Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme Stilleri. Öğrenme stilleri, genel olarak, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup, o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme Stilleri. Öğrenme stilleri, genel olarak, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup, o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme Stilleri

2 Öğrenme stilleri, genel olarak, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup, o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı yöntemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Öğrenme stilleri kavramı ilk defa Amerika’da Prof. Dr. Rita DUNN tarafından 1960’lı yıllarda ortaya atıldı. Amacı, her insanın farklı bir şekilde öğrendiğini ortaya koymaktı.

3 Prof. Dr. Rita Dunn’ın yaklaşık 40 yıl önce eğitimsel açıdan dezavantajlı çocukların başarısını arttırmak için başladığı araştırmalar, bugün dünyada en çok araştırılan ve uygulanan Dunn&Dunn Öğrenme Stilleri modelinin temellerini oluşturdu. Bu konu ile ilgili 300 üniversitede yapılan 800’ü aşkın araştırma mevcuttur.

4 Öğrenme Stilleri ile İlgili Gerçekler Öğrenme stillerinin 4/5’i kalıtımsaldır fakat daha sonra akademik yaşantıyla, çevresel faktörlerle de şekillenebilir. Genellikle eşlerin öğrenme stilleri birbirinden farklıdır. Aynı şekilde kardeşlerin öğrenme stilleri de birbirinden farklı olma eğilimindedir.

5 Bir öğrenme stilinin diğerine üstünlüğü yoktur, herkesin kendine özgü ve değerli bir öğrenme stili vardır. Kişilerin öğrenmede kullandıkları güçlü yönleri olduğu gibi geliştirilmesi gereken yönleri de vardır. Okulda başarısız olan çocukların büyük çoğunluğu dokunsal ya da kinestetik olanlardır.

6

7

8 ÖĞRENME STİLLERİ “Her insan farklı bir dünyadır.” “Öğrenme stillerimiz doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir.”

9 Öğrenme Stilleri ve Zeka: --Öğrenme stilleri ile zeka arasında bir bağlantı yoktur. --Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere her üç öğrenme stiline de sahip olabiliriz. --Görseller görüntü, işitseller ses, kinestetikler de kas belleği kullanırlar.

10 Ç ocuklar öğrenme kapasitelerinde farklı oldukları gibi, öğrenme türlerinde de farklılıklar gösterirler. B ir öğretim yöntemi bazı öğrenciler için etkiliyken bazıları için etkili olmayabilir.

11 Öğretmenlerin de farklı öğrenme stilleri vardır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirleyebilmek için geçerli bir testin kullanılması gerekir. Öğrenciler kendi öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi oldukça öğrenmeye ilgileri artar. ÖĞRENME STİLİ

12 MODELİN TEORİK DAYANAĞI Herkes öğrenebilir Farklı öğrenme ortamları, kaynakları ve yaklaşımları farklı öğrenme stillerine uyumludur. Herkesin güçlü yanları vardır ancak herkesin farklı güçlü yanları vardır. Kişilerin öğrenme tercihleri ölçülebilir. Kişilerin stilleri ile uyumlu ortam kaynak ve yaklaşım gösterildiğinde öğrenciler daha başarılı olurlar.

13 DUNN & DUNN ÖĞRENME STİLİ MODELİ ÇevreselSesIşıkSıcaklıkOturma düzeni DuygusalMotivasyonSorumlulukİş/görev devamlılığı Yapı SosyalTek/ ikiliAkranTakımYetişkin / çeşitlilik FizyolojikAlgısalAtıştırmaGünün saatiHareket PsikolojikAnalitikBütünselYansıtıcıDüşünmeci UYARICILARFAKTÖRLER

14 10 YANLIŞ İNANÇ Yanılgı 1: Öğrenciler, masada ya da sırada dik bir şekilde oturduklarında en iyi öğrenirler. Yanılgı 2: Öğrenciler, yoğun aydınlatılmış ortamlarda daha iyi öğrenirler. Yanılgı 3: Öğrenciler çok sessiz ortamlarda daha iyi öğrenir ve daha iyi performans gösterirler. Yanılgı 4: Öğrenciler zor konular daha uyanık oldukları sabah saatlerinde daha iyi öğrenirler. Yanılgı 5: Yerinde oturmayan öğrenci öğrenmeye hazır değildir.

15 10 YANLIŞ İNANÇ Yanılgı 6: Grup eğitimi öğrenmek için en iyi yoldur. Yanılgı 7: Etkin öğretim; öğrencilerin ne öğretilebileceğini anlayabileceği detaylı, mantıklı ve aşamaların adım adım açıklandığı net bir şekilde belirlenmiş hedeflere ihtiyaç duyar. Yanılgı 8: Sınıf içinde bir şeyler yemeye izin verilmemelidir. Yanılgı 9: Genel olarak öğrencilerin yaşları ilerledikçe öğretmenlerin öğrenme stillerine adapte olmaları kolaylaşır. Yanılgı 10: Okul devamsızlığının nedeni öğrenmek için tercih edilen zaman değil motivasyon eksikliği, evde yaşanan problemler ve diğer faktörlerdir.

16 İnsanlar genellikle üç yoldan bilgi edinirler: 1. GÖRSEL: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih edenler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler, grafik ve haritaları tercih ederler. 2. İŞİTSEL: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. 3. KİNESTETİK/DOKUNSAL: Öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler. (Gezme, dramatize etme)

17 GÖRSELLER -- Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. -- Net ve güçlü görüntülerle renkleri kullanırlar. -- Resimlerle ve sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. -- Yüzleri iyi hatırlarlar. -- Liste yapmayı severler. -- Planlı ve programlı olurlar.

18 GÖRSELLER devam -- İşittiklerini uzun müddet bellekte tutamazlar. -- Yazılı olmayan bilgiyi algılayamayabilirler. -- Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar. -- İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. -- Dağınıklığa ve düzensizliğe tahammülsüzdürler.

19 İŞİTSELLER -- İşittiklerini hatırlarlar. -- Yazarken konuşurlar. -- Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içerisinde kaybolmazlar. -- Müzik hatırlamalarını kolaylaştırır. -- Pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen ses, ritim, melodi onların pek çok şeyi hatırlamalarını sağlar.

20 İŞİTSELLER devam -- Gürültüden rahatsız olurlar. -- Resimler ve resimli anlatımlardan rahatsız olurlar. -- Dersin ahenkli ve melodik bir ses ile anlatılmasını isterler. -- Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler -- İsimleri hatırlarlar. --Yüzleri hatırlamakta zorlanırlar

21 KINESTETIK / DOKUNSAL -- Yapılanı hatırlarlar. -- Dokunma ve hareket önemlidir. -- Oyunları severler. -- Dokunarak anlam çıkarmaya çalışırlar. -- Rahat giyinmeyi severler. -- Hissettiklerinden konuşmayı severler. -- Dans etmeyi, koşmayı, hareket etmeyi severler. -- Laboratuvar ortamlarında çok başarılıdırlar.

22 KINESTETIK / DOKUNSAL devam -- Konuşulanları ve görüleni hatırlamakta zorlanırlar. -- Okumakta zorlanırlar. -- Yazım hatası yaparlar. -- Okumayı sevmezler. -- Dağınıklardır.

23 ÖĞRENME STİLLERİNİN AYIRT EDİLMESİ

24 Görsel Organize Tertipli ve düzenli Gözlemci, sessiz, görüntü odaklı Ölçüp biçmeye ve üzerinde düşünmeye yatkındır. Resim olarak belleğe kayıt eder Gürültüden daha az etkilenir Sözel talimatları takip edemez Okumayı dinlemeye tercih eder Öğrenirken tüm resmi görmek ister. Gördüğünü hatırlar Anlatılanın detayları ile tamamını ister Hızlı okur Yazdıklarının görüntüsü iyi ve düzenlidir. Hayal ettiklerini tüm detayları ile görür. Uzun hedefli planlar yapabilir.

25 İşitsel Kendi kendine konuşma Kolaylıkla dikkati dağılır Okurken dudakları oynar, sesli okur Okuduğunu ve dinlediğini tekrar edebilir Matematik ve yazma konusunda iyi değildir. Konuşurken ritmik konuşur Müziği sever. Ses taklitlerine yatkındır. Dinleyerek öğrenir Basamaklı, sıralı bir şekilde beller Tempolu ve ahenkli konuşur Öğrenirken içinden ve dışından konuşur. Tartışılanı hatırlar. En konuşkan gruptur Bilinmeyen kelimeleri anlamdan çıkarır, yüksek sesle okumaktan hoşlanır Konuşması yazmasından iyidir.

26 Kinestetik Fiziksel ödüllere olumlu tepki verir insanlara dokunur ve yakın durur Harekete yatkınlık gösterir Devamlı hareket eder. Fiziksel tepki verir Erken kas gelişimi görülür. Yaparak öğrenir Yürüyerek ve hareket ederek öğrenir Okurken eliyle işaret eder El ve yüz hareketleri ile konuşur Hareket ettirerek ve yaparak öğrenir Yaşananı bütünsel olarak hatırlar Kısa, öz, dokunarak, jest ve mimiklerle ve hareket ederek konuşur Entrika romanlarını sever, vücut hareketleri ile okuduğuna eşlik eder. yazısı diğer stillere göre iyi değildir. Görüntüyü dramatize eder.

27 Birey kendi öğrenme stilini bildiğinde: -- Öğrenme sürecinde stilini devreye sokabilir. -- Etkin bir sorun çözücü durumuna gelir. -- Benlik saygısını geliştirir. -- Kendine güveni artar. -- Okula karşı olumlu tutum sergiler. -- Etkili ve başarılı öğrenme gerçekleşir.

28 Öğrenme StiliAlgılama YoluEn iyi Eğlenme / öğrenme En iyi okumayı öğrenme Görsel Gördüğünü hatırlar Metin ve çizimleri takip eder İnsanları, eşyaları, resimleri gözlem yoluyla tanır/kavrar Bilgisayar grafiklerini. Görsel yap bozları haritaları, posterleri, grafikleri, şemaları, karikatürleri, ilan panolarını inceleyerek ve çizerek Sessiz okuma Resimli romanlar Yazılı posterler

29 Öğrenme Stili Algılama Yolu En iyi Eğlenme/öğrenme En iyi okumayı öğrenme İşitselİşittiklerini hatırlar. Sözel ifadeleri takip eder. Dinleyerek ve konuşarak öğrenir. Konuşarak Mülakat yaparak Panele katılarak Soru sorarak ve cevap vererek Sözlü rapor vererek Seslendirme Yüksek sesle okuma Masal ve kitap kasetlerini dinleme Olay ve öyküler hakkında sohbet etme

30 Öğrenme Stili Algılama Yolu En iyi Eğlenme/öğrenme En iyi okumayı öğrenme KinestetikYaşadıklarını hatırlar. Oynayabildikler ini ve prova yapabildiklerini takip eder. Fiziksel etkinlikler içerisinde öğrenir. Oyuncaklar ile oynayarak Eşyaları yapıp bozarak Model inşa ederek Deney kurarak Rol oynayarak Şeklini alarak Hoplayarak Koşarak Pandomim Oyunlarda rol alma Kondisyon bisikleti çevirirken dinleme Talimat okuyarak inşa etme ya da bir eylem gerçekleştir me

31 Öğrenme Stili Algılama Yolu En iyi Eğlenme/öğrenme En iyi okumayı öğrenme DokunsalDokunduklarını hatırlar. Dokunduklarını ve yazdıklarını takip eder. Fiziksel etkinlikler içerisinde öğrenir. Dokunarak, şeklini ve yerini değiştirerek öğrenir. Karalayarak Eskiz yaparak Model inşa ederek Kabartma harita ve yazıları inceleyerek Deney kurarak İz sürerek Yazarak Yazma/izleme Oyun kurallarını okuyup oynama Talimat okuyup inşa etme ya da bir eylem gerçekleştirme

32 Görseller Güçlü Yanları Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar. Net ve güçlü görüntülerle renkleri kullanırlar ve bundan zevk alırlar, düşünür ve öğrenirler. Resimlerle veya sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar. Okumaya düşkündürler (kitap kurdu olmaya müsaittirler.) Yüzleri iyi hatırlarlar. Raporların veya bir olayın anlatılmasındansa, yazılı olarak verilmesini tercih ederler. Bir şeylerin görüntüsüne veya konumuna duyarlıdırlar. Liste yapmayı severler. Planlı ve programlı olurlar. Zayıf Yanları İşittiklerini uzun süre bellekte tutamazlar. Ders anlatırken not alamazlarsa huzursuz olurlar. Yazılı olmayan bilgiyi algılayamayabilirler. Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar. İsimleri hatırlamakta zorlanırlar. Görsel materyallere dayanmayan uzun anlatımlara tahammül edemeyebilirler. Dağınıklığa ve düzensizliğe tahammülsüzlerdir. Plansızlığa, programsızlığa tahammül edemeyebilirler.

33 İşitseller Güçlü Yanları İşittiklerini hatırlarlar. Yazarken konuşurlar (bu bazen dezavatantaj da olabilir.) Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içerisinde kaybolmazlar. İyi bir hatip olabilirler. Müzik, hatırlamalarını kolaylaştırır. Pek çok kişi için bir anlam ifade etmeyen ses, ritim, melodi onların pek çok şeyi hatırlamalarını sağlar. Zayıf Yanları Gürültüden rahatsız olurlar. Gürültülü ortamlarda konsantre olamazlar. Resimler ve resimli anlatımlar rahatsız edebilir. Dersin ahenkli ve melodik bir ses ile anlatılmasını isterler. Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler. Bilgilerin yazılı olarak sunulması bazen anlamalarını zorlaştırabilir. İsimleri hatırlarlar. Yüzleri hatırlamakta zorlanırlar.

34 Kinestetik/Dokunsallar Güçlü Yanları Yapılanı hatırlarlar Dokunma ve hareket önemlidir Oyunlara bayılırlar. Ya eğlendirmelidirler ya da eğlenmelidirler. Taklit ederek ve deneyerek öğrenirler. Dokunarak anlam çıkarmaya çalışırlar. Rahat giyinmeyi severler. Hissettiklerinden konuşmayı severler. Sportif olmaya müsaittirler. Hareket içeren etkinlikleri severler:dans etmeyi,koşmayı, yüzmeyi, yemeyi, yemek pişirmeyi, gezmeyi. Laboratuar ortamlarında çok başarılıdırlar. Zayıf Yanları Konuşulanı veya görüleni hatırlamakta zorlanırlar. Okumakta zorlanmışlardır veya zorlanmaktadırlar. Çok iyi işitemeyebilirler. Ya da işittiklerinden anlam çıkarmakta zorlanırlar. Sık sık yazım hatası yaparlar. Okumayı sevmezler. Bulundukları ortamın durumuna önem vermeden hareket ederler. Kendi sitilinde sunulmazsa, bilgiyi algılamakta yavaş kalırlar. Farkında olmadan insanlara dokunmaya yatkındırlar (özellikle konuşurken)

35 Kinestetik bebeklerin sürekli ağlaması sırasında yaşadıkları duygu ile kinestetik öğrencilerin sınıfta kapana kısılmış gibi içeride kalmaya mahkum oldukları sırada yaşadıkları duygular aynıdır. Kinestetik öğrenci ağlayamadığına göre tepkisini başka türlü gösterecektir. Bu da izinsiz yerinden kalkma, çeşitli bahaneler ile arkadaşlarını rahatsız etme şeklinde olacaktır ve bu tepkilere mani olundukça daha şiddetli şekilde tepki verecektir. !......................

36 Bunlar disiplin sorunlarıdır ama bu durumdaki bir öğrencinin sınıfta bir şey öğreniyormuş gibi tutulması da kendimizi kandırmaca değil de nedir? Bunun yanında çekingen olan kinestetik çocuklar da vardır ki bunlar hem yerinde oturmakta hem de büyük bir ruhsal baskı altında kalmaktadırlar. Bu çocukların ileride ne gibi psikolojik sorunlar geliştireceği başlı başına bir araştırma konusu olabilir. !..........

37 GÖRSEL ÖĞRENCİLERE HİTAP ETMEK İÇİN Çalışabilecekleri derli toplu bir yere ihtiyaçları vardır. Harita, şema, şekil ve diğer görsel araçlar kullanılmalı, Kelimeler yerine sembol, işaret ve grafikler tercih edilmeli. Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürülmeli Öğrenmeleri gereken materyalleri kendi planlamalı ve organize etmeli.

38 İŞİTSEL ÖĞRENCİLERE HİTAP ETMEK İÇİN Duyduklarını veya dinlediklerini en iyi şekilde öğrenirler. Anlatırken de öğrenirler. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için çalışma grupları oluşturulmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulunmalı, Ders çalışmak için sessiz bir ortam oluşturulmalı, Konular tekrar edilirken yüksek sesle okunmalı. Öğrenilmesi gereken materyal şarkılara dönüştürülüp ve yüksek sesle söylenebilir. Problem çözerken akıldan geçenler sesli olarak anlatılmalı. Öğrenci, panel ve seminerlere katılmalı. Ses kayıt kullanılmalı.

39 KİNESTETİK ÖĞRENCİLERE HİTAP ETMEK İÇİN Çalışırken kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilmeli. Ders dinlerken hareket etmelerine ya da bir şeyle oynamalarına izin verilmeli. Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapmalı. Derse konsantre olabilmek için ön sıralarda oturmalı, Laboratuvar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı, evde deneyler yapmaları için izin verilmeli. Konu ile ilgili müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği mekanlar ziyaret edilmeli.

40 Uzmanlara göre her 30 kişiden 22’si bu üç özelliğin 2’sini, bazen 3’ünü de taşımaktadır. Neredeyse toplumun üçte ikisi 3 öğrenme stilini de taşımaktadır ve yaşamlarında pek sorun olmamaktadır. Fakat üçte biri değişik oranlarda olmak üzere ama ağırlıklı olarak görsel, işitsel ve kinestetik özelliklerden sadece birini, diğer iki özelliğe göre çok daha belirgin olarak taşımakta, ve bunlar, okulda öğrenme ve uyum konusunda sıkıntıya girmektedir.

41 GLOBAL İNSAN ANALİTİK İNSAN

42 GLOBAL İNSANLAR Bu öğrenciler resmin genelini görür, ayrıntılarına pek dikkat etmez. Başkalarının duygularına duyarlıdırlar, esnektirler. Tartışma ve başkalarıyla birlikte çalışma ile öğrenirler, güdülenme ve destek ararlar, bütün eleştirilere açıktırlar. Bireysel yarışmadan kaçınırlar, çatışmadan kaçınırlar, işlem adımlarını ve ayrıntıları atlayabilirler.

43 ANALİTİK İNSANLAR Bu öğrenciler ayrıntıya yönelmişlerdir ve çok özel ayrıntılara bile dikkat ederler. ‘Ayrıntılar, odaklanma, örgütleme, özellikleri hatırlama, adalet duygusu, tarafsızlık, bireysel yarışma, bir zamanda bir iş yapma onları tanımlar. Her şeyi adım-adım şekilde sıraya koyar, ayrıntılara dikkat eder, ne beklediğini bilir. Bir şey yapmanın amacını anlamadan, nasıl değerlendirildiğini bilmeden, işlem basamaklarını bilmeden iş yapmaktan rahatsız olurlar. Bu resimde neler var?

44 Görsel\sözelGörsel\ Simgesel (resimsel) Dokunsal\ Kinestetik İşitsel Öğrenmeyi kolaylaştırmak için: Renkleri kullanmalı (fosforlu renkli kalemler özellikle zıt renkler) Yazarken renkli kalem kullansın, okurken önemli renkleri renkli kalemle çizsin. Ders dinlerken not alsın. Anahtar sözcük kartları hazırlasın. Renkleri kullanmaya teşvik edilsin. Kartların az bilgi içermesi belleğe kolay yerleşmesini sağlar. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için: Anahtar noktalar için kartlar hazırlasın. Kart üzerine resim ve semboller çizsin Kart üzerinde çok önemli sözcüklerin üzerinden fosforlu kalemle geçsin. Kitapların kenarlarına bir bakışta o bölümü ona hatırlatacak sembol ve resimler çizsin. (resim ve semboller kendinin olmalı sizin önerdiğiniz işe yaramayabilir. Derse konsantre olabilmek için: Ön sıralara otursun, yazım kurallarını göz önüne almadan sürekli işittiklerini hatırlatacak kısa notlar tutsun, şema ya da çizimler yapsın (orta kademe). Öğrenmeyi kolaylaştırmak için: Çalışırken evde kitap ya da kartlarla ileri geri yürüsün yüksek sesle okusun. Çalışırken hareket etmesi kısıtlanmasın Öğrenmeyi kolaylaştırmak için: Çalışma grupları oluşturulmalı ve o gruplarla çalışmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulmalı. Konuları tekrar ederken yüksek sesle okumalı. dvd, vcd, ipod kullansın. Dersleri evde dinlemeli. Okuduklarını kaydederek kendi ses kaydını oluştursun. Sınavlara böyle çalışabilir. Öğrenme stillerine göre ders çalışma metotları

45 Görsel \ sözelGörsel \ Simgesel (resimsel) Dokunsal \ Kinestetik İşitsel Harita, şema, ve diğer görsel araçlar için kısa açıklamalar yazsın. Karmaşık konuları çeşitli çizimlere dönüştürsün. Öğrenmeleri gereken materyalleri kendi planlasın ve organize etsin. (öğrenmeyi kolaylaştırır) Belleğinde tutması gerekenler için görsel hatırlatma notları hazırlasın. Çalışma masasının müsait yerlerine yapıştırsın. Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için: Bilgileri organize etmek için posterler hazırlasın, problem çözümü basamaklı ise bu basamakları gösteren kutucuklar çizsin ve içerlerine notlar yazıp kutuları çizgilerle bağlasın. Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmesi anlamayı ve bellekte tutmayı kolaylaştırır. Kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilmeli. Bir şeyler anlatacağı zaman ayağa kalksın ve tüm vücudunu kullanarak anlatabilme özgürlüğü olsun.(“Oğlum / Kızım elini kolunu amma çok sallıyorsun” gibi sözler söylemeyin.) Ders dinlerken hareket etmelerine izin ver, kalem çevirebilir, lego oynayabilir. Bellekte tutulması gereken bilgiler (tarih, isimler, yer adları) için çeşitli melodiler yapılması öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu melodilerin komik, saçma olması öğrenmeyi kolaylaştırır. Kendilerinin bu şarkıları yapması daha da önemlidir. Basamaklı bir şekilde öğrenmesi gereken şeyleri, basamaklı olarak yazıp, yüksek ses (şarkı) ile söylesin. Öğrenme stillerine göre ders çalışma metotları

46 Görsel \ sözelGörsel \ Simgesel (resimsel) Dokunsal \ Kinestetik İşitsel Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için: Anladığını kısa cümle ya da birkaç söz halinde yazması için teşvik et. Problem çözerken istenenleri, verilenleri, renkli kalemler de kullanarak yazsın. Bilgisayar ile: Kısa notları bilgisayarda yaz ve yazdır. Renkli olmaları önemlidir. Videolar görseller için çok önemlidir. Bilgisayar ile: Mümkün olduğu kadar olayları, problemleri, kavramları görsel hale dönüştürmeli. Kum üzerine yazma kinestetik öğrenciler için etkilidir. Dersi anlatan kişinin mimik, drama ve abartılı ağız hareketleri anlamalarına yardımcı olur. Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapmalı. (Lego, oyun hamuru, kil) Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayırmalı, konuyla ilgili, müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği yerlere gitmeli. Önemli konuları ve talimatları yüksek sesle okusun. Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için: Yeni konuları konuşarak, kendine anlatarak çalışmalı, problemleri kendi sözcükleriyle ifade etsin. Problemleri çözerken aklından geçenleri sesli anlatsın. Basamaklı bir kavram öğreniyorsa, bu basamakları yazsın, yüksek sesle okusun. Öğrenme stillerine göre ders çalışma metotları

47 Görsel \ sözelGörsel \ Simgesel (resimsel) Dokunsal \ Kinestetikİşitsel Sıralı işlemleri hatırlayabilmek için her bir basamağı bir karta yazmalı, daha sonra kartları otomatik olarak sıraya koyacak hale gelene kadar denemeli. Matematik ve teknik bilgileri öğrenmek için: Problemleri ve denklemleri fasulye, dama taşları, tabak gibi gereçler kullanarak yapmalı. Bilgisayar ile: Model inşa edebileceği parçaları söküp takabileceği, parçaları oradan oraya götürebileceği oyunlar oynamalı. Bilgisayar ile: Ses kayıtları da yaparak çeşitli dersler hazırlasın, bunları daha sonra sınavlarda da kullanabilir. Öğrenme stillerine göre ders çalışma metotları

48 DERİN OLAN KUYU DEĞİL KISA OLAN İPTİR Konfüçyus

49 YA BİR YOL BUL YA DA BİR YOL YAP Hannibal

50 BAŞARISIZ ÖĞRENCİ YOKTUR KAYNAKLARI VE İLGİLERİ YÖNLENDİRİLMEMİŞ ÖĞRENCİ VARDIR.

51 BAŞARININ %1’i YETENEK, %99’u TERDİR. Thomas Edison

52 Öğrenmek pahalıdır ama cehalet ondan da pahalıdır. (Henry Clausen)

53 Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur. (Sadi)

54 Bilgisizlik kolay ve rahat elde edildiği için çoğunluk bilgisizdir. (La Bruyere)

55 TEŞEKKÜR EDERİM


"Öğrenme Stilleri. Öğrenme stilleri, genel olarak, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup, o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları