Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2015 Yılı Çalışmaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2015 Yılı Çalışmaları."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2015 Yılı Çalışmaları

2 Acı Kaybımız Vakfımızın kurucularından ve uzun yıllar Yönetim Kurulu üyesi olarak hizmet veren Sayın Kadir Bilgin Gözüm 8 Şubat 2016 tarihinde vefat etmiştir. Yeri doldurulması zor, erdemli bir dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

3 Vakıf Amacına Dönük Çalışmalar

4 Önceki yıl burs alan öğrencilerimizden 69‘una ve yeni 212 öğrenciye daha olmak üzere toplam 281 öğrenciye 9 aylık eğitim yılı boyunca ayda 250 TL karşılıksız burs verilmiştir. Burslar Vakıflar Genel Müdürlüğü kriterleri dikkate alınarak yenilenmiştir. Özellikle yurt dışında eğitim almak isteyen ve ihtiyacı olan 6 öğrenciye maddi destek verilmiştir.

5 Burs alanların okul dağılımları Tıp 166 Hemşirelik 44 Diş hekimliği 23 Eczacılık 9 Ebelik 9 Sosyal hizmetler 5 Çocuk gelişimi 5 Dil – konuşma 4 Fizyoterapi 3 Beslenme 3 Sosyoloji 3 Sağlık kurumları Yön. 2 Psikoloji 2 Sağlık idaresi 2 Tıbbi dokümantasyon 1 TOPLAM 281

6 Komisyon üyelerimiz sayın Prof. Dr. Okan Atay, Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu ve Mustafa Subaşı’na şükranlarımızı sunarız. Vakfımıza hizmeti geçmiş olan, Vakfımız kurullarında görev almış üyelerin ya da kamu kurumlarında görevli yöneticilerin burs almak üzere 1 (bir) öğrenci önerebileceklerini hatırlatmak isterim.

7 Vakfımızca Sağlık Bakanlığı’nın Kullanımı İçin Yapılan Taşınmaz Bağışı K.Maraş ili, Göllü Sağlık Evi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na tahsis edilmek üzere Hazineye 26.11.2015 tarihinde bedelsiz olarak devredilmiştir. Kayıt değeri 0,97 TL olan taşınmazın piyasa değeri 35.000,00 TL dolayındadır.

8 Taşınmazın tapusu Sayın Çeyiz tarafından K.Maraş Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sayın Ahmet Yener’e teslim edilmiştir.

9 Bilimsel Çalışmalara Destek Kök Hücre Araştırma Merkezi Maltepe Üniversitesi Kanser Kök Hücre Araştırma Merkezi’nin “Farklılaşan Karaciğer Kanser Hücreleri Yapay Karaciğer Çalışmaları İçin Daha İyi Bir Model Olabilir mi ?” konulu araştırma projesi için Vakfımızdan on bin lira yardım yapılmıştır. Bu destekle tamamlanan projenin çıktıları; 3 uluslararası sunum 1 ulusal kongrede sunum toplam 6 bilimsel sunum Yapılan bu bilimsel sunumlarla, 2 ulusal, 2 uluslar arası toplam 4 ödül Bilimsel sunumlarda ve davetli olarak yapılan konuşmaların sonunda bu projenin SSYV tarafından da desteklendiği dinleyicilere belirtilmiş ve Vakfımıza teşekkür edilmiştir.

10 Üniversite Faaliyet Kitapçığındaki Sayfa

11 Vakıf Amacına Uygun Olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bedelsiz Tahsisli Taşınmazlar Kadın Sığınma Evi : Edirne Belediyesine 06.10.2010 tarihinden beri bedelsiz tahsis edilen 2 katlı taşınmaz, Kadın Sığınma Evi olarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce idare edilmektedir. Bergama Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi : Mülkiyeti Vakfımıza ait taşınmazımız, Bergama Belediyesi’ne 2008 yılında 29 yıllığına engelli eğitim merkezi yapılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmiş ve Belediye taşınmazı onarıp tefriş ederek hizmet vermeye başlamıştır.

12 Sağlık Bakanlığı’na Bedelsiz Tahsisli Taşınmazlar Manisa ilinde, bir taşınmazımız Sağlık Müdürlüğü’nün talebi üzerine 04.09.2015 tarihinden itibaren 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz tahsis edilmiştir.

13 K. Maraş Fatih Aile Sağlığı Merkezinin de bulunduğu 3 katlı binada 112 Acil Sağlık Hizmeti verilen bölümü bedelsiz tahsis edilmiştir.

14 K. Maraş Ilıca Aile Sağlığı Merkezinin de bulunduğu arsa içindeki binada 112 Acil Sağlık Hizmeti veren 3 katlı binanın giriş katı acil yardım için bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

15 İzmir, Nilüfer Öz Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binanın zemin katı 112 Acil Yardım hizmetleri için bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

16 İzmir, Kemalpaşa’daki 2 katlı bina Toplum Sağlığı Merkezi, AÇS ve işyeri hekimliği hizmetleri için bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

17 İzmir, Karşıyaka’daki dubleks mesken “Hüseyin Sungurtekin Acil Eğitim Merkezi” hizmetleri için bedelsiz olarak tahsis edilen taşınmazın tadilat işleri devam etmektedir.

18 İzmir, Menemen’deki 4 taşınmazda bulunan Toplum Sağlığı Merkezinde Evlilik Danışmanlığı, Üreme Sağlığı - Aile Planlaması, KETEM, Beslenme ve Obezite Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık, Sigara Bırakma Merkezi hizmetleri için bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

19 İzmir, Melek Oktay ASM aile hekimlerinin buradan taşınmasından sonra bu bina 112 Acil Yardım İstasyonu hizmetleri için bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

20 Yönetim İşleri

21 Yönetim Kurulu Prof. Dr. Zafer Öztek (Başkan) Prof. Dr. Ayşe Akın (İkinci Başkan) Doç. Dr.Ertan Kahramanoğlu Salih Çeyiz Kadir Bilgin Gözüm Ali Özdemir Dr. Nihal Bilgili Aykut

22 Denetim Kurulu Kim.Müh. Metin Berberoğlu (02.07.2015 tarihine kadar) Av.Mustafa Uğur Dr.Neşe Zeren Nohutçu (02.07.2015 tarihinden itibaren)

23 Yönetim Kurulu 2015 yılında 13 kez toplanmış, 125 gündem maddesini görüşüp karara bağlamıştır. Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Çeyiz, Sayın Gözüm ve Sayın Bilgili Aykut’un süreleri dolmuştur. Bu Genel Kurulumuzda yeni üyelerin seçimi yapılacaktır.

24 Vakfımızın ve İktisadi İşletmesinin stratejik plan taslağını görüşmek üzere 20-22 Kasım 2015 tarihlerinde Bolu’da bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya Yönetim Kurulu üyeleri yanı sıra Genel Kurul’umuzun değerli üyeleri Uygur Tazebay, Samim As, Cevat Yakut, Tolga Evren, Mustafa Uğur, Haydar Möhür, Okan Atay, Sarp Üner, Emine Tunalı, Metin Berberoğlu ve Neşe Nohutçu katılmışlardır.

25 Toplantıda plan taslağı öneriler doğrultusunda geliştirilmiş ve Yönetim Kurulunca son şekline getirilmesi benimsenmiştir. Bütün katılan ve katkı veren üyelerimize şükranlarımızı sunarız. Bu tip toplantıların yapılmasının devamı önerisini imkânlarımız ölçüsünde gerçekleştirmek arzusundayız.

26 Bergama, Böbligen Cad. No:68/A adresinde bulunan taşınmazımızın bulunduğu binadaki kat maliklerinin Vakfa haber vermeksizin apartmanın kentsel dönüşüme sokulması için toplantı yaparak 2/3 çoğunlukla karar aldıkları, bu kararı da yine Vakfa bildirmeden, bir müteahhitle sözleşme yaptıkları, binanın yenilenecek olmasına rağmen kat malikleri olarak hiçbir ödeme yapmayacakları, Vakfa ait dairelerin yerlerinin değerli olması nedeniyle söz konusu müteahhide taahhüt edildiği, Vakfa yalnız birinci katta 2 daire verilebileceği bilgisine ulaşılmış ve bu duruma itiraz edilerek kat malikleri ve müteahhit ile defaten yapılan görüşmeler sonunda mevcut yerimizdeki dairelere ek olarak müteahhitten nakit ödeme istenmiş ve müteahhitten birinci katta verilen iki dairemize ek olarak 250.000 TL alınmak üzere anlaşmaya varılmıştır.

27 İzmir ili, Günaltay semtindeki taşınmazımız 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapı niteliğinde olduğundan yıkılarakVakfımız adına yeniden yapımı için 9 firmadan teklif istenmiştir. En uygun teklifi 3 A Mekanik ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. (906.226,00 TL + KDV (müteahhit kârı hariç) ve Ali Kurt İnşaat (1.150,00 TL +KDV) firmaları vermiştir. Firma yetkilileri ile Vakıf merkezinde ayrı ayrı görüşülmüş ve inşaat için gerekli tüm alımlar Vakfımızca yapılmak üzere müteahhitlik payı için 3 A Firması 190.307,51 TL+KDV, Ali Kurt İnşaat 172.000 TL+KDV olarak teklif vermişlerdir.

28 Vakıf amacına uygun olarak yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi binasının ve diğer kısımların yapımı için en uygun teklifi veren firma ile yapılan protokol sonunda KDV dahil 172.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Sağlık tesisi (Aile Sağlığı Merkezi) kısmına ait giderlerin vakıf amacına uygun olarak kayıtlara alınmasına karar verilen inşaat için dairelerin satışı da yapılabileceğinden bir iktisadi faaliyet olması nedeniyle inşaatın Vakfımızın İktisadi İşletmesi tarafından yapılmasına karar verilmiştir. firma ile sözleşme imzalanmış ve vekâletname verilmiştir. Aynı zamanda yapılacak ASM binasının kullanım esasları ile ilgili İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü ile bir protokol imzalanmıştır.

29 İzmir Konak Ayşe Mayda ASM’nin ahşap cumba yapımı, ahşap panjur ve pencerelerin bakım onarımı için 16.000 TL harcanmıştır; Karabük Kayabaşı’ndaki Vakıf amacına uygun olarak bakım onarım yaptırılmasına karar verilen Kayabaşı ASM binasının dış cephe ve çatı onarımı da eklenerek 94.700 TL ödenerek bina değer hesabına kaydedilmiştir. Uzun süredir bakımsız olan binanın üst kısımlarının onarımı sonrasında kiraya verilmesi sağlanmıştır.

30 K, Maraş Ilıca’da bulunan 230 ada 1 parselde ki taşınmazların atıl olması nedeniyle yeni bir proje geliştirilmesi kapsamında Yönetim Kurulu toplantısına katılan müteahhit, Ilıca’daki arsaya TKDK dan alınacak hibe ile inşaat yapılabileceğini bu nedenle hibe müracaatı için arsanın kendilerine devredilmesini, buraya 25 odalı 2 apart yapacağını bunlardan birinin kendilerine diğerinin ise Vakfa ait olacağı, Vakıf yerinin tapusunun da 5 yıl sonra Vakfa devrolacağını veya iki ayrı müracaat yapılıp iki inşaatın ayrı ayrı yapılabileceğini, beş yıllık süre içinde işletmeciliğini de bedeli karşılığında kendilerinin yapabileceğine ilişkin teklifte bulundu. Teklif olumlu karşılanarak gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verildi.

31 Binanın kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmek üzere Mirzabey Şehir Planlama Mühendislik İnşaat firmasından risk analizi raporu alınıp buna göre gerekli diğer adımların atılması yoluna gidilmesi planlanmıştır. Bu arada K. Maraş Halk Sağlığı Müdürlüğü arsamızın üzerindeki binaların yapım masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını, buraların kendilerine ait olduğunu ileri sürmüşler ve mevcut kiracı aile hekimlerinin 2016 dan itibaren kiralarını kendilerine yatırmalarına ilişkin girişimlerde bulunmuşlardır. Bu durum takip edilmiş ve gerekli yazılı cevap kendilerine bildirilmiştir. Aynı iddialarını Fatih Merkez 2. Bölge 8 pafta 2697 parseldeki arsamız için de ileri sürmüşlerdir. Aynı şekilde cevap verilmiştir.

32 Fatih Merkez 2. Bölge 8 pafta 2697 parseldeki arsamıza kat karşılığı inşaat yaptırılması kararı çevresinde binanın giriş kısmına Aile Sağlığı Merkezi yapılmak üzere müteahhitle kat karşılığı (%36 pay ile)inşaatın yaptırılmasına karar verilmiştir. Burada da kentsel dönüşüm müracaatı müteahhit tarafından takip edilmektedir. Aynı zamanda plan değişikliği için yeni plan çizimi de yaptırılmıştır. Bu işlemlerden sonuç alındığında inşaatın yapımı için sözleşme yapılabilecektir.

33 Taşınmazlarımızdan uygun olanlarının kiraya verilmesi için azami özen gösterilmektedir. Vakfımızın gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan kira gelirleri bu yıl 382.356,02 TL’dir. Kiraya verilen gayrimenkullerin ilgili olduğu 13 belediyeye 29.342,26 TL emlak vergisi ödenmiştir.

34 Vakfımızın kapanan İzmir Şube Başkanlığı adına kayıtlı 1997 model, kullanılmaz durumdaki Mercedes Benz marka 35 APH 58 plakalı araç 3.500 TL’ye satılarak devir işlemleri tamamlanmış satış bedeli işletme hesabına gönderilmiştir.

35 Vakıf merkez ve şubelerine ait evraktan 10 yıllık saklama süresi dolanlar hurdacıya kıymetsiz kağıt olarak devredilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binanın 8 nolu dairesinin evrak arşivi ve diğer hizmetler için kullanılmasına karar verilmiştir.

36 Yayınlar

37 Bu yıl önceki yılda olduğu gibi dergimiz dışında bir yayın yapılmamıştır. Bilindiği gibi Vakfımız telif hakkı talep etmeyen yazarların uygun görülen yayınlarını amacı doğrultusunda basıp dağıtımını yaparak okurlara sunmaktadır.

38 Dergi Vakfımızın yayın organı olan Sağlık ve Toplum Dergisi’nin 2015 yılı 1 ve 2. sayısı zamanında basılarak sağlık kuruluşlarına ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Yayın kurulu, yayın ilkeleri ve hakem listesinin günceleştirilmesi hususunda editör Sayın Akın’a yetki verilmiştir. Dergimiz yayın kurulu Sayın Akın (yayın yönetmeni), Sayın Öztek, Sayın Gökırmak, Sayın Akdur ve Sayın Kahramanoğlu’undan oluşmaktadır. Bu vesile ile Yayın Kurulu ve hakem heyetine katkıları için teşekkür ederiz.

39 Projelerimiz

40 Sempozyum Bilindiği gibi Vakfımız uygun gördüğü sağlık ve sosyal alandaki projelere destek verdiği gibi kendisi de bu projeleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ilki 2014 yılında yaptığımız sempozyumun ikincisinin 2016 yılı sonunda yapılması planlanmıştır. “Eğitim ve Sağlık” konulu sempozyum duyurusu ayrıca yapılacaktır. Sempozyum hazırlık çalışmaları Sayın Akın ve Sayın Bilgili Aykut tarafından yürütülmektedir.

41 Hukuk İşleri

42 TürüSayı İş6 Asliye Hukuk6 Asliye Ceza1 İcra10 TOPLAM23

43 Sonuçlanan 6 Asliye hukuk, 3 iş, 1 asliye Ticaret, 1 Sulh Hukuk ve 1 İdare Mahkemesi davalarımız arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılan «görevden alma» davası Yönetim Kurulu üyeleri lehine sonuçlandı ve Yargıtay tarafından onandı. Levent Alkan Şirketi ile ilgili asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerindeki davalarımızın birisi lehimize diğeri aleyhimize onandı. Alacağımız Vakıf Avukatı tarafından takip edilmektedir.

44 Mali İşler

45 Vakfımızın 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 döneminde 1.528.613,07 TL geliri, 1.427.652,89 TL gideri olmuştur.

46 Gelirlerin Ayrıntısı (TL) Alınan bağış ve yardımlar 500,00 İştiraklerden Temettü Gelirleri 72.643,88 Faiz Gelirleri (Net) 1.047.218,25 Menkul Kıymet Satış Karları (Fon Satış Karları) 6.967,53 Kambiyo Karları 7.104,54 Diğer Olağan Gelir ve Kârları Kira Gelirleri 377.131,02 Lojman Kira Geliri 5.225,00 382.356,02 Diğer Gelirler Kazanılmış dava, araç satışı,fazla ödenen vekalet ücret iadesi, 11.822,85 Gelirler Genel Toplam 1.528.613,07

47 Giderlerin ayrıntısı (TL) Genel Yönetim Giderleri413.920,90 Faaliyet Giderleri 236.193,07 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 68.785,26 Faaliyet Giderleri 68.481,16 Vergi Resim ve Harçlar 40.461,41 Vakıf Amacına Yönelik Giderler 1.013.731,69 Burs gideri 2014-2015/2015-2016988.270,00 Kamu Kurumlarına Bağış ve Yardımlar10.000,00 Sağlık ve Toplum Dergisi Yayın Gideri4.194,40 Sağlık Eğitimine Yönelik Yardımlar6.000,00 Kamu Kurumlarına menkul ve Gayrimenkul Yardımı0,97 Sağlık Amaçlı Diğer Bağış, Yardım ve Giderler5.266,32 Olağan Dışı Gider ve Zararlar0,30 Giderler Genel Toplamı 1.427.652,89 Dönem Gelir Fazlası 100.960,18

48 Denetim

49 Vakfımız Genel Kurul tarafınca seçilen Denetim Kurulu yanında bir yeminli mali müşavir tarafından denetlenmektedir. MM Ali Hadi Orhun 2015 yılı için vergi muafiyeti onay raporunu düzenlemiş ve Vakfımızın vergi muafiyetinin devamı yönünde rapor vermiştir.

50 Sigorta

51 Vakfımıza ait demirbaşlar ve taşınmazlar sigortalıdır (İhtiyari olanlar dahil taşınmazlar için DASK yaptırılmıştır). Devam eden Yönetici Sorumluluk Sigortası 2016 şubat ayında yenilenecektir. Ayrıca kayıp araç için Genel Müdür Mustafa Subaşı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Öztek’in Savcılık kanalı ile emniyette bilgilerine müracaat edilen 06 AN 8345 plakalı aracın cezai sorumluluklar nedeniyle zorunlu trafik sigortası yenilenmiştir.

52 İşletme ve İştirakler

53 İktisadi İşletme İzmir Bölgesinde Vakfımız ve İktisadi işletmemizin iş ve işlemleri göz önüne alınarak İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Üyeliğine İzmir’de ikamet eden Genel Kurul üyemiz Sayın Metin Berberoğlu alınmıştır. İktisadi İşletme kayıtlarında bulunan ve bugüne kadar yapılan bütün satış ilanlarında müşterisi çıkmamış olan kuru kamera ve printer 16.000,00 TL+KDV’ye satılmıştır. İktisadi İşletmemizin 2015 yılına ait hesapları şöyledir :

54 Bilanço Bilgileri AKTİF (TL)PASİF (TL) ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-Dönen Var.2.470.566,922.464.150,16 I-Kısa Vadeli Yabancı Kay. 16.805,139.922,94 II-Duran Var.200.396,03234.990,38 II-Uzun Vadeli Yabancı Kay. 191.011,71 III-Öz Kaynak. 2.463.146,112.498.205,89 TOPLAM2.670.962,952.699.140,542.670.962,952.699.140,54

55 Gelir Gider Tablosu Bilgileri ÖNCEKİ DÖNEMCARİ DÖNEM Brüt Satışlar 70.876,0823.828,00 Faaliyet Giderleri -225.718,72-293.721,35 Diğer Faal.Olağan Gelir ve Karlar. 171.222,64286.060,16 Olağan Kâr veya Zararr 16.380,0016.166,81 Olağandışı Gelir ve Kârlar 759.065,3518.896,90 Olağandışı Gider ve Zararlar 114.579,423,93 Dönem Net Kârı veya Zararı 660.865,9335.059,78

56 Medplast A.Ş. Medplast A.Ş. kiraya verildikten sonra Şirket uzun yıllardan sonra bu yılı 188.582,11 TL kârla kapatmıştır.

57 Bilanço Bilgileri AKTİF (TL)PASİF (TL) ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-Dönen Var.1.149.210,031.230.584,72 I-Kısa Vadeli Yabancı Kay. 10.401,2810.300,03 II-Duran Var.2.973.554,483.080.660,85II--Öz Kaynak4.112.363,434.300.945,54 TOPLAM4.122.764,514.311.245,574.122.764,714.311.245,57

58 Gelir Gider Tablosu Bilgileri ÖNCEKİ DÖNEMCARİ DÖNEM Brüt Satışlar 98.268,34275.000,00 Satışların Maliyetler -88.799,000,00 Faaliyet Giderleri -346.025,74-147.916,05 Diğer Faal.Olağan Gelir ve... 110.230,3661.498,16 Olağandışı Gelir ve Karlar 2.903,170,00 Olağandışı Gider ve Zararlar -9.960,520,00 Dönem Net Karı veya Zararı -233.383,39188.582,11

59 Sağlık Kaynak Suyu İşletmeleri A.Ş. Sağlık Kaynak Suyu İşletmeleri A.Ş. 1997 yılından buyana kiracı tarafından işletilmektedir. Sağlık Kaynak Suyu İşletmeleri A.Ş.’nin 2015 yılı bilanço ve gelir-gider tablosu Çalışma Raporun ekindedir. Şirket yılı kârla kapatmıştır.

60 Bilanço Bilgileri AKTİF (TL)PASİF (TL) ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-Dönen Var.1.622.501,201.750.810,5 I-Kısa Vadeli Yab. Kaynaklar 114.638,26119.597,38 II-Duran Var.572.958,00537.853,16 III-Öz Kaynaklar 2.080.820,902.169.066,3 Nazım Hesaplar 160.343,50 Nazım Hesaplar 160.343,501.276.788,3 TOPLAM2.355.802,703.565.452,02.355.802,703.565.452,0

61 Gelir Gider Tablosu Bilgileri ÖNCEKİ DÖNEMCARİ DÖNEM Brüt Satışlar537.211,88601.603,82 Faaliyet Giderleri-294.625,91-279.633,27 Diğer Faal.Olağan Gelir ve...145.392,32165.681,80 Olağandışı Gider ve Zararlar-45.736,61-49.140,82 Dönem Karı ve Diğer Yas.Y.-77.595,66-92.643,53 Dönem Net Kârı veya Zararı 264.646,02321.433,31

62 VAKIF DUASI “ Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...” Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden... Hicri 950 - Miladi 1543 TEŞEKKÜR EDERİZ


"SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM VAKFI 2015 Yılı Çalışmaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları