Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM Yrd. Doç. Dr. Serpil YALÇINALP. Bu bölümü tamamladıktan sonra;  Uzaktan eğitim kavramını tanımlayabilecek,  Uzaktan eğitimin farklı tanımlarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM Yrd. Doç. Dr. Serpil YALÇINALP. Bu bölümü tamamladıktan sonra;  Uzaktan eğitim kavramını tanımlayabilecek,  Uzaktan eğitimin farklı tanımlarını."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM Yrd. Doç. Dr. Serpil YALÇINALP

2 Bu bölümü tamamladıktan sonra;  Uzaktan eğitim kavramını tanımlayabilecek,  Uzaktan eğitimin farklı tanımlarını yorumlayabilecek,  Türkiye’de ve dünyada yükseköğrenimdeki uzaktan eğitim uygulamalarını karşılaştırabilecek,  Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak açıklayabilecek,  Uzaktan eğitim için gerekli alt yapıyı tanımlayabilecek,  Uzaktan eğitimde kullanılan başlıca teknolojileri karşılaştırabilecek,  Uzaktan eğitimde yeni teknolojileri tanımlayabileceksiniz. Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp 2

3 3 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR  Uzaktan eğitim öğretmen ve öğrenciler öğrenme ve öğretme süreçlerinin tümü ya da çoğunluğunda fiziksel olarak ayrı yerlerde bulunurlar.  Ayrı fiziksel mekanlarda bulunmanın bir sonucu olarak öğretmen ve öğrencilerin birbirleri ile etkileşimde bulunabilmeleri için birtakım iletişim teknolojilerine gereksinim duyulur.  Söz konusu teknolojileri kullanabilmek için;  Öğretmenlerin bu teknolojilere özgü tasarım ve mesaj gönderme tekniklerini bilmeleri,  Yöneticilerin kaynaklarını geleneksel sınıf öğretiminden farklı olarak organize etmeleri ve  Öğrencilerin bu teknolojiyi kullanarak kendi öğrenmelerini nasıl yöneteceklerini bilmeleri gerekmektedir. (Moore, 2007).

4 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp4 UZAKTAN EĞİTİM’in TANIMI Simonson (2003), uzaktan eğitimi öğrenen grupların birbirinden ayrı olduğu ve öğrenci, öğretmen ve kaynakların birbirine bağlanmak için etkileşimli telekomünikasyon sistemlerinin kullanıldığı kurumsal ve resmi eğitim olarak tanımlar

5 UZAKTAN EĞİTİM’in TANIMI- Simpson (2003) KURUM AYRI YERLER (Öğretmen ve Öğrenci) ETKİLEŞİMLİ TELEKOMÜNİKASYON PAYLAŞIM (veri ve öğretim etkinlikler, veri) Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp 5 Şekil 1. Simonson (2003)’ün Uzaktan Eğitim Tanımındaki Ana Bileşenler

6 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp6 UZAKTAN EĞİTİM: FARKLI TANIMLAR  Uzaktan öğrenmede süreç öğrenen yönünden ele alınmakta, ve bu süreçte öğrenin özellikleri, temel ihtiyaçları ve öğrenenin öğrenme sürecini nasıl yönlendirdiği gibi unsurlara odaklanılmaktadır.  Öte yandan sürece öğretimin nasıl tasarlanacağı, hangi yöntem ve tekniklerin kullanılacağı, öğrenene mesajın nasıl iletileceği gibi öğretim ve öğretmen yönünden bakıldığında uzaktan öğretim terimi daha baskın kullanılmaktadır.

7 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp7 UZAKTAN EĞİTİM: FARKLI TANIMLAR Devam1 UZAKTAN EĞİTİM: FARKLI TANIMLAR  Hem öğrenme-öğrenci hem de öğretmen-öğretim yönünden ana unsurların düşünüldüğü ve vurgulandığı durumlarda ise uzaktan eğitim en uygun terim olmaktadır  Yaygın olarak bu alanda kullanılan diğer bir terim olan e-öğrenme ise sürecin hem öğretimsel hem de öğrenmeye dayalı olduğunu ifade etmektedir.  Terimin başında yer alan “e” ile genellikle interneti baz alan tüm elektronik ortamların kullanıldığı sistemler kapsanmaktadır.

8 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp8 UZAKTAN EĞİTİM: FARKLI TANIMLAR Devam2 UZAKTAN EĞİTİM: FARKLI TANIMLAR  Bazen karşımıza çıkan dağınık öğrenme terimi ise uzaktan eğitimin özellikle her zaman ve her yerde erişebilir olduğunu karakterize etmesi yönünden tercih edilebilmektedir

9 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp9 UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHÇESİ  Uzaktan eğitimin tarihçesi 1800’lerin sonundan günümüze kadar olan süreci kapsar.  Uzaktan eğitimin ilk şeklinin mektupla, yazılı haberleşme olarak ortaya çıkmıştır.  İlk uygulamaların Avrupa’da (İngiltere, Fransa, Almanya), Amerika’da gerçekleştirildiğini ve dünyada yaygınlaştığını görmekteyiz

10 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp10 UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHÇESİ  Bu bölümde uzaktan eğitimin tarihçesini dünyada ve ülkemizde olmak üzere iki ayrı başlık altında ele alacağız. UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHÇESİ Dünyadaki Başlıca Gelişim ve uygulamalar Türkiye’deki Başlıca Gelişim ve Uygulamalar

11 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp11 Uzaktan Eğitimin Tarihçesi: Dünyada Başlıca Gelişim ve Uygulamalar  1728 ◦ 1728: Boston'da bir yerel gazatede bir öğretmenin mektupla eğitim vermek üzere özel öğrenci ilanı vermesi  1840-1858 ◦ 1840: Sir Isaac Pitman’ın Koleji bünyesinde kırsal kesimdeki öğrencilere ders materyallerinin mektup ile ulaştırılarak eğitim almalarına olanak sağlanması ◦ 1856:Avrupa'da mektupla dil kurslarının başlaması ◦ 1858: Londra Üniversitesi'nin bu yönde ilk örnek olan uzaktan eğitim dersleri vermeye başlaması  1873-1883 ◦ 1873: Boston'da 24 yıl devam eden ve 10.000'nin üzerinde kadına yönelik uzaktan evde eğitim programının başlaması ◦ 1883: New Yok'da Chautauqua Koleji'nde uzaktan eğitim ile derece verilmesi

12 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp12 Uzaktan Eğitimin Tarihçesi: Dünyadaki Başlıca Gelişim ve Uygulamalar-Dvm  1922-1963 ◦ 1922: Pensilvanya State Kolejinde radyo ile derslerin yayınlanması ◦ 1934: Iova Üniversitesi'nin televizyonu öğrenme aracı olarak kullanan ilk örnek olması ◦ 1963: FCC'nin üniversitelerin kullanması ve dersler için 20 televizyon kanalı ayırması  1968/69 ◦ 1968: Uzaktan eğitimdeki haberleşme unsurunun "bağımsız çalışma" unsuruna dönüştüğü dönem ◦ 1969: Duvarsız üniversitelerin kurulmaya başlaması (İngltere'de Açık Üniversite)  1986-1996 ◦ 1986: Pelsinvanya state Ünisversitesinin sesli konferans yöntemi ilebilgisayar destekli uzaktan ders vermesi ◦ 1992 Sanal üniversite kampüslerinin ortaya çıkışı (the Electronics University Network) ◦ 1996: Duke Üniversitesinin Küresel Uzaktan MBA programı sunması  1997-2000 ◦ 1997: WebCT 'nin geliştirilmesi ◦ 2000: "E-Öğrenme "teriminin "Uzaktan Eğitim /Öğrenme" terimleri yerine yaygın kullanılması

13 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp13 Uzaktan Eğitimin Tarihçesi: Dünyadaki Başlıca Gelişim ve Uygulamalar-Dvm  2000-2005 ◦ 2000: Maassachusetts Teknoloji Enstitüsünün MIT Açık Ders Malzemelerini hizmete açması ◦ 2001: Sanal öğrenme ortamı olarak Moodle'ın geliştirilmesi ◦ 2005: Amerika'da yaklaşık 3.2 milyon öğrencinin üniversite en an bir online ders alıyor olması  2009 ◦ 2009: YouTube EDU'nün yüzlerce ücretsiz dersi sunması ◦ 2009: Iphone ve Android sistemlerinde Blackboard sisteminin kullanılabilir hale gelmesi  2011-2012 ◦ 2011: İngiltere'de yüksek üniversite eğitimi ücretleri karşısında uzaktan eğitimin tercih ediliyor olması ◦ 2012: Polycom gibi sistemlerin New Yoork'da HD video ile ders vermeye başlaması ◦ 2012. Birkaç ünlü üniversitenin ortaklaşa derslerini ücretsiz sunduğu yapıların kurulması, Ör: EdX

14 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp14 Uzaktan Eğitimin Tarihçesi: Türkiye’de Başlıca Gelişim ve Uygulamalar  Türkiye’de uzaktan eğitim 1920’lerin sonlarından itibaren gündemdedir. Önceleri sadece fikir bazında ele alınmış, konu ile ilgili tartışmalar 1950’ li yıllara kadar devam etmiştir  Ülkemizde günümüzde artık yükseköğrenimde birçok üniversitede uzaktan eğitim ile lisans, ön-lisans ve yüksek lisans programları yürütülmektedir.  Ayrıca pek çok üniversitede klasik ders ve öğretim programları harmanlanmış öğrenme denilen yöntem ile yürütülmektedir

15 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp15 Uzaktan Eğitimin Tarihçesi: Türkiye’de Başlıca Gelişim ve Uygulamalar-Dvm.  Eğitim kurumlarının yanı sıra Microsoft, Cisco, Oracle, Novell gibi bilişim teknolojileri sektöründe etkinlik gösteren şirketler tarafından uzaktan eğitimle verilebilen eğitim sertifikaları Türkiye’de de uygulanmaktadır.  Özel ve kamu sektöründe birçok kuruluş kendi hizmet-içi personel eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleri ile gerçekleştirmektedir.  Yaşamboyu öğrenme yönelik özel ve kamu kuruluşları tarafından verilen e-sertifika programlarının sayısı hızla artmaktadır.

16 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp16 Uzaktan Eğitimin Tarihçesi: Türkiye’de Başlıca Gelişim ve Uygulamalar-Dvm  1927-1956 ◦ Dönemin M.E. Bakanı Mustafa Necati tarafından uzaktan eğitimin tartışılması ve ilerleyen dönemlerde bu konudaki tartışma ve öneriler  1956 ◦ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku araştırma Enstitüsünde uzaktan eğitim uygulamalarının başlaması  1961 ◦ Orta dereceli meslek okulu mezunlarına üniversite olanağı tanımak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Mektupla Öğretim Merkezi kurulması  1966 ◦ Mektupla Öğretim Merkezi'nin Genel Müdürlük olması  1975 ◦ Yay-Kur eğitimleri uzaktan eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesi

17 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp17 Uzaktan Eğitimin Tarihçesi: Türkiye’de Başlıca Gelişim ve Uygulamalar-Dvm.  1978 ◦ Açık Üniversite kurulmasına karar verilmesi,  1981 ◦ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin açılması  1981 ◦ Anadolu Üniversitesi TRT işbirliği ile okul televizyonu kullanarak eğitim vermeye başlaması  1991 ◦ Fırat Üniversitesi'nin FıratTV üzerinden bilgisayar alanında sertifika programları/ders düzenlemesi  1992 ◦ Milli Eğitim Bakanlı bünyesinde Açıköğretim Lisesinin açılması  1997 ◦ TÜBİTAK-BİLTEN bünyesinde Uzaktan Eğitim Yükseköğretim Fizibilite Raporunun hazırlanması

18 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp18 Uzaktan Eğitimin Tarihçesi: Türkiye’de Başlıca Gelişim ve Uygulamalar-Dvm.  1998 ◦ ODTÜ ‘de IDEA sertifika programının başlaması  1998 ◦ Anadolu Üniversitesi’nden Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne video konferans ile ilk ders sunumunun gerçekleşmesi  1999 ◦ YÖK Uzaktan Öğretim Yönetmeliği’nin yayınlanması  2001 ◦ UE Yönetmeliği kapsamında üniversitelerde ders/programların açılması  2007 ◦ Türkiye Bilimler Akademisi-TÜBA'nın Açık ders malzemeleri Projesini başlatması  2013 ◦ Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar'ın yayınlanması ◦ Uluslararası Birleşik Ankara Üniversitesi Kurma çalışmaları

19 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp19 UZAKTAN EĞİTİMİN EVRELERİ Taylor (2001) uzaktan eğitimde beş ana nesilden bahseder. 1. Mektupla öğretim, 2. Basılı yayın, video kaset gibi tek yönlü birden fazla ortamın birlikte kullanılması, 3. Sesli ve video konferans gibi iki yönlü eşzamanlı öğrenme ortamları, 4. Eşzamanlı etkileşimli çokluortamlar ile eşzamanlı olmayan öğrenmenin birlikte kullanıldığı esnek öğrenme ortamları, 5. Etkileşimli çokluortamlar ve eşzamanlı olmayan çevirimiçi öğrenme üzerinde önemli ölçüde otomasyon ve öğrenci kontrolü sağlayan akıllı esnek öğrenme ortamları

20 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp20 Tablo 1: Taylor’un (2001) Süreçsel Uzaktan Eğitim Modelleri Uzaktan Eğitim Modelleri ve Dağıtım Teknolojileri Dağıtım Teknolojilerinin Özellikleri Zamandan Bağımsız Olma Olanağı Yerden Bağımsız Olma olanağı Etkileşim Unsurları Birinci Nesil : Mektupla Öğretim Modeli Basılı Yazılı Materyaller Evet Evet Hayır İkinci Nesil: Çoklu ortam Kullanım Modeli  Basılı yazılı materyaller  Ses kasetleri  Video kasetler  Bilgisayar Destekli Eğitim  Etkileşimli videolar  TV/Radyo Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Üçüncü Nesil: Tele-öğrenme Modeli  Sesli Telekonferans  Video konferans  Ses-grafikli telekonferans  TV/Radyo Yayını ve sesli telekonferans Hayır Hayır Evet Dördüncü Nesil: Esnek Öğrenme Modeli  Etkileşimli çevirimiçii çokluortamlar  WWW kaynaklarına Internet’den erişim  Bilgisayar ortamında haberleşme Evet Evet Evet Beşinci Nesil: Akıllı Esnek öğrenme Modeli  Etkileşimli çevirimiçi çokluo rtamlar  WWW kaynaklarına Internet’den erişim  Bilgisayar ortamında otomatik cevap sistemli haberleşme  Kampüslerin kendi kaynaklarını web portalları üzerinden açık erişime açması Evet Evet Evet

21 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp21 UZAKTAN EĞİTİM İÇİN GEREKLİ ALT YAPI  Uzaktan eğitimin planlanmasında iki temel konu; iki temel konu; hedef kitlenin (öğrencilerin) ihtiyaçları ve ii. Dersin hedefleri olmalıdır. Şekil 2. Uzaktan Eğitimin Alt Yapısında Düşünülmesi Gereken Temel Unsurlar

22 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp22 Genel Yapı ve Organizasyon  Uzaktan eğitime yönelik organizasyon yapısını belirlemede en ideal yol bu yapıyı kurmaya başlamadan önce amaç ve değerlerin belirlenmesi olmalıdır.  Bu nedenle hedef öğrenci kitlesinin analizi ve oluşturulacak müfredatın gözden geçirilmesi ilk aşamada yapılacak işlemlerdir.  Bu şekilde oluşacak anlayış geliştirilecek olan programın çıktıları ve kazanımlarının ne olacağı konusuna açıklık getirecektir.  İkinci aşamada belirlenen amaçların kazanımlara dönüşmesi yönünde benimsenen yaklaşımlar ışığında geliştirilecek etkinliklerin, kaynak ve materyallerin ders içeriğine aktarılması ve sonrasında;  Üçüncü olarak ders geliştirme ekibi ders içeriğinin öğrenme yönetim sistemine transfer edilmesi konusuna odaklanılmalıdır.  Öğrenme yönetim sisteminin de yer aldığı çevirimiçi öğrenme alt yapısında özellikle pedagojik ve teknik unsurlar bir sistem yaklaşımı ile ele alınmalıdır. (Bk. Şekil 3 )

23 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp23 Genel Yapı ve Organizasyon Şekil 3 Uzaktan Eğitimde Çevirim-içi Öğrenme Alt yapısı (Anderson & Elloumi, 2004)

24 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp24 Genel Yapı ve Organizasyon Uzaktan eğitimde temel organizasyon yapılarını incelediğimizde ortaya çıkan başlıca yapılar şunlardır; Bağımsız uzaktan eğitim kurumları (Örnek; Açık öğretim üniversiteleri), Hem klasik hem uzaktan eğitim veren kurumlar (Örnek; Üniversitelerin yüzyüze öğrenimin yanı sıra yürüttükleri sadece uzaktan eğitim ile verilen lisans, ön-lisans, lisans tamamlama, sertifika programları vb.), Üniversiteler ya da kurumlar arası işbirliği ile oluşturan yapılar (Örnek; EdX, MIT OpenCourseware,). Diğer bir örnek ise ülkemizde kurulma çalışmaları devam eden “Uluslararası Birleşik Ankara Üniversitesi”dir. Bu oluşum, birden çok kurumun- üniversitenin ortaklaşa oluşturduğu uzaktan eğitim yapılarının en yeni örneklerinden birisidir (Gazi Üniversitesi, 2013), İşyeri eğitim ve organizasyonları, Sanal okullar- (Örnek: Bahçeşehir Üniversitesi Sanal Kampüsü).

25 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp25 Ders Geliştirme  Uzaktan eğitimde derslerin planlanması, tasarımı ve geliştirilmesi geleneksel derslerin hazırlanmasında izlenen yöntemlerle benzer olmakla birlikte burada ekip çalışmasının önemi çok daha büyüktür.  Güçlü bir ekipte her birisi farklı uzmanlık alanlarından kişilerden oluşur.  Bu kişilerin ortak birikimi ve paylaşım zenginliği oluşturulan dersin kalitesinde kendini gösterir.  Böyle bir ekip konu uzmanının yanında öğretim tasarımcısı, pedagoglar, editörler, çokluortam tasarımcıları ve geliştiricileri, sistem yöneticisi, bilgisayar programcıları, grafik uzmanlarından proje yöneticisine kadar farklı yelpazede alan uzmanlarını kapsar. Genel Yapı ve Organizasyon

26 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp26 Ders Geliştirme Ekibi Genel Yapı ve Organizasyon Ders Geliştirme Ekibi Öğretim Tasarımcısı Konu Uzmanı Programcı Sistem Yöneticisi Grafik Uzmanı Pedagog Uzaktan Eğitimde Ders Geliştirme Ekibinde Bulunan Başlıca Kişiler

27 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp27 Öğrenme Yönetim Sistemleri-ÖYS/Learning Management Systems-LMS  Öys üzerinden öğrenenler öğrenme nesneleri gibi ders materyalleri ve kaynaklarına sistem üzerinden eşzamanlı ya da eşzamanlı olmadan erişebilirler (Petherbridge 2007).  ÖYS’lerin ders içeriğine ek olarak öğrenci kayıt etme, sınav yapma ve öğrenciyi izleme gibi özellikleri de vardır.  Öğrenme yönetim sistemleri (ÖYS'ler) ilk olarak işyerinde eğitim için ticari amaçlarla tasarlanmıştır.  ÖYS terimi ayrıca öğrenme nesnelerine ulaşımı ve kullanımını yöneten sistemler için de kullanılmaktadır Genel Yapı ve Organizasyon

28 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp28 Genel Yapı ve Organizasyon Moodle Öğretim Yönetim Sistemi: Ders Sorumlusu Sayfası Örneği

29 Öğrenme Yönetim Sistemlerini Başlıca Karşılaştırma Ölçütleri Standartlara Uyum Ücretsiz olup olmadığı Çoklu dil Desteği Çevirim-içi sınav XML Desteği Sistem Kurulum Kolaylığı Öğrencinin Öğrenme Sürecinin Takibi İçerik Geliştirme Araçları İşbirlikli Çalışma Desteği (Ortak proje yapma vb.) Ders Kataloglama Araçları Çoklu Ortam Materyallerini Barındırma Ders Etkileşimi (Bireysel geribildirim, soru sorma-cevap, vb.) Not Verme-Not Dökümü Öğrenci Bazında Bireysel Planlamalar Beceri değerlendirme Öğrenci Portalı Geleneksel Sınıf öğretimini Destekleme Çevirim-içi Sohbet Çevirim-içi Grup Çalışması Anket ve Form Desteği Sanal Sınıf Test-Sınav Oluşturma Veri Yönetimi Hazır Şablonlar Tanımlanmış Kullanıcı Rolleri Kayıt Yönetimi Limitsiz Kullanıcı Sayısı Kimlik Denetimi Takvim Video Konferans Desteği Ders Yedekleme Araçları Sistem Gereksinimleri Kullanım Kolaylığı Sosyal Medya Bağlantısı Kulanım Yaygınlığı Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp 29

30 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp30 Video konferans Sistemleri  Farklı ve uzak yerlerde bulunan katılımcılar arasında video ve ses sinyalleri kullanarak bağlantı sağlama sistemi olarak tanımlanan bu yapılar günümüz uzaktan eğitiminde en temel unsurlardan birisidir.  Öğretmen ve öğrencinin aynı anda çevirimiçi olarak ses ve görüntü iletişiminin yanısıra dosya paylaşımı, sohbet ve beyaz tahta özelliklerini de sunan genellikle web tabanlı ve pek çoğu ücretsiz indirilebilen sistemlerdir.  Özellikle öğretmenin kontrol unsuru olduğu ya da rehber olarak yer aldığı derslerde öğrenciler ile aynı anda, canlı iletişimi sağlayan bu sistemler etkileşimin artmasında çok önemli rol oynarlar.  Genellikle dersin/kursun arşivlenme özelliğini de barındıran video konferans sistemleri bu şekilde öğrenciye dersi istediği zaman ve istediği hızda izleme olanağı tanırlar Genel Yapı ve Organizasyon

31 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp31 Genel Yapı ve Organizasyon Video Konferans Sistemi Örneği

32 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp32 Öğrenme Nesneleri ve Nesne Havuzları  Öğrenme nesneleri Wiley (2000) tarafından öğrenmeyi desteklemek amacı ile tekrar kullanılabilen dijital kaynaklar olarak tanımlamıştır.  Wisconsin Online ise aynı tanımı süreleri 2 ile 15 arasında değişen dijital nesneler olarak geliştirmiştir (WISC-Online, 2009). Genel Yapı ve Organizasyon

33 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp33 Nesne Havuzları  Performanslarının üzerinde bulundukları nesne havuzlarının kullanıcı arayüzü, sorgulama ve erişim kolaylığı gibi pek çok özelliği ile (Yalcınalp & Emiroğlu, 2011) ölçüldüğü sistemlerdir.  Dünyada (Wisconsin Online, MERLOT, GEM, CLOE, DOCEBO vb,) ve ülkemizde (EBA, AtaNesa, SAMAP, TürkÖnde vb.) pek çok örnekleri bulunmaktadır Genel Yapı ve Organizasyon

34 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp34 NCM (2012)’nin hazırladığı yükseköğrenim raporunda içinde bulunduğumuz çağda eğitim ve teknoloji alanında öne çıkan başlıca eğilimler şöyle özetlenmektedir;  Bireyler artık istedikleri her zaman ve her yerde öğrenmek ve çalışmak istemektedirler.  Günümüzde daha çok bulut tabanlı sistemler kullanılmakta olup, bilgi teknolojileri desteği merkezi yapıdan giderek uzaklaşır bir hale gelmektedir.  Günümüzde iş dünyası işbirliğine-birlikte çalışmaya daha fazla önem vermekte olup, bu değişimin öğrenci projelerinin genel yapısına da yansıdığı görülmektedir.  Kaynakların ve bilgiye ulaşımın bu kadar kolaylaşması eğitimcilerin öğrenme- öğretim süreçlerindeki rollerini tekrar gözden geçirmelerini gerektirmektedir.  Öğretim-öğrenme ortamlarının harmanlanmış ve birlikte çalışılan çevirimiçi öğrenme ortamlarına dönüşmekte olduğu gözlenmektedir.  Sınıflarda aktif öğrenmeye daha fazla ağırlık verildiği gözlenmektedir. UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİ

35 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp35 UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİ  kısa vadede, yani bir yıl içerisinde öne çıkacak teknolojiler; mobil uygulamalar ve tabletler,  orta vadede yani iki-üç yıl içerisinde belirleyici olacak teknolojiler; oyun tabanlı öğrenme ve öğrenen analizi teknolojileri,  üçüncü olarak da uzun vadede, yani dört-beş yıl içerisinde öne çıkacak olan teknolojiler; mimik tabanlı bilişim ve internet üzerindeki akıllı nesneler olacaktır.

36 Yrd.Doç.Dr. Serpil Yalçınalp36 UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİN GELECEĞİ Gelecekte etkin olması beklenen teknolojiler/uygulamalar - NCM (2012)


"UZAKTAN EĞİTİM Yrd. Doç. Dr. Serpil YALÇINALP. Bu bölümü tamamladıktan sonra;  Uzaktan eğitim kavramını tanımlayabilecek,  Uzaktan eğitimin farklı tanımlarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları