Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum Planı Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum Planı Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Sistemi."— Sunum transkripti:

1 Sunum Planı Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Sistemi

2 16.Nisan.2016 KURUMSAL YAPI 2 tek çatı  16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile üç kurumdan oluşan sosyal güvenlik yapılanması, tek çatı altında birleştirilmiştir.

3 16.Nisan.20163 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN GÖREVLERİ  Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak ve geliştirmek  Sosyal güvenliğe ilişkin konularda uluslararası gelişmeleri izlemek  Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak

4 16.Nisan.2016 MERKEZ TEŞKİLATI Yardımcı Hizmet Birimleri Ana Hizmet Birimleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Danışma Birimleri Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İç Denetim Birimi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı

5 16.Nisan.2016 TAŞRA TEŞKİLATI Birim Sayısı Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri 81 Sosyal Güvenlik Merkezleri526 Sosyal Güvenlik Merkezi 409 Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi 35 Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi 82 TAŞRA TEŞKİLATI

6 16.Nisan.2016 SGK BÜTÇESİ BÜTÇE (Milyon TL) Yıllar/Years 2012201320142015 Gelirler142.929163.014184.329220.102 Giderler 160.223182.689204.400231.546 Açık17.29519.67520.07211.444

7 16.Nisan.2016 SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI Yıl / Year2015 Aktif Sigortalılar 20.773.227 Pasif Sigortalılar 10.686.946 Bağımlılar 34.202.660 Aktif/Pasif Oranı 1,94 Sosyal Sigorta Sistemi Kapsam Oranı% 84,8 Genel Sağlık Sigortası Kapsam Oranı% 97

8 16.Nisan.2016  Toplam 30 ülke ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmış olup 28’i yürürlüktedir. Bunlardan 15’i Avrupa Birliği ülkesidir.  Kurum 27 kurum kuruluş ile işbiriği ve bilgi alış verişi protokolü yapmış bulunmaktadır. SGK’NIN İÇ VE DIŞ İLİŞKİLERİ

9 16.Nisan.2016 PRİMLİ VE PRİMSİZ REJİM 9

10 16.Nisan.2016 SGK TARAFINDAN SAĞLANAN PRİMSİZ AYLIKLAR Er ve erbaşlara vazife malullüğü aylığı Geçici ve gönüllü köy korucularına nakdi tazminat aylığı Geçici köy korucularına hizmet aylığı Sivil vatandaşlara terör aylığı İstiklal, Kore ve Kıbrıs gazilerine aylık bağlanması Güvenlik ve asayişin sağlanmasında yararlılık göstermiş sivillere aylık bağlanması Uluslararası yarışmalarda şampiyon olanlara aylık bağlanması

11 16.Nisan.201611 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Kısa Vadeli Sigorta Kolları  İş Kazası  Meslek Hastalığı  Hastalık  Analık Uzun Vadeli Sigorta Kolları  Malullük  Yaşlılık  Ölüm Genel Sağlık Sigortası

12 16.Nisan.201612 KİŞİSEL KAPSAM  Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)  Bağımsız çalışanlar (4/b)  Kamu görevlileri (4/c)

13 16.Nisan.2016 1 ay içinde kendisini bildirme Sigortalılığın Bildirimi ve Tescili md.8

14 16.Nisan.2016 4 (a), (b) ve (c) bentleri ile Geçici 20 nci maddesi ve 2925 sayılı Kanun kapsamında çalışmamak, İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmamak, Kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmamış olmak, Ek 5 Kapsamında Sigortalı Olma Şartları TARIM İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK ÇALIŞANLAR / 5510 EK 5

15 16.Nisan.2016 Ek 5 Kapsamındaki Tarım İşçilerinin Sosyal Sigorta Kapsamı 4/a MYÖİKMHAnalıkHastalıkGSS Tarımda süreksiz çalışan(ek md.5) ** * 15 Prim: Asgari Ücret X %34,5 X 23/30 2016 için

16 16.Nisan.201616  Muhtar ve ilgili tarım müdürlüğü onaylı “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” veya  Muhtar ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onaylı “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ile Kuruma müracaat edeceklerdir. Ek5 başvuru süreci

17 16.Nisan.2016 4 üncü maddeye istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden ya da prim ödemek istediği ayın sonundan Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden Ölen sigortalının ölüm tarihinden Sigortalılığın başladığı tarihten itibaren prim ödemesi bulunmayanların talepte bulunmaları halinde, ek 5 inci maddeye tabi sigortalılıkları başlangıç tarihi itibariyle sona erdirilecektir Sona Ermesi 5510 sayılı Kanunun Ek 5 nci maddesine tabi sigortalılığın sona ermesi

18 16.Nisan.2016 EV HİZMETLERİNDE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 18 Ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan çalışanlar kapsamdadır, Ev sahibi tarafından prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi çalışan için yatırılır, Çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden işe giriş bildirgesi en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar Kuruma verilerek sigortalılık başlatılır, Bu kapsamda çalışanlar isteğe bağlı olarak ay içerisindeki gün sayılarını 30 güne tamamlayabilirler, Hizmetler 4/a sigortalılık (hizmet akdi ile çalışanlar) statüsündedir.

19 16.Nisan.2016 Ev hizmetlerinde kısmi süreli çalışanların sigortalılığının çalıştıran tarafından bildirimi 19 Çalışan ve çalıştıran kişinin imzası bulunan «Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu» ile Kuruma bildirimde bulunulabilir, Yada www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirim yapılabilir. Doğrudan Kuruma /SGM ‘ye Elektronik Başvuru

20 16.Nisan.2016 Ev hizmetlerinde kısmi süreli çalışanların sigortalılığının çalışan tarafından bildirimi 20 Sigortalı tarafından çalışmayı izleyen ayın sonuna kadar uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin ödenmesi durumunda çalışmanın olduğu ay için hizmet kaydı oluşturulacaktır. Doğrudan Kuruma /SGM ‘ye 30 güne tamamlama Sigortalı «Sigortalı Bildirim Belgesi» ile kendi çalışmasını bildirebilir.

21 16.Nisan.2016 GELİR VERGİSİNDEN MUAF EV HANIMLARININ SİGORTALILIĞI 21 Evde basit alet ve makinalar ( evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri) ile dışarıdan işçi almadan basit üretim (havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim gibi) yapan zorunlu sigortalılık kapsamında olmayan kadınlar. Sigortalılık statüleri 4/b isteğe bağlı sigortalılıktır. Kapsam: Başvuru: Vergi dairesinden alınacak gelir vergisi muafiyet belgesi ve Talep dilekçi ile Kuruma (Sgmlere) başvuru yapılması gerekmektedir. Prim: Asgari Ücret X %32 X 23/30 2016 için

22 16.Nisan.201622 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI - 1 Riskler  İş Kazası, Meslek Hastalığı  Hastalık, Analık İş Göremezlik Türleri  Geçici İş Göremezlik  Sürekli İş Göremezlik

23 16.Nisan.201623 Yardımlar İş Göremezlik Durumundaki Yardımlar  İş Kazası ve Meslek Hastalığı: Geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölüm halinde ise bakmakla yükümlü olduğu kimselere yardım ve bu kişilerin sağlık masraflarının karşılanması  Hastalık ve Analık: Analık hali ve hastalık süresince geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI - 2 2016 için 122 TL

24 16.Nisan.201624 Koşullar  İş Kazası ve Meslek Hastalığı: Koşul yok  Hastalık: İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 günlük prim bildirmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin 3. gününden başlamak üzere ödenek verilir. Analık: Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödenmesi koşulu vardır. Emzirme ödeneği için önceki 1 yıl içinde en az 120 gün prim ödenmesi şartı aranır. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI - 3

25 16.Nisan.2016 UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI - 1: Malullük 25  Malullük: Çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybeden sigortalı malul kabul edilir.  Şartlar :  En az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olunmalıdır.  Toplam 1800 günlük prim ödenmelidir.  Maddi Kapsam :  Malullük Aylığı

26 16.Nisan.2016 UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI - 2: Yaşlılık 26 Şartlar :  En az 9000 gün prim ödeme gün sayısı tamamlanmış olmalıdır. (4a için bu sayı 7200’dür.)  Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş doldurulmalıdır. (Yaşlılık aylığı bağlanmasında dikkate alınan yaş sınırı zaman içerisinde kademeli olarak arttırılmaktadır. Buna göre, 2048 yılında kadın ve erkek için emeklilik yaşı 65 yaşta eşitlenecektir.) Maddi Kapsam :  Yaşlılık aylığı ve toptan ödeme

27 16.Nisan.2016 UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI - 3: Ölüm Aylığı 27 Şartlar :  En az 1800 gün prim ödeme gün sayısı (4a için 900 gün prim ödeme gün sayısı ve 5 yıldan beri sigortalı olmak) Maddi Kapsam :  Ölüm aylığı, toptan ödeme, kız çocukları için evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği

28 16.Nisan.2016 28 Ölüm toptan ödemesi Evlenme ödeneği Cenaze ödeneği Ölüm aylığı DUL VE YETİMLERE SAĞLANAN HAKLAR BAĞLAMINDA ÖLÜM SİGORTASI

29 16.Nisan.2016 29 yazılı istek 5 yıl 1800 gün genel kural 900 gün 4/(a) borçlanmalar hariç borcu bulunmama 4/(b) Ölen Sigortalı İlişkin Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları- md.32

30 16.Nisan.2016 30 çalışmayan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan 25 yaş öğrenim görmüyorsa lise ve dengi öğrenim, çıraklık, mesleki eğitim 18 yaş 20 yaş yüksek öğrenim Evli olmayan kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın Geçimi sigortalı tarafından sağlanan, net asgari ücretin altında gelir sahibi Malul çocukları yaşlarına ve evli olup olmadığına bakılmaksızın Yeniden evlenmemiş eski eş Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları

31 16.Nisan.2016 Ölüm Aylıklarının Kesilmesi 31  Hak sahibi olma koşullarının ortadan kalkması  Hak sahibi eş ve kız çocuklarının boşandığı eşleriyle fiilen yaşadıklarının tespiti (5510/56. madde son fıkra)

32 16.Nisan.2016 Ölüm Toptan Ödemesi 32 Ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla Sadece uzun vadeli sigorta kolu primleri ödenir.

33 16.Nisan.2016 Evlenme Ödeneği 33  Evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilmesi gereken kız çocukların (5434 sayılı Kanuna göre dul eş de), talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylıkların iki yıllık tutarı (müteveffa sigortalı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi idiyse 1 yıllık tutarı) bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.  Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde boşanması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmaz.  Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylıkları evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden hesaplanır.  Ek ödeme tutarı evlenme yardımı hesabında dikkate alınmaz

34 16.Nisan.2016 Cenaze Ödeneği İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya, Kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalının ailesine, cenazenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda bunlara ödenir. Ailesine ödenmesinde sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocukları, o da yoksa ana babası, o da yoksa kardeşleri esas alınır. Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. 2016 için 489 TL 34

35 16.Nisan.2016 GENEL SAĞLIK SİGORTASI Kapsamdakiler Tüm vatandaşlar Türkiye’de 1 yıldan fazla ikamet eden yabancılar (istekleri halinde) Vatansız ve sığınmacılar 18 yaşın altındaki çocuklar koşulsuz sigortalı Kapsam dışındakiler Vatani görevini yapan er ve erbaşlar Tutuklu ve hükümlüler Yabancı ülke vatandaşlarından yurtdışında sigortalı olanlar Türk vatandaşlarından yabancı bir ülkeden sağlık yardımı hakkı olanlar

36 16.Nisan.2016 GSS Tarafından Karşılanan Sağlık Hizmetleri Hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, madde bağımlılığına karşı koruyucu sağlık hizmetleri Ağız ve diş muayenesi, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının; en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri. Yurtdışında Tetkik ve Tedavi: Geçici veya sürekli görevle gidenler - Türkiye’de tedavinin sağlanamadığı hallerde tüm kişilere -Sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlanan sağlık yardımları Yol, gündelik ve refakatçi giderleri

37 16.Nisan.2016 Karşılanmayan Sağlık Hizmetleri  Estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik tedaviler  Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmeti olarak tanımlanmayan diğer hizmetler  Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları,

38 16.Nisan.2016 60/c-1 (Yeşil Kart): Düşük gelirlilerin genel sağlık sigortası  Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar  18 yaşını doldurmamış çocuklar: Bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşı çocuklar  Hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş kadınlar: 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayan kişiler  Lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını doldurmamış işsizler: Mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle

39 16.Nisan.2016 SİGORTA PRİM ORANLARI 5510 39 Sigorta Kolları İşveren Payıİşçi PayıToplam Devlet Katkısı Uzun Vadeli Sigorta Kolları 11%9%20% 25% (SGK 'nın UVSK ve GSS masraflarına devletin katılımı %25'tir) Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2%- Genel Sağlık Sigortası 7,5%5%12,5% Toplam 20,5%14%34,5% İşsizlik 2%1%4%1%

40 16.Nisan.2016 GÜNCEL SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARI Kayıt dışı istihdam Aktif pasif oranı İşgücü maliyeti Sahte sigortacılık Sığınmacılar

41 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Teşekkürler… Daha fazla bilgi için: www.sgk.gov.tr


"Sunum Planı Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları