Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı"— Sunum transkripti:

1 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Amasya 13 Ağustos 2009 KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI - Program Tanıtımı -

2 Program Hakkında Bölgesel işbirliğine yönelik ortak yürütülen bir havza programıdır. 8 Katılımcı Ülke: Bulgaristan, Romanya, Yunanistan(AB üyesi ülkeler), Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna(Avrupa Komşuluk Aracı kapsamındaki ülkeler) ve Türkiye Türkiye coğrafi konumundan ötürü AB’ye aday ülke olarak programa katılmaktadır.

3 Program Alanı Türkiye’den NUTS 2 sınıflandırmasına göre 7 bölge, 25 il. Türkiye: TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) Bulgaristan: Severoiztochen, Yugoiztochen; Yunanistan: Orta Makedonya, Doğu Makedonya-Batı Trakya; Romanya: Güneydoğu bölgesi; Ukrayna: Odessa, Mykolaiv, Kherson, Sivastopol*, Zaporosh’ye ve Donetsk Oblast, Kırım Özerk Bölgesi*; Ermenistan, Gürcistan, Moldova – tüm bölgeler. *AB’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar neticesinde Sivastopol ve Kırım şu anda program alanına dahil değildirler.

4 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Amasya 13 Ağustos 2009 Türkiye’deki Program Alanı TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

5 Uygun Başvuran Kurum/Kuruluşlar
KİMLER BAŞVURABİLİR? Merkezi ve yerel yönetimler Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Köy Muhtarlıkları, Bakanlıklar ve taşra teşkilatları Kamu hukukuna tabi kuruluşlar Üniversiteler (devlet/özel), Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Kooperatifler, Araştırma Merkezleri/Enstitüleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar (Endüstri Meslek liseleri, Anadolu  Meslek ve  Meslek Liseleri, Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksek Okulları, İlköğretim Okulları) Sivil Toplum Kuruluşları Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Meslek Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ziraat Odaları, Esnaf Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği/Konfederasyonu, Sendikalar, Federasyonlar/Konfederasyonlar

6 Programın Amaç ve Öncelikleri

7 Önceliklere Göre Konular
ÖRNEK PROJE KONULARI Öncelik 1: Turizm ve kültür  alanlarında işletmelerin ve girişimciliğin ortaklaşa desteklenmesi Sınır ötesi turizm ürünlerinin ve tematik güzergahların ortak pazarlanması, turizmin çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir turizm yoluyla tarihsel mirasın korunması, turizm paydaşları ve tur operatörleri arasında sinerji, ağ ve internet bağlantılarının teşvik edilmesi, kültürel ürün ve etkinliklerin ortaklaşa teşvik edilmesi, Karadeniz bölgesinin Avrupa dışı uluslararası turizme açılması. Öncelik 2: Sınır ötesi ticaret fırsatlarının geliştirilmesi, tarım ve bağlantılı sektörlerde modernizasyonun artırılması Bilişim teknolojilerini kullanarak uluslararası ticaret bağlantılarının ve sektörel ortaklıkların geliştirilmesi, iş dünyası, pazarlama ve lojistik alanlarında yönelik sınır ötesi veri tabanlarının geliştirilmesi, modern ve yenilikçi pazarlama alanında en iyi uygulamaların değişimi, tarım sektöründe yenilikçiliğin ve işbirliğinin desteklenmesi, sektörel gelişim için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve tecrübe değişimi (organik ürünler, su ürünleri) Öncelik 3: Ortak çevresel izlemenin teşvik edilmesi Kirliliği engellemek amacıyla ortak izleme, değerlendirme ve bilgi sistemlerinin kurulması (küçük ölçekli yatırımlar yoluyla), ekolojik sistemin dönüşümü ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesi, çevre kirliğine ilişkin riskleri azaltmaya ve çözüm yolları bulmaya yönelik erken uyarı sistemlerine ilişkin en iyi uygulamaların değişimi Öncelik 4: Deniz ve nehir kirliliğini önlemek üzere farkındalığı artırıcı ortak faaliyetlerin teşvik edilmesi Deniz ve nehir kirliliği, çevre koruma ve, biyolojik çeşitliliğin değeri konularında kamu bilinci ve eğitiminin ortaklaşa artırılması, atıkların değerlendirilmesi ve yok edilmesi konularında çevresel yönetim uygulamalarının ve teknolojilerinin paylaşımı

8 Program Yönetimi Ortak İzleme Komitesi - Karar alma mercii (8 ülke)
Yönetim Makamı (MA) – Uygulama mercii (Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı) Ortak Teknik Sekreterya - Uygulamaya destek (Romanya/Köstence) Seçim Komitesi - Tüm ülkelerden üyeler Denetim Makamı - Romanya Denetçiler Grubu - Her ülke için (Türkiye için Hazine Kontrolörler Kurulu) Kontrol İrtibat Noktası: Her ülke için (Türkiye için AB Bakanlığı) Ulusal Otoriteler- Her ülke için (Türkiye için AB Bakanlığı)

9 Dönemi Yenilikleri Türk Ortaklar Ana Yararlanıcı olabilecekler. Haziran 2016’da da ilk teklif çağrısına çıkılması planlanmaktadır. Çağrı bütçesi milyon avro olacaktır. Projelerin %92’si AB hibesi, %8’i eş finansman (kurum katkısı) olacaktır. Projelerin uygulama süreleri 18 ila 30 ay arasında olacaktır, Proje bütçelerinin minimum avro maksimum avro olması gerekmektedir. Projelerdeki ortaklık sayısının en az 3 en fazla 6 olması gerekmektedir.

10 Dönemi Yenilikleri ENI ve IPA fonları aynı havuzda toplanacak, böylece bir proje için iki ayrı sözleşme imzalanmayacaktır, döneminde Türk yararlanıcılar için Sözleşme Makamı olarak yer alan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tek sözleşme imzalanacağı için Programın döneminde yer almayacaktır. Bu dönemde bütçesi avroyu geçmemek şartı ile küçük ölçekli yatırım projeleri de desteklenecektir. Proje başlarken verilen avans ödemesi %40, ara ödeme %40 ve nihai ödeme %20 olarak belirlenmiştir. Proje başvuruları elektronik ortamda alınacaktır.

11 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Amasya 13 Ağustos 2009 KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI - Uygulamaya dair İstatistikler ve Proje Örnekleri -

12 İki teklif çağrısı (2009-2011) altında sunulan 368 projenin ülkelere göre dağılımı

13 Ülkelere göre onaylanan proje sayısı dağılımı*
*1. ve 2. çağrı toplam, Aralık ayı itibariyle **Azerbaycan ve Rusya ilk çağrıda proje sunmuşlardır ***En az bir Türk ortağı olan projeler

14 2007-2013 Teklif Çağrıları Özeti

15 Karadeniz Deprem Güvenliği Çalışma Ağı
IPA Ana Yararlanıcı: Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Uygulama Dönemi: IPA Bütçesi: avro Toplam Bütçe: avro Projenin amacı: Karadeniz Havzası’nda deprem sonucu oluşabilecek doğal afet yıkımlarının önüne geçilmesi, ortak gözlem ve müdahale planlarının oluşturulmasıdır. Sonuçlar: Deprem ile ilgili konularda her katılımcı ülkeden geniş tecrübe ve bilgi paylaşımı, Yerel otoritelerin deprem konusunda geniş kapsamlı rapor hazırlamaları ve plan önerilerinin desteklenmesi, Katılımcı ülkelerde deprem gözlemi alanında ilgili aktörler arası işbirliğinin artırılması, Modern ve etkin gözlem araçlarının kullanımının artırılması, Gözlem, erken uyarı, müdahale konularında eğitim desteklerinin oluşturulması, Deprem felaketine karşı acil birimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi. Ortaklar Proje Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Moldova’dan kurumların yer aldığı bir platform tarafından yürütülmüştür.

16 Karadeniz Havzasında Turizm Yolları
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Amasya 13 Ağustos 2009 Karadeniz Havzasında Turizm Yolları

17 Karadeniz İpek Yolu Koridoru
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Amasya 13 Ağustos 2009 Karadeniz İpek Yolu Koridoru

18 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Amasya 13 Ağustos 2009 Karadeniz Ticaret Ağı

19 Kamu Hizmetlerinde Mükemmelliyet
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Amasya 13 Ağustos 2009 Kamu Hizmetlerinde Mükemmelliyet

20 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Amasya 13 Ağustos 2009 Daha fazla bilgi için:


"Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları