Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİDERLİK ORTAK AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GRUP ETKİNLİKLERİNİ ETKİLEME SÜRECİDİR LİDERLİK ETKİLEMEKTİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİDERLİK ORTAK AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GRUP ETKİNLİKLERİNİ ETKİLEME SÜRECİDİR LİDERLİK ETKİLEMEKTİR."— Sunum transkripti:

1

2 LİDERLİK ORTAK AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GRUP ETKİNLİKLERİNİ ETKİLEME SÜRECİDİR LİDERLİK ETKİLEMEKTİR

3 ÖNCE İNSAN TEKNOLOJİ TEK BAŞINA BİR KURULUŞU SÜREKLİ BAŞARIYA GÖTÜRMEZ SÜREKLİ BAŞARI ÇALIŞANA VERİLEN DEĞERLE SAĞLANIR KENDİSİNE DEĞER VERİLEN ÇALIŞAN, TEKNOLOJİYİ DAHA VERİMLİ KULLANARAK KURULUŞUNU SÜREKLİ BAŞARIYA GÖTÜRECEKTİR SATIN ALINAMAYAN ŞEYLERİN BAŞINDA “SEVGİ” GELİR. SEVGİ KAZANILABİLİR BİR KURULUŞUN SÜREKLİ BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN, HER KADEMEDE SEVGİ VE SAYGIYA DAYALI GÜVEN ORTAMINA İHTİYAÇ VARDIR GÜVEN ANLAMA İLETİŞİM

4 “Her fert ötekilerden farklıdır; insanlar farklılıklarını, güçlerini kavramalı ve bunların üzerinde yükselmelidir”

5 İnsanı Tanıma ve Anlama (Johari penceresi) Açık Bölge Yarı Karanlık (Gizli) Bölge Yarı Açık (kör) Bölge Karanlık (Kapalı) Bölge

6 Arkadan yürüyenler asla yönetici olamazlar Atilla Yönetim öğrenilebilen, ama öğretilemeyen bir sanattır İsabel Werner Yönetim sevgisi kibire yakından benzer, ama kesinlikle aynı şey değildir Bertrand Russel YÖNETİM ÜZERİNE

7 Değişim gerçeğinin çeşitli boyutlarındaki gelişmelere paralel olarak yönetim anlayışı da değişmiştir. Yönetim bilimini oluşturan sistematik bilgi topluluğu, çeşitli bilimlerin katkılarıyla gerçekleşmiştir YÖNETİM ÜZERİNE

8 LİDER Bir grubun üyesi olan ve ait olunan grubun etkinliklerine yön veren, koordine eden kişidir

9 Yönetici Bir örgütün amacını gerçekleştirebilmesi için var olan örgüt yapısını ve prosedürü kullanan kişidir. Bir yöneticinin aynı zamanda lider olarak kabul edilebilmesi için, örgütsel yol göstericilere (emir, direktif,yasa vb.) uymanın yanı sıra bir etkileme gücünün,yeteneğinin varlığı gerekir. Yöneticinin lider olabilmesi için; Lider olabilme ortamı yaratılır Liderlik eğitimi verilir Alanında yeterli ve bilgili duruma getirilir Yöneticiler, liderlik özelliği taşıyan kişiler arasından seçilir

10 HER LİDER YÖNETİCİ ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ PLANLAMALI UYGULAMALI, SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMALI KONULARI KOLAY VE ANLAŞILIR HALE GETİRMELİ TAZELEME EĞİTİMLERİNİ DE UNUTMAMALI

11 HER LİDER YÖNETİCİ Tüm uzun vadeli amaçlara süreçlerin geliştirilmesi ile ulaşılabileceğini bilmeli İnsanların ve süreçlerin daha iyi iş yapabilmelerine yardımcı olmalı İnsanlar, “süreç geliştirmede ana kaynaktır” anlayışına sahip olmalı Sistemdeki tüm birey ve grupların işbirliğini tercih etmel

12 BİR ÖRGÜT YÖNETİCİSİNİ RASTGELE SEÇERSE, KAPTANI YOLCULAR ARASINDAN KURA’YLA SEÇİLEN BİR GEMİ KADAR ÇABUK BATARCİCERO LİDERLİK ÜZERİNE

13 Liderlik, doğuştan bir hak değil bir kazanımdır. Her insanda doğuştan bir liderlik çekirdeği bulunur. Uygun şartlar oluşunca, çekirdek filizlenir, dalbudak salmaya başlar ve liderlik ortaya çıkmış olur LİDERLİK ÜZERİNE

14 Liderlik Liderlik, bütünleşmiş ve amaca odaklanmış takımlar yaratmaktır Liderlik, bireyleri kendi çıkarlarını grup amaçlarına teslim etmeleri konusunda ikna etmektir

15 LİDERİN GÜÇ KAYNAKLARI Uzmanlık gücü Ödüllendirme gücü Cezalandırma gücü Zorlayıcı güç Mevki gücü İlgi yoluyla güç Kişilik gücü GücünTemelleri

16 Liderlik bir süreçtir Süreç, önderlik eden ve önderlik edilenler arasında karmaşık ilişkileri kapsar Liderlik, grup üyelerini etkileme temelinde işler Etkileme süreçlerinden bazıları ; Liderin karizmatik özellikleri Liderin, örgütte yeni süreçleri başlatması Grup üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması Grup üyelerini, daha üst amaçlar için ikna etme becerisi

17 ORTAK AMAÇ OLUŞTURMA Liderlik ortak amaçların varlığında anlam kazanır Liderler, ortak amaçların yaratılmasında öncülük ederler Liderler, var olan ortak amaçları gerçekleştirmek için yeni süreçler başlatırlar.

18 Grup Lider grupla vardır Bir kişinin lider olup olmadığını anlamak için onu izleyenlerin var olup olmadığına bakılır

19 Grup Tarafından Benimsenme LİDER, GRUP ÜYELERİNİN DUYGUSAL OLARAK DA KABUL ETTİĞİ KİŞİDİR

20 Liderleri tanımlayan özellikler Kapasiteleri; zeka, sözel yetenek,doğru ve hızlı yargılama yetenekleri Başarı; öğrenim düzeyi, bilgi,atletik başarı Sorumluluk; güven verme,girişimcilik,pozitif hırs, özgüven, yükselme arzusu Katılım; aktif, sosyal,işbirliğine yatkınlık,uyum, espri yeteneği Statü; sosyo-ekonomik düzey, popülerlik

21 Davranış Bilimleri ve Liderlik Davranış bilimleri;sosyal olay ve olguların, neden- sonuç ilişkisi içinde çözümlenebileceğini ve bu süreç içerisinde,olay ve olguların kontrollü ortamlarda manüpile edilerek istendik yönde değiştirilebileceğini benimser Manipulate; bir kimseyi kendi amaçları için yönetmek ve etkilemek, becerikli bir şekilde yönetmek 1950’lerdeki bu anlayışlar sonucunda ; Liderlik davranışı ve Durumsal liderlik Kavramları gündeme geldi

22 Liderlik Davranışları Liderlik davranışı yaklaşımı; liderin “ne olduğundan” çok etkili liderin “ne yaptığı ve nasıl davrandıklarına” odaklanır Lideri izleyenlerin de tavır ve davranışları, liderlik davranışı üzerinde önemli bir etkendir

23 Liderlik Davranışları Liderlik davranışları hakkında yapılan başlıca çalışmalar ; Iowa üniversitesi çalışmaları Ohio üniversitesi çalışmaları Michigan üniversitesi çalışmaları

24 Iowa Ünv. Çalışması sonuçları Üç tür lider davranışı tespit edilmiştir Otoriter liderler Demokratik liderler Umursamaz liderler

25 Otoriter Liderler Emredicidirler Astlarını karara katmazlar Astlar,işlerini lider tarafından şekillendirilmiş sınırlar içinde yaparlar Baştan sona tüm yetki ve sorumluluk liderdedir

26 Otokratik lider Grubun amaçlarını, neyin nasıl yapılacağını,liderin kendisi belirler, astların liderlik özelliklerini geliştirme imkanları çok azdır. Lider işin başında olmadığında işler yürümez. Katı bir denetim vardır Lider itiraz veya öneri kabul etmez, tartışmaz

27 Demokratik Liderler Grup tartışmalarına izin verirler Grupla karar vermeyi özendirirler Astlarını bilgilendirirler Astların,kendi düşüncelerini lider ve grupla paylaşmalarını özendirirler

28 Demokratik lider Amaçlar ve politikalar,liderin katkısıyla grup tarafından tartışılarak oluşturulur Astların planlama,karar verme ve örgütleme işlerine katılımı teşvik edilir Kararlara katılma vardır Yetki devretme vardır Astlar, liderlik ve yöneticilik için yetiştirilir

29 Umursamaz Liderlik (laissez-faire) Etkisiz bir liderlik türü Gruplarda başıbozukluk görülür Astlar işlerini istedikleri gibi yaparlar Astlar kendi kararlarını vermede özgürdürler

30 Serbesiyetçi lider (liberal / laissez faire’ci) Lider grup faaliyetlerine karışmaz Yetki tamamen grup üyelerindedir İstediği zaman faaliyetlerde bulunur Grup farklı yönlere kayar Amaçlara ulaşmak zorlaşır

31 LİDERLİK_GRUP_DENETİM Liderler grup performansını ve moral seviyesini derinden etkiler. Üyelerini motive eden, katılımı sağlayan,bilgilendiren, taleplerinin nedenlerini izah eden demokratik liderlerin gruplarında verimlilik hakimdir. Grubu kendi halinde bırakan, aktif katılım yapmayan,bir liberal (laissez-faire) liderin grupları ise en az verimlilik düzeyi gösterirler Otoriter bir grup liderinin bizzat grubun başında bulunduğu anlarda verimlilik söz konusudur

32 Ohio ünv. çalışmaları Amaç; etkili liderlik davranışlarını ortaya çıkarmak ve bu davranışların grup performansını ve grup üyelerinin doyumunu ne yönde etkilediğini bulmaktı İlk kez “lider davranışı betimleme anketi –LDBA” geliştirilmiş ve kullanılmıştır Çalışmalar sonucunda; lider davranışlarını belirleyen iki ana eksen ortaya çıkmıştır Yapıyı Kurma Anlayış Gösterme

33 Liderlik boyutlarından olan, “Yapıyı Kurma” İnsanlardan ziyade örgütü önemserler Örgütün amaçlarını gerçekleştirmesi, insanların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasından daha önemlidir Örgüt amaçlarına odaklanırlar Görev ve sorumlulukları belirleyip, bunları uygun gördükleri kişilere dağıtırlar İletişim kanallarını belirlerler Yeterli performans için,kesin standartlar koyarlar İşlerin zamanında bitirilmesine önem verirler

34 “Anlayış Gösterme” Örgüt kuramındaki; “insan ilişkileri yaklaşımı” na dayanır Güven, saygı, sıcaklık, destek ve anlayış vb. insani sıfatları öne çıkarırlar Çalışanların psikolojik durumları bu liderler için önemlidir Çalışanların materyal refah düzeyleri önemsenir Astları dinlerler Astlar arasında ayrımcılık yapmazlar ve onlara eşit davranırlar Astları kararlara katarlar Astların görüşlerini açık olarak ifade edebilecekleri bir örgüt iklimi yaratırlar

35 Michigan ünv. Çalışmaları sonuçları Lider davranışları iki temel eksende yorumlanmıştır ; Üretim odaklı liderler Çalışan odaklı liderler Üretim odaklı liderler; örgütü ve örgüt amaçlarını önemserler Çalışan odaklı liderler; örgüt çalışanlarını örgütün en önemli ve vazgeçilmez unsuru olarak görürler

36 Liderlik Davranışını etkileyenler Liderlik karmaşık bir süreç olduğundan içinde pek çok olgu ve etkeni barındırır. Bunlar içerisinde ; Liderin ortaya çıktığı durumların analizi, Astların liderlerine atfettiği sembolik özellikler, Astların psikolojik ve bilişsel düzeyleri, vb. bir çok etken göz önüne alındığından, sosyal bilimciler liderliğe “ Durumsal liderlik ” kavramını getirmişlerdir

37 Durumsal Liderlik (Fiedler ve Chemers-1984) Tek bir liderlik davranışı türü, bütün durumlarda geçerli değildir Etkili liderlik; belirli liderlik özellikleri ve davranışları ile belirli durumsal koşulların bir araya gelmesi ile ortaya çıkar Bu kuram iki ana kategoriye dayanır Liderlik stili Durumsal Etkenler

38 Üç alt etmene dayanır, bunlar; Lider-ast ilişkileri (iyi veya kötü olabilir) Görevin yapısı (iyi yapılandırılmamış olabilir) Liderin makam gücü (yüksek veya zayıf olabilir)

39 Durumsal Liderlik (Robert J. House – 1971) Belirli liderlik davranışları, belirli özelliklere sahip astlar üzerinde etkili olabilir. Örneğin; “yönetici lider, üretim odaklı lider”, düşük eğitim düzeyli, emir almaktan hoşlanan, işlerine yaratıcılık katmayan astlar üzerinde etkili olurlar. Aynı liderler, eğitim düzeyi yüksek, beklentileri yüksek, yaratıcı, sorgulayan, karara katılmayı talep eden astlar üzerinde etkili olamazlar, bu tür guruplar üzerinde “katılımcı” veya “başarı-odaklı” liderler daha etkili olur

40 Durumsal Liderlik Kuramı (Paul Hersey&Kenneth H. Blancard)) Çeşitli psikolojik ve kişisel özellikler anlamında “olgun” olarak nitelenen astların bulunduğu örgüt ortamlarında “yetkiyi göçeren” katılımcı liderler daha başarılı olurlar “Düşük olgunluk” düzeyine sahip gruplarda “yönetici liderler” (üretim odaklı, yapıyı kurucu) daha başarılıdırlar

41 Dönüştürücü (vizyoner) Liderlik (1980’li yıllar ve sonrası) Hem ilkeleri hem sınırları yıkar Yeni ilkeler, tutumlar ve sınırlar belirler Kurum misyonunda, yapısında insan kaynakları yönetiminde büyük değişiklikler gerçekleştirirler Kurumun politik ve kültürel sistemlerinde temel değişiklikler önerirler Kurumun işlerinin alışılmış, geleneksel şekilde yapılması yollarını bırakmalarını öğretir Doğru işler yaparlar

42 Dönüştürücü (vizyoner) Liderlik (1980’li yıllar ve sonrası) Belirsiz, muğlak bir dünya ile uğraşırlar Temel görevleri, geleceğe yöneliktir Vizyon risk almaktır, çünkü vizyon geleceğe ilişkin belirsiz bir tasarımdır Geleceğe yönelik çok açık ve kesin projelere sahiptirler Yeni bir kurum kültürü başlatırlar

43 Vizyoner (dönüştürücü) Liderler Ayrıca; Çalışanların kişisel gelişimine önem verirler Öğrenmeye teşvik ederler ve yeni düşünme yollarını uyandırırlar Çalışanlarını üstün amaçlar ve yüksek ideallere yöneltirler Çalışanların, en üst düzeyde kendilerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlar ve güdülerler Fırsatları değerlendirerek ne zaman, nasıl hareket edeceklerini bilirler

44 Yönetsel Liderler Belirlenmiş ilkeler ve sınırlar içinde iyi birer uygulayıcı ve geliştiricidirler Kurumdaki düzeni sürdürür, ama önemli değişiklikler üretemezler (Leithwood-1993) Mevcut kurum kültürü çerçevesinde, işleri bitirmek ve amaca ulaşmak yeterlidir Yönetsel liderler, yöneticiler işleri doğru yaparlar

45 Yönetsel Liderler Mevcut kurum kültürünü olduğu gibi kabul ederler Günlük rutin işlerin yapılmasını sağlayarak kurumu devam ettirirler Çalışanlara, görevlerini ve işin gereklerini açıklarlar Performansı etkilemek, istenen sonuçlara ulaşmak için uygun ve yerinde güdüleyiciler kullanırlar

46 YETKİ DEVRİ Milletimizin gücü,liderlik bir kişiye bağlı kaldığı sürece, bir dünya gücüne dönüşemez. Ben Atilla bile, sizin kendiniz için başarmak istediklerinizi sizin için başaramam. Size verdiğim sorumluluk ve yetkileri benimsemelisiniz Aynı zamanda sizin görevleriniz de, tek başınıza yerine getiremeyeceğiniz kadar fazla olabilir. Bu görevlerle ilgili yetki ve sorumlulukların bazılarını astlarınıza devretmelisiniz ……………………..…….. Komutanlarım olarak size bazı konularda güvenmeliyim. Bunu gerçekleştiremezsek, küçük ve göçebe bir kavim olarak kalırız. Atilla

47 Yetki Devretmeme Eğilimleri Otoriteyi elden bırakmama isteği Yetki devrini, ekip oluşturmanın bir aracı olarak görememe Neyi ve nasıl devredeceğini bilememe Daha iyi elemanları kıskanma İşlerin kendileri tarafından yapılmasını isteme Elemanlara güvensizlik, risk alma korkusu Elemanları geliştirmedeki eksiklikler Yetkiden çok sorumluluk devretme isteği

48 Yetki Devralmama Eğilimleri Ek sorumluluk almada isteksizlik Yetişme ve gelişmelerine olacak katkısını görememe Yalnızca sevimsiz işlerin devredildiğini sanma Ek külfet getirdiği halde, ödül getirmemesi Yöneticiye saygı duymama Azarlanma korkusu Devralınacak yetkiyi kullanmada beceriksizlik Reddedilme korkusu

49 PARADİGMA SINIRLAR OLUŞTURAN VE BU SINIRLAR İÇİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEN KURALLAR VE DÜZENLEMELER BÜTÜNÜDÜR AT GÖZLÜĞÜ ???

50 PARADİGMA İNSANLAR DÜNYAYI HER ZAMAN PARADİGMALARI İÇİNDE GÖRÜR PARADIGMALARIMIZIN DIŞINDAKİ ŞEYLERİ GENELLİKLE GÖRMEYİZ İNSANLAR BAZEN VERİLERİ PARADİGMALARINA UYACAK ŞEKİLDE ÇARPITIR PARADIGMALARIN OLUMLU YADA OLUMSUZ SONUÇLARI VARDIR GEÇMİŞTEKİ BAŞARI GELECEĞİN GARANTİSİ DEĞİLDİR

51 Liderlerin çok farklı bireysel özellikleri dört kategoride toplanır Paradigmanın esiri olmayanlar Olgun olanlar Toplum kurallarına uymayanlar Düşünür olanlar

52 Paradigmanın esiri olmayan liderler Egemen paradigmayı bilir, fakat bu paradigma tarafından esir alınmamış bir insandır, liderdir Alternatifleri kolayca düşünebilir, görebilir Diğer insanlara doğal gelen birçok şeyi normal karşılamaz Örneğin; Fatih Sultan Mehmet’in gemilerini herkesin beklediğinin aksine karadan haliçe indirtmesi vb.

53 Olgun insan davranışı sergileyen liderler Uzun zaman belli bir alanda çalıştıktan sonra başka bir alana geçen liderler bu davranışı sergiler Yeni alana ait kutsal ve sorgulanmaz değer ve kuralları bilmediğinden, “kral çıplak” olayındaki gibi çok farklı davranışlar gösterir

54 Toplum kurallarına uymayan liderler (maverick) Egemen paradigmanın içinde yaşarlar Egemen paradigmaya tutumları nedeniyle dışlanmış gibidirler Kriz durumlarında farkedilirler Paradigmanın sorunlarını vb. lerini biliyor olmaları avantajlarıdır Sorunlara değişik bir gözle bakma becerisine sahiptirler Örneğin; Atatürk’ün Osmanlı dünya görüşü içinde yaşamış,yetişmiş olmasına karşın T.C. Devletinin oluşumuna ait vizyonun temellerini 1919’lardan önce atması

55 “Düşünür” davranışı sergileyen liderler Paradigmanın sorunlarını, kendi sorunları olarak algılarlar Bütün zaman ve enerjilerini sorun çözmek için harcarlar Sorun çözmek için, kuram, model, yeni bir yaklaşım geliştirirler

56 Liderlik Yaklaşımları ( Douglas Mc Gregor) Liderlik yaklaşımları X, Y ve Z kuramı şeklinde ifade edilmiştir X KURAMI İnsan tembel yaratılışlıdır, kaytarır İnsanlar amaca ulaşmak için, zorlanmalı,denetlenmeli, cezalandırılmalı Yönetilmek ister, sorumluluktan kaçar

57 Liderlik Yaklaşımları ( Douglas Mc Gregor) Y KURAMI Fiziksel ve zihinsel çalışma dinlenmek kadar tabiidir Kişi kendi kendini yönlendirip, kontrol edebilir Başarı ödüllendirilince amaçlara bağlılık artar İnsan daha fazla sorumluluğu yüklenmeye hazırdır Her bireyde, yetenek, yaratıcılık ve yüksek hayal gücü vardır Kültür potansiyelinin küçük bir bölümü kullanılmaktadır

58 Liderlik Yaklaşımları ( Douglas Mc Gregor) Z - KURAMI İnsanda, düşünme,karar verme ve azmetme yetenekleri vardır İnsan hem iyiliğe hem kötülüğe yatkın olabilir İnsanı harekete geçiren temel faktör hümanizmden ziyade bulunulan konumdur Güdüleme veya zorlama,mantıklı yapılır Etkileşim önemlidir İnsan iyimser veya kötümser değil, tarafsız ele alınır Z kuramında insanların örgüt içindeki önemi vurgulanır

59 Liderin kişiliği ve davranışı üzerine tespitler Astların kişilikleri liderin tutum ve davranışını etkiler Liderin özgeçmişi, soygeçmişi, deneyimi lider davranışlarını ve kişiliğini etkiler Ortam (okul, askerlik vb.) davranış değişikliğine sebep olur Liderlik tutum ve davranışlarını benimseme derecesindeki farklılıklar da kişilik ve davranışa etki eder

60 Lider _Yönetici farklılıkları Her lider az-çok yöneticidir, her yönetici lider değildir. Lider inandırır, yönetici baskı kurabilir Lider otoritesini kişiliğinden ve grubundan alır, yönetici ise mevzuattan alır Liderlik için grup zorunludur, yönetici için değildir Yönetici atanır Lider etkiler, yönetici örgütsel amacı yerine getirir Lider grup üyelerine yakınlaşır, yönetici mesafeli durabilir Lider kişisel gücünü, yönetici yasal gücünü kullanır Lider ne ve niçin, yönetici ise nasıl ve ne zaman diye sorar

61 Deming’in 14 ilkesi içerisinde liderlik 7. nolu ilke : Liderlik uygulayın 11. Sayısal hedef ve sınırları ortadan kaldırma 12. Yapılan işten gurur duyulmasının önündeki engelleri ortadan kaldırın 8. Korkuyu yok edin 13. Kapsamlı bir eğitim ve kendini geliştirme programı oluşturun

62 ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÇATIŞMA; kişinin kendi içinde, kişiler arasında, grupta yada gruplar arasında değişik sebeplerden doğan anlaşmazlıktır Çatışmalar örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirilmeli ve çözülmelidir Çatışma gerçeğini kabullenin Çatışmanın kaynağını belirleyin Kişilerle konuyu tartışın Tartışmak amacıyla toplantı yapın Uzlaşmak için fikir birliğini sağlayın Yardımlaşma isteyin

63 YARDIMCILARINIZA HER KONUDA YARDIMCI OLUNUZ BİLGİLENDİRİLMELERİNİ ÖNEMSEYİNİZ MUTLAKA EĞİTİLMELERİNİ SAĞLAYINIZ GÖRÜŞ VE FİKİRLERİNİ ALINIZ EŞİT DAVRANINIZ KATILIMCILIK VE TAKIM ÇALIŞMASINI ÖZENDİRİNİZ BAŞARIDA ÖDÜLLENDİRMEYİ GECİKTİRMEYİNİZ BAŞARISIZLIKTA UYARINIZ Devam

64 LİDER YÖNETİCİ ” Yönetim konusunda astlarından daha yeterli olmalıdır ” Astlarını geliştirmek için gayret gösterir, Astlarını motive eder, ” Astlarını, üst yönetimler için yetiştirir ” Karar verirken astlarının görüşünü alır ” Verilere dayanarak karar verir ” Konusunda uzman elemanlardan ekip oluşturur ” Her zaman eğitime önem vermelidir ” Çalışan personel ve hedefler arasında bir bağ oluşturmalıdır ” Takım ruhuna ayrıcalık tanımalıdır ” Model olmalı, başarılara özen göstermeli ve desteklemelidir

65 ” İnsani değerleri korur ve içinde yaşadığı toplumla ilişkilerinde samimi olur, çevresine güven verir ” Öğrenir ve öğrenmeyi alışkanlık haline getirir, ” Sesli düşünme ortamı yaratır ” Alternatif düşünmeyi teşvik eder, ” Vizyon sahibi olup geliştirmeli ve vizyonunu paylaşarak yaşatabilmelidir ” İletişim kanallarını açık tutmalıdır ” Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesine, astlarından daha çok güdülenmiş olmalıdır LİDER YÖNETİCİ

66 Zafer ilerdedir, siz yürüdükçe, zorlukların ayaklarınızın altında eridiğini göreceksiniz. Herbert N. Gasson Zirveye oynayın! Enerjinizin nelere muktedir olduğunu kavrarsanız başarı sizi izlemeye başlar. Rajneesh Bhagwan SÜREÇ

67 Kendiniz ve elemanlarınızdan azami derecede istifade ediniz İnsanlardan en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız, onların isimlerini tatlı bir dille sık sık tekrarlayın Franklin Roosevelt

68 Olumlu eleştirilere duyarlı olun ve gerektiğinde görüşlerinizi değiştirmeyi bilin Yöneticinin yakın çevresinde bulunan insanlardan bazıları, farkına vardıkları hata ve eksiklilerden dolayı yöneticiyi eleştirebilir Yöneticiyi hatasından kurtaracak, eksikliklerini giderecek ve onu başarılara taşıyacak her eleştiri hayati öneme sahiptir

69 Ekibinizi teşvik edin Takdirlerinizi söyleyin, esirgemeyin Elemanlarınızı yargılamadan, duyguları hakkında konuşmalarına izin verin Elemanlarınıza yol göstermeleri için şans tanıyın Başarıyı ödüllendirin Her elemanı tanıma arzusu gösterin Amaçlara varmada, insanların rolünü önemseyin Çalışmayı son derece cazip hale getirin Elemanlarınıza karşı dürüst olun

70 Ekip problemlerini çözme yolları Muhalefet etme vb. korkuyu yenin İnsanlar ve bölümler arası engelleri kaldırın Lider davranışları sergileyin Elemanlarınıza daha iyi iş yapabilmeleri için yardımcı olun Amaç birliği sağlayın Elemanların,değişimi sürüklemesine fırsat verin Muhtemel çözümlere açık olun, tek bir çözüme takılıp kalmayın

71 ETKİLİ YÖNETİM’İN SÜREÇLERİ Başkalarına eşit şekilde ve bireyler olarak ilgi göstermek Girişimci olmak Aklını ve yargısını kullanabilmek İkna ile başkalarının verimliliğini artırmak Açık ve dürüst olmak Başkalarının gelişimine ortam hazırlamak

72 TOPLUMSAL GELİŞMENİN DE ÇÜRÜMENİN DE TEMELİNDE YÖNETİCİLERİN TAVIRLARI YATAR.

73


"LİDERLİK ORTAK AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GRUP ETKİNLİKLERİNİ ETKİLEME SÜRECİDİR LİDERLİK ETKİLEMEKTİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları