Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 YATIRIM BANKALARI Atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 YATIRIM BANKALARI Atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde."— Sunum transkripti:

1 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 YATIRIM BANKALARI Atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde aracılık ve danışmanlık yapan, isletmelere doğrudan kredi vermeyen ancak işletmelerin orta ve uzun vadeli fon gereksinimlerini karşılayan finansal kurumlardır.

2 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 2 YATIRIM BANKALARININ YAPACAĞI İŞLEMLER   Tasarruf sahiplerine menkul kıymetler ihracı yoluyla uzun vadeli kaynak sağlamak,   Halka arza giden ortaklıkların ihraç edecekleri menkul kıymetlerini satın alıp, onların adına satışını yapmak,   Sermaye piyasasının gelişimine katkı sağlamak,   İhraç edilen menkul değerlere ilişkin her türlü teminatı, desteği vererek geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmak,   Sermaye piyasasına açılacak ortaklıklara danışmanlık yapmak,   İşletmeler sermaye piyasası vasıtasıyla orta ve uzun vadeli finansman sağlamak,

3 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 3 YATIRIM BANKALARININ YAPACAĞI İŞLEMLER   Menkul değerlere yatırım yapan tasarruf sahiplerinin çıkarlarını korumak, anapara ve faiz ödemelerini garanti etmek,   İsletmelerin ihraç edeceği tahvillerin anapara ve faizlerinin vadesinde ödeneceğini garanti ederek tahvil satışlarını kolaylaştırmak,   Şirket birleştirme, tasfiye, nev’i değiştirme, şirket satın almaları, özelleştirme konusunda aracılık yapmak,   Her türlü mal mukabili, vesaik mukabili akreditif açmak, garanti vermek, teminat mektupları vermek ve almaktır.

4 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 4 YATIRIM BANKALARININ FAALİYET ALANLARI 1.Fon Sağlama 2.Yüklenimcilik (Underwriting) 3.Konsorsiyum (Syndication) 4. Danışmanlık Hizmetleri 5. Çeşitli Destekleyici Hizmetler

5 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 5 YATIRIM BANKALARININ FAALİYET ALANLARI 1. 1.Fon Sağlama Yatırım bankaları, fon gereksinimi olan şirketlerin mali bilançolarını inceleyerek alternatif kısa ve uzun vadeli finansman seçenekleri sunmaktır. Yatırım bankacılığı sadece yatırımlara kredi veren bir bankacılık türü değildir. Bu bankalar, şirketlere her türlü teknik yardım, müşavirlik, mali danışmanlık ve mali mühendislik hizmetleri sunan, kredi açan, şirket birleşmelerini ve özelleştirmelerini gerçekleştiren, leasing, factoring işlemlerini gerçekleştiren, pazar araştırması yapan, fon arz edenlerle fon talep eden kesimleri bir araya getiren, yerli ve yabancı pazarlarda menkul kıymetleri pazarlayan kuruluşlar haline gelmiştir.

6 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 6 YATIRIM BANKALARININ FAALİYET ALANLARI 2. Yüklenimcilik (Underwriting) Şirketin finansman ihtiyacını karşılamak üzere çıkaracağı menkul kıymetleri belirlenen fiyat üzerinden satma yükümlülüğü altına girmesidir. Yüklenimci (Underwriter), ilk ihraçlarda aracılık rolü üstlenmektedir. Bir sirketin menkul kıymetini alan underwriter, böylece o menkul kıymetin belirtilen fiyattan satışını garanti etmiş olmaktadır. Eğer söz konusu fiyattan satamaz ve fiyatı düşürmek zorunda kalırsa, zararı şirket değil underwriter üstlenmektedir.

7 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 7 YATIRIM BANKALARININ FAALİYET ALANLARI 3.Konsorsiyum Genellikle büyük firmaların fon talebinin, dolayısıyla menkul kıymet ihracının büyüklüğü karsısında yatırım bankaları işbirliğine giderek bir satın alma grubu oluşturmaktır. Konsorsiyum anlasmaları, Bölümlenmiş Konsorsiyum Anlasmaları ve Bölümlenmemiş Konsorsiyum Anlasmaları olmak üzere iki sekilde yapılmaktadır.

8 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 8 YATIRIM BANKALARININ FAALİYET ALANLARI, Bölümlenmiş Konsorsiyum Anlaşmaları Konsorsiyumdaki her bankanın sorumluluğu, arzın kendine ayrılmış payı ile sınırlıdır. Bölümlenmemiş Konsorsiyum Anlaşmaları Her bir konsorsiyum üyesi kendisine ayrılan payların tümünü satsa bile, toplam arz içinde satılmayan paylar olduğunda sorumluluğu devam etmektedir.

9 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 9 YATIRIM BANKALARININ FAALİYET ALANLARI 4. Danışmanlık Hizmetleri Şirketlere stratejik kararlar almada finansman planları ve fizibilite çalışmaları yapmak, mali piyasaları izleyerek şirketlerin finansman politikalarını yönlendirmede yardımcı olmaktır

10 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 10 YATIRIM BANKALARININ FAALİYET ALANLARI 5. Çeşitli Destekleyici Hizmetler Şirket adına finansal kiralama görüşmeleri yapmak, proje hazırlama, denizaşırı finansmanı, nakit yönetimi, yatırım kârlılığının arttırılması gibi spesifik konularda da danışmanlık hizmetleri verebilir.

11 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 11 KALKINMA BANKALARI Gelişmekte olan ülkelerde sermaye yetersizliği içinde bulunan şirketlere veya büyük endüstriyel şirketlerin yapacağı yeni yatırımlara kaynak ve teknik yardım sağlayarak endüstriyel gelişmeyi hızlandırmak amacını taşıyan finansal kurumlardır.

12 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 12 KALKINMA BANKALARININ YAPACAĞI İŞLEMLER   Kurumsal finansman hizmetleri vermek   Yatırımlara orta ve uzun vadeli fon sağlamak   İç kaynakları sanayi sektörüne yönlendirmek   Sermaye piyasasının gelişmesine olanak sağlamak   Girişimcilere idari ve teknik yardımda bulunmak   Yeni yatırım alanlarında öncülük yapmak ( e-ticaret gibi )   Yabancı kaynaklardan mali ve teknik destek sağlamak   Yabancı sermayeyi yatırım yapmaya teşvik etmek

13 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 13 KALKINMA BANKALARININ FONKSİYONLARI 1. 1.Sanayi Sektörüne Orta ve Uzun Vadeli Kredi Sağlamak 2. Yurt İçi Kaynakları Harekete Geçirerek Sanayi Sektörünü Yönlendirmek 3. Sermaye Piyasasının Gelişmesine Katkıda Bulunmak 4. Girişimcilere Proje Düzeyinde Teknik Yardımda Bulunmak 5. Yeni Yatırım Alanlarında Öncülük Yapmak

14 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 14 KALKINMA BANKALARININ FONKSİYONLARI 6. Uygun Yatırım Olanak ve Alanları Konusunda İnceleme ve Araştırmalar Yapmak 7. Kalkınma Planlarının Uygulanmasını Kolaylaştırmak Ve Saptanan Plan Hedeflerinin Gerçekleşmesine Katkıda Bulunmak 8. Yerli Ve Yabancı Yatırımcılara Ortak Bulmada Yardımcı Olmak 9.Ekonomide Yeni Fikirlerin Kabul Edilmesini Desteklemek

15 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 15 KALKINMA BANKALARININ FONKSİYONLARI 10. Dış Ülkelerden Ve Uluslar Arası Finansman Kurumlarından Sağlanacak Döviz Ve Teknik Yardımı Sanayi Sektörüne Yöneltmek   Dünya bankası grubu Uluslararası İmar Ve Kalkınma Bankası (IBRD) Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Avrupa Yatırım Bankası (EIB) İslam Kalkınma Bankası (IDB) Uluslar Arası Kalkınma Ajansı (AID)

16 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 16 KALKINMA BANKALARININ BAŞARISI   DOĞRU YATIRIM PROJELERİ   KAMU DIŞINDAN FİNANSMAN KAYNAKALARI SAĞLANMASI

17 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 17 BANKALARIN PROJE FİNANSMANI Proje Finansmanı, ekonomik olarak ayrıştırılabilen projeleri finanse etmek amacı ile kaynak sağlayanların kredi kararında temel olarak projenin yarattığı nakit akışının ve proje varlıklarının esas alındığı, kabili rücu veya gayri kabili rücu finansman kaynağı yaratılması olarak tanımlanmıştır. Proje Finansmanı, ekonomik olarak ayrıştırılabilen projeleri finanse etmek amacı ile kaynak sağlayanların kredi kararında temel olarak projenin yarattığı nakit akışının ve proje varlıklarının esas alındığı, kabili rücu veya gayri kabili rücu finansman kaynağı yaratılması olarak tanımlanmıştır. En az 20 milyon USD karşılığı ve en az 5 yıl vadeli canlı (mer'i) kredileri

18 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 18 BANKALARIN PROJE FİNANSMANI VERİLEN PROJE KONULARI Enerji: Enerji (elektrik, petrol, kömür, doğalgaz, su vb.) kaynaklarının üretimi (termik ve yenilenebilir dahil olmak üzere tüm projeler) iletimi ve dağıtımı amacına yönelik tüm projeler, enerji özelleştirmeleri, enerji satın almaları. Altyapı: Yol, köprü, otoyol, liman, havalimanı gibi tüm ulaştırma projeleri, yerleşim birimlerinin altyapı projeleri (su, kanalizasyon), kamu özel ortaklıkları ile yapılan projeler (PPP projeleri – örneğin hastane projeleri), iletişim, haberleşme. Gayrimenkul: Otel, AVM, konut ve ofis projeleri. Diğer: Yukarıda sıralananlar dışında kalan diğer projeler (Satın alma, birleşme işlemleri ve yapılandırılmış finansman vb.)

19 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 19 BANKALARIN PROJE FİNANSMANI Milyar TL EnerjiAltyapıGayrimenkulDiğerToplam 151533463302

20 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 20

21 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 21 İNTERNET BANKACILIĞI İnternete bağlanılabilen her yerden, günün her saati, herhangi bir banka şubesinden yapılabilecek bankacılık işlemleridir. Bankacılık işlemlerinin mobil cihazlardan gerçekleştirmeyi sağlayan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş uygulamalardır. MOBİL BANKACILIK

22 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 22 İNTERNET BANKACILIĞI MOBİLBANKACILIK Sistemde kayıtlı, en az bir kez login olmuş bireysel müşteri sayısı 42.916.74318.383.240 Sistemde kayıtlı, en az bir kez login olmuş kurumsal müşteri sayısı 2.765.860628.780 Toplam 45.682.60319.012.020 Aktif bireysel müşteri sayısı 16.169.88311.778.445 Aktif kurumsal müşteri sayısı 1.250.568385.923 Toplam 17.420.45112.164.368

23 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 23 Finansal Olmayan İşlemler İNTERNET BANKACILIĞI MOBİL BANKACILIK Kredi kartı ve ek kart başvurusu 185.886263.419 Kredi başvurusu1.557.3351.803.652 Düzenli ödeme talimatı 2.598.4881.463.596 Fatura ödeme talimatı 961.111437.331 Finansal olmayan diğer işlemler 778.964.0701.056.356.646 Toplam784.266.890 Adet 1.100.323.644 Adet

24 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 24

25 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 25 İNTERNET BANKACILIĞI- MOBİL BANKACILIK Finansal İşlemler PARA TRANSFERLERİ ÖDEMELERKREDİ KARTI İŞLEMLERİ YATIRIM İŞLEMLERİ EFTFatura ödemeleri Nakit AvansYatırım fonları Kendi hesapları arasında transfer Vergi ödemeleri Kendi kartına borç ödeme Döviz işlemleri Üçüncü şahıslara yapılan transfer SSK ve Bağ- kur prim ödemeleri Başkasının kartına ait borç ödeme Vadeli hesaplar Döviz Transferleri Kredi ödemeleri Repo işlemleri Diğer Ödemeler Hisse senedi işlemleri Tahvil ve bono işlemleri Altın işlemleri VİOP işlemleri

26 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 26 Finansal İşlemler İNTERNET BANKACILIĞI MOBİL BANKACILIK Para Transferleri 68.533.82737.161.515 Ödemeler 45.612.32230.257.616 Yatırım İşlemleri 10.811.8345.123.619 Kredi Kartı İşlemleri 12.175.69112.354.210 Diğer Finansal İşlemler 4.124.1072.563.724 Toplam 141.257.781 Adet 87.460.684 Adet

27 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 27 Finansal İşlemler İNTERNET BANKACILIĞI MOBİL BANKACILIK Para Transferleri 600.081.028.905104.031.965.685 Ödemeler 37.421.247.1804.133.179.760 Yatırım İşlemleri 155.278.691.36548.854.605.985 Kredi Kartı İşlemleri 17.633.992.72610.351.294.863 Diğer Finansal İşlemler 35.961.136.0326.421.644.607 Toplam 846.376.096.208TL173.792.690.900TL

28 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 28 BANKALARDA ÖZKAYNAKLAR VE STANDART ORANLAR

29 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 29 BDDK; bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları,borç, yükümlülük ve taahhütleri, gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınırlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

30 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 30 ÖDENMİŞ SERMAYE Bankaların fiilen ve her türlü muvazaadan arî olarak ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutardır.

31 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 31 YEDEK AKÇELER Bankaların Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile ana sözleşmelerine göre ayırdıkları yedek akçelerinden varsa bilanço zararının düşülmesinden sonra elde edilen tutardır.

32 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 32 ÖZKAYNAK Ana sermaye ve katkı sermaye toplamı ile bu toplamdan sermayeden indirilecek değerlerin düşülmesi sonucu bulunacak tutarı ifade eder.

33 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 33 SERMAYE YETERLİLİĞİ Bankalar Kanunu’nun uygulanmasında maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı yeterli özkaynak bulundurulmasıdır. Yüzde sekiz oranından az olmamak üzere belirlenecek sermaye yeterliliği oranını hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve raporlamak zorundadır.

34 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 34 SERMAYE YETERLİLİĞİ Özkaynaklar ((Kredi + Piyasa + Operasyonel Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü) *12.5) *100

35 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 35 BANKALAR SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU (EYLÜL 2015) (%) 13,26 MEVDUAT BANKALARI 13,24 Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları (3) 13,32 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 13,79 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. 12,35 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 13,55 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları (10) Özel Sermayeli Mevduat Bankaları (10)13,00 Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. 13,91 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 12,06 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 12,28 Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. 13,62 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 12,83 Şekerbank T.A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. 14,11 Anadolubank A.Ş. Anadolubank A.Ş. 12,54 Fibabanka A.Ş. Fibabanka A.Ş. 12,04 Turkish Bank A.Ş. Turkish Bank A.Ş. 15,71 Adabank A.Ş. Adabank A.Ş. --

36 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 36 SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU (EYLÜL 2015) (%) YABANCI SERMAYELİ BANKALAR (20) 14,00 Tekstil Bankası A.Ş. Tekstil Bankası A.Ş. 12,70 Denizbank A.Ş. Denizbank A.Ş. 12,62 Finans Bank A.Ş. Finans Bank A.Ş. 15,15 ING Bank A.Ş. ING Bank A.Ş. 14,97 HSBC Bank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. 14,04 Alternatifbank A.Ş. Alternatifbank A.Ş. 13,50 Burgan A.Ş. 14,50 Odea Bank A.Ş. --- Turkland Bank A.Ş. Turkland Bank A.Ş. --- Citibank A.Ş. Citibank A.Ş. --- Arap Türk Bankası A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. 15,55 Deutsche Bank A.Ş. Deutsche Bank A.Ş. -- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş --- Rabobank A.Ş. -

37 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 37 SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU (EYLÜL 2015) (%) Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bankalar (20) 14,00 Bank Mellat Bank Mellat -- Habib Bank Limited Habib Bank Limited --- JPMorgan Chase Bank N.A. JPMorgan Chase Bank N.A. --- Société Générale (SA) Société Générale (SA) -- The Royal Bank of Scotland N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. --- Intesa Sanpaola S p.A. -

38 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 38 TÜRKİYE’DE 13 KALKINMA VE YATIRIM BANKASI VARDIR. 3 Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankalar 6 Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4 Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları

39 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 39 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI (13) SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU (EYLÜL 2015) (%) 14,92 Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları (3) 42,0 İller Bankası A.Ş. İller Bankası A.Ş. -- Türk Eximbank Türk Eximbank -- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. -- Diler Yatırım Bankası A.Ş. Diler Yatırım Bankası A.Ş. -- GSD Yatırım Bankası A.Ş. GSD Yatırım Bankası A.Ş. -- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 58,33 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. -- BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 14,98 Pasha Yatırım Bankası A.Ş: - Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. --- Standard Charted Yatırım Bank Türk A.Ş. Standard Charted Yatırım Bank Türk A.Ş. ----

40 YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 40


"YRD.DOÇ.DR.(YMM-BD-DU) E. YASEMİN YEGİNBOY 1 YATIRIM BANKALARI Atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları