Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 6 ÖĞRETİM ARAÇ- GEREÇLERİNİN SEÇİMİ. BÖLÜM 6 ÖĞRETİM ARAÇ- GEREÇLERİNİN SEÇİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 6 ÖĞRETİM ARAÇ- GEREÇLERİNİN SEÇİMİ. BÖLÜM 6 ÖĞRETİM ARAÇ- GEREÇLERİNİN SEÇİMİ."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 6 ÖĞRETİM ARAÇ- GEREÇLERİNİN SEÇİMİ

3 Öğretim araçları, “bilginin öğrenene ulaştırılabileceği
farklı yollar ve ortamlar” olarak tanımlanabilir. Birinci bölümde açıklandığı gibi, öğretim aracı bir iletişim kanalı; kaynakla (öğretmen) öğrenciler (alıcılar) arasında bilgi paylaşımına imkan sağlayan ortamdır. Öğretim materyalleri ise, farklı araçlarla sunulan bilgiler, mesajlar, malzemelerdir.

4

5 ÖĞRETİM ARAÇ- GEREÇLERİNİN SEÇİMİ
Öğretim araç-gereçlerinin seçimini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar: Öğretim hedefleri, öğretim yöntemi, öğrenci özellikleri (görsel-işitsel tercihleri, öğrenme düzeyleri, vs.), öğretim ortamı (büyüklüğü, araç-gereç kullanımına elverişliliği), araçların özellikleri, gereçlerin tasarım özellikleri, öğretmenlerin tutumları, becerileri ve maliyet, zaman, elde edebilme gibi sınırlamalar.

6 ÖĞRETİM ARAÇ- GEREÇLERİNİN SEÇİMİ

7 Ortam özellikleri ve araç-gereç seçimi
Araç-gereç seçimini etkileyen önemli kriterlerden biri de, öğretim ortamının büyüklüğü, niteliği ve öğrenci sayısıdır. Öğretim ortamı, öğretim ve öğrenmenin gerçekleşeceği fiziksel çevredir. Bazı konular en iyi sınıf ortamında, bazıları laboratuvar (bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı, dil laboratuvarı gibi) ortamında ve bazıları da bireysel çalışma materyalleriyle öğretilebilir/ öğrenilebilir.

8 Sınıf ortamında, düz anlatım, gösteri ve tartışma gibi
Ortam özellikleri ve araç-gereç seçimi Sınıf ortamında, düz anlatım, gösteri ve tartışma gibi çok değişik yöntem kullanılabilir. Sınıflar büyüklük, şekil, ışıklandırma, oturma düzeni vs. bakımından birbirlerinden farklılık gösterebilir. Atölye ortamı, öğrencilerin becerileri gerçek bir iş ortamında tecrübe edinmesi gerektiğinde kullanılır.

9 Ortam özellikleri ve araç-gereç seçimi
Bireysel çalışma ortamı, her bir öğrenciye konuyu istediği zaman öğrenme fırsatı verir. Bunun yanında, bazı öğrenciler normal eğitim programında sunulan çalışma ve uygulama zamanından daha fazlasına ihtiyaç duyabilirler. Planlanan öğretim, teorik olarak, uygun olmayan bir ortamda gerçekleşebilir, fakat pratikte istenilen verimi almak mümkün değildir.

10 Ortam özellikleri ve araç-gereç seçimi
Öğrenme ortamının tanımlanması, dolayısıyla, ortam hakkında bazı soruların cevaplandırılmasını içerir: • Öğrenme nerede gerçekleşecek? Sınıfta mı? Atölyede mi? Lâboratuarda mı? Bir alan gezisiyle mi? • Ortamın özellikleri nelerdir? Etkili bir öğretim için öğrenci özelliklerini tanımak ne kadar önemli ise, ortam özellikleri de önemlidir. Öğrenci sayısı bakımından ortamın büyüklüğü nedir? Sıralar, sandalyeler nasıl düzenlenmiştir? Vb.

11 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
Araç-gereçlerin teorik faydaları ne olursa olsun, bunların kullanımı belirli düzeyde bilgi ve beceriyi gerektirir. Eğer öğretmen bu araç-gereçleri kullanma becerisine sahip değilse, onları kullanmakta istemeyecektir.

12 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
Kullandığınız bütün araç-gereçler öğrencilerin öğretim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmalıdır. Bir davranışın öğretiminde çok yararlı olan bir gereç, başka bir davranışın öğretimi için uygun olmayabilir.

13 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
1. Bilişsel Davranışlar ve Araç-Gereç Seçimi Sözel Bilgi (a)Sözel bilgilerin öğretiminde kullanılabilecek araçlardan biri yazılı materyallerdir. (b) Grafikler (tepegöz saydamları ya da yazı tahtasına çizilebilir) sözel bilgilerin organizasyonu ve aralarındaki ilişkileri göstererek öğrencilerin bilgiyi anlama ve hatırlamalarını kolaylaştırır.

14 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
(c) Bilgisayar özel ders yazılımları, uygun bir biçimde tasarlandıklarında, sözel bilgilerin öğretilmesinde etkili bir araçtır. (d) Bilgisayar alıştırma programları öğrenilmiş sözel bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla kullanılabilir. (e) Ses kayıtları, öğretimin bireyselleştirilmesi açısından ucuz ve mesajın istenildiği kadar tekrarlanmasına imkan sağladığından sözel bilgilerin öğretiminde yararlı bir araçtır.

15 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
Ayırt Etme Becerileri (a) Gerçek eşyaların kullanılması, ayırt etme becerilerinin öğretiminde etkili bir yaklaşımdır. (b) Gerçek eşyalara erişmek ya da kullanmak mümkün olmadığı durumlarda, eşyaların modelleri ya da resimleri de ayırt etme becerilerinin öğretiminde etkili olarak kullanılabilir. (c) Eğer öğrenci sayısı fazla ise, ayırt edilecek kavram ya da eşya ile ilgili örnekler tepegöz ya da slayt kullanılarak perdeye yansıtılabilir.

16 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
(d) Eğer renk ayırt edilecek nesnelerin önemli bir özelliği ise, materyallerin tasarımında kesinlikle kullanılmalıdır. Renk, ayrıca, önemli öge ya da özellikleri ön plana çıkarmak için kullanılabilir. (e) Sesler arasındaki farkın öğretiminde gerçek sesler ya da bunların kayıt edildiği kasetler kullanılmalıdır.

17 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
Kavram Öğrenme (a)Mümkünse kavramla ilgili gerçek örnekler kullanılmalıdır. (b) Kavramı temsil etmeyen örnekler, öğrenilen kavramın önemli özelliklerini vurgulamaya yardımcı olması için kullanılabilir.

18 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
(c) Resimler, gerçek eşyaların yerine kullanılabilir ve bazen elde etmesi ve kullanması daha kolaydır. Başlangıçta kavram örnekleriyle ilgili basit resimler kullanılmalı ve önemli öğeler vurgulanmalıdır.

19 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
(d) Hareketli resimler ve videolar önemli bir özelliği hareket olan kavramların öğretiminde etkilidir. (f) Soyut bazı kavramlar modeller ve görsel analojilerin kullanılmasıyla açık hale getirilebilir.

20 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
Kural Kullanma Becerileri Kurallar oldukça yapılandırılmış ve aşamalı olduklarından, diyagramlar, akış şemaları ve algoritma türü materyallerin kullanımı kural kullanma becerilerinin öğretiminde yararlıdır. Problem Çözme Becerileri Materyaller matematik problemlerini içeren yazılı materyaller olabileceği gibi sunulan farklı problemleri çözümü için farklı kuralların kullanımını gerektiren karmaşık bilgisayar programları da olabilir.

21 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
2. Psiko-Motor Davranışlar ve Araç-Gereç Seçimi Psikomotor becerilerin öğretiminde hareket gösteren araçlar yararlıdır. (a)Film ve video bölümleri kritik hareketlerin detaylı olarak algılaması açısından çok hızlıdır. Hareketsiz filmler ya da yavaşlatılmış filmler bu problemi çözebilir.

22 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
(b) Videolu mikro öğretim tekniği - öğretmen beceriyi gösterir, gösteri videoya çekilir ve yeniden incelemek için oynatılır- yararlı bir geri bildirim metodudur. (c) Hareketsiz resimler, hareketli film yerine kullanılabilir. Ancak, hareketsiz resimler psikomotor becerilerin geliştirilmesinde hareketli resimler kadar etkili değildir.

23 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
3. Duyuşsal Davranışlar ve Araç-Gereç Seçimi Duyuşsal davranışların nasıl öğrenildiğine yönelik araştırmalara göre, en etkili yöntemlerden biri yaptıklarından dolayı ödüllendirilen ve saygı duyulan birini gözlemektir. (a) Sınıfa konuşmak üzere uygun kişiler davet edilebilir veya bu kişilerin konuşmaları bir videoya çekilerek sınıfta öğrencilere izlettirilebilir.

24 Öğretmen Tutumları ve Araç-Gereç Seçimi
(b) Hareketsiz resimler daha az etkili olmakla birlikte, tartışmayı başlatmak amacıyla kullanılabilir. (c) Uygun tutumların geliştirilmesi için bireyler hakkında yazılmış materyallerin okunması, ses kayıtlarının dinlenmesi de etkili bir yöntemdir.

25 Araç-Gereçlerin Özellikleri
Araç-gereç seçimini etkileyen en önemli değişkenlerden biri de araç-gereçlerin özellikleri, avantaj ve dezavantajlarıdır.

26

27 Devamı sonraki slaytta..

28

29 SINIF ORTAMININ DÜZENLEMESİ
Sınıf ortamının düzenlenmesi (masa, sıra ve araç-gereçlerin yerleştirilmesi) öğretimin niteliğini etkileyen önemli bir unsurdur. Sınıf ortamının düzenlenmesini etkileyen birçok faktör vardır: Öğrenci sayısı, sınıfın büyüklüğü, sınıfın şekli, masa ve sıraların sabit ya da yerlerinin değiştirilebilir olup olmadığı gibi.

30 SINIF ORTAMININ DÜZENLEMESİ
Geleneksel öğretim anlayışında genellikle tek yönlü bir iletişim egemendir ve sınıflar bu anlayışa göre düzenlenmiştir. (A-1) (A-2) (B)

31 SINIF ORTAMININ DÜZENLEMESİ
U-Şekli Oturma Düzeni: U-Şekli düzenleme, öğrencilerin gizlenmesini zorlaştırır, iletişim ve katılımı artırır.

32 SINIF ORTAMININ DÜZENLEMESİ
Yuvarlak/Dikdörtgen Masalar Öğrencilerin yuvarlak ya da dikdörtgen bir masa etrafında, masanın öğretmen ve araç gereçlere yakın kısmı açık kalacak şekilde 4-6 kişilik küçük gruplar halinde oturtulması hem küçük grup çalışmaları, hem katılım, hem de diğer öğrenciler ve öğretmenle etkileşimi artıran bir düzenlemedir.

33


"BÖLÜM 6 ÖĞRETİM ARAÇ- GEREÇLERİNİN SEÇİMİ. BÖLÜM 6 ÖĞRETİM ARAÇ- GEREÇLERİNİN SEÇİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları