Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sanayinin Tüm Alanlarında Avrupa Sosyal Diyaloğu 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sanayinin Tüm Alanlarında Avrupa Sosyal Diyaloğu 1."— Sunum transkripti:

1 Sanayinin Tüm Alanlarında Avrupa Sosyal Diyaloğu 1

2 IndustriAll Avrupa Ticaret Birliği 2  Yeni federasyonun kuruluş kongresi, 15 Mayıs 2012 tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir EMF, EMCEF ve ETUF-TCL  200’den fazla şube, 7 milyon civarında üye  35 ülkede Sanayi, Avrupa’nın ekonomik gücü ve sürdürebilirlik stratejisinin özüdür, olmaya devam edecektir IndustriAll, Avrupa’daki sanayi çalışanlarının sesinin duyulmasını sağlayacaktır

3 Genel Strateji Kişisel hususlar İletişim, Basın, Medya ICT Mekanik mühendisliği Teçhizat taşımacılığı SD MET Tekstil, Giysi, Deri EWC, yeniden yapılanma, şirket anlaşmaları, veritabanı Eğitim &Öğretim Bölgeler Temel metal Savunma SWP Sağlık & Güvenlik Nepsi Sosyal politika Eleman pazarı EUCOBAN Eşit fırsatlar Sosyal diyalog politikası komitesi Temel malzemeler Gençlik Şirket politikasıToplu pazarlık politikası Sosyal diyalog İç düzenleme Mali işler Siyasi yönetim, sanayi politikaları ExCom, SteerCom Veritabanı ekonomisi Maden sanayileri Proje yönetimi Eczacılık Ulrich Eckelmann Genel Sekreter Luc Triangle Genel Sekreter Yrd. Bart Samyn Genel Sekreter Yrd. Sylvain Lefebvre Genel Sekreter Yrd. Enerji sanayileri 11 SSDC’nin Maden sanayisi/kağıt/ kimyasal/ Gaz Elektrik / Tekstil / sepileme / çelik / metal sanayileri / tersane / ayakkabı / Nepsi

4 Yeni Avrupa Federasyonu’nun Zorlukları 4  Artan siyasi etki (AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu üyeleri, işverenler üzerine)  Şubelerimize daha iyi destek (olaylar ve rakamlar, az gelişmiş bölgeler)  Geleceğin sanayi alanlarındaki istihdamı desteklemek  rekabetçilik ve sürdürebilirlik stratejisine dayalı olarak, enerji konulu sanayi alanlarındaki işyerlerinin korunması

5 IndustriAll açısından Sosyal Diyalog 5  Resmi olarak tanınmış 42 bölgesel sosyal diyalog komitesi(SSDC)’nin 11’i  SSD : IndustriAll politikalarını tanıtıcı unsur ve platformlar / işveren federasyonlarıyla müşterek faaliyetleri tanıtıcı / sektörlerimizin çıkarlarını korumak maksadıyla  Sosyal diyaloğu Komisyon müzakeresi için kullanmak  Çeşitli faaliyetler /eylemler faaliyetlerin koordinasyonu uygulama konusunda tecrübe mübadelesi ortak politikalar: Sektör Yetenek/Vasıflar Konseyleri enerji / hammadde politikaları

6 IndustriAll Hedefleri Avrupa Sosyal Diyaloğu, IndustriAll Avrupa Ticaret Birliği’nin Avrupa sanayisi ile sanayi ve işveren dernekleri ile Avrupa kurumları konusundaki politikalarını tanıtma unsuru ve platformudur.  geniş çapta müzakere/istişare unsuru olarak kullanılması AB yasama girişimleri, vs.  geniş çapta müzakere/uzlaşma unsuru olarak kullanılması sosyal ortaklarla çerçeve/bağlayıcı anlaşma, vs. 6

7 Faaliyetlerin Yapısı ve Kapsamı Her SSDC için ilgili sanayi sektör komitesi  ticaret birliğinin sosyal diyalog programının geliştirilmesi SSDC-ler aşağıdaki alanlarda faalidir: 1.Sanayi ve istihdam gelişmelerinin gözetilmesi 2.Önemli AB politikaları konusunda istişareler ve tutum açıklamaları (örneğin sanayi, ticaret, enerji, madencilik, REACH ve çevre politikaları, vs.) 3.Aşağıdaki alanlarda müşterek girişimler:  İşyerinde sağlık ve güvenlik  Eğitim ve devamlı/hayat boyu öğrenme 7

8 SDPC Yaz Semineri Budapeşte, 19-21 Eylül 2012  ETUI tarafından düzenlenmiştir(Komisyonun mali desteğiyle)  22 katılımcı (SSDC başkanları + kilit üyeler + sekreterya)  Hedef: birbirlerini tanımak doğru uygulama, imkan ve sınırlamalar konusunda mübadele 2013-2016 çalışma programının geliştirilmesi SDPC birinci toplantısının hazırlanması (16-17 Ekim 2012) 8

9 9 EMCEF Sektörlerinde Sosyal Diyalog Avrupa’da halen IndustriAll olan EMCF sektörlerinde sosyal diyaloğun geliştirilmesi

10 10  Elektrik sektörü için sosyal diyalogu 2000 yılında kurulmuştur  Sosyal ortakları, EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Birliği) ve Eurelectric (işveren federasyonu)’dur  Zaman içerisinde sosyal ortaklar birkaç proje üzerinde çalışmışlardır: Haritalama hazırlama kabiliyetleri ve ehliyetleri konusunda yürürlükte olan proje (2012) İklim değişim politikaları ve Sadece istihdam geçiş prensipleri (2010) Yeniden yapılandırma: sosyal sorumluluk araç takımı (2008) Nüfus değişikliği : yaş farklılığı ve yaş yönetim stratejileri araç takımı (2008) Elektrik Sektörü Sosyal Diyalog Komitesi

11 11 Elektrik Sektörü Sosyal Diyalog Komitesi  EPSU / EURELECTRIC ve EMCEF Müşterek Tutumu Ortak/Müşterek Açıklama : Nükleer Sanayide Güvenlik ve Emniyet (2011) AB Enerji Yol Haritası 2050 konusunda müşterek tutum (2011) Kamu istişaresine cevap : Avrupa için Yeni Enerji Stratejisi’ne Doğru 2011 - 2020 (2010) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Açıklaması (2009) AB enerji politikasının dış boyutu

12 12  Doğalgaz sektörü için sosyal diyalog 2007 yılında kurulmuştur  Sosyal Ortakları, EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Birliği) ve Eurogas (işveren federasyonu)’dır  Konular SSDC Elektrik bölümündekilere benziyor :  Avrupa doğalgaz sektörünün geleceği  CSR  Kabiliyetler ve ehliyetler  Avrupa Enerji Politikası  EMCEF Başkan Yardımcısı, VDSZ (Macaristan)’den Tamasz Szekely’dir Doğalgaz Sektörü için Sosyal Diyalog Komitesi

13 13 Madencilik Sanayisi için Sosyal Diyalog Komitesi  Madencilik sanayisinde SSDC kurma kararı 2000 yılında alınmıştır  2004 yılında Komite genişletilmiş ve madencilik sanayilerini de kapsamak için yeniden adlandırılmıştır  Halen 6 kurum/taraf vardır : EMCEF APEP, EURACOAL, EUROMINES, IMA Avrupa, UEPG AB politikaları istişarelerine katılım: AB çerçevesinde iklim değişikliği politikaları ve GHG indirme hedefleri Enerji politikası Hammadde politikaları Çevre konuları (örneğin toprak koruması, 2007) Kömüre devlet yardımı (yönerge değişikliği konusunda 2010 Konsey Kararı)

14 14 Sosyal konularda açıklamalar, tutumlar ve proje çalışmaları : Sağlık & güvenlik: 2004 Açıklaması güncellenmek durumundadır (2012), genç işçiler ve taşeronların kazaları konusunda proje (2009) Madencilik Sanayileri İşçileri arasında işbirliği Kabiliyetler/vasıflar ve eğitim önemlidir ve mutlaka sağlanmalıdır. Doğru uygulama: BDSZ projesi – Madencilerin geleceği (2009) BDSZ’nin 2009 yılı projesi Almanya, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki birlikleri ve sosyal ortakları biraraya getirmektedir. Hedefler : Kömür madenciliğin Avrupa’da güvenlik ve ikmal önemi Yeni ve temiz teknolojiler, CCS & CCR konusunda Araştırma ve Geliştirme’nin önemi Diğer bölgelere kıyasla AB’nde daha güvenli şartlarda kömür madenciliği

15 15 Kimya Sanayisi Sosyal Diyalog Komitesi  Sektörel sosyal diyalog komitesi Aralık 2004’te EMCEF ve ECEG (işverenler federasyonu) arasında kurulmuştur  2003 yılında EMCEF, CEFIC ve ECEG, Sorumlu Bakım® (sağlık & güvenlik ve çevre konuları) konusunda mutabakat muhtırası imzalamışlardır  kabiliyet ve hayat boyu öğrenmenin eksikliği  REACH yasalarında aktif rol (2006)  Avrupa Kimya Sanayisi rekabet gücü konusundaki Yüksek Düzey Çalışma Grubu’na katılım (2009)

16 16 Kimya Sanayisi Sosyal Diyalog Komitesi  Kimya sanayisinde nüfus değişikliği üzerine proje (2010)  Kimya sanayisi işlem/süreç operatörleri ve ön safha denetmenleri uzmanlık profilleri konusunda çerçeve anlaşması ( yeni üye olan birkaç ülkenin dilinde : BG, CZ, HU, PL, RO) (Nisan 2011)  Nüfus değişim projesinin devamı olarak aktif yaşlanma yönetimi konusunda araştırma (2011/2012)  EMCEF, ECEG ve CEFIC müşterek açıklaması “Avrupa’da sürdürülebilir kimya sanayisi için çerçeve koşulları : Sosyal ortakların görüşü” (Eylül 2011)  Kimya sanayisi için Sektör Kabiliyetleri Konseyi konusunda fizibilite araştırması ile ilgili proje (2012)

17 17 Kağıt Sektörü için Sosyal Diyalog Komitesi  Kağıt sektöründe sosyal diyalog komitesi, EMCEF SSDC-lerin en yenisi olup, 2010 yılında kurulmuştur  Sosyal ortağı CEPI (Avrupa Kağıt Sanayileri Konfederasyonu)’dir  Öncelikli konu, kağıt üretiminde sağlık & güvenliktir : Ortak proje – Doğru Uygulama Rehberi derlemesi (2011-12) En başarılı doğru uygulamaları toplamak maksadıyla şubelere anket formu gönderilmesi Uygulamaları seçen ve Rehberi hazırlayan uzmanlar grubu (CEPI ve EMCEF üyeleri) Fabrika düzeyinde kullanılması maksadıyla Rehber şubelere dağıtılacaktır EU-OSHA’nın “Güvenli/Kurtarma Bakım” kampanyasına katılım

18 18 NEPSI – Silika konusunda Avrupa Ağı/Şebekesi  NEPSI, 2 Avrupa sendikası federasyonu (EMCEF ve EMF) ile 15 sanayi sektör teşkilatı arasında gönüllü sosyal diyalog anlaşmasıdır.  “Kristal silikanın işlenmesi ve kullanılması ile onu içeren ürünlerle Çalışanların sağlığı konulu Anlaşma” 26 Nisan 2006’da imzalanmıştır  Ana hedefler : doğru uygulama örneklerinin mübadelesi, kristal silika ile uygun şekilde çalışma konusunda çalışma notları ve video kayıtlarının dağıtılması, bütün şubelere, AB dillerinin çoğunda hazırlanmış olan malzemelerin dağıtılması, silika kumu ile ilgili OSHE geliştirme konusunda işverenlerin yılda iki defa toplanmaları ve Özellikle yeni üye olan ülkelerin şubelerinde çalışma atöyleleri

19 19 Batı Balkanları Ülkelerle Enerji Topluluğu  Enerji piyasaları için müşterek düzenleyici çerçevenin oluşturulması  Mutabakat Muhtırası/Anlaşması – GüneyDoğu Avrupa’da bölgesel elektrik piyasasının ihtiyaçları  Elektrik ve Doğalgaz sektörlerinin sosyal ortakları, sosyal foruma katılıyorlar  Her ülke için Sosyal Eylem Planları’nın uygulanması  Konular: Sosyal Diyalog için Kabiliyet Geliştirme Piyasa liberalleşmesi ve yeniden yapılanması Sağlık & güvenlik  Enerji topluluğunun daha fazla baskıya ihtiyacı var: sosyal diyalog konulu son toplantılara sadece birkaç ülkenin bakanları ile diyalog tartışılmıştır, ne işveren dernekleri ne de sendikalarla görüşülmemiştir! EMCEF, Komisyonun bu yaklaşımını eleştirmiştir.

20 Teşekkürler ! 20


"Sanayinin Tüm Alanlarında Avrupa Sosyal Diyaloğu 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları