektedir.

4 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Türk-İslam Devletleri’nde hükümdarların haftanın belirli günlerinde halkı doğrudan dinlemeleri.. Tebdil-i Kıyafet uygulamaları..

5 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Takvim-i Vekayi, Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde 1831'de yayımlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk resmi gazetesidir. Haftalık olarak yayımlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça,Fransızca, Rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi. Resmî ilânlar ve gayrı resmî duyurular dışında, iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler de basılmaktaydı. II. Mahmud döneminde başlayan “Osmanlılık” politikası..

6 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Takvim-i Vekayi’de ilk göze çarpan nokta, bu gazetenin sürekli olarak Rumlara, Ermenilere ve Yahudilere Osmanlı Devleti’nin oldukça iyi davrandığının belirtilmesidir. Gazetenin ilk sayısında Beyoğlu’nda çıkan bir yangında Rum ve Ermeni evlerinin yanması üzerine, ev sahiplerine çeşitli yardımların yapıldığı haberi vardır. Yine aynı sayıda Padişahın Galata’da yapılacak yeni bir Katolik Kilisesi için bir arsa bağışladığı haberine yer verilmektedir.

7 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
6 Ağustos 1833 günü yayınlanan zamanın resmi gazetesi ‘Takvim-i Vekayi'de, şimdi Bulgaristan'ın sınırları içerisinde kalan o devrin Tırnovi kasabasının kadısı Ahmed Şükrü Efendi'nin kaleminden iki yeniçerinin hortlayıp ‘cadı' háline geldikleri ama icaplarına bakıldığı yolunda bir mektup yayınlanır. Kadı Ahmed Şükrü Efendi'nin bu hádiselerden bahseden mektubunun o zamanın resmi gazetesinde yayınlanmasından sonra, Sultan Mahmud ‘İstanbul halkını da cadılardan korumamız lázım' diyerek İstanbul'da vaktiyle yeniçeriler tarafından kullanılmış olan birkaç binayla beraber mezarlıklardaki yeniçeri taşlarını da kırdırıp ortadan kaldırır.

8 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin ABD’deki Gelişimi Halkla ilişkiler terimini ilk kez ABD üçüncü Başkanı Thomas Jefferson ( ), 1802’de ABD’nin dış ilişkileriyle ilgili olarak 10. Kongreye gönderdiği bir mesajda kullanmıştır. Daha sonra Dorman Eaton adlı New York’lu bir hukukçu, 1882 yılında Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde mezunlara hitaben yaptığı “Hukuk Mesleğinin Halkla ilişkileri ve Ödevleri” başlığını taşıyan bir konuşmayla dikkatleri bu kavrama çekmiştir (Orrick, 1967: 2). Ancak dönemin koşulları bu olgunun tam olarak anlaşılmasına, gelişip yaygınlaşmasına çok elverişli değildir.

9 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin ABD’deki Gelişimi ABD’de kamu yönetimi alanında ilk halkla ilişkiler birimi 1917 yılında kurulan (Committee for Public Information) Halkı Aydınlatma Komitesi’dir. Bu komitenin amacı, ABD’nin savaşa giriş nedenlerini halka anlatmaktı (Tortop, 2006: 10).

10 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin ABD’deki Gelişimi Modern anlamda halkla ilişkiler kavramı ise yine ilk olarak ABD’de kullanılmıştır yılında kurulan “John Price Jones Organizasyon ve Basın Danışmanlık” şirketi, dünyanın ilk resmî halkla ilişkiler şirketidir. 1923 yılında ise New York Üniversitesi’nde Edward L. Bernays tarafından ilk halkla ilişkiler dersleri verilmeye başlanmıştır

11 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin ABD’deki Gelişimi Kaynaklar, Edward L. Bernays'ı alanda akademik çalışmalar yapan ilk kişi olarak belirtmektedirler. Bernays’ın 1923 yılında yayınladığı “Crystallizing Public Opinion” (Kamuoyuna Biçim Verme) isimli eseri de bu alanda yayınlanmış ilk eser olma özelliğini taşımaktadır. Bir ziraat mühendisi olan ve rastlantılar sonucu halkla ilişkiler çalışmalarına başlayan Bernays, halkla ilişkiler konusunda üniversitelerde dersler vermiş ve alanın ilk uzmanı olarak kabul edilmiştir.

12 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin ABD’deki Gelişimi İlk özel bürosunu 1919 yılında New York'ta açan Bernays, yaptığı işi “Tanıtma işinin Yönetimi” olarak adlandırmıştır. Bu şekilde adlandırmasının nedenini ise kullanılmakta olan, “Basın Temsilcisi”, “Kamuyu Aydınlatma” ya da “Reklam Yönetimi” gibi kavramların kamuoyunda bazı olumsuz çağrışımlara neden olduğu şeklinde açıklamıştır. Yaptığı işe uygun bir isim bulma düşüncesini her zaman zihninde canlı tutan Bernays, sonunda yaptığı işi en iyi tanımladığına inandığı “Halkla ilişkiler Danışmanlığı” ifadesini kullanmaya başlamıştır.

13 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin ABD’deki Gelişimi Bernays, yaptığı teorik çalışmalar ve sektörde edindiği deneyimler sonucunda halkla ilişkilerle ilgili bugün hala geçerliliğini koruyan şu tespitleri ortaya koymuştur: Halkı anlayabilmenin ilk şartı yüz yüze ilişki kurmaktır; masa başında oturarak hedef kitleyi oluşturanları anlayabilmek mümkün değildir. Hedef kitle çok iyi tespit edilerek, hedef kitleyi meydana getiren kişiler ya da gruplar çok yönlü irdelenmelidir. Bir halkla ilişkiler uzmanı empati yeteneğine sahip olmalı, kendisini hedef kitlenin yerine koyarak onları daha iyi anlamaya çalışmalıdır.

14 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin ABD’deki Gelişimi İnsanların beklentileri çok fazla olduğunda, gerçekler karşısında çok çabuk hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Bir halkla ilişkiler uzmanı, müşterileri ile ilişkilerinde bu gerçeği her zaman göz önünde bulundurmak durumundadır. Bu alanda görev yapanlar, özellikle kavramların anlamlarını çok iyi bilmek durumundadırlar. Alıcı konumundaki kişi ya da kişilerle etkili bir iletişim kurabilmek için iletilen mesajın yanlış anlaşılmaya olanak vermeyecek şekilde, sözcüklerin yerinde ve doğru kullanılmasına dikkat edilmelidir.

15 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin ABD’deki Gelişimi Halkla ilişkiler tarihine geçen ilk planlı etkinlik ise 1929 yılında Edward L. Bernays tarafından organize edilmiştir. Bu etkinlik kapsamında New Yorklu genç kızlar sigara içerek 5. Cadde’de yürüyüş yapmış ve kadınların sigara içme konusundaki önyargılarını ortadan kaldırmak istemişlerdir. American Tobacco Company başkanı George Washington Hill

16 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin ABD’deki Gelişimi Halkla ilişkilerin öneminin yönetim ve işletmeler tarafından artık kaçınılmaz olduğunun anlaşılması ise 1929 Büyük Bunalım yıllarına rastlar. Büyük Bunalım, işsizliğin, ekonomik sıkıntının, artan petrol fiyatlarının, toplumsal sorunların ve düzen tartışmasının boy gösterdiği yıllardır. Halkla ilişkiler, 1929 Büyük Bunalımdan sonra hem özel hem de kamu kesimi için sürekliliği olan ve her dönem başvurulması gereken bir teknik olmuştur.

17 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin Avrupa’da Gelişimi Avrupa’da halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilebilecek gelişmelerin ilki, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde ifadesini bulmuştur. Bildiri’nin 15. Maddesinde “Toplum, ilgili olduğu yönetimin her memurundan bilgi sormak hakkına sahiptir” denmekteydi. Fakat Fransa için bundan başka herhangi bir yasal düzenlemede bilgi edinme hakkının tanınması için 1978 yılı sonrasını beklemek gerekecektir.

18 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin Avrupa’da Gelişimi 17 Temmuz 1979 tarihli bir kanuna göre; yönetsel dokümanlara giriş hürriyeti ve idare ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine ait önlemler düzenlenmiştir. 10 Ocak 1979 tarihinde de tüketiciye bilgi verilmesi ve tüketicinin korunması ile ilgili yasal düzenleme yapılmıştır. Fransa’da bu yasal düzenlemelerden önce 1976 yılından beri her yıl, vatandaşlara kuruluşları, çalışmalarını ve yetkilerini tanıtan, milyonlarca deplian (katlanabilen yazılı doküman) broşür ve rehber düzenli olarak dağıtılmaktadır.

19 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin Avrupa’da Gelişimi Fransa’da yönetim ile halk arasındaki ilişkinin vatandaş lehine dönüm noktalarından biri, 3 Ocak 1974 tarihli kanunla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu (Mediatörlük, Ombusdman) olmuştur. Mediatör, yönetim ile uyuşmazlık halinde olan vatandaşları korumak ve savunmak, Fransız idare teşkilatının insancıllaştırılması ve uyum sağlamasına katkıda bulunmakla yükümlüdür.

20 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin Avrupa’da Gelişimi İngiltere’de, Başbakan Lloyd George’un 1912’deki seçim kampanyasında halkla ilişkiler yöntemlerine başvurulmuştur. Ancak halkla ilişkiler deyimi ilk olarak 1932 yılında kullanılmıştır yılında kurulan Merkez Enformasyon Bürosu, hükümetin tanıtım faaliyetlerini üstlenmiştir. Halkla ilişkilerin Avrupa’ya asıl girişi ise 1946 yılından sonra olmuştur. Bu yıllarda İkinci Dünya Savaşı yaşandığı için Avrupa sosyal ve ekonomik yönden çöküntüye uğramıştır. Avrupa’daki ilk halkla ilişkiler şirketleri, çokuluslu Amerikan petrol ve otomobil firmalarının şubeleridir.

21 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin Avrupa’da Gelişimi Bu yıllarda İngiltere, Fransa ve Belçika’da meslek örgütleri kurulmaya başlanmıştır. Merkezi Londra’da bulunan “Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği” 1955 yılında kurulduktan sonra, 1958 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de Birinci Uluslararası Halkla İlişkiler Kongresi düzenlenmiştir.

22 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Halkla İlişkilerin Avrupa’da Gelişimi 1950’li yıllardan itibaren Avrupa’da yeni bir halkla ilişkiler anlayışı oluşmaya başlamıştır. Bu anlayışa göre, iletişim ve enformasyon teknikleri bilgi içermiyor, karşılıklı ilişkiler güvene dayanıyor ve hedef kitlenin çıkarları korunuyordu. Sonuç olarak Avrupa’da halkla ilişkiler anlayışı “iyi olanı yapmak ve yapılanları hedef kitlelere doğru biçimde aktarmak” işleviyle başlamış ve o tarihten bu yana hızla gelişmiştir.

23 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Halkla İlişkiler Cumhuriyet tarihinde Atatürk’ün halkı gelişmelerden haberdar etmek ve halka mesaj iletmek amacıyla 1920 yılında Anadolu Ajansı’nı kurduğunu görmekteyiz. Yine aynı yılda Atatürk’ün önderliğinde bugünkü Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Türkiye’de planlı halkla ilişkiler çalışmaları 1960 yılından sonra kamu kuruluşlarında başlamıştır. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı gibi kuruluşlar ülkemizde ilk kurulan halkla ilişkiler birimleridir yılında Devlet Planlama Teşkilatı içinde Yayın ve Temsil Şubesi yer almıştır.

24 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Halkla İlişkiler 1962 yılında gerçekleştirilen Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırması Projesi’nde (MEHTAP) halkla ilişkilere yer verilerek; “devlet kuruluşlarının her kademesindeki kararların alınmasında halkın görüşlerine başvurulması gerektiği” kabul edilmiştir.

25 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Halkla İlişkiler 1964 yılında yürürlüğe giren 557 sayılı Nüfus Planlaması Yasası’nın halka tanıtılması ve planlı çocuk sayısı fikrinin ailelere benimsetilmesi amacıyla Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kuruluş şemasında yer alan Tanıtma ve Halk Eğitim Şubesi’nin çalışmaya başlaması bunu izlemiştir. Bu kuruluş, kısa bir sürede ailelerin dörtte birinin aile planlaması fikrini kabul etmelerini, ülkedeki tüm doktorların bu konuda eğitilmelerini, siyasetçilerin ilgili yasalar çıkararak bu konuya yardım etmeleri sağlanmıştır. 1984 Sağlık Bakanı Mehmet Aydın !!

26 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Halkla İlişkiler 1971 yılı Mayıs ayında zamanın reform hükümeti, programında öngörülen Devlet kesiminin genel yönünü ve stratejisini saptamak üzere on kişilik bir İdari Reform Danışma Kurulu kurulması kararlaştırılmıştır. Kurulun hazırladığı raporda, Türkiye’de halkla ilişkiler ve enformasyon hizmeti gören birimlerin değişik isimler taşıdığına işaret edilmiş, Başbakanlığa bağlı ve koordinasyonu sağlayacak merkezi bir örgütün gerekli olduğu belirtilmiştir.

27 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Halkla İlişkiler Bakanlık ve diğer örgütlerde halkla ilişkiler ve enformasyon birimleri kurulması, halka yol gösterecek, yardımcı olacak danışma birimlerinin bulunması veya esas görevlere ek olarak bu görevi diğer memurların yapmaları belirtilmiştir. Raporda; “halkla ilişkiler ve enformasyon birimleri, kuruluşun baş yöneticisine bağlı olmalı, çalışan elemanların seçiminde özel bir titizlik gösterilmeli, hizmet alanı ile ilgili eğitim görmüş kişiler seçilmelidir” denilmektedir. Bu önerilerden sonra Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği istisnai memurluk sayılmıştır

28 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Halkla İlişkiler Türkiye’de özel kesimde halkla ilişkiler çalışmaları 1970 yılından itibaren kendini göstermeye başlamıştır. Başta bankalar olmak üzere büyük ölçekli işletmeler bünyelerindeki halkla ilişkiler birimleri aracılığıyla hedef kitlelerine ulaşmaya çalışmışlardır. 1970’lerde Koç, Eczacıbaşı, Yaşar Holding gibi büyük holdinglerde halkla ilişkiler üniteleri kurulmuştur. Türkiye'deki ilk halkla ilişkiler danışmanlık şirketi, Prof. Dr. Alâeddin Asna tarafından 1974 yılında kurulmuştur, kendisi aynı zamanda Türkiye'de bu alanda çalışan ilk uzmandır.

29 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Halkla İlişkiler Üniversite düzeyinde halkla ilişkiler öğretimine 1966 yılında başlanan Türkiye’de Halkla İlişkiler Derneği ilk kez 1971 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Bunu 1985 yılında İzmir’de kurulan ikinci dernek izlemiştir.

30 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 1984 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle çeşitli bakanlıklarda değişik isimler altında halkla ilişkiler hizmeti yapan birimler, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği haline getirilmiştir. 1984 Haziran ayında, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarını Yeniden Düzenleyen 202 sayılı KHK ile Bakanlık Merkez Teşkilatında ihtiyaca göre, hangi tür danışma ve denetim birimlerinin kurulacağı belirtilmiş ve maddenin (e) fıkrasında “Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği” de kurulacak birimler arasında sayılmıştır

31 HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi
3056 sayılı kanunla ise, Başbakanlıkta Basın Müşavirliği ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı isimlerinde iki ayrı birim kurulması öngörülmüştür.

32 HALKLA İLİŞKİLER – Başbakanlık Teşkilatı

33 HALKLA İLİŞKİLER - BAŞBAKANLIK
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Yardımcı Hizmet birimleri içerisinde yer alır. Başbakanlık Basın Müşavirliği Danışma ve Denetim birimleri içerisinde yer alır. Başbakanı ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış basındaki gelişmelerden, özellikle ülke menfaatleri ve güvenliği konusundaki haber, yorum ve yayınlardan zamanında haberdar etmek, gerçeklere uymayan yorum ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekziplerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara tekliflerde bulunmak, Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek ve yürütmek, Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet bakanları ile Hükümet Sözcüsü olan Bakanın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde intikal ettirmek, Makamca verilen benzeri görevleri yapmak Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek, Vatandaşlar tarafından Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikâyet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemleri yapmak, Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve Bakanlıklardaki koordinasyonu sağlamak, Bakanlık, valilik ve kamu kurum ve kuruluşlarından başvurulara ilişkin gelen sonuçları vatandaşlara bildirmek, Başbakanlık Makamına ve Başbakanlığa elektronik ortamda gelen başvuruların işlemlerini yapmak, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) faaliyetleri çerçevesinde valiliklerde oluşturulan “Alo 150” çağrı merkezlerinin çalışmalarını denetlemek, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

34 HALKLA İLİŞKİLER - Başbakanlık
BİMER “Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.


"HALKLA İLİŞKİLER - Tarihi Gelişimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları