Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ VE ÇEVRE FASLI ÇEVRE FASLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ VE ÇEVRE FASLI ÇEVRE FASLI."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ VE ÇEVRE FASLI ÇEVRE FASLI

2 AB Müzakere Süreci ve Çevre Faslı

3 ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AÇILIŞ ÖNCESİ ve KRİTERLERİ (2006 - 2009) ÇEVRE FASLI

4 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Tarama Toplantıları

5 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Tarama Toplantıları Tanıtıcı Tarama Toplantısı & Ayrıntılı Tarama Toplantısı 2006 yılında, Brüksel’de düzenlenen, "Tanıtıcı ve Ayrıntılı Tarama Toplantıları"na; ● Mülga Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, ● Mülga Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, ● Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, ● Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ● Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ● Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ● Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ● Sağlık Bakanlığı, olmak üzere çok sayıda ilgili kurum tarafından katılım sağlanmıştır.

6 ÇEVRE FASLI

7 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Açılış Kriterleri 1.Ulusal, bölgesel ve yerel seviyede gerekli idari kapasitenin oluşturulmasına yönelik, gereken finansal kaynaklar için planların yer alacağı, Müktesebatın uyumlaştırılmasına, uygulanmasına ve uygulamanın etkili hale getirilmesine ilişkin aşamaların ve zaman çizelgelerinin yer aldığı, kapsamlı bir Stratejinin hazırlanması. 2.Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nin kararlarına uygun olarak, ilgili Avrupa Birliği Çevre Mevzuatının uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin (Gümrük Birliği kapsamındaki) yerine getirilmesi.

8 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - 1. Açılış Kriteri Hazırlanan Strateji Belgesi; ● ekleri ile birlikte yaklaşık 350 sayfadır, ● 9 sektör (atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, gürültü yönetimi, hava kalitesi, kimyasallar yönetimi, yatay, su kalitesi ve genetiği değiştirilmiş organizmalar) altında 69 adet Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı, ● müktesebat uyumu ve uygulaması konularında bilgiler, ● idari yapılanma ve altyapı yatırımları konularında planları, içermektedir.

9 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - 2. Açılış Kriteri Gümrük Birliği kapsamında kalan 5 (beş) Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı: ● 67/548/EEC sayılı Tehlikeli Kimyasallar Direktifi, ● 86/609/EEC sayılı Deney Hayvanları Direktifi, ● 94/62/EC sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi, ● 98/70/EC sayılı Petrol ve Motorin Kalitesine İlişkin Direktif, ● 99/32/EEC sayılı Bazı Sıvı Yakıtların Kükürt İçeriğine İlişkin Direktif, için ayrı ayrı "Uygulama Notu" hazırlanmıştır.

10 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - 2. Açılış Kriteri a) 98/70/EC sayılı Petrol ve Motorin Kalitesine İlişkin Direktif 1) Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği, 07 Ağustos 2009 tarihinde yayımlanmıştır. Böylece; motorin ve kırsal motorin tanımı Ulusal Mevzuata aktarılmıştır. 2) Gerekli düzenleme EPDK tarafından yapılmıştır. b) 99/32/EEC sayılı Bazı Sıvı Yakıtların Kükürt İçeriğine İlişkin Direktif 1)Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik, 06 Ekim 2009 tarihinde yayımlanmıştır.

11 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Değerlendirme Raporu ● Strateji Belgesi ve 5 Uygulama Notu: 30 Eylül 2009: Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur. ● Açılış Kriteri Değerlendirme Raporu: Strateji Belgesi temel alınarak, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 09 Ekim 2009: Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği Konseyi’ne sunulmuştur. AB Üye Ülkeleri ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanmıştır.

12 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Müzakere Pozisyon Belgesi ÇEVRE FASLI ●Avrupa Birliği Bakanlığı ve fasıl ile ilgili koordinatör kurum koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanır. ●Türkiye tarafından; ilgili Avrupa Birliği Mevzuatının uyum sürecinde kaydedilen mesafe ve öngörülen uyum çalışmalarının takvimi yer almaktadır. ● Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi Sunma Daveti  12 Kasım 2009  İsveç DB ● Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi Sunma  13 Kasım 2009  İsveç DB

13 ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ MÜZAKERELERİN AÇILMASI (21 ARALIK 2009) ÇEVRE FASLI

14 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Çevre Faslının Açılması Hükümetlerarası Katılım Konferansı İsveç Dönem Başkanlığı  21 Aralık 2009  Brüksel 27 No’lu Çevre Faslı’nın müzakerelere açılması resmen ilan edilmiştir.

15 Dönem BaşkanlığıMüzakereye Açılan FasıllarTarih Avusturya (Ocak - Haziran 2006) Bilim ve Araştırma / Geçici olarak kapandı 12 Haziran 2006 Almanya (Ocak - Haziran 2007) İşletmeler ve Sanayi Politikası 29 Mart 2007 İstatistik 26 Haziran 2007 Mali Kontrol Portekiz (Temmuz - Aralık 2007) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 19 Aralık 2007 Trans - Avrupa Şebekeleri Slovenya (Ocak - Haziran 2008) Şirketler Hukuku 17 Haziran 2008 Fikri Mülkiyet Hukuku Fransa (Temmuz - Aralık 2008) Sermayenin Serbest Dolaşımı 19 Aralık 2008 Bilgi Toplumu ve Medya Çek Cumhuriyeti (Ocak - Haziran 2009) Vergilendirme 30 Haziran 2009 İsveç (Temmuz - Aralık 2009) Çevre 21 Aralık 2009 İspanya (Ocak – Haziran 2010) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 30 Haziran 2010 Litvanya (Temmuz - Aralık 2013) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 05 Kasım 2013 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Çevre Faslının Açılması

16 Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri sürecinde, "Çevre Faslı" açılan "12. Fasıl" olmuştur. Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Çevre Faslının Açılması ÇEVRE FASLI

17 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Çevre Faslının Açılması - Ülke Örneği ● Çevre Faslı; diğer üye ülkelerin katılım müzakereleri sürecinde, en son açılan fasıllardan birisi iken, Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecinde açtığı ilk fasıllar arasında yer almaktadır. Hırvatistan Hırvatistan tarafından; "Çevre Faslı", son fasıllardan biri olarak, 35 fasıl arasından 28. sırada müzakerelere açılmıştır. Çevre Faslı Şubat 2010’da müzakereye açılmıştır. Çevre Faslı Aralık 2010’da kapatılmıştır. 01 Temmuz 2013’de Birliğe üye olmuştur.

18 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Çevre Faslının Açılması

19 UYUM MALİYETİ YÜKSEK AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI ÇEVRE FASLI

20 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Çevre Faslının Açılması ● Türkiye; Avrupa Birliği Çevre Müktesebatının tümünü uyumlaştırmak ve uygulamak ile yükümlüdür. ● Müzakere süreci; Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatını ne şekilde ve hangi takvim çerçevesinde kabul edeceğinin ve uygulama için gereken idari yapıyı nasıl oluşturacağının saptandığı ayrıntılı bir inceleme sürecidir. ● Müzakere edilecek tek husus, "Uygulama Takvimi" ve "Geçiş Süreleri"dir. "Geçiş Süresi" talepleri Avrupa Birliği Müktesebatının uygulanmasını belirli bir süre erteleyen araçlardır. Kullanımına ilişkin talepler tarafların "Müzakere Pozisyon Belgeleri"nde belirlenmektedir. ● Çevre Faslı; geniş müdahale alanı, uyum maliyetinin yüksek olması vb. sebeplerden dolayı zor bir müzakere başlığıdır.

21 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) ● Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES); Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan öncelikleri hayata geçirmek için çevre konusunda Türkiye’ye sağlanmış mali kaynakları ve uyulması gereken esasları tek bir çatı altında toplayan ulusal belgedir. ● Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES), 07 Şubat 2007 tarihinde, Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanmıştır. ● UÇES Belgesi’ne göre; "Çevre Faslı" kapsamında yer alan 8 (sekiz) sektör için, 2007-2023 döneminde, toplam yatırım ihtiyacı 58,615 Milyar Avro tutarında belirlenmiştir. Kamu sektörü yatırım ihtiyacı: 43,477 Milyar Avro Özel sektör yatırım ihtiyacı: 15,138 Milyar Avro ● UÇES Belgesinde yer alan hedeflerin ve stratejilerin, mevzuat uyumunun ve yatırımlarının 2007-2014 dönemi için güncel gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi, 2014-2023 dönemi için ise güncellenmesi amacıyla 21.10.2014 tarihinde Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) arasında sözleşme imzalanmış olup Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum Stratejisinin Güncellenmesi Projesi 29 Aralık 2014 tarihinde yapılan Açılış Toplantısı ile başlamıştır. Projenin 2015 Yılı Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. ÇEVRE FASLI

22 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Sektör Bazında Toplam Yatırım (2007 - 2023) Sektör Yatırım İhtiyacı Milyar (Avro)% Su33,96957,95 Atık 9,560 16,31 Hava 0,037 0,07 Endüstriyel Kirlilik 14,785 25,22 Doğa Koruma 0,264 0,45 Toplam 58,615 100 UÇES - Sektör Bazında Toplam Yatırım (2007 - 2023) ● Bu verilere "Gürültü Yönetimi ve Kimyasallar Yönetimi Sektörleri" için yatırım ihtiyacı dahil değildir. ● "Atık Yönetimi Sektörü" için verilen yatırım ihtiyacına "Ambalaj Atıkları Direktifi”ne ilişkin maliyet dahil edilmemiştir.

23 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - AB Yüksek Maliyet Gerektiren Direktif Dizini Su KalitesiAtık Yönetimi ● İçme Suyu Direktifi ● Kentsel Atıksu Direktifi ● Nitrat Direktifi ● Su Çerçeve Direktifi ● Tehlikeli Maddeler Direktifi ● Yeraltı suyu Direktifi ● Yüzme Suyu Direktifi ● Atık Çerçeve Direktifi ● Atık Depolanmasına İlişkin Direktif ● Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Direktifi ● Atık Piller İle Akümülatörlere İlişkin Direktif ● Atıkların Taşınımına ilişkin Tüzük ● Tehlikeli Atıklara ilişkin Direktif Hava Kalitesi Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ● Dış Ortam Hava Kalitesi ve Avrupa için Daha Temiz Hava Direktifi ● Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi ● Uçucu Organik Bileşik Emisyonları Direktifi ● Atıkların Yakılması Direktifi* ● Boya ve Solvent* Direktifleri ● Büyük Yakma Tesisleri Direktifi* ● Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi* ● Seveso Direktifi *Endüstriyel Emisyonlar Direktifi

24 ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ KAPANIŞ KRİTERLERİ (2006 - 2009) ÇEVRE FASLI

25 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Kapanış Kriterleri ● Avrupa Birliği tarafından; Türkiye’nin "Çevre Faslı Müzakere Pozisyon Belgesi"ne karşılık olarak "Ortak Tutum Belgesi" hazırlanmıştır. "Ortak Tutum Belgesi"; açılan fasılların geçici olarak kapatılabilmesi için ön koşul niteliğinde olan kapanış kriterlerini ve aday ülkeden beklentileri belirleyen belgedir. ● Avrupa Birliği’nin "Ortak Tutum Belgesi"nde, "Çevre Faslı"nın geçici olarak müzakerelere kapatılabilmesi için 6 (adet) "Kapanış Kriteri" belirlenmiştir. ● 6 (adet) "Kapanış Kriteri"  1 (bir) tanesi "Siyasi Kriter",  5 (beş) tanesi "Teknik Kriter"

26 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Kapanış Kriterleri 1) Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü’nden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi. (Türkiye’nin deniz ve hava limanlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uçak ve gemilerine açılması) Teknik Kriterler: 2) Türkiye, sınır-ötesi unsurları da dahil olmak üzere Avrupa Birliği’nin yatay ve çerçeve çevre mevzuatını uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser.

27 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Kapanış Kriterleri 3) Türkiye su kalitesi ile ilgili müktesebatı uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı özellikle de Su Koruma Çerçeve Kanununu benimser; Nehir Havzaları Koruma Eylem Planları oluşturur; ve bu sektörde uygulama mevzuatını benimsemek suretiyle yasal uyum alanında önemli gelişmeler kaydeder, 4) Türkiye endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi alanlarındaki müktesebatı uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser.

28 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Kapanış Kriterleri 5) Türkiye, bu fasıldaki diğer sektörler için doğa koruma ve atık yönetimi dahil olmak üzere, Ülke Stratejisi uyarınca mevzuat uyumunu sürdürür ve katılım tarihinde AB gereklerinin yürürlüğe konması ve uygulanması konusunda hazır olduğunu gösterir, 6) Türkiye denetim hizmetleri de dahil olmak üzere her düzeyde idari birimin kapasitesini geliştirmeye Ülke Stratejisi çerçevesinde devam eder; çalışmaların koordinasyonunu iyileştirmeyi sürdürür ve bu faslın her sektöründeki müktesebatın yürürlüğe konulması ve uygulanmasını teminen katılımdan uygun bir zaman önce gerekli tüm idari yapıları oluşturduğunu gösterir.

29 ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR ÇEVRE FASLI

30 Çevre Faslı - AB Çevre Mevzuatı - Alt Sektörler 1.Atık Yönetimi 2.Doğa Koruma 3.Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi 4.Gürültü Yönetimi 5. Hava Kalitesi 6. İklim Değişikliği (eskiden Yatay) 7.Kimyasallar Yönetimi 8.Su Kalitesi 9.Yatay

31 Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Koordinatör Birim / Kurum ÇEVRE FASLI Alt Sektör Koordinatör Birim Atık YönetimiÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) Endüstriyel KirlilikÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Gürültü YönetimiÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava YönetimiÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim DeğişikliğiÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar YönetimiÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) YatayÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

32 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Açılış Sonrası Çalışmaları ● Avrupa Komisyonu ile Değerlendirme Toplantısı ● Sivil Toplum Kuruluşları ile Bilgilendirme Toplantısı

33 ÇEVRE FASLI Çevre Faslı - Müzakere Süreci - Açılış Sonrası Çalışmaları ● İklim Değişikliği Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı ● Deniz Stratejisi Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● İklim Değişikliği Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı ● Deniz Stratejisi Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● Atık Çerçeve Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● Kentsel Atıksu Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● ÇED Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● Doğa Koruma Kanunu Değerlendirme Toplantısı ● Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Çalıştayı ● Su Çerçeve Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● Taşkın Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● Yeraltısuyu Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● Su Çerçeve Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● Taşkın Direktifi Değerlendirme Toplantısı ● Yeraltısuyu Direktifi Değerlendirme Toplantısı

34 AB DESTEKLİ KAPASİTE GELİŞTİRME PROJELERİ (Mevcut Dönem) ÇEVRE FASLI

35 Proje faydalanıcısı/eş-faydalanıcısı olarak çeşitli kurumlar yer almıştır: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Başbakanlık AFAD Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / EÜAŞ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı vb... Kurumlar: AB Destekli Kapasite Geliştirme Projeleri ÇEVRE FASLI

36 Mali Destek Türleri: Şu tür bütçe desteklerinden yararlanılmıştır: IPA-1 (Katılım Öncesi Yardım Aracı – 1. Bileşen) SEI (Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri) ESEI (Güçlendirilmiş SEI) TAIEX AB Destekli Kapasite Geliştirme Projeleri ÇEVRE FASLI

37 ● 2006 yılında; aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan tüm mali yardımlar "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı" adı altında birleştirilmiştir. ● Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı, 5 (beş) bileşenden oluşmaktadır. 1) Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 2) Sınır Ötesi İşbirliği 3) Bölgesel Kalkınma 4) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 5) Kırsal Kalkınma (IPARD)’dır. ● Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında farklı ulusal kurumlar görev almaktadır. ÇEVRE FASLI AB Destekli Kapasite Geliştirme Projeleri

38 ● 1. Bileşen: "Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma" altında; çevre politikaları konusunda mevzuat uyumu ve kapasite geliştirme için finansman desteği alınmıştır. ● Uyulması gereken kriterler, projeler vasıtasıyla tamamlanmaya çalışılmıştır. ● Bütçesi yaklaşık 101 Milyon Avro tutarında, 26 proje vasıtasıyla; Fasıl altındaki tüm sektörlerde, mevzuat uyumu, kapasite geliştirme ve destekleyici altyapıya yönelik çalışmalara katkı sağlanmıştır. ÇEVRE FASLI AB Destekli Kapasite Geliştirme Projeleri

39 ● GTHB: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ● ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ● OSİB: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ● SB: Sağlık Bakanlığı ÇEVRE FASLI Müstakil IPA-1 projeleri: AB Destekli Kapasite Geliştirme Projeleri

40 ÇEVRE FASLI ALTINDAKİ SEKTÖRPROJE SAYISI (PROGRAMLAMA YILI) YATAY MEVZUAT 1 (2010), 1 (2011) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 1 (2011), 1 (2013) HAVA KALİTESİ 1 (2007), 1 (2008), 1* (2009) ATIK YÖNETİMİ 1 (2008) SU KALİTESİ 1 (2007), 1 (2009), 2 (2010), 2 (2011), 1 (2013) DOĞANIN KORUNMASI 1 (2009), 1 (2011) ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ VE RİSK YÖNETİMİ (EKK) 1 (2008), 1 (2009), 1* (2009), 1 (2010), 1 (2013) KİMYASALLAR 1 (2008), 1 (2010), 1 (2011) GÜRÜLTÜ 1 (2009) Çok sektörlü1 (2007) ve yukarıda belirtilen 1* (2009) * Proje hem Hava Kalitesi hem de EKK sektörü kapsamındadır. Müstakil IPA-1 projeleri: AB Destekli Kapasite Geliştirme Projeleri ÇEVRE FASLI

41 PROGRAMTAMAMLANDIUYGULAMADAİHALE/HAZIRLIĞINDA IPA-1 20072 TW, 2 SUP, 1 DG, 1 TA IPA-1 20084 TA, 3 TW, 1 SUP IPA-1 20093 TW, 3 TA, 3 SUP1 TA IPA-1 20101 TW1 TW, 3 TA IPA-1 20112 TA5 TA, 1 SUP IPA-1 20136 TA, 1 G, 1 SUP TW: eşleştirme (twinning), TA: teknik destek (technical assistance), SUP: tedarik (supply), DG: doğrudan hibe (direct grant), G: hibe (grant) Müstakil IPA-1 projelerinin son durumu: AB Destekli Kapasite Geliştirme Projeleri ÇEVRE FASLI

42 Marmara Bölgesi’nde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılandırma Projesi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi EKÖK - Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Projesi Emisyon Kontrolünü Geliştirme Projesi REACH Kimyasallar Projesi Maden Atığının Yönetimi Projesi Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi Çevresel Gürültü Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi Projesi Seveso II Direktifi İçin Uygulama Kapasitesi Projesi Su Kalitesinin İzlenmesi Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Türkiye’de CITES Uygulamaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi ÇEVRE FASLI IPA-1 projeleri:

43 Yüzme Suyu İzlemesinin Uyumlaştırılması Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü’nün Uygulanması Projesi Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin Uygulanması Projesi Büyük Yakma Tesisleri Direktifi’nin Aktarılması Yoluyla Daha İyi Hava Kalitesi Projesi Türkiye’de Taşkın Direktifi’ne İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme (INSPIRE ve Sorumluluk Direktifi) Projesi Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek Projesi (Gemi Kaynaklı Atıklardan Doğan Deniz Kirliliğinin Önlenmesi İçin Kapasite Geliştirme Projesi) Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’ne İlişkin Kapasite Geliştirme Projesi ÇEVRE FASLI

44 Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Tüzüğü’nün Uygulanması Projesi Havza Koruma Eylem Planlarının Havza Yönetimi Planlarına Dönüştürülmesi Projesi Natura 2000 Gereklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Türkiye’de Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kaydı (E-PRTR) Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi Türkiye’de İklim Değişikliği Konusunda Kapasite Geliştirilmesi Projesi Türkiye’de 3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planları ve Su Verimliliği Açısından Ekonomik Analizler için Teknik Yardım Projesi (Türk Tarım Sisteminin Avrupa Yeşil Tarım Kurallarına Çevrilmesi ve AB Nitrat Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Kapasite Artırımı Projesi) ÇEVRE FASLI

45 ELDE EDİLEN BAŞLICA FAYDALAR: Kapsamlı analitik çalışmalar (etki analizleri vb.) Temel belgeler (Strateji belgeleri, eylem/uygulama planları, mevzuat, rehberler) Bilgi artışı («eğiticilerin eğitimi» ve diğer eğitimler..) Gerekli araçların tedariki / tasarımı (ölçüm istasyonları, modeller, envanterler vb.) Paydaşlar arası işbirliği ve iletişim (yardım masaları, internet siteleri, tanışma, görüş alışverişi) AB Destekli Kapasite Geliştirme Projeleri ÇEVRE FASLI

46 IPA II DÖNEMİ ÇEVRE FASLI

47 2014-2020 “programlama yılları” 2 kısım: 2014-2016 + 2017-2020 Ara değerlendirme (göstergeler)  IPA II Dönemi ÇEVRE FASLI

48 TEMEL BİLGİLER - BÜTÇE 214 M Avro (2014-2016) 181 M Avro (2014-2016) AB’den 67 420 000 : Su Altyapı yatırımları >> Kapasite geliştirme-mevzuat uyumu ÇEVRE FASLI

49 BAŞLICA BELGELER Kavram Kağıdı (Concept Paper): 2014-2020 Türkiye Görevini tamamlamış bir belge. Ülke İndikatif Strateji Belgesi – ISP (CSP): 2014-2020 AB Sektör Operasyonel Programı - SOP: 2014-2016 Türkiye ÇEVRE FASLI

50 CSP (ISP) BELGESİNDEKİ ÖNCELİKLER - Yatay mevzuat - Su - Atık - Kimyasallar - Endüstriyel kirlilik - Çevre Faslı ile yakından ilişkili diğer projeler (sivil savunma, hava kalitesi, doğa koruma) - İklim değişikliği ÇEVRE FASLI

51 KURUMSAL YAPI LİDER KURUM: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ALT SEKTÖR KOORDİNATÖRLERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı (AFAD) KOMİTELER? (su yönetimi, hava ve iklim değişikliği) ÇEVRE FASLI

52 DESTEK YAPISI – ÇEVRE SEKTÖRÜ SOP: Action 1 (Su) Action 2 (Atık) Action 3 (Diğer – iklim değişikliği, doğa koruma vb..) Bu alanlarda; Altyapı (>30: major) Mevzuat ve kapasite geliştirme ÇEVRE FASLI

53 Mevcut Seçim Kriterleri kapasite geliştirme ve mevzuat uyumu): - Müktesebat (bazı konuları için en azından AB politikası) bağlantısı - CSP, Müzakere Pozisyon Belgesi ve Strateji, Ulusal Program, Kalkınma Planı, sektörel stratejiler vb. ile yeterli uyum - Diğer ulusal öncelikler: sınıraşan? vb. - Aciliyet (IPA prosedürü de dikkate alınarak) - Bağlantılı projeler (çakışmaması, ileriye taşıması) - Sahiplenme ve paydaş katılımının sağlanması  sürdürülebilirlik - Uygun bütçe - Olası gecikme vb. risklerin dikkate alınması - Tüm diğer açılardan da «olgun» proje (proje belgesi – matris vb.) ÇEVRE FASLI

54 İlave Kaynak? RRAAF («Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyum Kolaylığı» Mekanizması, Regulatory Reform and Acquis Alignment Facility) ÇEVRE FASLI

55  IPA-1  SEI  ESEI  IPA-3 SOP (ve RRAAF?) MEVCUT DÖNEMLE KARŞILAŞTIRMA ÇEVRE FASLI

56 BAZI İLAVE KAVRAMLAR Aktivite = Proje (eski terim) Aksiyon (Action) = Aktivitelerin üst kümesi ÇEVRE FASLI

57 ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÖLGESEL KATILIM AĞI (ECRAN) PROJESİ ÇEVRE FASLI

58 Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN) Projesi ÇEVRE FASLI Proje Künyesi Program Adı ve Yılı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı, Çok Yararlanıcı Programı 2013 Yararlanıcı Ülke Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, İzlanda, Kosova, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye Proje Bütçesi5.000.000 Avro Proje Tarihi01 Ekim 2013 - Ekim 2016 Proje Amacı Çevre ve iklim değişikliği alanlarında, aday ve potansiyel aday ülkeler arasında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi Proje Uygulayıcısı Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN) Sekretaryası tarafından yürütülmektedir Proje Künyesi

59 Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN) Projesi ÇEVRE FASLI Faaliyetler 1) Çevre Alanında Çalışma Grupları ● Atık Yönetimi, ● Çevresel Değerlendirmeler, ● Doğa Koruma, ● Endüstriyel Emisyonlar Direktifi / Kimyasallar, ● Hava Kalitesi, ● Stratejik Planlama ve Yatırımlar, ● Su Yönetimi 2) İklim Değişikliği Çalışma Grupları ● İklim Politikaları Geliştirme ve İklim Farkındalığı Oluşturma, ● Sera Gazı Envanter Sistemi ve AB İzleme Mekanizması Tüzüğü, ● Emisyon Ticareti, ● Adaptasyon 3) Çevre ve İklim Bileşenlerinin Ortak İlgi Alanı Faaliyetleri ● Yaptırım ve Uyum (Katılım İçin Çevresel Uyum ve Yaptırım Ağı - ECENA)

60 ÇEVRE FASLI TEŞEKKÜRLER Funda Yetgin (Uzman) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorularınız için: funda.yetgin@csb.gov.tr; did.ab@csb.gov.tr


"AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ VE ÇEVRE FASLI ÇEVRE FASLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları