Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ MİMARİ UYGULAMALAR VE İSKAN İZİNLERİ Y.Mim.Ömür Yücesoy ERGİN T.V.K Şb 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ MİMARİ UYGULAMALAR VE İSKAN İZİNLERİ Y.Mim.Ömür Yücesoy ERGİN T.V.K Şb 1."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ MİMARİ UYGULAMALAR VE İSKAN İZİNLERİ Y.Mim.Ömür Yücesoy ERGİN T.V.K Şb 1

2 Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Mimari Uygulamalarda 3 Temel Konuda Görev Yapmaktadır Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Mimari Uygulamalarda 3 Temel Konuda Görev Yapmaktadır 1- Doğal Sitlerde Yapılaşma ile ilgili İzinler a Öneri Proje İzin talebi b Tadilat Projesi İzin talebi c Basit ve Esaslı Tad. Onarım İzni talebi 2- Özel Çevre Koruma Alanlarında(Ö.Ç.K) Köy meskûn alan içerisinde Yapı ile ilgili Tüm işlemler 3- Yapı Kullanım İzinleri 1

3 Çanakkale Tabiat Varlıkları Komisyonları 2 Bölge için farklı teşkil edilmiştir TVK1 Bozcaada Ayvacık Merkez Lapseki Biga Ezine TVK2 Gökçeada Eceabat Gelibolu Çan Bayramiç Yenice 2

4 Şubemizde bahse konuların işlem sırasının nasıl gerçekleştiğine geçmeden önce,çok kısa olarak Doğal Sitlerin özelliklerinden bahsetmekte fayda olacaktır. Zira TVK Şubeleri Doğal Sit alanları için yetkili şubelerdir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabi) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ile ilgili 728 nolu ilke kararı konu ile ilgili yapılabilirlikleri belirtmiştir. Buna göre özetle ; 1.Derece Doğal Sit: Aynen korunacak, hiçbir eylemde bulunulmayacak alanlar(zorunlu durumlarda ;telefon, doğal gaz, içme suyu, vb teknik alt yapılara komisyon izin verdiği taktirde yapılabilir) 2.Drece Doğal Sit: Doğal yapının korunması ön koşulu yapılaşma koşulları çerisine konularak, kamu yararı göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlar (Turizm,Tarım ve Hayvancılık vb amaçlı) 3.Derece Doğal Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda,yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği göz önüne alınarak konut kullanımına açılacak alanalar 3

5 1-a YAPILAŞMA İZİNLERİ İÇİN ŞUBEMİZDE İZLENEN İŞ AKIŞI 1- Konuya ait dosyanın bilgileri öncelikle SAYS ( Sit Alanları Yönetim Sistemi) sistemine işlenir. 2-Dosya içerisinde olması gereken evrakların tam ve doğru olup olmadığı kontrol edilir. Olması gereken evraklar yetkili birimlere talep sahiplerine duyurulması için yazılı olarak gönderilmiştir.(matbu evrak örneği aşağıdadır) 4 1-DOĞAL SİTLERDE YAPILAŞMA İLE İLGİLİ İZİNLER

6 5 Gerekli evrakları eksiksiz ve doğru biçimde olan dosyaların talepleri doğrultusunda hazırlattıkları Projeler incelenir. Projeler 3 faktör nirengi noktası kabul edilerek incelenir ** Taşınmazın Sit Durumu ** Taşınmazın İmar Durumu ** Taşınmazın yer aldığı bölgedeki Yapılanma Koşulları Bu unsurlar göz önüne alınarak Mimari Proje; Vaziyet Planları –Kat Planları – Kesitler ve Cepheler olmak üzere incelenir. İnceleme sonucunda Proje temel noktalar esas alınarak özetlenecek şekilde rapor edilir. Hazırlanıp Komisyona sunulan bir rapor örneği bir sonraki slaytta yer almaktadır.

7 6

8 7 Hazırlanan rapor doğrultusunda Komisyon karar verir. Karar Uygun, Ret veya zaman zaman Tashihlerle Uygun şeklindedir. Aşağıda, Örnek verilen Rapora ait Komisyonun aldığı karar sunulmuştur.

9 8 1-b TADİLAT PROJELERİ İÇİN ŞUBEMİZDE İŞLENEN İŞ AKIŞI İşlem akışı Öneri Proje ile aynıdır. Dosya içindeki istenilen evraklar vs gibi. Tadilatta talep edilen değişiklik veya ilavelerin Sit Alanı Durumuna, İmar Durumuna ve Yapılanma Koşullarına aykırılık oluşturacak bir talep olmamalıdır.

10 9 1-c BASİT VE ESASLI ONARIM TALEPLERİ İÇİN ŞUBEMİZDEKİ İŞ AKIŞI Basit ve Esaslı Onarım taleplerinde öncelikle Bahse konu olan taşınmazın yerine gidilip beyanın doğruluğu ve izin alınmadan herhangi bir işleme başlanılıp başlanılmadığı teyit edilmektedir. Bazen Basit onarım talebi ile karşımıza gelen konuların aslında Esaslı Tadilat kapsamına girdiği karşılaştığımız durumlardandır. Basit onarımlar; çatı aktarımı, kapı-pencere doğrama malzemesinin değişimi-sıva boya tamiratı vb durumlardır. Bunun dışında Çatı formunun değiştirilmesi, yıkılan herhangi bir duvarın tekrar yapılması, metruk haldeki yapının hayata geçirilmesi vb Esaslı Tadilat kapsamında değerlendirilir. Basit onarımlarda hazırlanan Rapor ve yerinde taşınmaza ait çekilen Raporu destekleyen fotoğraflar Komisyonun kararı için yeterlidir. Esaslı Tadilatlarda ise Proje hazırlanması gerekmektedir.

11 2- ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANLARINDA (Ö.ÇK) KÖY MESKUN ALAN İÇERİSİNDE YAPI İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLER Ö.Ç.K sınırları içinde olup, Köy Meskûn Alan içerisinde kalan yerlerde Geçiçi Dönem Yapılanama koşullarının belirlenmesi, Geçici Dönem yapılanma koşullarına göre yapı ile ilgili her türlü evrağın ve iznin düzenlenmesi yetkimiz ve görevimiz dahilindedir. Sorumluluk alanımızda şu an itibariyle 5 yerleşim birimi bulunmaktadır. Yeniköy-Ocaklı-Güneyli-Koruköy-Bolayır Ö.Ç.K da olup Köy Meskûn alan dışındaki yerler İl Özel İdaresi yetkisindedir. 10

12 11 3- YAPI KULLANIM İZİNLERİ Binalar, içinde oturulabilecek şekilde tamamlandıktan sonra mal sahipleri Yapı Kullanma İzni ( İskan) için ilgili idareye müracaat etmektedirler. İlgili idare bahse konu taşınmaz Doğal Sitlerde yer alıyorsa, İskan talebini değerlendirmek üzere Müdürlüğümüze göndermektedir. Şubemizde,Yapı kullanma izni talepleri 14.12.2002 tarih ve 696 sayılı İlke kararları doğrultusunda değerlendirilmektedir. Koruma kurulunca onaylı projesiyle yapılaşma izni Alan ve inşaatı biten yapılara, onaylı projesine uygun Olduğuna dair fenni mesul ve belediyesinden teknik Raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının koruma Kurulu Müdürlüğünce incelenerek, Müdürlüğün uygun Görüşü yazısı doğrultusunda iskan izni verilebileceğine, denmektedir.

13 12 İlke kararından yola çıkarak; İskan taleplerinde öncelikle Ruhsat alınan projesinin Kurul onaylı olması kontrol edilmektedir. Daha sonra dosyada Fenni Mesul ve Belediyesinin ayrı ayrı düzenledikleri İnşaatın onaylı Projesine uygun olarak bitirildiğini beyan eden Teknik Raporları kontrol edilir. İnşaatı tamamlanmış haldeki Binanın fotoğrafları kontrol edilir. Fotoğraflarla Proje karşılaştırılır ve aşağıda örneği verildiği şekli ile raporu hazırlanıp dosyasına konur.

14 13 Binanın İskan almasında herhangi bir sakınca yoksa örnek de gösterildiği şekilde bir yazı hazırlanıp; gereği için ilgili idaresine,bilgi içinde Mal sahibine gönderilmektedir.

15 14 İskan dosyası içerisinde Binanın bitmiş haline ait olan fotoğraflar ile Proje arasında uyumsuzluk tespit edildiğinde yerine gidilip kontrol edildikten sonra gerekli işlemler yapılmaktadır.(Bitmiş binanın aykırı bir hali yok ise bu bitmiş hale uygun Projenin değiştirilmesi yani Tadilat Projesi çizilmesi istenir. Hazırlanan Tadilat Projesi önce komisyonda görüşülür, onay alınır daha sonra İskan için başvuru yapılır.)

16 Vakit ayırıp geldiğiniz, sabırla dinlediğiniz için ÇOOOK TEŞEKKÜR ederim..


"HOŞGELDİNİZ MİMARİ UYGULAMALAR VE İSKAN İZİNLERİ Y.Mim.Ömür Yücesoy ERGİN T.V.K Şb 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları