Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayfer ŞEN İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayfer ŞEN İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 2016."— Sunum transkripti:

1 Ayfer ŞEN İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 2016

2  TSİM Hakkında Genel Bilgiler ve Veri Girişinde Dikkat Edilecek Hususlar  Veri Girişi Yapılan Sekmeler Hakkında Bilgiler  Raporların Anlatımı  Sorular ve Cevaplar

3 TSİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE VERİ GİRİŞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

4  TSİM sağlık sektörü içindeki ve dışındaki kullanıcılara sağlık durumu ve risk gruplarına ilişkin bilgi sunulmasına yönelik bir yazılımdır.  Bu yazılımın kapsamındaki veriler Sağlık Bakanlığı merkezindeki değişik amaçlara yönelik olarak işlenmektedir.

5

6 VERİ GİRİŞİ YAPILMASI İSTENİLEN FORMLAR  Hastane Bilgi Formları  Özel Tıp Merkezleri Bilgi Formları  Özel Poliklinik Bilgi Formları  Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formları

7

8 TSİM’E NASIL GİRİLİR?

9 http://www.saglik.gov.tr SAĞLIK BAKANLIĞI WEB SİTESİNDEN!

10

11

12

13

14

15 http://tsim.saglik.gov.tr/tsim.htm LİNK ADRESİ ÜZERİNDEN!

16

17

18  Daha önce ÇKYS veri tabanında TC ile şifre almış iseniz aynı şifre TSİM modülü içinde geçerlidir.  ÇKYS ve TSİM şifreniz ile hizmet, laboratuvar, doğum ve cihaz veri girişlerine de aynı kullanıcı adı - şifre ile giriş yapılır.  Sistem, yeni şifre aldığınızda şifrenizi değiştirmenizi otomatik olarak ister.  Şifre kaybı yaşanırsa İl Sağlık Müdürlüğü TSİM yetkilisi ile irtibata geçmeniz gerekir.

19 Formlara ait uygulama rehberini duyuru panosundan indirebilirsiniz.

20

21 Tedavi Hizmetleri Seçilir Formlardan Özel Poliklinik ya da Tıp MerkeziiBilgi Formu Seçilir.

22 Kurum veya işletmenin adı Veri Doldurulacak Sekmeler Geçerli Dönem Onay Butonları Kurum ve il onay bitiş tarihleri Sekme Raporlama için tarih aralığı belirleme alanı Sekme Raporu Butonu PDF ve Excel ortamında boş ve dolu rapor Butonları Rapor Butonu

23 Sistem her ayın 1 ile 10’u arasında kurum/ kuruluşlara veri girişi için açılır. 11-15’ i arası il onayı için açılır. Veri girişi yapılan dönemin doğru olmalıdır. Veri Giriş hataları her ayın 20’sine kadar düzeltilir.

24 Tüm sekmelere eksiksiz ve güncel olarak veri girişi yapılmalıdır. Verilerin sekmeler arasındaki tutarlılığına dikkat edilmelidir. Veri girişi yapılacak alanlara asla (;) girilmemelidir. Veri girişi bitikten sonra, F10 ya da kaydet butonu ile kaydedilmelidir.

25  Formda (*) işareti ile belirtilen alanlara veriniz yok ise “0” olarak girişi yapmanız gerekir.  Veri girişi istenen alanların tamamı doğru ve eksiksiz doldurulmalıdır.  Değişken olmayan veriler otomatik olarak bir sonraki ayın formuna yansır.

26 Veri girişlerini tamamlayan kurumlar PDF raporu alarak verilerini kontrol ettikten sonra onaylayıp kurum onaylı hale getirmeleri faydalı olacaktır.

27  Kurum/kuruluşlar her ayın 1’i ile10’u arası verilerini onaylamış olsalar da belirtilen süre içerisinde yetki almadan verilerinde değişiklik yapıp tekrar onaylayabilirler.  Belirtilen süre içerisinde verilerini onaylayan kurum/ kuruluşlar değişiklikler için her ayın 10’u ile 15’i arası; İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili şubelerini aramaları gerekmektedir.  Geçmiş aylara ait veri değişikliği yapılmayacağından veri girişlerinde özenli ve dikkatli olunmalıdır.

28 VERI GIRIŞI YAPıLAN FORMLARDA BULUNAN SEKMELER HAKKıNDA BILGILER

29 YÖNETIM SEKMESI

30  Web sayfası, E-mail ve Yazışma adresleri doğru yazılmalı  Yazışma Adresi alanına açık posta adresi yazılmalı (Mahalle, cadde, sokak.)  ADNKS adres kodu ‘O’ Kuruma ait adres kodu olmalı  Coğrafi konumda ilk iki rakam arasına virgül (,) kullanılmalı  SGK Tesisi Kodu Doğru Yazılmalıdır.

31

32

33 Kuzey Enlem Doğu Boylamı

34

35 TIP MERKEZİ DOĞUM SEKMESİ

36 Özel Tıp Merkezleri Doğum Sekmesi Özel tıp merkezlerinde sezaryen doğum ancak acil durumlarda gerçekleştirilmektedir. Primer sezaryen, acil sezaryen doğum sayılarının içinde de gösterilmelidir.

37  Primer sezaryen”; annenin ilk sezeryan doğumunu ifade eder.  Primer sezaryen sayıları toplam sezaryen sayılarına dahil edilmelidir.  Primer sezaryen sayıları toplam sezaryen sayısından fazla olamaz.

38 Sezaryen Doğumlar; ameliyat olması nedeniyle Anadal sekmesi altındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum verilerinin altında bulunan uygun ameliyat grubuna da eklenmelidir.

39 22 Haftalık Veya 500 gram üstü 24 Haftalık veya 500 gr altı ÖLÜ DO Ğ AN BEBEK SAYISI Ölü Doğum; en az 22 haftalık veya en az 500gr. olan ve ölü doğan bebek sayısı yazılmalıdır.

40 Tıp Merkezi Bilgi Formlarına girilen doğum sayıları ile Bakanlık içi farklı birimlere bildirilen doğum sayıları birbiriyle uyumlu olmalıdır.

41 CİHAZLAR VERİLERİ

42

43  Kurum/kuruluşlarda bulunan TÜM CİHAZ sayıları ilgili alanlara mutlaka girilmelidir.  Hizmet alımı; cihazlar kuruluş bünyesinde kurulu ise cihaz sayıları ve çekim sayıları hizmet alımı olarak bildirmelidirler.  MR, BT ve sonuç raporlaması yapılabilen tüm çekim sayılarına istemi yapılan değil, sonuç raporlaması yapılan çekim sayıları yazılmalıdır.  C-KOLLU RÖNTGEN cihaz ve çekim sayıları seyyar, dijital veya konvansiyonel alanlardan hangisine uyuyor ise ilgili alanlara dahil edilerek yazılmalıdır.

44  USG, EKO, EMG, EKG, gasroskopi, kolonoskopi, bronskoskopi, sistoskopi, artroskopi, anjiyogrofi cihazları ile yapılan işlemler görüntüleme veya diğer tıbbi cihazlar sayfasındaki ilgili tetkik sayıları kısmına yazılmalıdır.  Laparoskopi, artroskopi, faco vb. cihazlar ile yapılan işlemlerden “girişimsel işlemler kodunda ameliyat grup karşılığı olanlar ilgili branşın, ilgili ameliyat grubuna da eklenmelidir.

45 HİZMETLER VERİLERİ

46 Müşahade Oda ve yatak sayısı alanlarına müşahade için kullanılan odalar ve yataklar yazılmalı buraya diğer oda ve yataklar dahil edilmemelidir.

47 ÖZEL TIP MERKEZLERİ HİZMET SEKMESİ Bu alanda muayene sayıları; aylık olarak 1)SGK ile sözleşmeli 2)Özel sigorta ile sözleşmeli 3)Kurum anlaşmalı 4)Özel ücretli) muayene sayıları şeklinde istenmektedir. Bu alanlara girilen toplam muayene sayısı Ana dal ve Yan Dal sekmelerinde bulunan muayene sayılarının toplamına eşit olmalıdır.

48 Hastadan veya hastanın sahip olduğu özel sigortalardan muayene kaydı yapılan her girişi muayene sayısı olarak gösterilmelidir. Enjeksiyon ve pansumanlar muayeneye dahil edilmemelidir. Aylık olarak özel sigortalı ve özel (ücretli) muayene sayısı toplamı, "personel ve Muayene bilgileri" sayfasına klinik bazda girilen muayene sayıları toplamı ile aynı olmalıdır. Bunu da PDF raporu alarak kontrol edebilirsiniz.

49 Özel tıp merkezleri, Ameliyat sayılarını 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı resmi gazetede Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesini göz önünde bulundurarak veri girişini yapmalıdır. Ameliyat verileri yazılırken yapılan ameliyat sayıları dikkate alınmalıdır. Ameliyat verileri girilirken Girişimsel İşlemler Listesine göre yapılmalıdır.

50 Özel poliklinikler bu sekme altında bulunan tüm hekim, muayene ve sevk edilen hasta sayılarını branşlarına göre mutlaka girmelidirler. Bu alana girilen veriler Hizmet sekmesinde girilen özel sigortalı ve ücretli hasta muayene sayıları ile tutması gerekmektedir.

51 PERSONEL VERİLERİ

52 FORMDA GÖSTERİLMEMESİ GEREKEN PERSONEL  31 gün ve daha fazla görevlendirilmiş personel,  Ücretsiz izinli  Bir aydan fazla raporlu olup o ay aktif olarak çalışmayan  Askerde olan  Başka bir kurum veya kuruluşlardan haftada 1-2 gün görevli gelen personeller formda GÖSTERİLMEMELİDİR.

53 Sağlık/İdari Hizmetler Sınıfına Özel polikliniklerde görev yapan Uzman hekim ve Pratisyen hekim dışında kalan fiilen çalışan diğer sağlık personel sayıları girilmelidir. İdari Hizmetleri Sınıfına ise Özel polikliniklerde idari hizmetler sınıfında görev yapan ve fiilen çalışan personel sayıları girilmelidir.

54

55 Özel poliklinikler de (eğer varsa) diş poliklinikleri ile ilgili istenilen diş ünit sayılarını, diş röntgen cihaz sayılarını, diş muayene sayılarını, diş çeki sayılarını, diş dolgu sayılarını ve diğer diş tedavi sayılarını doğru ve eksiksiz bir şekilde ilgili alanlara yazılmalıdırlar.

56 DÜZENLEYEN SEKMESİ

57 Düzenleyen bölümünde bulunan alanlar doğru ve eksiksiz girilmelidir.

58 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi 11 Mayıs 2016

59 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR?

60  TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin değerlendirmesini daha kolay yapabilmeniz için çeşitli raporlama imkanları sunmaktadır.

61

62 Raporlamak istediğiniz tarih aralığı seçilir Raporlamayı istediğiniz sekme seçili konuma getirilir.

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Tarih aralığı belirlenmeli Çalıştırılacak rapor seçilmeli İlçe yada kurum türüne göre rapor çalıştırılabilir. Rapor çalıştırmak için basılmalı

72

73 Teknik ve form içerik sorunları için lütfen 0 (312) 585 14 91 - 92 - 93 shgm.istatistik@saglik.gov.tr ile bize ulaşınız.shgm.istatistik@saglik.gov.tr Bu Formlar ihtiyaç doğrultusunda güncellenmektedir.

74


"Ayfer ŞEN İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları